Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

Ховд аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн Дотоод ажил, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Ховд аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн Дотоод ажил, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүдийн сонгон шалгаруулалтын зар

Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газрын – Эх барих, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, – Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн -Хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн -Халдварт өвчний сэргийлэлт, хяналт, тандалт хариуцсан мэргэжилтэн – Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хяналт, хавдрын эрт илрүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн – Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн – Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан […]

Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

Жаргалант, Дарви сумдын ЗДТГ-ын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын зар

Ховд аймгийн Жаргалант, Дарви сумдын ЗДТГ-ын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. Жаргалант, Дарви сумдын ЗДТГ-ын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний сонгон шалгаруулалтын зарыг энд дарж үзнэ үү.