Төсөл хөтөлбөр

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АНХДАГЧ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ НЭГДСЭН ТООЛЛОГО ЯВУУЛНА

Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын сайд болон Үндэсний статистикийн хорооны даргын тушаалаар Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн анхдагч мэдээллийн сан бүрдүүлэх нэгдсэн тооллогын ажлыг Улсын хэмжээнд зохион байгуулахаар болсон. Энэ ажлын хүрээнд 2019 оны 2 дугаар сард Ховд аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй өрх бүрийг үзлэг тооллогод хамруулан, цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг Норвегийн тусламжийн байгууллагын “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийг дэмжих бэлтгэл төсөл”-ийн санхүүжилтээр зохион байгуулахаар болсон байна. Үүнтэй холбогдуулан өнөөдөр ХБХХД бэлтгэл төслийн Удирдах зөвлөл хуралдлаа. Хурлаар 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн баталж, ХБИ-ийн үзлэг, тооллогын ажлын бэлтгэлийг хангах үүднээс 2 сарын 19-20-ны өдрүүдэд зохион байгуулах сумдын тоологчдыг бэлтгэх сургалтын талаар ярилцлаа.