Захирамж

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайA/012019-01-03Үзэх
2Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/022019-01-03Үзэх
3Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайA/032019-02-04Үзэх
4Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг олгох, сунгах тухайА/042019-01-04Үзэх
5Хөрөнгө гаргах тухайA/052019-01-04Үзэх
6Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/062019-01-04Үзэх
7Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/072019-01-04Үзэх
8Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/082019-01-04Үзэх
9Аймгийн чадавх бэхжүүлэх баг байгуулах тухайА/092019-01-04Үзэх
10Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/102019-01-04Үзэх
11Хөрөнгө гаргах тухайА/112019-01-11Үзэх
12Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/122019-01-11Үзэх
13Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухайА/132019-01-11Үзэх
14Гарын үсэг зурах эрх олгох тухайА/142019-01-11Үзэх
15Жуух бичгээр шагнах тухайА/152019-01-11Үзэх
16Жуух бичгээр шагнах тухайА/162019-01-11Үзэх
17Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/172019-01-11Үзэх
18Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/182019-01-11Үзэх
19Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/192019-01-11Үзэх
20Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/202019-01-11Үзэх
21Эзэмшил газрын хэмжээ, Талбай өөрчлөх тухайА/212019-01-11Үзэх
22Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга фермер, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/222019-01-14Үзэх
23Орон нутгийн төсвийн 2019 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/232019-01-11Үзэх
24Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/242019-01-14Үзэх
25Журам баталж, орон тооны бус техникийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухайА/252019-01-14Үзэх
26Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/262019-01-18Үзэх
27Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/272019-01-18Үзэх
28Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/282019-01-18Үзэх
29Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/292019-01-18Үзэх
30Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/302019-01-21Үзэх
31Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын болон сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн бүтэц, орон тоог батлах тухайА/312019-01-21Үзэх
32Жуух бичгээр шагнах тухайА/322019-01-22Үзэх
33Жуух бичгээр шагнах тухайА/332019-01-22Үзэх
34Жуух бичгээр шагнах тухайА/342019-01-22Үзэх
35Жуух бичгээр шагнах тухайА/352019-01-22Үзэх
36Жуух бичгээр шагнах тухайА/362019-01-22Үзэх
37Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/372019-01-22Үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/382019-01-23Үзэх
39Хөрөнгө гаргах тухайА/392019-01-23Үзэх
40Хөрөнгө гаргах тухайА/402019-01-23Үзэх
41Хөрөнгө гаргах тухайА/412019-01-23Үзэх
42Хөрөнгө гаргах тухайА/422019-01-23Үзэх
43Хөрөнгө гаргах тухайА/432019-01-23Үзэх
44Хөрөнгө гаргах тухайА/442019-01-23Үзэх
45Хөрөнгө гаргах тухайА/452019-01-23Үзэх
46Хөрөнгө гаргах тухайА/462019-01-23Үзэх
47Жуух бичгээр шагнах тухайА/472019-01-23Үзэх
48Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/482019-01-23Үзэх
49Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/492019-01-23Үзэх
50Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухайА/502019-01-23Үзэх
51Хөрөнгө гаргах тухайА/512019-01-24Үзэх
52Жуух бичгээр шагнах тухайА/522019-01-25Үзэх
53Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/532019-01-25Үзэх
54Аймгийн Алдарт уяач, Алтан хараацай цолоор шагнах тухайА/542019-01-25Үзэх
55Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/552019-01-25Үзэх
56Хөрөнгө гаргах тухайА/562019-01-25Үзэх
57Хөрөнгө гаргах тухайА/572019-01-25Үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/582019-01-25Үзэх
59Аймгийн "Алдарт уяач" цолоор шагнах тухайА/592019-01-25Үзэх
60Аймгийн 9 алдартныг тодруулж шагнах тухайА/602019-01-25Үзэх
61Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/612019-01-28Үзэх
62Газар өмчлүүлэх тухайА/622019-01-28Үзэх
63Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/632019-01-28Үзэх
64Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/642019-01-28Үзэх
65Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/652019-01-28Үзэх
66Тэргүүний сум, баг, байгууллага шалгаруулах тухайА/662019-01-28Үзэх
67Хөрөнгө гаргах тухайА/672019-01-28Үзэх
68Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/682019-01-28Үзэх
69Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/692019-01-28Үзэх
70Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/702019-01-28Үзэх
71Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/712019-01-28Үзэх
72Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/722019-01-28Үзэх
73Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/732019-01-28Үзэх
74хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/742019-01-28Үзэх
75Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/752019-01-28Үзэх
76Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/762019-01-28Үзэх
77Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/772019-01-28Үзэх
78Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА782019-01-28Үзэх
79Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/792019-01-28Үзэх
80Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/802019-01-28Үзэх
81Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/812019-01-28Үзэх
82Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/822019-01-28Үзэх
83Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухай А/832019-01-28Үзэх
84Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/842019-01-28Үзэх
85Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/852019-01-28Үзэх
86Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/862019-01-28Үзэх
87Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/872019-01-28Үзэх
88Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/882019-01-28
89Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/892019-01-28Үзэх
90Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/902019-01-28Үзэх
91Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/912019-01-28Үзэх
92Хөрөнгө гаргах тухайА/922019-01-28Үзэх
93Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/932019-01-28Үзэх
94Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/942019-01-29Үзэх
95Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/952019-01-29Үзэх
96Хөрөнгө гаргах тухайА/962019-02-04Үзэх
97Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/972019-02-04Үзэх
98Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/982019-02-04Үзэх
99Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/992019-02-11Үзэх
100Хөрөнгө гаргах тухайА/1002019-02-18Үзэх
101Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухайА/1012019-02-12Үзэх
102Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухайА/1022019-02-18Үзэх
103Тусламж олгох тухайА/1032019-02-18Үзэх
104Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1042019-02-18Үзэх
105Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогыг зохион байгуулж явуулах аймаг сум, багийн түр товчооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухайА/1052019-02-19Үзэх
106Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1062019-02-19Үзэх
107Хөрөнгө гаргах тухайА/1082019-02-21Үзэх
108Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1092019-02-22Үзэх
109Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1102019-02-25Үзэх
110Ажлын хэсэг томилох тухайА/1112019-02-26Үзэх
111Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/1122019-02-26Үзэх
112Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1132019-02-26Үзэх
113Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухайА/1142019-02-27Үзэх
114Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/1152019-02-27Үзэх
115Хөрөнгө гаргах тухайА/1162019-02-27Үзэх
116Хөрөнгө гаргах тухайА/1172019-02-27Үзэх
117Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1182019-02-27Үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1192019-02-27Үзэх
119Зөвлөгөөн зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухайА/1202019-02-27Үзэх
120Хөрөнгө гаргах тухайА/1212019-02-27Үзэх
121Оюутан цэрэг сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/1222019-02-28Үзэх
122Д.Алтантуяад жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухайА/1232019-02-28Үзэх
123Б.Баярсайханд ажил хавсруулах тухайА/1242019-02-28Үзэх
124Хөрөнгө гаргах тухайА/1252019-02-28Үзэх
125Хөрөнгө гаргах тухайА/1262019-02-28Үзэх
126Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага зохион байгуулах тухайА/1282019-02-28Үзэх
127Орон тооны зохицуулалтын тухайА/1292019-02-28Үзэх
128Хөрөнгө гаргах тухайА/1302019-03-04Үзэх
129Кластерийн зөвлөл байгуулах тухайА/1312019-03-04Үзэх
130Хөрөнгө гаргах тухайА/1322019-03-05Үзэх
131Хөрөнгө гаргах тухайА/1332019-03-05Үзэх
132Хөрөнгө гаргах тухайА/1342019-03-05Үзэх
133Хөрөнгө гаргах тухайА/1352019-03-05Үзэх
134Цайны зам өв соёлын наадамыг зохион байгуулах ажлын хэсэгА/1362019-03-05Үзэх
135Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1372019-03-05Үзэх
136Хөрөнгө гаргах тухайА/1382019-03-05Үзэх
137Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1392019-03-07Үзэх
138Хөрөнгө гаргах тухайА/1402019-03-06Үзэх
139Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэх төлөвлөгөө баталж, үр дүнг сайжруулах тухайА/1422019-03-07Үзэх
140Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/1432019-03-07Үзэх
141Хөрөнгө гаргах тухайА/1442019-03-07Үзэх
142Жуух бичгээр шагнах тухайА/1452019-03-07Үзэх
143Хөрөнгө гаргах тухайА/1462019-03-07Үзэх
144Хөрөнгө гаргах тухайА/1472019-03-11Үзэх
145Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухайА/1482019-03-11
146Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1492019-03-12Үзэх
147Газар өмчлүүлэх тухайА/1502019-03-12Үзэх
148Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай, хаяг өөрчлөх тухайА/1512019-03-12Үзэх
149Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1522019-03-12Үзэх
150Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1532019-03-12Үзэх
151Төрийн албанаас чөлөөлөх тухайБ/012019-01-04Үзэх
152Г.Гончигсүрэнг ажилд томилох тухайБ/022019-01-04Үзэх
153Сахилгын шийтгэл ногдуулж, ажлаас чөлөөлөх тухайБ/032019-01-04Үзэх
154Б.Энхцоожид ажил хавсруулах тухайБ/042019-01-04Үзэх
155Х.Алтантуяаг ажилд томилох тухайБ/052019-01-04Үзэх
156Б.Хишигзаяаг ажилд томилох тухайБ/062019-01-04Үзэх
157Б.Баярсайханыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/072019-01-07Үзэх
158С.Лхамхүүг томилох тухай Б/082019-01-21Үзэх
159Б.Эрдэнэцэцэгийг ажилд томилох тухайБ/092019-02-04Үзэх
160Б.Баярсүхийг ажилд томилох тухайБ/102019-02-04Үзэх
161Р.Чулуунчимэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/132019-03-01Үзэх
162Д.Түмэн-Өлзийд ажил хавсруулах тухайБ/142019-03-01Үзэх
163Б.Түмэндэмбэрэлийг аймгийн ерөнхий архитекторын албан тушаалаас чөлөөлөх тухайБ/152019-03-06Үзэх
164З.Өмиртайг аймгийн ерөнхий архитектороор томилох тухайБ/162019-03-06Үзэх
165Хөрөнгө гаргах тухайА/1542019-03-12Үзэх
166Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1552019-03-12Үзэх
167Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/1562019-03-12Үзэх
168Тээврийн зардлын тухайА/1572019-03-12Үзэх
169Хөрөнгө гаргах тухайА/1582019-03-14Үзэх
170Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1592019-03-14Үзэх
171Хөрөнгө гаргах тухайА/1602019-03-14Үзэх
172Хөрөнгө гаргах тухайА/1612019-03-14Үзэх
173Хөрөнгө гаргах тухайА/1632019-03-14Үзэх
174Хөрөнгө гаргах тухайА/1642019-03-15Үзэх
175Захирамж хүчингүй болгох тухайА/1662019-03-19Үзэх
176Улсын комисс байгуулах тухайА/1672019-03-19Үзэх
177Хөрөнгө гаргах тухайА/1682019-03-19Үзэх
178Хөрөнгө гаргах тухайА/1692019-03-19Үзэх
179Мөнгөлөг шагшуурга цас мөсний баярыг зохион байгуулах ажлын хэсэгА/1702019-03-19Үзэх
180Хөрөнгө гаргах тухайА/1712019-03-20Үзэх
181Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1722019-03-20Үзэх
182Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/1732019-03-20Үзэх
183Цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухайА/1742019-03-20Үзэх
184Жуух бичгээр шагнах тухайА/1752019-03-20Үзэх
185Жуух бичгээр шагнах тухайА/1762019-03-20Үзэх
186Жуух бичгээр шагнах тухайА/1772019-03-20Үзэх
187Жуух бичгээр шагнах тухайА/1782019-03-20Үзэх
188Жуух бичгээр шагнах тухайА/1792019-03-20Үзэх
181Жуух бичгээр шагнах тухайА/1802019-03-20Үзэх
182Жуух бичгээр шагнах тухайА/1812019-03-20Үзэх
183Жуух бичгээр шагнах тухайА/1822019-03-20Үзэх
184Жуух бичгээр шагнах тухайА/1832019-03-20Үзэх
185Жуух бичгээр шагнах тухайА/1842019-03-20Үзэх
186Жуух бичгээр шагнах тухайА/1852019-03-20Үзэх
187Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/1862019-03-21Үзэх
188Хөрөнгө гаргах тухайА/1872019-03-21Үзэх
189Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1882019-03-21Үзэх
190Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухайА/1892019-03-21Үзэх
191Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, цуцлах, түтгэлзүүлэх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/1902019-03-22Үзэх
192Хөрөнгө гаргах тухайА/1912019-03-22Үзэх
193Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1922019-03-22Үзэх
194Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1932019-03-22Үзэх
195Эрх шилжүүлэх тухайА/1942019-03-25Үзэх
196Эрх шилжүүлэх тухайА/1952019-03-25Үзэх
197Жуух бичгээр шагнах тухайА/1962019-03-25Үзэх
198Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1972019-03-25Үзэх
199Хөрөнгө гаргах тухайА/1982019-03-25Үзэх
200Хөрөнгө гаргах тухайА/1992019-03-25Үзэх
201Ховд аймгийн 2019 оны нэгдүгээр ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны халалт, татлагын ажлыг зохион байгуулах тухайА/2002019-03-26Үзэх
202Жуух бичгээр шагнах тухайА/2012019-03-26Үзэх
203Хөрөнгө гаргах тухайА/2022019-03-26Үзэх
204Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайА/2032019-03-26Үзэх
205Хөрөнгө гаргах тухайА/2042019-03-27Үзэх
206Төлөвлөгөө батлуулах тухайА/2052019-03-27Үзэх
207Хөрөнгө гаргах тухайА/2062019-03-27Үзэх
208Хөрөнгө гаргах тухайА/2072019-03-28Үзэх
209Жуух бичгээр шагнах тухайА/2082019-03-28Үзэх
210Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2092019-03-29Үзэх
211Хөрөнгө гаргах тухайА/2102019-03-29Үзэх
212Хөрөнгө гаргах тухайА/2112019-03-29Үзэх
213Хөрөнгө гаргах тухайА/2122019-03-29Үзэх
214Хөрөнгө гаргах тухайА/2132019-03-29Үзэх
215Хөрөнгө гаргах тухайА/2142019-03-29Үзэх
216Хөрөнгө гаргах тухайА/2162019-04-04Үзэх
217Хөрөнгө гаргах тухайА/2172019-04-04Үзэх
218Жуух бичгээр шагнах тухайА/2182019-04-04Үзэх
219Хөрөнгө гаргах тухайА/2192019-04-05Үзэх
220Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухайА/2212019-04-05Үзэх
221Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2222019-04-05Үзэх
222Барилгын захиалагчийн хяналтын орон тооны бус ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2232019-04-08Үзэх
223Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2242019-04-08Үзэх
224Хөрөнгө гаргах тухайА/2252019-04-09Үзэх
225Хөрөнгө гаргах тухайА/2262019-04-09ҮЗэх
226Журам батлах тухайА/2272019-04-10Үзэх
227Ажлын хэсэг томилох тухай А/2282019-04-10Үзэх
228Ажлын хэсэг томилох тухайА/2292019-04-11Үзэх
229Хөрөнгө гаргах тухайА/2312019-04-15Үзэх
230Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухайА/2322019-04-15Үзэх
231Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах асуудал хариуцсан ажилтан томилох тухайБ/172019-03-26Үзэх