Цаг үеийн мэдээ

ИТХ-ын НУХХ-ны гишүүд иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч байна

ӨНӨӨДӨР /2022.08.12/ ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВД ТӨЛӨӨЛӨГЧИД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нутгийн удирдлагын хөгжлийн хорооны гишүүд 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр буюу өнөөдөр иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 70431111 төвд ажиллаж байна.

Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, төрийн албан хаагчдын үйлчилгээний соёл, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилж байгаа байдал,орон нутагт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын явц, чанар, гүйцэтгэлтэй холбоотой иргэдийн санал бодлыг сонсох зорилготой юм.

Иргэд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд өөрийн биеэр болон 70431111 утсаар холбогдож санал хүсэлтээ хэлж байна.