Захирамж

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайA/012019-01-03Үзэх
2Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/022019-01-03Үзэх
3Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайA/032019-02-04Үзэх
4Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг олгох, сунгах тухайА/042019-01-04Үзэх
5Хөрөнгө гаргах тухайA/052019-01-04Үзэх
6Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/062019-01-04Үзэх
7Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/072019-01-04Үзэх
8Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/082019-01-04Үзэх
9Аймгийн чадавх бэхжүүлэх баг байгуулах тухайА/092019-01-04Үзэх
10Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/102019-01-04Үзэх
11Хөрөнгө гаргах тухайА/112019-01-11Үзэх
12Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/122019-01-11Үзэх
13Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухайА/132019-01-11Үзэх
14Гарын үсэг зурах эрх олгох тухайА/142019-01-11Үзэх
15Жуух бичгээр шагнах тухайА/152019-01-11Үзэх
16Жуух бичгээр шагнах тухайА/162019-01-11Үзэх
17Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/172019-01-11Үзэх
18Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/182019-01-11Үзэх
19Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/192019-01-11Үзэх
20Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/202019-01-11Үзэх
21Эзэмшил газрын хэмжээ, Талбай өөрчлөх тухайА/212019-01-11Үзэх
22Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга фермер, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/222019-01-14Үзэх
23Орон нутгийн төсвийн 2019 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/232019-01-11Үзэх
24Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/242019-01-14Үзэх
25Журам баталж, орон тооны бус техникийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухайА/252019-01-14Үзэх
26Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/262019-01-18Үзэх
27Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/272019-01-18Үзэх
28Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/282019-01-18Үзэх
29Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/292019-01-18Үзэх
30Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/302019-01-21Үзэх
31Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын болон сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн бүтэц, орон тоог батлах тухайА/312019-01-21Үзэх
32Жуух бичгээр шагнах тухайА/322019-01-22Үзэх
33Жуух бичгээр шагнах тухайА/332019-01-22Үзэх
34Жуух бичгээр шагнах тухайА/342019-01-22Үзэх
35Жуух бичгээр шагнах тухайА/352019-01-22Үзэх
36Жуух бичгээр шагнах тухайА/362019-01-22Үзэх
37Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/372019-01-22Үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/382019-01-23Үзэх
39Хөрөнгө гаргах тухайА/392019-01-23Үзэх
40Хөрөнгө гаргах тухайА/402019-01-23Үзэх
41Хөрөнгө гаргах тухайА/412019-01-23Үзэх
42Хөрөнгө гаргах тухайА/422019-01-23Үзэх
43Хөрөнгө гаргах тухайА/432019-01-23Үзэх
44Хөрөнгө гаргах тухайА/442019-01-23Үзэх
45Хөрөнгө гаргах тухайА/452019-01-23Үзэх
46Хөрөнгө гаргах тухайА/462019-01-23Үзэх
47Жуух бичгээр шагнах тухайА/472019-01-23Үзэх
48Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/482019-01-23Үзэх
49Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/492019-01-23Үзэх
50Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухайА/502019-01-23Үзэх
51Хөрөнгө гаргах тухайА/512019-01-24Үзэх
52Жуух бичгээр шагнах тухайА/522019-01-25Үзэх
53Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/532019-01-25Үзэх
54Аймгийн Алдарт уяач, Алтан хараацай цолоор шагнах тухайА/542019-01-25Үзэх
55Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/552019-01-25Үзэх
56Хөрөнгө гаргах тухайА/562019-01-25Үзэх
57Хөрөнгө гаргах тухайА/572019-01-25Үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/582019-01-25Үзэх
59Аймгийн "Алдарт уяач" цолоор шагнах тухайА/592019-01-25Үзэх
60Аймгийн 9 алдартныг тодруулж шагнах тухайА/602019-01-25Үзэх
61Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/612019-01-28Үзэх
62Газар өмчлүүлэх тухайА/622019-01-28Үзэх
63Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/632019-01-28Үзэх
64Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/642019-01-28Үзэх
65Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/652019-01-28Үзэх
66Тэргүүний сум, баг, байгууллага шалгаруулах тухайА/662019-01-28Үзэх
67Хөрөнгө гаргах тухайА/672019-01-28Үзэх
68Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/682019-01-28Үзэх
69Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/692019-01-28Үзэх
70Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/702019-01-28Үзэх
71Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/712019-01-28Үзэх
72Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/722019-01-28Үзэх
73Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/732019-01-28Үзэх
74хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/742019-01-28Үзэх
75Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/752019-01-28Үзэх
76Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/762019-01-28Үзэх
77Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/772019-01-28Үзэх
78Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА782019-01-28Үзэх
79Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/792019-01-28Үзэх
80Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/802019-01-28Үзэх
81Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/812019-01-28Үзэх
82Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/822019-01-28Үзэх
83Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухай А/832019-01-28Үзэх
84Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/842019-01-28Үзэх
85Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/852019-01-28Үзэх
86Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/862019-01-28Үзэх
87Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/872019-01-28Үзэх
88Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/882019-01-28
89Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/892019-01-28Үзэх
90Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/902019-01-28Үзэх
91Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/912019-01-28Үзэх
92Хөрөнгө гаргах тухайА/922019-01-28Үзэх
93Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/932019-01-28Үзэх
94Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/942019-01-29Үзэх
95Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/952019-01-29Үзэх
96Хөрөнгө гаргах тухайА/962019-02-04Үзэх
97Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/972019-02-04Үзэх
98Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/982019-02-04Үзэх
99Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/992019-02-11Үзэх
100Хөрөнгө гаргах тухайА/1002019-02-18Үзэх
101Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухайА/1012019-02-12Үзэх
102Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухайА/1022019-02-18Үзэх
103Тусламж олгох тухайА/1032019-02-18Үзэх
104Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1042019-02-18Үзэх
105Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1062019-02-19Үзэх
106Хөрөнгө гаргах тухайА/1082019-02-21Үзэх
107Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1092019-02-22Үзэх
108Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1102019-02-25Үзэх
109Ажлын хэсэг томилох тухайА/1112019-02-26Үзэх
110Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/1122019-02-26Үзэх
111Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1132019-02-26Үзэх
112Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухайА/1142019-02-27Үзэх
113Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/1152019-02-27Үзэх
114Хөрөнгө гаргах тухайА/1162019-02-27Үзэх
115Хөрөнгө гаргах тухайА/1172019-02-27Үзэх
116Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1182019-02-27Үзэх
117Хөрөнгө гаргах тухайА/1192019-02-27Үзэх
118Зөвлөгөөн зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухайА/1202019-02-27Үзэх
119Хөрөнгө гаргах тухайА/1212019-02-27Үзэх
120Оюутан цэрэг сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/1222019-02-28Үзэх
121Д.Алтантуяад жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухайА/1232019-02-28Үзэх
122Б.Баярсайханд ажил хавсруулах тухайА/1242019-02-28Үзэх