Цаг үеийн мэдээ

ЧАНДМАНЬ СУМЫН ИРГЭДЭД ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ОЙРТУУЛАН АЖИЛЛАВ

Ховд аймгийн ИТХ, ЗДТГ-аас холбогдох байгууллагуудтай хамтран 17 сумын иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. Өнөөдөр буюу 4-р сарын 14-ний өдөр аймгийн ЗДТГ-ын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг Чандмань суманд “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийн арга хэмжээ зохион байгуулж, 271 иргэнд газар дээр нь үйлчилгээ үзүүлж, 299 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, 15 иргэний санал хүсэлтийг хүлээн авч нийт […]