Хууль, эрх зүй

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-457 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИАС САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тусгайлсан чиг үүрэг бүхий төрийн цэргийн байгууллагын алба хаагчдийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зөвлөгөөнийг Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангиас зохион байгууллаа.

Ховд аймгийн Засаг дарга Б.Дүгэржав тус зөвлөгөөнөөс гаргасан санал, санаачлагад дэмжлэг үзүүлж ажиллахаа илэрхийлсэн бөгөөд Засаг даргын Тамгын газрын дарга Б.Энхболд төрийн албан хаагчийн манлайлал, ёс зүй сэдвээр илтгэл тавьсан.

Тус зөвлөгөөнд Ховд аймгийн ЗДТГ-ын цэргийн штаб, зэвсэгт хүчний 123 дугаар анги, Ховд аймаг дахь Цагдаагийн газар, Баруун бүсийн төв онцгой байдлын газар, Шүүх шинжилгээний албаны алба хаагчид оролцож, зөвлөгөөнөөс төрийн цэргийн алба хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх нэг сарын аяныг зарласан бөгөөд аяны хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг оролцогч байгууллагуудын удирдлагууд баталлаа.