МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ Цаг үеийн мэдээ

Жендэрийн салбар хороо үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө батлав

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн салбар хороо 2022 оны анхдугаар хурлаа зохион байгууллаа. Хурлаар Жендэрийн чиглэлээр 2020-2021 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тойм, үр дүн “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах” аймгийн дэд хөтөлбөр болон 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийн талаар хэлэлцэж санал бодлоо солилцов.

Ховд аймаг дахь Жендэрийн салбар хороо нь нийт 23 гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Ингэхдээ үндэсний, салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөртэй орон нутгийн жендэрийн бодлогоо уялдуулан үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөг гаргадаг байна.

Энэ жилийн хувьд “Жендэрийн тэгш байдлыг хангах”  тухай  хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, Төрийн алба дахь жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, Соёл, боловсролын салбар дахь жендэрийн тэгш байдлыг хангах, Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь  жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах зэрэг үндсэн 8 чиглэлээр үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар болж, төлөвлөгөөгөө баталлаа.

Мөн улс орон даяар Жендэрийн мэдрэмжтэй, харилцан хүндлэлтэй байхад уриалж “Харилцан хүндэтгэе” сарын аяныг зохион байгуулах юм.