МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ШИНЭ ХОВД

 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЧУУЛГАН

ЭРДЭНЭБҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ

ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛВЭР

ЦЕМЕНТНИЙ ҮЙЛДВЭР

АГРОПАРК

ҮЙЛДВЭР ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК

ХАШААНДАА САЙХАН АМЬДАРЦГААЯ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ