Боловсрол, Эрүүл мэнд

Боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх шинэ хөтөлбөрүүдийг танилцуулах уулзалт болов

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт боловсролын чанарыг сайжруулах, багш, оюутан, сурагчдыг дэмжих зорилгоор “Чанартай боловсрол”, “Чадварлаг багш, сурагч, оюутан”, “Монгол хэл, бичиг”, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” зэрэг 4 дэд хөтөлбөрийг шинээр боловсруулан хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Эдгээр хөтөлбөрүүдийг салбарын эрдэмтэд, багш, мэргэжилтнүүдийн санал, оролцоотойгоор анхан шатны түвшинд боловсруулаад байна. Хөтөлбөрүүдийг боловсролын салбарынхан болон иргэд олон нийтэд танилцуулж, […]

Цаг үеийн мэдээ

Үнэлгээний хороо байгуулах 2 дахь удаагийн шалгаруулалт боллоо

Энэ онд Ховд аймаг улсын төсвийн болон болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар  нийтдээ 80 гаруй төсөл арга хэмжээг хийж хэрэгжүүлэхээр төсөвлөсөн. Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, Худалдан авах ажиллагааны албанаас “Шилэн тендэр-2020”, “Хариуцлагатай тунгалаг төр-2021” хөтөлбөрийн хүрээнд Худалдан авах ажиллагааг ил тод, нээлттэй болгох зорилгоор Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ […]