Стандарттай Ховд

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО – ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН СЭТГЭЛГЭЭ

Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ бол: o    чанарын удирдлагын тогтолцооны үр нөлөөг дээшлүүлэх o    байнгын сайжруулалтанд хүрэх o    сөрөг үр дагавараас сэргийлэх. •    Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ бол үл тохирлыг арилгах, илэрсэн үл тохиролд дүн шинжилгээ хийх, болзошгүй үл тохирлоос сэргийлэх арга хэмжээ авах юм. •    Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ нь үйл явц, чанарын удирдлагын тогтолцоог төлөвлөсөн үр дүнд […]

Стандарттай Ховд

Чанарын удирдлагын тогтолцоо – ISO 9001 буюу “ISO” ГЭЖ ЮУ ВЭ?

“ISO” ГЭЖ ЮУ ВЭ? • ISO гэдэг нь грек хэдний адил тэнцүү гэсэн утгатай “isos” гэсэн утгатай үгнээс гаралтай. • Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагыг англи хэлээр IOS (International Organization for Standardization) болон франц хэлээр OIN (Organisation Internationale de Normalization) гэх боловч “isos” үгийн үндсийг ашиглан ISO гэж нэрлэдэг. “ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЧИЛЛЫН БАЙГУУЛЛАГА – ISO” • […]