Хууль, эрх зүй Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТЫН “ЕРӨНХИЙ МЭДЛЭГ”-ИЙН ШАЛГАЛТЫГ 11 САРЫН 16-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх ерөнхий шалгалт 11-р сарын 16 ерөнхий мэдлэгийн шалгалтаар эхэллээ.

3

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАНД 293 ИРГЭН БҮРТГҮҮЛСЭН БАЙНА

Posted by Ховд телевиз HD on Saturday, November 16, 2019