Тушаал 2022 он

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН А ТУШААЛ

НэрДугаарОгноо Хавсралт
1Чиг үүргийн шинжилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухайА/012022-01-12Татаж үзэх
2Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/022022-01-12Татаж үзэх
3Журам батлах тухайА/032022-01-13Татаж үзэх
4Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/042022-01-14Татаж үзэх
5Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/052022-01-14Татаж үзэх
6Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/062022-01-14Татаж үзэх
7Албан хаагчдыг цахимаар ажиллуулах тухайА/072022-01-18Татаж үзэх
8Нутгийн удирдлагын ордонд халдвар хамгааллын түр журам тогтоох тухайА/082022-01-18Татаж үзэх
9Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/092022-01-18Татаж үзэх
10Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/102022-01-18Татаж үзэх
11Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/112022-01-18Татаж үзэх
12Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/122022-01-18Татаж үзэх
13Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/132022-01-18Татаж үзэх
14Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/142022-01-18Татаж үзэх
15Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/152022-01-19Татаж үзэх
16Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/162022-01-19Татаж үзэх
17Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/172022-01-20Татаж үзэх
18Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/182022-01-21Татаж үзэх
19Бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлах тухайА/202022-01-21татаж үзэх
20Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/212022-01-24Татаж үзэх
21Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/222022-01-26Татаж үзэх
22Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/232022-01-26Татаж үзэх
23Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/242022-01-24Татаж үзэх
24Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/252022-01-26Татаж үзэх
25Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/262022-01-26Татаж үзэх
26Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/272022-01-26Татаж үзэх
27Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/282022-01-26Татаж үзэх
28Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/292022-01-26Татаж үзэх
29Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/302022-01-27Татаж үзэх
30Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/312022-01-27Татаж үзэх
31Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/322022-01-27Татаж үзэх
32Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/332022-01-29Татаж үзэх
33Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/342022-01-29Татаж үзэх
34Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/352022-01-29Татаж үзэх
35Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/362022-01-29Татаж үзэх
36Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/372022-01-29Татаж үзэх
37Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/382022-01-29Татаж үзэх
38Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/392022-01-29Татаж үзэх
39Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/402022-02-01Татаж үзэх
40Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/412022-02-15Татаж үзэх
41Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/422022-02-15Татаж үзэх
42Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/432022-02-15Татаж үзэх
43Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/442022-02-16Татаж үзэх
44Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/45
2022-02-18Татаж үзэх
45Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/462022-02-22Татаж үзэх
46Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/472022-02-22Татаж үзэх
47Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/482022-02-24Татаж үзэх
48Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/492022-02-24Татаж үзэх
49Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/502022-03-31татаж үзэх
50Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/512022-04-13татаж үзэх
51Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/522022-04-13татаж үзэх
52Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/532022-04-13татаж үзэх
53Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/542022-04-13татаж үзэх
54Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/552022-04-13татаж үзэх
55Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/562022-04-13татаж үзэх
56Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/572022-04-14татаж үзэх
57Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/582022-04-29татаж үзэх
58Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/592022-05-05татаж үзэх
59Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/602022-05-09татаж үзэх
60Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/612022-05-11татаж үзэх
61Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/622022-05-16татаж үзэх
62Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/632022-05-17татаж үзэх
63Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/642022-05-17татаж үзэх
64Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/652022-05-17татаж үзэх
65Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/662022-05-17татаж үзэх
66Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/672022-05-17татаж үзэх
67Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/682022-05-17татаж үзэх
68Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/692022-05-17татаж үзэх
69Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/702022-05-17татаж үзэх
70Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухайА/712022-05-24татаж үзэх
71Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/722022-06-02татаж үзэх
72Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/732022-06-02татаж үзэх
73Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/742022-06-02татаж үзэх
74Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/752022-06-02татаж үзэх
75Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/762022-06-02татаж үзэх
76Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/772022-06-02татаж үзэх
77Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/782022-06-02татаж үзэх
78Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/792022-06-02татаж үзэх
79Тооллогын комисс томилох тухайА/802022-06-02татаж үзэх
80Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/812022-06-02татаж үзэх
81Цалингийн нэмэгдэл олгох тухайА/822022-06-02татаж үзэх
82Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/832022-06-03татаж үзэх
83
Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/842022-06-03татаж үзэх
84Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/852022-06-03татаж үзэх
85Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/862022-06-03татаж үзэх
86Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/872022-06-03татаж үзэх
87Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/882022-06-02татаж үзэх
88Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухайА/892022-06-08татаж үзэх
89Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/902022-06-16татаж үзэх
90Тооллогын комисс томилж, тооллого хийх тухайА/912022-06-16татаж үзэх
91Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/922022-06-17татаж үзэх
92Төрийн захиргааны зарим албан тушаалын ангилал, зэрэглэлд өөрчлөлт оруулах тухайА/932022-06-17татаж үзэх
93Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үнэлэх үнэлгээний баг байгуулах тухайА/942022-06-17татаж үзэх
94Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/952022-06-21татаж үзэх
95Илүү цагийн хөлс олгох тухайА/962022-06-20татаж үзэх
96Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/972022-07-22татаж үзэх
97Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/982022-08-02татаж үзэх
98Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/992022-08-02татаж үзэх
99Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1002022-09-27татаж үзэх
100Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1012022-09-28татаж үзэх
101Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухайА/1022022-09-28татаж үзэх
102Чанарын багийг шинэчлэн байгуулах тухайА/1032022-10-03татаж үзэх
103Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухайА/1042022-10-03татаж үзэх
104Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухайА/1052022-11-01татаж үзэх
105Урамшуулал олгох тухайА/1062022-11-01татаж үзэх
106Хөрөнгө гаргах тухайА/1072022-11-01татаж үзэх
107Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1082022-11-10татаж үзэх
108Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1092022-11-21татаж үзэх
109Хууль эрх зүй, өмгөөллийн үйлчилгээний зардал гаргах тухайА/1102022-11-21татаж үзэх
110Хууль, эрх зүй, өмгөөллийн үйлчилгээний зардал гаргах тухайА/1112022-11-21татаж үзэх
111Тооллогын комисс томилох тухайА/1122022-11-28татаж үзэх
112Тушаал хүчингүй болгох тухайА/1132022-11-30татаж үзэх
113Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1142022-12-01татаж үзэх
114Түлшний хөнгөлөлт олгох тухайА/1152022-12-12татаж үзэх
115Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үнэлэх үнэлгээний баг байгуулах тухайА/1162022-12-15татаж үзэх
116Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1172022-12-19татаж үзэх
117Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1182022-12-21татаж үзэх
118Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1192022-12-23татаж үзэх
119Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/1202022-12-28татаж үзэх
120Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1212022-12-30татаж үзэх
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН Б ТУШААЛ
Нэр ДугаарОгнооХавсралт
1Б.Гантөмөрийг ахлах мэргэжилтнээр томилох тухайБ/012022-01-06Татаж үзэх
2Б.Оюунжаргалыг ажилд томилох тухайБ/022022-01-10Татаж үзэх
3Ч.Буянтогтохыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/032022-01-11Татаж үзэх
4Д.Мөнхжагаад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухайБ/042022-01-14Татаж үзэх
5Ц.Батзоригт чөлөө олгох тухайБ/052022-01-14Татаж үзэх
6Х.Есенкельдийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/062022-02-21Татаж үзэх
7С.Хашхүүг ажилд түр томилох тухайБ/072022-02-21Татаж үзэх
8Б.Цагаанцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/082022-02-28Татаж үзэх
9 Б.Батцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/092022-03-14татаж үзэх
10Ц.Лувсанлхамод цалинтай чөлөө олгох тухайБ/102022-03-14татаж үзэх
11Л.Гэрэлмаад цалинтай чөлөө олгох тухайБ/112022-03-21татаж үзэх
12Баасансүрэнгийн Цагаанцэцэгийг ажилд томилох тухайБ/122022-04-01татаж үзэх
13Норовнямын Даваажаргалыг ажилд томилох тухайБ/132022-04-01татаж үзэх
14Равдангийн Отгонбаярыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/142022-04-01татаж үзэх
15Х.Сарантуяал цалинтай чөлөө олгох тухайБ/152022-04-04татаж үзэх
16Д.Тамирт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/162022-04-11татаж үзэх
17Х.Ганболдод буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/172022-04-11татаж үзэх
18Буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/182022-04-14татаж үзэх
19Буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/192022-04-14татаж үзэх
20Буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/202022-04-14татаж үзэх
21Баатарын Маралмааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/212022-04-15татаж үзэх
22Баатарын Маралмааг ажилд томилох тухайБ/222022-04-15татаж үзэх
23С.Алтангүльд цалинтай чөлөө олгох тухайБ/232022-04-18татаж үзэх
24Цалингийн сүлжээний шатлал ахиулах тухайБ/242022-04-20татаж үзэх
25Дашнямын Ариунбилэгийг шилжүүлэх тухайБ/252022-04-22татаж үзэх
26Дамдинсүрэнгийн Бямбасүрэнг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/262022-05-02татаж үзэх
27Б.Гантөмөрт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/272022-04-28татаж үзэх
28Б.Энхмандалд буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/282022-04-28татаж үзэх
29Дүгэржавын Эрдэнэбатыг ажилд түр томилох тухайБ/292022-05-02татаж үзэх
30Батцэнгэлийн Болортуулыг ажилд түр томилох тухайБ/302022-05-02татаж үзэх
31Самбалхүндэвийн Хашхүүг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/312022-05-10татаж үзэх
32Т.Наранчимэгт чөлөө олгох тухайБ/322022-05-09татаж үзэх
33Хойчбайн Есенкельдийг ажилд томилох тухайБ/332022-05-09татаж үзэх
34Пүрэвжалын Цэцэгсүрэнг шилжүүлэх тухайБ/342022-05-13татаж үзэх
35Батжаргалын Даваасүрэнд цалинтай чөлөө олгох тухайБ/352022-05-13татаж үзэх
36Б/36
37Магваны Отгонхишигт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/372022-05-25татаж үзэх
38Энхтүвшингийн Уранчимэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/382022-05-30татаж үзэх
39Өлзийн Энхтайваныг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/392022-05-30татаж үзэх
40Дамдинсүрэнгийн Бямбасүрэнг ажлаас чөлөлж, түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/402022-05-30татаж үзэх
41Батбаярын Бямбахүүг түр томилох тухайБ/412022-05-30татаж үзэх
42Б.Болормааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/422022-05-31татаж үзэх
43Амралтын хуваарь батлах тухайБ/432022-05-31татаж үзэх
44Б.Болормааг түр ажилд томилох тухайБ/442022-06-02татаж үзэх
45Ц.Пүрэвсүрэнд цалинтай чөлөө олгох тухайБ/452022-06-02татаж үзэх
46Г.Оюунцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/462022-06-02татаж үзэх
47Сэрвэдийн Мөнх-Очирт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/472022-06-16татаж үзэх
48Даваагийн Одгэрэлд цалинтай чөлөө олгох тухайБ/482022-06-20татаж үзэх
49Өлзийн Энхтайванд тэтгэмж олгох тухайБ/492022-06-20татаж үзэх
50Батхуягийн Цэвээнсүрэнг түр ажилд томилох тухайБ/502022-06-20татаж үзэх
51Батдоржийн Болормаад тэтгэмж олгох тухайБ/512022-07-06татаж үзэх
52Цэвээний Лувсанлхамод цалинтай чөлөө олгох тухайБ/522022-07-25татаж үзэх
53Жамъянбазарын Батбаярт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/532022-07-27татаж үзэх
54С.Алтангүльд буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/542022-08-04татаж үзэх
55Жамъянбазарын Батбаярт буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/552022-08-04татаж үзэх
56Эрдэнийн Батсайханд буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/562022-08-04татаж үзэх
57Дашзэвэгийн Энхболдод буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/572022-08-08татаж үзэх
58Буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/582022-08-12татаж үзэх
59Баастын Ганхуягт буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/592022-08-17татаж үзэх
60Ганбатын Бадамцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/60

2022-08-22татаж үзэх
61Ганбатын Бадамцэцэгийг ажилд томилох тухайБ/612022-08-22татаж үзэх
62Баттулгын Энхбаатарыг ажлаас халах тухайБ/622022-08-23татаж үзэх
63Нямдаваагийн Цэрмааг ажилд томилох тухайБ/632022-08-23татаж үзэх
64Хайсдаваагийн Баасанхүүд цалингүй чөлөө олгох тухайБ/642022-08-24татаж үзэх
65Баатар-Аюушийн Түмэнжаргалд ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайБ/652022-08-24татаж үзэх
66Урамшуулалт цалин олгох тухайБ/662022-08-24татаж үзэх
67Энхтуяагийн Эрдэнэжаргалыг ажилд түр томилох тухайБ/672022-09-01татаж үзэх
68Дүгэржавын Эрдэнэбатад буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/682022-09-12татаж үзэх
69Батцэнгэлийн Болортуулд буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/692022-09-12татаж үзэх
70Эрдэнийн Батсайханд цалинтай чөлөө олгох тухайБ/702022-09-15татаж үзэх
71Авирзэдийн Оюундэлгэрийн ар гэрт буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/712022-09-15татаж үзэх
72Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэлд өөрчлөлт оруулах тухайБ/722022-09-15татаж үзэх
73Хавчгийн Сарантуяад буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/732022-09-19татаж үзэх
74Батсүхийн Хишигзаяад буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/742022-09-19татаж үзэх
75Норовын Даваажаргалд буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/752022-09-23татаж үзэх
76Буянбатын Эрдэнэчимэгт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/762022-09-27татаж үзэх
77О.Амарсувдыг ажилд түр томилох тухайБ/772022-09-28татаж үзэх
78Буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/782022-09-29татаж үзэх
79Төмөрбаатарын Дармаасүрэнг ажилд томилох тухайБ/792022-10-03татаж үзэх
80Нанзаддоржийн Эрдэнэтуулд буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/802022-10-03татаж үзэх
81Баатарсүрэнгийн Түмэндэмбэрэлд цалингүй чөлөө олгох тухайБ/812022-10-03татаж үзэх
82Ажил хавсран, түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухайБ/822022-10-03татаж үзэх
83Ажил хавсран, түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухайБ/832022-10-03татаж үзэх
84Хуягтын Ганболдод цалингүй чөлөө олгох тухайБ/842022-10-10татаж үзэх
85Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/852022-10-10татаж үзэх
86Б.Бямбасүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/862022-10-10татаж үзэх
87Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/872022-10-18татаж үзэх
88Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/882022-10-26татаж үзэх
89Л.Гэрэлмаад цалинтай чөлөө олгох тухайБ/892022-10-26татаж үзэх
90Б.Энхбадрахыг ажилд томилох тухайБ/902022-10-28татаж үзэх
91Ц.Мөнх-Эрдэнийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/912022-10-28татаж үзэх
92Б.Энхмандалд буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/922022-11-01татаж үзэх
93Чөлөөний хугацааг дуусгавар болгох тухайБ/932022-11-01татаж үзэх
94Г.Жавзанхорлоод цалинтай чөлөө олгох тухайБ/942022-11-04татаж үзэх
95Б/95
96Г.Жавзанхорлоод цалингүй чөлөө олгох тухайБ/962022-11-07татаж үзэх
97Б/97
98Б/98
99Б.Болортуулыг ажилд томилох тухайБ/992022-11-07татаж үзэх
100Д.Эрдэнэбатыг ажилд томилох тухайБ/1002022-11-07татаж үзэх
101Н.Цэнджавыг ажилд томилох тухайБ/1012022-11-07татаж үзэх
102П.Мандухайг ажилд томилох тухайБ/1022022-11-07татаж үзэх
103Б.Бямбахүүг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/1032022-11-07татаж үзэх
104Б.Даваажаргалыг ажилд томилох тухайБ/1042022-11-07татаж үзэх
105Ц.Лувсанлхамог ажлаас чөлөөлөх тухайБ/1052022-11-07татаж үзэх
106Г.Сүрэнжавыг ажилд томилох тухайБ/1062022-11-07татаж үзэх
107Ж.Батбаярт цалингүй чөлөө олгох тухайБ/1072022-11-07татаж үзэх
108Г.Бадамцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/1082022-11-07татаж үзэх
109Чөлөөний хугацааг дуусгавар болгох тухайБ/1092022-11-07татаж үзэх
110П.Мандухайг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/1102022-11-07татаж үзэх
111Ц.Лувсанлхамог түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/1112022-11-07татаж үзэх
112Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/1122022-11-08татаж үзэх
113Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/1132022-11-08татаж үзэх
114Ажил хавсран, түр орлон гүйцэтгэгч томилох тухайБ/1142022-11-14татаж үзэх
115Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/1152022-11-14татаж үзэх
116Ц.Лувсанлхамог ажлаас чөлөөлөх тухайБ/1162022-11-23татаж үзэх
117Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/1172022-11-28татаж үзэх
118Цалингийн сүлжээний шатлал ахиулах тухайБ/1182022-11-30татаж үзэх
119Э.Балжиннямыг гэрээт ажилтнаар томилох тухай

Б/1192022-12-01татаж үзэх
120Д.Мөнхжагаад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухайБ/1202022-12-01татаж үзэх
121Ш.Дэлгэрмаад буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/1212022-12-05татаж үзэх
122Ж.Нямжаргалд буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/1222022-12-12татаж үзэх
123Д.Бямбасүрэнг ажилд томилох тухайБ/1232022-12-12татаж үзэх
124З.Уянгыг ажилд томилох тухайБ/1242022-12-19татаж үзэх
125Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/1252022-12-22татаж үзэх
126Урамшуулал олгох тухайБ/1262022-12-22татаж үзэх
127Ц.Лувсанлхамог түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/1272022-12-27татаж үзэх
128Б.Энхбадрахыг ажилд томилох тухайБ/1282022-12-30татаж үзэх
129Г.Оюунцэцэгт цалинтай чөлөө олгох тухайБ/1292022-12-30татаж үзэх
130Б.Хишигзаяад хүүхэд асрах чөлөө олгох тухайБ/1302022-12-30татаж үзэх
131О.Амарсувдыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/1312022-12-30татаж үзэх
132Ж.Саруулыг ажилд томилох тухайБ/1322022-12-30татаж үзэх
133А.Жамъянсүрэнг ажилд томилох тухайБ/1332022-12-30татаж үзэх
134Б.Бат-Оюуныг ажилд томилох тухайБ/1342022-12-30татаж үзэх
135Н.Алтанцэцэгийг ажилд томилох тухайБ/1352022-12-30татаж үзэх
136З.Батзаяаг ажилд томилох тухайБ/1362022-12-30татаж үзэх
137Н.Цацралцэцэгийг ажилд томилох тухайБ/1372022-12-30татаж үзэх