Цаг үеийн мэдээ

ШВЕЙЦАРИЙН ПАРЛАМЕНТИЙН ДАРГА МАРИНА КАРАББИО АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИДТЭЙ УУЛЗАВ

Ховд аймагт ажлын айлчлал хийж буй Швейцарийн Холбооны Улсын Парламентийн дарга Марина Кариббио болон Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн ажлын хэсгийнхэн өнөөдөр аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчидтэй уулзлаа. Уулзалтын үеэр ИТХ-ын дарга Г.Пүрэвганди аймаг, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, ИТХ-ын үйл ажиллагаа, хэлэлцэн баталсан томоохон бодлогын баримт бичгүүдийн талаар танилцуулж, хоёр улсын засаглалын бүтэц, үйл ажиллагаа, хамтран хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцов.

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг нь УИХ-ын Тамгын газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран орон нутгийн засаглалын бодлого, шийдвэр гаргалтад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах, аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийг чадавхжуулах зорилгоор 2012-2016 онд “Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийг хэрэгжүүлсэн бол 2017-2020 онд “Төлөөллийн байгууллагуудыг бэхжүүлэх нь” төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Эдгээр төслүүдийн хүрээнд багийн ИНХ, сум, аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийг чадавхжуулах чиглэлээр олон талт сургалт, арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, хамтран ажиллаж байгаа юм.