ТАЗСЗ Тогтоол

Төрийн албаны Зөвлөлийн Ховд аймаг дахь Салбар зөвлөлийн тогтоол

НэрдугаарогнооХавсралт
1Комисс байгуулах тухай012021-01-26Татаж үзэх
2Комисс байгуулах тухай022021-01-26Татаж үзэх
3Комисс байгуулах тухай032021-01-26Татаж үзэх
4Комисс байгуулах тухай042021-01-26Татаж үзэх
5Дэд комисс байгуулах тухай052021-01-26Татаж үзэх
6Нэр дэвшүүлэх тухай062021-02-03Татаж үзэх
7Нэр дэвшүүлэх тухай072021-02-03Татаж үзэх
8Нэр дэвшүүлэх турхай082021-02-03Татаж үзэх
9Нэр дэвшүүлэх тухай092021-02-03Татаж үзэх