МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөг баталлаа

Аймгийн ИТХ-ын 3 дугаар хуралдааны хүрээнд “Аймгийн Газар зохион байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт, 2021 оны төлөвлөгөөний төслийн тухай” асуудлыг хэлэлцэж, төлөөлөгчдийн саналыг тусган баталлаа.

Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас 2020 онд нийт 58319 га газрыг эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх, нөхөн сэргээх, орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах ажлыг зохион байгуулжээ. Тэгвэл 2021 онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр өмчлүүлэх, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх зэрэг хэд хэдэн төрөл, зориулалтаар тодорхой байршил дахь, зохих хэмжээ бүхий нийт 12 мянга орчим га газарт шинээр төлөвлөлт хийх, эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх, нөхөн сэргээх, орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авахаар тусгасан байна.
Төлөөлөгчдийн саналыг сонсож зарим асуудалд санал хураан тогтоолын төслийг баталлаа.
Хуралдааны үеэр аймгийн Газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөгөөр батлагдсан газруудыг нийтэд сурталчилж, хэрэгжилтийг хангах, удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг салбарын холбогдох удирдлагуудад үүрэг болголоо.