Цаг үеийн мэдээ

20 гаруй олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна

Засаг даргын орлогч Т. Жаргалсайхан, ХБТХОХ-ийн дарга Б. Баярсүх нар аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа мэргэжилтнүүдтэй уулзлаа. Энэ үеэр 2022 оны төлөвлөгөөтэй танилцаж, салбар хоорондын уялдааг хангах, аймгаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаатай хэрхэн уялдуулах талаар хэлэлцэж, санал солилцлоо.

Аймгийн хэмжээнд Бэст хөгжлийн шийдэл, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Дэлхийн зөн, Хүн нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн хөтөлбөр  зэрэг 20 гаруй төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна.Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг шинэчлэн баталсан бөгөөд 2022 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхэлж мөрдөж эхэлсэн. Уг хуулийн 60.1.14, 60.1.16 дахь заалтуудыг дагуу дотоод гадаадад орон нутгаа төлөөлөх, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө оруулагчдыг татан оролцуулахад бүрэн эрх олгогдоно гэсэн хуулийн заалтын хүрээнд дээрх уулзалтыг зохион байгуулж байна.