Цаг үеийн

АЙМГИЙН ЗДТГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ISO 14001:2015 СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЖ БАЙНА

Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Олон Улсын Чанарын менежментийн ISO 9001:2015 стандартыг 2019 онд нэвтрүүлж, “Батламж”-аа гардан авсан.
Тэгвэл “Стандарттай Ховд” хөтөлбөрийн хүрээнд иргэд олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан оновчтой бодлого төлөвлөлт, зохицуулалтаар ард иргэдийнхээ эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, тогтвортой ногоон хаөгжлийн үзэл санааг нэтрүүлсэн төрийн үйлчилгээг хүргэх зорилт тавьж, 2020 оны 8-р сараас эхлэн ISO 14001:2015 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.
Тус стандартууд, нэгдсэн менежментийн тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр төр иргэн, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан төрийн албыг чанаржуулж, үйлдвэрлэл, бизнест ээлтэй, ногоон хөгжлийн загвар аймаг болох үндсэн нөхцөл бүрдэх юм.