Цаг үеийн мэдээ

20 гаруй олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна

Засаг даргын орлогч Т. Жаргалсайхан, ХБТХОХ-ийн дарга Б. Баярсүх нар аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа мэргэжилтнүүдтэй уулзлаа. Энэ үеэр 2022 оны төлөвлөгөөтэй танилцаж, салбар хоорондын уялдааг хангах, аймгаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаатай хэрхэн уялдуулах талаар хэлэлцэж, санал солилцлоо. Аймгийн хэмжээнд Бэст хөгжлийн шийдэл, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, […]