Захирамж 2022 он

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН А ЗАХИРАМЖ

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/012022-01-03Татаж үзэх
2Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/022022-01-03Татаж үзэх
3Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/032022-01-03Татаж үзэх
4Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, хэмжээ талбай өөрчлөх тухайА/042022-01-03Татаж үзэх
5Газар өмчлүүлэх тухайА/052022-01-03Татаж үзэх
6Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/062022-01-03Татаж үзэх
7Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/072022-01-03Татаж үзэх
8Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/082022-01-03Татаж үзэх
9Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/092022-01-03Татаж үзэх
10Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилтын ажил /Жаргалант сум, Цамбагарав баг/-ыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/102022-01-03Татаж үзэх
11Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/112022-01-03Татаж үзэх
12Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/122022-01-03Татаж үзэх
13Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/132022-01-03Татаж үзэх
14Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/142022-01-03Татаж үзэх
15Хөрөнгө гаргах тухайА/152022-01-03Татаж үзэх
16Халаалтын зардлыг урьдчилан санхүүжүүлэх тухайА/162022-01-03Татаж үзэх
17Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/172022-01-04Татаж үзэх
18Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/182022-01-04Татаж үзэх
19Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/192022-01-04Татаж үзэх
20Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/202022-01-05Татаж үзэх
21Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, цуцлах тухайА/212022-01-06Татаж үзэх
22Хөрөнгө олж бэлтгэх зөвшөөрөл олгох тухайА/222022-01-06Татаж үзэх
23Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/232022-01-06Татаж үзэх
24Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/242022-01-06Татаж үзэх
25Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/252022-01-06Татаж үзэх
26Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/262022-01-12Татаж үзэх
27Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайА/272022-01-12Татаж үзэх
28Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн мөнгийг буцаан олгох тухайА/282022-01-12Татаж үзэх
29Усан замын тээврийн талаар авах арга хэмжээний тухайА/292022-01-12Татаж үзэх
30Дэд зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухайА/302022-01-12Татаж үзэх
31Албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээ, тооллогын хуваарь батлах тухайА/312022-01-12Татаж үзэх
32Орон нутгийн өмчийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухайА/322022-01-13Татаж үзэх
33Зарим арга хэмжээг түр хориглох тухайА/332022-01-14Татаж үзэх
34Хорио цээрийн дэглэмийг шинэчлэн тогтоох тухайА/342022-01-17Татаж үзэх
35Батлагдсан төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/352022-01-17Татаж үзэх
36Орон нутгийн төсвийн 2022 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/362022-01-18Татаж үзэх
37Хөрөнгө гаргах тухайА/372022-01-19Татаж үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/382022-01-19Татаж үзэх
39Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/392022-01-19Татаж үзэх
40Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/402022-01-19Татаж үзэх
41Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухайА/412022-01-19Татаж үзэх
42Хөрөнгө гаргах тухайА/422022-01-19Татаж үзэх
43Захирамжийн заалт хүчингүй болгох тухайА/432022-01-19Татаж үзэх
44Нэрэмжит бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухайА/442022-01-20Татаж үзэх
45Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухайА/452022-01-20Татаж үзэх
46Улсын комисс байгуулах тухайА/462022-01-25Татаж үзэх
47Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/472022-01-25Татаж үзэх
48Журам шинэчлэн батлах тухайА/482022-01-25Татаж үзэх
49Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/492022-01-26Татаж үзэх
50Захирамжийн заалт хүчингүй болгох тухайА/502022-01-26Татаж үзэх
51Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/512022-01-26Татаж үзэх
52Зөвлөх багийн гишүүдийн цалинг тогтоох тухайА/522022-01-27Татаж үзэх
53Хөрөнгө гаргах тухайА/532022-01-27Татаж үзэх
54Төлөөлөн удирдах зөвлөл байгуулах тухайА/542022-01-27Татаж үзэх
55Хөрөнгө гаргах тухайА/552022-01-27Татаж үзэх
56Хөрөнгө гаргах тухайА/562022-01-27Татаж үзэх
57Орон нутгийн өмчийн газрын бүтэц, орон тоо батлах тухайА/572022-01-28Татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/582022-01-31Татаж үзэх
59Хөрөнгө гаргах тухайА/592022-01-31Татаж үзэх
60Хөрөнгө гаргах тухайА/602022-01-31Татаж үзэх
61Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/612022-01-31Татаж үзэх
62Хөрөнгө гаргах тухайА/622022-02-07Татаж үзэх
63Аймгийн алдарт уяач цол олгох тухайА/632022-02-08Татаж үзэх
64Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/642022-02-08Татаж үзэх
65Хөрөнгө гаргах тухайА/652022-02-08Татаж үзэх
66Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/662022-02-10Татаж үзэх
67Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухайА/672022-02-10Татаж үзэх
68Хөрөнгө гаргах тухайА/682022-02-14Татаж үзэх
69Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/692022-02-14Татаж үзэх
70Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/702022-02-14Татаж үзэх
71Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/712022-02-14Татаж үзэх
72Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/722022-02-14Татаж үзэх
73Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/732022-02-14Татаж үзэх
74Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/742022-02-15Татаж үзэх
75Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/752022-02-15Татаж үзэх
76Хөрөнгө гаргах тухайА/762022-02-15Татаж үзэх
77Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлын эрх шилжүүлэх тухайА/782022-02-15Татаж үзэх
78Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг цуцлах тухайА/792022-02-15Татаж үзэх
79Хөрөнгө гаргах тухайА/802022-02-15Татаж үзэх
80Хөрөнгө гаргах тухайА/812022-02-16Татаж үзэх
81Улсын комисс байгуулах тухайА/822022-02-16Татаж үзэх
82Улсын комисс байгуулах тухайА/832022-02-16Татаж үзэх
83Хяналт шалгалт явуулах тухайА/842022-02-16Татаж үзэх
84Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/852022-02-16Татаж үзэх
85Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/862022-02-16Татаж үзэх
86Газар өмчлүүлэх тухайА/872022-02-16Татаж үзэх
87Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/882022-02-16Татаж үзэх
88Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/892022-02-18Татаж үзэх
89Улсын комисс байгуулах тухайА/902022-02-18Татаж үзэх
90Эрх шилжүүлэх тухайА/912022-02-21Татаж үзэх
91Хүүхдийн тоглоомын талбай /Жаргалант сум, Бугат баг/-н ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/932022-02-22Татаж үзэх
92Санхүүжилтийн зээл олгох тухайА/942022-02-25Татаж үзэх
93Бугат багийн жижиг гудамжны үлдэгдэл санхүүжилтийн ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/952022-02-25Татаж үзэх
94"Хашаандаа сайхан амьдарцгаая" төслийн багийн бүрэлдэхүүн байгуулах тухайА/962022-02-25Татаж үзэх
95Орон сууцны барилга угсралтын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/982022-02-25Татаж үзэх
96Хөрөнгө гаргах тухайА/992022-03-03Татаж үзэх
97Шүүхийн шийдвэртэй өр барагдуулах тухайА/1002022-03-04Татаж үзэх
98Хөрөнгө гаргах тухайА/1012022-03-04Татаж үзэх
99Хөрөнгө гаргах тухайА/1022022-03-04Татаж үзэх
100Хөрөнгө гаргах тухайА/1032022-03-04Татаж үзэх
101Тэжээлийн хөрөнгө гаргах тухайА/1042022-03-04Татаж үзэх
102Нийтийн тээвэрт дэмжлэг үзүүлэх тухайА/1052022-03-04Татаж үзэх
103Ажлын хэсэг томилох тухайА/1062022-03-07Татаж үзэх
104Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1072022-03-07Татаж үзэх
105Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1082022-03-07Татаж үзэх
106Хөрөнгө гаргах тухайА/1092022-03-09Татаж үзэх
107Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1102022-03-09Татаж үзэх
108Хөрөнгө гаргах тухайА/1112022-03-09Татаж үзэх
109Хөрөнгө гаргах тухайА/1122022-03-09Татаж үзэх
110Хөрөнгө гаргах тухайА/1132022-03-09Татаж үзэх
111Хөрөнгө гаргах тухайА/1142022-03-10Татаж үзэх
112Хөрөнгө гаргах тухайА/1152022-03-10Татаж үзэх
113Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1162022-03-10Татаж үзэх
114Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1172022-03-10Татаж үзэх
115Улсын комисс байгуулах тухайА/1182022-03-10Татаж үзэх
116Улсын комисс байгуулах тухайА/1192022-03-10Татаж үзэх
117Хөрөнгө гаргах тухайА/1202022-03-10Татаж үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1212022-03-10Татаж үзэх
119Захирамж хүчингүй болгох тухайА/1222022-03-10Татаж үзэх
120Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1232022-03-10Татаж үзэх
121Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1242022-03-10Татаж үзэх
122Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1252022-03-10Татаж үзэх
123Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/1262022-03-10Татаж үзэх
124Комисс томилох тухайА/1272022-03-10Татаж үзэх
125Хөрөнгө гаргах тухайА/1282022-03-14Татаж үзэх
126Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1302022-03-14Татаж үзэх
127Хөрөнгө гаргах тухайА/1312022-03-14Татаж үзэх
128Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/1322022-03-14Татаж үзэх
129Хөрөнгө гаргах тухайА/1332022-03-14Татаж үзэх
130Жуух бичгээр шагнах тухайА/1342022-03-14Татаж үзэх
131Хөрөнгө гаргах тухайА/1352022-03-14Татаж үзэх
132Төсөл арга хэмжээнд захиалагчийг төлөөлж гарын үсэг зурах албан тушаалтныг томилох тухайА/1362022-03-14Татаж үзэх
133Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1372022-03-16Татаж үзэх
134Хөрөнгө гаргах тухайА/1382022-03-16Татаж үзэх
135Хөрөнгө гаргах тухайА/1392022-03-16Татаж үзэх
136Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1402022-03-16Татаж үзэх
137Хөрөнгө гаргах тухайА/1412022-03-17Татаж үзэх
138Хөрөнгө гаргах тухайА/1432022-03-17Татаж үзэх
139Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1442022-03-17Татаж үзэх
140Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1462022-03-17Татаж үзэх
141Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1472022-03-17Татаж үзэх
142Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1482022-03-17Татаж үзэх
143Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1492022-03-17Татаж үзэх
144Аймгийн Онцгой комиссын Нэгдсэн шуурхай штабын оператив бүлэг байгуулах тухайА/1512022-03-21Татаж үзэх
145Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1522022-03-22Татаж үзэх
146Хөрөнгө гаргах тухайА/1532022-03-23Татаж үзэх
147Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого зохион байгуулах, хяналт тавих комисс томилох тухайА/1542022-03-23Татаж үзэх
148Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх халдваргүйжүүлэлтийн аян зохион байгуулах тухайА/1552022-03-23Татаж үзэх
149Мал, амьтны гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх бэлэн байдлын дэд төлөвлөгөө батлах тухайА/1562022-03-23Татаж үзэх
150Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухайА/1572022-03-23Татаж үзэх
151Санхүүжилтийн зээл олгох тухайА/1582022-03-23Татаж үзэх
152Төлөвлөгөө батлуулах тухайА/1592022-03-23Татаж үзэх
153Хөрөнгө гаргах тухайА/1602022-03-24Татаж үзэх
154Жуух бичгээр шагнах тухайА/1612022-03-24Татаж үзэх
155Хөрөнгө гаргах тухайА/1622022-03-24Татаж үзэх
156Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1632022-03-29Татаж үзэх
157Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн газар чөлөөлөлтийн зардлын ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1642022-03-29Татаж үзэх
158Жуух бичгээр шагнах тухайА/1652022-03-29Татаж үзэх
159Хөрөнгө гаргах тухайА/1662022-03-29Татаж үзэх
160Улсын комисс байгуулах тухайА/1682022-03-29Татаж үзэх
161Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1692022-03-31Татаж үзэх
162Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1702022-04-05Татаж үзэх
163Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1712022-04-05Татаж үзэх
164Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1722022-04-05Татаж үзэх
165Хөрөнгө гаргах тухайА/1732022-04-05Татаж үзэх
166Хөрөнгө гаргах тухайА/1742022-04-05Татаж үзэх
167Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухайА/1752022-04-05Татаж үзэх
168Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/1762022-04-05Татаж үзэх
169Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1772022-04-05Татаж үзэх
170Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/1782022-04-05Татаж үзэх
171Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1792022-04-05Татаж үзэх
172Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1802022-04-05Татаж үзэх
173Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1812022-04-05Татаж үзэх
174Хөрөнгө гаргах тухайА/1822022-04-05Татаж үзэх
175Хөрөнгө гаргах тухайА/1832022-04-05Татаж үзэх
176Хөрөнгө гаргах тухайА/1842022-04-05Татаж үзэх
177Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1852022-04-05Татаж үзэх
178Хөрөнгө гаргах тухайА/1862022-04-05Татаж үзэх
179Хөрөнгө гаргах тухайА/1872022-04-05Татаж үзэх
180Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийн газар чөлөөлөлтийн зардлын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1892022-04-08Татаж үзэх
181Хөрөнгө гаргах тухайА/1902022-04-11Татаж үзэх
182Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1912022-04-11Татаж үзэх
183Цэрэг-спортын "Дөл-2022" цогцолбор тэмцээнийг зохион байгуулж явуулах тухайА/1922022-04-14Татаж үзэх
184Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1932022-04-14Татаж үзэх
185Хөрөнгө гаргах тухайА/1942022-04-14Татаж үзэх
186Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/1952022-04-14Татаж үзэх
187Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1962022-04-14Татаж үзэх
188Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1972022-04-14Татаж үзэх
189Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухайА/1982022-04-14Татаж үзэх
190Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/1992022-04-14Татаж үзэх
191Хөрөнгө гаргах тухайА/2002022-04-18Татаж үзэх
192Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2012022-04-19Татаж үзэх
193Гэрээ цуцлах тухайА/2022022-04-19Татаж үзэх
194Хөрөнгө гаргах тухайА/2032022-04-19Татаж үзэх
195Хөрөнгө гаргах тухайА/2042022-04-19Татаж үзэх
196Хөрөнгө гаргах тухайА/2052022-04-19Татаж үзэх
197Эрх шилжүүлэх тухайА/2062022-04-19Татаж үзэх
198Кемпийн газар түр эзэмшүүлэх тухайА/2072022-04-19Татаж үзэх
199Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухайА/2082022-04-19Татаж үзэх
200Хөрөнгө гаргах тухайА/2092022-04-19Татаж үзэх
201Эрх шилжүүлэх тухайА/2102022-04-19Татаж үзэх
202Хөрөнгө гаргах тухайА/2112022-04-19Татаж үзэх
203Хөрөнгө гаргах тухайА/2122022-04-19Татаж үзэх
204Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2132022-04-19Татаж үзэх
205Хөрөнгө гаргах тухайА/2152022-04-19Татаж үзэх
206Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2162022-04-20Татаж үзэх
207Хөрөнгө гаргах тухайА/2172022-04-21Татаж үзэх
208Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын тооллогын комисс байгуулах тухайА/2182022-04-21Татаж үзэх
209Хөрөнгө гаргах тухайА/2212022-04-22Татаж үзэх
210Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2222022-04-22Татаж үзэх
211Хөрөнгө гаргах тухайА/2242022-04-22Татаж үзэх
212Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2252022-04-25Татаж үзэх
213Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2262022-04-25Татаж үзэх
214Хөрөнгө гаргах тухайА/2272022-04-25Татаж үзэх
215Хөрөнгө гаргах тухайА/2282022-04-25Татаж үзэх
216Хөрөнгө гаргах тухайА/2292022-04-25Татаж үзэх
217Хөрөнгө гаргах тухайА/2302022-04-25Татаж үзэх
218Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2312022-04-25Татаж үзэх
219Хөрөнгө гаргах тухайА/2322022-04-25Татаж үзэх
220Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2332022-04-25Татаж үзэх
221Хүүхдийн төлөө зөвлөл байгуулах тухайА/2342022-04-26Татаж үзэх
222Биеийн тамир спортын хорооны бүтэц орон тоо батлах тухайА/2352022-04-26Татаж үзэх
223Хөрөнгө гаргах тухайА/2362022-04-26Татаж үзэх
224Хөрөнгө гаргах тухайА/2372022-04-26Татаж үзэх
225Хөрөнгө гаргах тухайА/2382022-04-26Татаж үзэх
226Хөрөнгө гаргах тухайА/2392022-04-26Татаж үзэх
227Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухайА/2402022-04-27Татаж үзэх
228Хөрөнгө гаргах тухайА/2412022-04-27Татаж үзэх
229Хөрөнгө гаргах тухайА/2422022-04-27Татаж үзэх
230Төлөвлөгөө батлах тухайА/2432022-04-27Татаж үзэх
231Хөрөнгө гаргах тухайА/2452022-04-29Татаж үзэх
232Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухайА/2462022-04-29Татаж үзэх
233Улсын комисс байгуулах тухайА/2472022-04-29Татаж үзэх
234Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2482022-05-02татаж үзэх
235"Тэргүүний" сум, баг, байгууллагыг шагнаж урамшуулахад хөрөнгө гаргах тухайА/2492022-05-02татаж үзэх
236Хөрөнгө гаргах тухайА/2502022-05-02татаж үзэх
237Хөрөнгө гаргах тухайА/2512022-05-02татаж үзэх
238Санхүүжилт хуваарилах тухайА/2522022-05-02татаж үзэх
239Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2532022-05-02татаж үзэх
240Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2552022-05-03татаж үзэх
241Хөрөнгө гаргах тухайА/2562022-05-04татаж үзэх
242Хөрөнгө гаргах тухайА/2572022-05-04татаж үзэх
243Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2582022-05-04татаж үзэх
244Улсын комисс байгуулах тухайА/2592022-05-04татаж үзэх
245Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2602022-05-04татаж үзэх
246Хөрөнгө гаргах тухайА/2612022-05-04татаж үзэх
247Хөрөнгө гаргах тухайА/2622022-05-05татаж үзэх
248Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2632022-05-05татаж үзэх
249Шүүхийн шийдвэртэй өр барагдуулах тухайА/2642022-05-05татаж үзэх
250Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухайА/2652022-05-05татаж үзэх
251Цэргийн дүйцүүлэх албаны сургалт зохион байгуулах тухайА/2662022-05-05татаж үзэх
252Хөрөнгө гаргах тухайА/2672022-05-06татаж үзэх
253Улсын комисс байгуулах тухайА/2682022-05-06татаж үзэх
254Хөрөнгө гаргах тухайА/2692022-05-06татаж үзэх
255Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2702022-05-06татаж үзэх
256Хөрөнгө гаргах тухайА/2712022-05-06татаж үзэх
257Хөрөнгө гаргах тухайА/2722022-05-06татаж үзэх
258Хөрөнгө гаргах тухайА/2732022-05-06татаж үзэх
259Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2742022-05-06татаж үзэх
260Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2752022-05-06татаж үзэх
261Хөрөнгө гаргах тухайА/2762022-05-06татаж үзэх
262Хөрөнгө гаргах тухайА/2772022-05-06татаж үзэх
263Хөрөнгө гаргах тухайА/2782022-05-06татаж үзэх
264Эрх шилжүүлэх тухайА/2792022-05-06татаж үзэх
265Эрх шилжүүлэх тухайА/2802022-05-06татаж үзэх
266Эрх шилжүүлэх тухайА/2812022-05-06татаж үзэх
267Эрх шилжүүлэх тухайА/2822022-05-06татаж үзэх
268Хөрөнгө гаргах тухайА/2832022-05-06татаж үзэх
269Барилгын захиалагчийн хяналтын талаар авах арга хэмжээний тухайА/2842022-05-09татаж үзэх
270Хөрөнгө гаргах тухайА/2852022-05-09татаж үзэх
271Эрх шилжүүлэх тухайА/2862022-05-09татаж үзэх
272Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2872022-05-09татаж үзэх
273Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2882022-05-09татаж үзэх
274Эх үүсвэрийн зохицуулалт хийж 2021 оны татварын буцаан олголтыг олгох тухайА/2892022-05-09татаж үзэх
275Хөрөнгө гаргах тухайА/2902022-05-09татаж үзэх
276Хөрөнгө гаргах тухайА/2912022-05-09татаж үзэх
277Хөрөнгө гаргах тухайА/2922022-05-09татаж үзэх
278Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2942022-05-09татаж үзэх
279Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайA/2952022-05-09татаж үзэх
280Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/2962022-05-09татаж үзэх
281Хөрөнгө гаргах тухайA/2972022-05-09татаж үзэх
282Улсын комисс байгуулах тухайA/2982022-05-10татаж үзэх
283Улсын комисс байгуулах тухайA/2992022-05-11татаж үзэх
284Хөрөнгө гаргах тухайA/3002022-05-11татаж үзэх
285Жуух бичгээр шагнах тухайA/3012022-05-11татаж үзэх
286Хөрөнгө гаргах тухайA/3022022-05-18татаж үзэх
287Хөрөнгө гаргах тухайA/3042022-05-18татаж үзэх
288Газар өмчлүүлэх тухайA/3052022-05-18татаж үзэх
289Хөрөнгө гаргах тухайA/3062022-05-18татаж үзэх
290Хөрөнгө гаргах тухайA/3072022-05-20татаж үзэх
291Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайA/3082022-05-20татаж үзэх
292Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайA/3092022-05-20татаж үзэх
293Буцалтгүй тусламж олгох тухай A/3102022-05-20татаж үзэх
294Жуух бичгээр шагнах тухай A/3112022-05-20татаж үзэх
295Хөрөнгө гаргах тухайA/3122022-05-20татаж үзэх
296Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3132022-05-24татаж үзэх
297Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3142022-05-24татаж үзэх
298Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам батлахA/3152022-05-26татаж үзэх
299Дараа тооцохоор санхүүжилт олгох тухайA/3162022-05-27татаж үзэх
300Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3172022-05-27татаж үзэх
301Хаан банкны орчмын талбайн тохижолт /Жаргалант сум, Жаргалан баг/-н ажилд дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3182022-05-27татаж үзэх
302Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3192022-05-27татаж үзэх
303Хөрөнгө гаргах тухай A/3202022-05-27татаж үзэх
304Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3212022-05-30татаж үзэх
305Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай A/3222022-05-30татаж үзэх
306Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай A/3232022-05-30татаж үзэх
307Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, хэмжээ талбай өөрчлөх тухайA/3242022-05-30татаж үзэх
308Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай A/3252022-05-30татаж үзэх
309Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай A/3262022-05-30татаж үзэх
310Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай A/3272022-05-30татаж үзэх
311Ажлын хэсэг байгуулах тухай
A/3282022-05-30татаж үзэх
312Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3292022-05-30татаж үзэх
313Хөрөнгө гаргах тухай A/3302022-05-30татаж үзэх
314Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайA/3312022-05-30татаж үзэх
315Боловсролд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл байгуулах тухайA/3322022-05-30татаж үзэх
316Хөрөнгө гаргах тухай A/3332022-05-30татаж үзэх
317Газар өмчлүүлэх тухайA/3342022-05-30татаж үзэх
318Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, хэмжээ талбай өөрчлөх тухайA/3352022-05-30татаж үзэх
319Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайA/3362022-05-30татаж үзэх
320Хөрөнгө гаргах тухай A/3372022-05-30татаж үзэх
321Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлжх тухайA/3382022-05-31татаж үзэх
322Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3392022-05-31татаж үзэх
323Буцалтгүй тусламж олгох тухайA/3402022-05-31татаж үзэх
324Буцалтгүй тусламж олгох тухайA/3412022-05-31татаж үзэх
325Буцалтгүй тусламж олгох тухайA/3422022-05-31татаж үзэх
326Буцалтгүй тусламж олгох тухайA/3432022-05-31татаж үзэх
327Буцалтгүй тусламж олгох тухайA/3442022-05-31татаж үзэх
328Хөрөнгө гаргах тухайA/3452022-05-31татаж үзэх
329Багц болгох тухайA/3462022-05-31татаж үзэх
330Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайA/3472022-05-31татаж үзэх
331Улсын комисс байгуулах тухайA/3482022-06-02татаж үзэх
332Хөрөнгө гаргах тухайA/3492022-06-02татаж үзэх
333Хөрөнгө гаргах тухайA/3502022-06-02татаж үзэх
334Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3512022-06-02татаж үзэх
335Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3522022-06-02татаж үзэх
336Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3532022-06-02татаж үзэх
337Хөрөнгө гаргах тухайA/3542022-06-06татаж үзэх
338Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайA/3552022-06-06татаж үзэх
339Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3562022-06-06татаж үзэх
340Хөрөнгө гаргах тухайA/3572022-06-07татаж үзэх
341Хөрөнгө гаргах тухайA/3582022-06-07татаж үзэх
342Хөрөнгө гаргах тухайA/3592022-06-07татаж үзэх
343Хөрөнгө гаргах тухайA/3602022-06-07татаж үзэх
344Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3612022-06-07татаж үзэх
345Дараа тооцохоор санхүүжилт олгох тухайA/3622022-06-07татаж үзэх
346Хөрөнгө гаргах тухайA/3632022-06-08татаж үзэх
347Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3642022-06-08татаж үзэх
348Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3652022-06-08татаж үзэх
349Хөрөнгө гаргах тухайA/3662022-06-08татаж үзэх
350Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайA/3672022-06-09татаж үзэх
351Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайA/3682022-06-09татаж үзэх
352Хөрөнгө гаргах тухайA/3692022-06-09татаж үзэх
353Хөрөнгө гаргах тухайA/3702022-06-13татаж үзэх
354Баяр наадам зохион байгуулах хороо, салбар хороодын бүрэлдэхүүн батлах тухайA/3712022-06-13татаж үзэх
355Хөрөнгө гаргах тухайA/3722022-06-15татаж үзэх
356Хөрөнгө гаргах тухайA/3732022-06-15татаж үзэх
357Хөрөнгө гаргах тухайA/3742022-06-15татаж үзэх
358Хөрөнгө гаргах тухайA/3752022-06-15татаж үзэх
359Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3762022-06-15татаж үзэх
360Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайA/3772022-06-15татаж үзэх
361Хөрөнгө гаргах тухайA/3782022-06-15татаж үзэх
362Хөрөнгө гаргах тухайA/3792022-06-15татаж үзэх
363Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3802022-06-15татаж үзэх
364Хөрөнгө гаргах тухайA/3812022-06-15татаж үзэх
365Хөрөнгө гаргах тухайA/3822022-06-15татаж үзэх
366Улсын комисс байгуулах тухайA/3832022-06-15татаж үзэх
367Улсын комисс байгуулах тухайA/3842022-06-15татаж үзэх
368Улсын комисс байгуулах тухайA/3852022-06-15татаж үзэх
369Улсын комисс байгуулах тухайA/3862022-06-15татаж үзэх
370Улсын комисс байгуулах тухайA/3872022-06-15татаж үзэх
371Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайA/3882022-06-15татаж үзэх
372Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3892022-06-15татаж үзэх
373Газар өмчлүүлэх тухайA/3902022-06-15татаж үзэх
374Буцалтгүй тусламж олгох тухайA/3912022-06-15татаж үзэх
375Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухайA/3922022-06-15татаж үзэх
376Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3932022-06-17татаж үзэх
377Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3942022-06-22татаж үзэх
378Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайA/3952022-06-22татаж үзэх
379Гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх, хянах ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3962022-06-22татаж үзэх
380Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3972022-06-23татаж үзэх
381Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/3982022-06-23татаж үзэх
382Иргэдийн хяналтын бүлэг байгуулж, ажиллуулах тухайA/3992022-06-27татаж үзэх
383Шинжлэх ухаан, технологийн салбар зөвлөл байгуулах тухайA/4002022-06-27татаж үзэх
384Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайA/4012022-06-27татаж үзэх
385Хөрөнгө гаргах тухайA/4022022-06-27татаж үзэх
386Хөрөнгө гаргах тухайA/4032022-06-27татаж үзэх
387Хөрөнгө гаргах тухайA/4042022-06-27татаж үзэх
388Эрх шилжүүлэх тухайA/4052022-06-27татаж үзэх
389Хөрөнгө гаргах тухайA/4062022-06-29татаж үзэх
390Шүүхийн шийдвэртэй өр барагдуулах тухайA/4072022-06-29татаж үзэх
391Шүүхийн шийдвэртэй өр барагдуулах тухайA/4082022-06-29татаж үзэх
392Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4092022-06-29татаж үзэх
393Багц болгох тухайA/4102022-06-29татаж үзэх
394Хөрөнгө гаргах зөвшөөрөл олгох тухайA/4112022-06-29татаж үзэх
395Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайA/4122022-06-30татаж үзэх
396Хөрөнгө гаргах тухайA/4132022-06-30татаж үзэх
397Хөрөнгө гаргах тухайA/4142022-06-30татаж үзэх
398Хөрөнгө гаргах тухайA/4152022-06-30татаж үзэх
399Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайA/4162022-06-30татаж үзэх
400Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4172022-06-30татаж үзэх
401Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4182022-06-30татаж үзэх
402Хөрөнгө гаргах тухайA/4192022-06-30татаж үзэх
403Хөрөнгө гаргах тухайA/4202022-06-30татаж үзэх
404Хөрөнгө гаргах тухайA/4212022-06-30татаж үзэх
405Хөрөнгө гаргах тухайA/4222022-07-04татаж үзэх
406Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4232022-07-04татаж үзэх
407Хөрөнгө гаргах тухайA/4242022-07-04татаж үзэх
408Хөрөнгө гаргах тухайA/4252022-07-05татаж үзэх
409Хөрөнгө гаргах тухайA/4262022-07-05татаж үзэх
410Хөрөнгө гаргах тухайA/4272022-07-05татаж үзэх
411Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4282022-07-05татаж үзэх
412Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4292022-07-05татаж үзэх
413Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4302022-07-05татаж үзэх
414Хөрөнгө гаргах тухайA/4312022-07-05татаж үзэх
415Хөрөнгө гаргах тухайA/4322022-07-05татаж үзэх
416Хөрөнгө гаргах тухайA/4332022-07-05татаж үзэх
417Хөрөнгө гаргах тухайA/4342022-07-05татаж үзэх
418Хөрөнгө гаргах тухайA/4352022-07-05татаж үзэх
419Хөрөнгө гаргах тухайA/4362022-07-05татаж үзэх
420Буцалтгүй тусламж олгох тухайA/4372022-07-06татаж үзэх
421Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын бүтэц, орон тоог батлах тухайA/4382022-07-06татаж үзэх
422Төсөв баталж, зарцуулах тухайA/4392022-07-06татаж үзэх
423Төсөв зарцуулах тухайA/4402022-07-06татаж үзэх
424Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4412022-07-06татаж үзэх
425Инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4422022-07-06татаж үзэх
426Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4432022-07-07татаж үзэх
427Хөрөнгө гаргах тухайA/4442022-07-07татаж үзэх
428Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4452022-07-07татаж үзэх
429Цол олгох тухайA/4472022-07-11татаж үзэх
430Цол олгох тухайA/4482022-07-11татаж үзэх
431Цол олгох тухайА/4492022-07-11татаж үзэх
432Цол олгох тухайА/4502022-07-11татаж үзэх
433Цол олгох тухайА/4512022-07-11татаж үзэх
434Цол олгох тухайА/4522022-07-11татаж үзэх
435Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/4532022-07-18татаж үзэх
436Хөрөнгө гаргах тухайА/4542022-07-18татаж үзэх
437Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4552022-07-18татаж үзэх
438Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4562022-07-18татаж үзэх
439Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4572022-07-18татаж үзэх
440Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4582022-07-19татаж үзэх
441Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/4592022-07-19татаж үзэх
442Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4602022-07-19татаж үзэх
443Хөрөнгө гаргах тухайА/4612022-07-20татаж үзэх">татаж үзэх
444Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4622022-07-20татаж үзэх
445Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4632022-07-21татаж үзэх
446Аймгийн хэмжээнд 2022 онд ахуйн зориулалтаар агнах саарал чонын тоо хэмжээний дээд хязгаар батлах тухайА/4642022-07-21татаж үзэх
447Хөрөнгө гаргах тухайА/4652022-07-21татаж үзэх
448Хөрөнгө гаргах тухайА/4662022-07-21татаж үзэх
449Хөрөнгө гаргах тухайА/4672022-07-21татаж үзэх
450Хөрөнгө гаргах тухайА/4682022-07-21татаж үзэх
451Хөрөнгө гаргах тухайА/4692022-07-21татаж үзэх
452Даншиг наадам зохион байгуулах хороо, салбар хоорондын бүрэлдэхүүн батлах тухайА/4702022-07-21татаж үзэх
453Жуух бичгээр шагнах тухайА/4712022-07-21татаж үзэх
454Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4722022-07-21татаж үзэх
455Сум, байгууллагын дарга нарын 2022 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухайА/4732022-07-22татаж үзэх
456Хөрөнгө гаргах тухайА/4742022-07-22татаж үзэх
457Хөрөнгө гаргах тухайА/4752022-07-22татаж үзэх
458Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4762022-07-22татаж үзэх
459Хөрөнгө гаргах тухайА/4772022-07-22татаж үзэх
460Багц болгох тухайА/4782022-07-25татаж үзэх
461Хязгаарлалт тогтоох тухайА/4792022-07-25татаж үзэх
462Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4802022-07-27татаж үзэх
463Хөрөнгө гаргах тухайА/4812022-07-27татаж үзэх
464Жуух бичгээр шагнах тухайА/4822022-08-01татаж үзэх
465Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4832022-08-02татаж үзэх
466Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4842022-08-02татаж үзэх
467Хөрөнгө гаргах тухайА/4852022-08-02татаж үзэх
468Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4862022-08-02татаж үзэх
469Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4872022-08-02татаж үзэх
470Хөрөнгө гаргах тухайA/4882022-08-02татаж үзэх
471Хөрөнгө гаргах тухайA/4902022-08-02татаж үзэх
472Олон улсын хуралд оролцуулах тухайA/4912022-08-02татаж үзэх
473Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4922022-08-03татаж үзэх
474Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4932022-08-03татаж үзэх
475Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/4942022-08-03татаж үзэх
476"Нүүдэлчин монгол-2022" наадамд зарцуулагдах хөрөнгө гаргах тухайA/4952022-08-03татаж үзэх
477Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайA/4962022-08-03татаж үзэх
478Хөрөнгө гаргах тухайA/4972022-08-05татаж үзэх
479Хөрөнгө гаргах тухайA/4982022-08-05татаж үзэх
480Цэрэг спортын "Дөл" цогцолбор тэмцээнд бэлтгэж оролцуулах тухайA/4992022-08-09татаж үзэх
481Хөрөнгө гаргах тухайA/5012022-08-09татаж үзэх
482Буцалтгүй тусламж олгох тухайA/5042022-08-09татаж үзэх
483Буцалтгүй тусламж олгох тухайA/5052022-08-09татаж үзэх
484Хөрөнгө гаргах тухайА/5062022-08-10татаж үзэх
485Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/5072022-08-11татаж үзэх
486Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/5082022-08-11татаж үзэх
487Авлага барагдуулах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5092022-08-11татаж үзэх
488Хөрөнгө гаргах тухайА/5102022-08-11татаж үзэх
489Хөрөнгө гаргах тухайА/5112022-08-11татаж үзэх
490Хөрөнгө гаргах тухайА/5122022-08-11татаж үзэх
491Хөрөнгө гаргах тухайА/5132022-08-11татаж үзэх
492Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5142022-08-11татаж үзэх
493Хөрөнгө гаргах тухайА/5152022-08-12татаж үзэх
494Хөрөнгө гаргах тухайА/5162022-08-12татаж үзэх
495Урьдчилгаа санхүүжилт олгож тооцох тухайА/5172022-08-12татаж үзэх
496Урьдчилгаа санхүүжилт олгож тооцох тухайА/5182022-08-12татаж үзэх
497Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5192022-08-16татаж үзэх
498Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5202022-08-16татаж үзэх
499Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5212022-08-16татаж үзэх
500Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5222022-08-16татаж үзэх
501Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5232022-08-16татаж үзэх
502Хөрөнгө гаргах тухайА/5242022-08-16татаж үзэх
503Хөрөнгө гаргах тухайА/5252022-08-16татаж үзэх
504Шүүхийн шийдвэртэй өр барагдуулах тухайА/5262022-08-16татаж үзэх
505Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5272022-08-16татаж үзэх
506Жуух бичгээр шагнах тухайА/5282022-08-16татаж үзэх
507Хөрөнгө гаргах тухайА/5292022-08-16татаж үзэх
508Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5302022-08-16татаж үзэх
509Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5312022-08-16татаж үзэх
510Хөрөнгө гаргах тухайА/5322022-08-16татаж үзэх
511Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5332022-08-16татаж үзэх
512Хөрөнгө гаргах тухайА/5342022-08-16татаж үзэх
513Хөрөнгө гаргах тухайА/5352022-08-16татаж үзэх
514Хөрөнгө гаргах тухайА/5362022-08-16татаж үзэх
515Хөрөнгө гаргах тухайА/5372022-08-16татаж үзэх
516Хөрөнгө гаргах тухайА/5382022-08-16татаж үзэх
517Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5412022-08-23татаж үзэх
518Хөрөнгө гаргах тухайА/5422022-08-23татаж үзэх
519Мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухайА/5432022-08-25татаж үзэх
520Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5442022-08-25татаж үзэх
521Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5452022-08-25татаж үзэх
522Хөрөнгө гаргах тухайА/5462022-08-25татаж үзэх
523Хөрөнгө гаргах тухайА/5472022-08-25татаж үзэх
524Хөрөнгө гаргах тухайА/5482022-08-26татаж үзэх
525Хөрөнгө гаргах тухайА/5492022-08-29татаж үзэх
526Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5502022-08-29татаж үзэх
527Хөрөнгө гаргах тухайА/5512022-08-29татаж үзэх
528Хөрөнгө гаргах тухайА/5522022-08-29татаж үзэх
529Хөрөнгө гаргах тухайА/5532022-08-31татаж үзэх
530Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5542022-08-31татаж үзэх
531Цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах, халах тухай А/5552022-09-01татаж үзэх
532Хөрөнгө гаргах тухайА/5562022-09-01татаж үзэх
533Хөрөнгө гаргах тухайА/5572022-09-01татаж үзэх
534Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5582022-09-01татаж үзэх
535Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5592022-09-01татаж үзэх
536дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5602022-09-01татаж үзэх
537Хөрөнгө гаргах тухай А/5612022-09-01татаж үзэх
538Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5622022-09-01татаж үзэх
539Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5632022-09-01татаж үзэх
540
541Улсын комисс байгуулах тухайА/5652022-09-01татаж үзэх
542Баруун бүсийн аймгуудын сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт зохион явуулах тухайА/5662022-09-01татаж үзэх
543Хөрөнгө гаргах тухай А/5672022-09-02татаж үзэх
544Хөрөнгө гаргах тухайА/5682022-09-02татаж үзэх
545Хөрөнгө гаргах тухайА/5692022-09-02татаж үзэх
546Хөрөнгө гаргах тухайА/5702022-09-02татаж үзэх
547Хөрөнгө гаргах тухайА/5712022-09-02татаж үзэх
548Хөрөнгө гаргах тухайА/5722022-09-02татаж үзэх
549
550Хөрөнгө гаргах тухайА/5742022-09-02татаж үзэх
551Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлын хүрээнд шугам сүлжээний засвар, шинэчлэлтийн ажилд хөрөнгө гаргах тухайА/5752022-09-02татаж үзэх
552Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлын хөрөнгө гаргах тухайА/5762022-09-02татаж үзэх
553Шуурхай штаб байгуулах тухай А/5772022-09-05татаж үзэх
554Амжилт гаргасан тамирчдад урамшуулал олгох тухайА/5782022-09-05татаж үзэх
555Согтууруулах ундааны талаар авах арга хэмжээний тухай А/5792022-09-05татаж үзэх
556Хөрөнгө гаргах тухайА/5802022-09-05татаж үзэх
557Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/5812022-09-06татаж үзэх
558Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/5822022-09-06татаж үзэх
559Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, хэмжээ талбай өөрчлөх тухайА/5832022-09-06татаж үзэх
560Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/5842022-09-06татаж үзэх
561Нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх тухайА/5852022-09-06татаж үзэх
562Газар өмчлүүлэх тухайА/5862022-09-06татаж үзэх
563Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/5872022-09-06татаж үзэх
564Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай А/5882022-09-06татаж үзэх
565Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай А/5892022-09-06татаж үзэх
566Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухайА/5902022-09-06татаж үзэх
567"Тарвас" эвент арга хэмжээ, үндэсний их баяр наадмаар амжилт гаргаан иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах бүрэлдэхүүн байгуулах тухайА/5912022-09-06татаж үзэх
568Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5922022-09-06татаж үзэх
569Ховд сумын Баянбулаг багийн зам засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5932022-09-08татаж үзэх
570Буянт сумын Засаг даргад хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/5942022-09-09татаж үзэх
571"Тарвас" эвент арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухайА/5952022-09-12татаж үзэх
572Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал, давтан дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухайА/5962022-09-14татаж үзэх
573Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5972022-09-14татаж үзэх
574Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5982022-09-16татаж үзэх
575Туршлага судлах арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай А/5992022-09-16татаж үзэх
576Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6002022-09-16татаж үзэх
577Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухайА/6012022-09-16татаж үзэх
578Хөрөнгө гаргах тухайА/6022022-09-16татаж үзэх
579Тоног төхөөрөмж худалдах авах тухайА/6032022-09-19татаж үзэх
580Хогны менежментийн хөрөнгө гаргах тухай А/6042022-09-20татаж үзэх
581Комисс байгуулах тухай А/6052022-09-21татаж үзэх
582Комисс байгуулах тухай А/6062022-09-21татаж үзэх
583Хөрөнгө гаргах тухайА/6072022-09-21татаж үзэх
584Үенч сумын дотуул байр хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6082022-09-22татаж үзэх
585Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6092022-09-22татаж үзэх
586Хөрөнгө гаргах тухайА/6102022-09-22татаж үзэх
587Хөрөнгө гаргах тухайА/6112022-09-22татаж үзэх
588Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/6122022-09-23татаж үзэх
589Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/6132022-09-23татаж үзэх
590Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/6142022-09-23татаж үзэх
591Хөрөнгө гаргах тухайА/6152022-09-23татаж үзэх
592Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6162022-09-29татаж үзэх
593Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6172022-09-29татаж үзэх
594Улсын комисс байгуулах тухай А/6182022-09-29татаж үзэх
595Улсын комисс байгуулах тухай А/6192022-09-29татаж үзэх
596Комисс байгуулах тухай А/6202022-09-29татаж үзэх
597Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6212022-09-29татаж үзэх
598Орлогын шилжүүлгийг төвлөрүүлэх тухайА/6222022-09-30татаж үзэх
599Хөрөнгө гаргах тухайА/6232022-10-03татаж үзэх
600Жуух бичгээр шагнах тухайА/6242022-10-03татаж үзэх
601Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6252022-10-04татаж үзэх
602Улсын комисс байгуулах тухай А/6262022-10-05татаж үзэх
603Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6272022-10-05татаж үзэх
604Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6282022-10-05татаж үзэх
605Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6292022-10-05татаж үзэх
606Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6302022-10-05татаж үзэх
607Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6312022-10-06татаж үзэх
608Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6322022-10-12татаж үзэх
609Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах дэд хороо байгуулах тухайА/6332022-10-11татаж үзэх
610Улсын комисс байгуулах тухай А/6342022-10-11татаж үзэх
611Эрх шилжүүлж, хөрөнгө гаргах тухайА/6352022-10-12татаж үзэх
612Нийгмийн ажилтны ёс зүйн салбар хороо байгуулах тухайА/6362022-10-12татаж үзэх
613Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай А/6372022-10-12татаж үзэх
614Улсын комисс байгуулах тухайА/6382022-10-12татаж үзэх
615Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/6392022-10-13татаж үзэх
616Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6402022-10-13татаж үзэх
617Буцалтгүй тусламж олгох тухай А/6412022-10-14татаж үзэх
618Улсын комисс байгуулах тухайА/6422022-10-14татаж үзэх
619Улсын комисс байгуулах тухайА/6432022-10-14татаж үзэх
620Улсын комисс байгуулах тухайА/6442022-10-14татаж үзэх
621Комисс байгуулах тухайА/6452022-10-14татаж үзэх
622Улсын комисс байгуулах тухайА/6462022-10-14татаж үзэх
623Хамтын ажиллагааны хорооны бүрэлдэхүүн шинэчлэн байгуулах тухай А/6472022-10-17татаж үзэх
624 Хөрөнгө гаргах тухайА/6482022-10-17татаж үзэх
625Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/6492022-10-17татаж үзэх
626Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6502022-10-18татаж үзэх
627Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар олгох нөөц газрыг тодорхойлох ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6512022-10-19татаж үзэх
628Хөрөнгө гаргах тухайА/6522022-10-19татаж үзэх
629Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/6532022-10-20татаж үзэх
630Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/6542022-10-20татаж үзэх
631Газар өмчлүүлэх тухайА/6552022-10-20татаж үзэх
632Эзэмшил газрын хэмжээ талбай өөрчлөх тухай А/6562022-10-20татаж үзэх
633А/657
634Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/6582022-10-20татаж үзэх
635Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/6592022-10-20татаж үзэх
636Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/6602022-10-20татаж үзэх
637Комисс байгуулах тухайА/6612022-10-20татаж үзэх
638А/662
639Комисс байгуулах тухайА/6632022-10-20татаж үзэх
640Комисс байгуулах тухайА/6642022-10-21татаж үзэх
641Комисс байгуулах тухайА/6652022-10-21татаж үзэх
642Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/6662022-10-24татаж үзэх
643Хөрөнгө гаргах тухай А/6672022-10-24татаж үзэх
644Хөрөнгө гаргах тухай А/6682022-10-24татаж үзэх
645Төсөл санхүүжүүлэх тухайА/6692022-10-25татаж үзэх
646Хөрөнгө гаргах тухай А/6702022-10-25татаж үзэх
647Хөрөнгө гаргах тухай А/6712022-10-25татаж үзэх
648Хөрөнгө гаргах тухайА/6722022-10-25татаж үзэх
649Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах, бэлтгэл хангах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6732022-10-25татаж үзэх
650Улсын комисс байгуулах тухайА/6742022-10-25татаж үзэх
651Хөрөнгө гаргах тухай А/6752022-10-25татаж үзэх
652Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6762022-10-26татаж үзэх
653Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6772022-10-26татаж үзэх
654үйлчилгээний төвтэй 15 айлын орон сууцны А/6782022-10-26татаж үзэх
655Комисс байгуулах тухайА/6792022-10-26татаж үзэх
656Комисс байгуулах тухайА/6802022-10-27татаж үзэх
657
658Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6822022-10-28татаж үзэх
659Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6832022-10-28татаж үзэх
660Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6842022-10-28татаж үзэх
661Хөрөнгө гаргах тухай А/6852022-10-31татаж үзэх
662Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6862022-10-31татаж үзэх
663Хөрөнгө гаргах тухай А/6872022-11-01татаж үзэх
664Хөрөнгө гаргах тухайА/6882022-11-02татаж үзэх
665Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6892022-11-02татаж үзэх
666Улсын комисс байгуулах тухайА/6902022-11-07татаж үзэх
667Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6912022-11-08татаж үзэх
668Хөрөнгө гаргах тухай А/6922022-11-08татаж үзэх
669Хөрөнгө гаргах тухай А/6932022-11-08татаж үзэх
670Хөрөнгө гаргах тухай А/6942022-11-08татаж үзэх
671Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухай А/6952022-11-08татаж үзэх
672Комисс байгуулах тухайА/6962022-11-08татаж үзэх
673Комисс байгуулах тухайА/6972022-11-08татаж үзэх
674Комисс байгуулах тухайА/6982022-11-08татаж үзэх
675Комисс байгуулах тухайА/6992022-11-08татаж үзэх
676Комисс байгуулах тухайА/7002022-11-08татаж үзэх
677Комисс байгуулах тухайА/7012022-11-08татаж үзэх
678Комисс байгуулах тухайА/7022022-11-08татаж үзэх
679Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн бүрэлдэхүүнтэй сургалт зохион байгуулах тухайА/7032022-11-11татаж үзэх
680Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7042022-11-14татаж үзэх
681Хөрөнгө гаргах тухай А/7052022-11-14татаж үзэх
682Дуут сумын тохижилтын ажлыг ашиглалтад оруулах улсын комисс байгуулах тухайА/7062022-11-14татаж үзэх
683Эрдэнэбүрэн сумын тохижилтын ажлыг ашиглалтад оруулах улсын комисс байгуулах тухайА/7072022-11-14татаж үзэх
684Улсын комисс байгуулах тухайА/7082022-11-14татаж үзэх
685Комисс байгуулах тухайА/7092022-11-14татаж үзэх
686Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7102022-11-14татаж үзэх
687Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7112022-11-14татаж үзэх
688Дэд зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухайА/7122022-11-14татаж үзэх
689Улсын комисс байгуулах тухайА/7132022-11-14татаж үзэх
690Комисс байгуулах тухайА/7142022-11-14татаж үзэх
691Хөрөнгө гаргах тухай А/7152022-11-15татаж үзэх
692Барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах улсын комисс ажиллах тухайА/7162022-11-15татаж үзэх
693Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7172022-11-15татаж үзэх
694Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7182022-11-15татаж үзэх
695Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7192022-11-15татаж үзэх
696Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7202022-11-15татаж үзэх
697Хөрөнгө гаргах тухай А/7212022-11-18татаж үзэх
698Хөрөнгө гаргах тухай А/7222022-11-18татаж үзэх
699Хөрөнгө гаргах тухай А/7232022-11-18татаж үзэх
700Хөрөнгө гаргах тухай А/7242022-11-18татаж үзэх
701Шүүхийн шийдвэртэй өр барагдуулах тухайА/7252022-11-18татаж үзэх
702Шүүхийн тамгын газрын гадна пасадны ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухайА/7262022-11-21татаж үзэх
703сургуулийн дотуур байрны ариун цэврийн байгууламжийн ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухайА/7272022-11-21татаж үзэх
704Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/7282022-11-21татаж үзэх
705Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7292022-11-23татаж үзэх
706Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7302022-11-23татаж үзэх
707Жуух бичгээр шагнах тухайА/7312022-11-23татаж үзэх
708Хөрөнгө гаргах тухай А/7322022-11-25татаж үзэх
70924 айлын орон сууцны дулааны шугам сүлжээний засварын ажлыг ашиглалтад оруулах улсын комисс байгуулах тухай А/7332022-11-28татаж үзэх
710Улсын комисс байгуулах тухайА/7342022-11-28татаж үзэх
71145 айлын орон сууцны зориулалттай барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах улсын комисс байгуулах тухай А/7352022-11-28татаж үзэх
712Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7362022-11-28татаж үзэх
713Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7372022-11-28татаж үзэх
714Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7382022-11-28татаж үзэх
715Хөрөнгө гаргах тухай А/7392022-11-28татаж үзэх
716Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7402022-12-01татаж үзэх
717Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7412022-12-01татаж үзэх
718Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7422022-12-01татаж үзэх
719Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7432022-12-01татаж үзэх
720Хөрөнгө гаргах тухай А/7442022-12-01татаж үзэх
721Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/7452022-12-01татаж үзэх
722
723Нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх тухайА/7472022-12-01татаж үзэх
724Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/7482022-12-01татаж үзэх
725Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/7492022-12-01татаж үзэх
726Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/7502022-12-01татаж үзэх
727Жилийн эцсийн мал тооллого зохион байгуулах, хяналт тавих комисс томилох тухай А/7512022-12-01татаж үзэх
728Хөрөнгө гаргах тухай А/7522022-12-01татаж үзэх
729Хөрөнгө гаргах тухай А/7532022-12-01татаж үзэх
730Хөрөнгө гаргах тухай А/7542022-12-02татаж үзэх
731Хөрөнгө гаргах тухай А/7552022-12-02татаж үзэх
732Хөрөнгө гаргах тухай А/7562022-12-02татаж үзэх
733Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7572022-12-05татаж үзэх
734Нэмэлт ажлын гэрээ байгуулах тухайА/7582022-12-05татаж үзэх
735Улсын комисс байгуулах тухайА/7592022-12-05татаж үзэх
736Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7602022-12-05татаж үзэх
737Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7612022-12-05татаж үзэх
738Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухайА/7622022-12-05татаж үзэх
739Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухайА/7632022-12-06татаж үзэх
740Хөрөнгө гаргах тухайА/7642022-12-06татаж үзэх
741Хөрөнгө гаргах тухайА/7652022-12-06татаж үзэх
742Комисс байгуулах тухайА/7662022-12-07татаж үзэх
743Улсын комисс байгуулах тухайА/7672022-12-07татаж үзэх
744Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7682022-12-07татаж үзэх
745Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7692022-12-08татаж үзэх
746Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7702022-12-08татаж үзэх
747Хөрөнгө гаргах тухайА/7712022-12-08татаж үзэх
748Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7722022-12-09татаж үзэх
749Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухайА/7732022-12-09татаж үзэх
750Асрамжид хамруулах тухайА/7742022-12-09татаж үзэх
751Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7752022-12-12татаж үзэх
752Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/7762022-12-13татаж үзэх
753Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/7772022-12-13татаж үзэх
754Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7782022-12-13татаж үзэх
755Хөрөнгө гаргах тухайА/7792022-12-13татаж үзэх
756Хөрөнгө гаргах тухайА/7802022-12-13татаж үзэх
757Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7812022-12-13татаж үзэх
758Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/7822022-12-14татаж үзэх
759Жуух бичгээр шагнах тухайА/7832022-12-14татаж үзэх
760Улсын комисс байгуулах тухайА/7842022-12-14татаж үзэх
761Комисс байгуулах тухайА/7852022-12-14татаж үзэх
762Комисс байгуулах тухайА/7862022-12-14татаж үзэх
763Комисс байгуулах тухайА/7872022-12-14татаж үзэх
764Комисс байгуулах тухайА/7882022-12-14татаж үзэх
765Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7892022-12-14татаж үзэх
766Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7902022-12-14татаж үзэх
767Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7912022-12-14татаж үзэх
768Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7922022-12-14татаж үзэх
769Хөрөнгө гаргах тухайА/7932022-12-14татаж үзэх
770Хөрөнгө гаргах тухайА/7942022-12-14татаж үзэх
771Хөрөнгө гаргах тухайА/7952022-12-14татаж үзэх
772Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7962022-12-16татаж үзэх
773Хөрөнгө гаргах тухайА/7972022-12-19татаж үзэх
774Хөрөнгө гаргах тухайА/7982022-12-19татаж үзэх
775Хөрөнгө гаргах тухайА/7992022-12-19татаж үзэх
776Цэргийн бүртгэл явуулах тухайА/8002022-12-20татаж үзэх
777Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийг зарцуулах тухайА/8012022-12-20татаж үзэх
778Хөрөнгө гаргах тухайА/8022022-12-20татаж үзэх
779Комиссын даргыг томилох тухайА/8032022-12-20татаж үзэх
780Комисс байгуулах тухайА/8042022-12-20татаж үзэх
781Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/8052022-12-20татаж үзэх
782Эзэмшил газраа хэсэгчлэн шилжүүлэх тухайА/8062022-12-20татаж үзэх
783Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, хэмжээ талбай өөрчлөх тухайА/8072022-12-20татаж үзэх
784Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/8082022-12-20татаж үзэх
785Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/8092022-12-20татаж үзэх
786Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/8102022-12-20татаж үзэх
787Газар өмчлүүлэх тухайА/8112022-12-20татаж үзэх
788Жуух бичгээр шагнах тухайА/8122022-12-20татаж үзэх
789А/813
790Төсөвт зохицуулалт хийж, өр шийдвэрлэх тухайА/8142022-12-21татаж үзэх
791Комисс байгуулах тухайА/8152022-12-21татаж үзэх
792Энгийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн санхүүжилт, хуваарилах тухайА/8162022-12-21татаж үзэх
793Хөрөнгө гаргах тухайА/8172022-12-21татаж үзэх
794Хөрөнгө гаргах тухайА/8182022-12-21татаж үзэх
795Хөрөнгө гаргах тухайА/8192022-12-21татаж үзэх
796Хөрөнгө гаргах тухайА/8202022-12-21татаж үзэх
797Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/8212022-12-22татаж үзэх
798Хөрөнгө гаргах тухайА/8222022-12-22татаж үзэх
799Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8232022-12-22татаж үзэх
800Жуух бичгээр шагнах тухайА/8242022-12-22татаж үзэх
801А/825
802А/826
803Хөрөнгө гаргах тухайА/8272022-12-22татаж үзэх
804А/828
805Хөрөнгө гаргах тухайА/8292022-12-23татаж үзэх
806Жуух бичгээр шагнах тухайА/8302022-12-23татаж үзэх
807Хөрөнгө гаргах тухайА/8312022-12-23татаж үзэх
808Хөрөнгө гаргах тухайА/8322022-12-23татаж үзэх
809А/833
810Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8342022-12-27татаж үзэх
811Хөрөнгө татан төвлөрүүлэх тухайА/8352022-12-30татаж үзэх
812Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/8362022-12-30татаж үзэх
813Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/8372022-12-30татаж үзэх
814Газар өмчлүүлэх тухайА/8382022-12-30татаж үзэх
815Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/8392022-12-30татаж үзэх
816Газар өмчлүүлэх тухайА/8402022-12-30татаж үзэх
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН Б ЗАХИРАМЖ
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Ч.Нэргүйг албан тушаалаас огцруулах тухайБ/012022-01-27Татаж үзэх
2Б.Түвшинсайханыг ажилд томилох тухайБ/022022-01-27Татаж үзэх
3Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухайБ/032022-01-27Татаж үзэх
4С.Ганзоригт урамшуулал олгох тухайБ/042022-01-28Татаж үзэх
5Б.Батбилэгт урамшуулал олгох тухайБ/052022-01-28Татаж үзэх
6З.Онолбаатарт урамшуулал олгох тухайБ/062022-01-28Татаж үзэх
7Б.Батсүхийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/072022-01-28Татаж үзэх
8М.Адуучинг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/082022-02-15Татаж үзэх
9Г.Өөдэйд нууцын нэмэгдэл олгох тухайБ/092022-03-01татаж үзэх
10Б/10
11Баатаржавын Түмэнбаярт нэмэгдэл олгох тухайБ/112022-04-20татаж үзэх
12Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухайБ/122022-04-29татаж үзэх
13М.Адуучинг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/132022-05-04татаж үзэх
14Т.Цэрэндуламыг ажилд томилох тухайБ/142022-05-04татаж үзэх
15Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухайБ/152022-05-20татаж үзэх
16Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухайБ/162022-05-20татаж үзэх
17Т.Жаргалсайханыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/172022-05-30татаж үзэх
18Т.Дэлгэрсайханыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/182022-06-06татаж үзэх
19Т.Дэлгэрсайханыг ажилд томилох тухайБ/192022-06-06татаж үзэх
20Зэрэг дэв олгох тухайБ/202022-06-06татаж үзэх
21Зэрэг дэв олгох тухайБ/212022-06-06татаж үзэх
22Зэрэг дэв олгох тухайБ/222022-06-06татаж үзэх
23Э.Дөлбадралд чөлөө олгох тухайБ/232022-06-15татаж үзэх
24Балтын Галбадрахыг ажилд түр томилох тухайБ/242022-06-27татаж үзэх
25Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухайБ/252022-08-11татаж үзэх
26Мөнгөн урамшуулал олгох тухайБ/262022-08-11татаж үзэх
27Мөнгөн урамшуулал олгох зөвшөөрлийн тухайБ/272022-08-11татаж үзэх
28Урамшуулалт цалин олгох тухайБ/282022-08-12татаж үзэх
29Цэрэндоржийн Оюунцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/302022-08-22татаж үзэх
30Буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/312022-08-31татаж үзэх
31Должинсүрэнгийн Бат-Эрдэнийг ажил хавсруулан гүйцэтгүүлэх тухайБ/322022-08-31татаж үзэх
32Аймгийн Ерөнхий архитекторын албан тушаалаас чөлөөлөх тухайБ/332022-09-29татаж үзэх
33Цэцэг сумын Засаг даргыг огцруулах тухайБ/342022-09-29татаж үзэх
34Орон тооны бус зөвлөхүүд томилох тухайБ/352022-10-21татаж үзэх
35Б.Ганбаярыг ажилд томилох тухайБ/362022-11-04татаж үзэх
36Д.Энхболдыг өөр ажилд шилжүүлэх тухайБ/372022-11-07татаж үзэх
37Х.Алтантуяаг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/382022-11-11татаж үзэх
38Н.Эрдэнэтуулыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/392022-11-11татаж үзэх
39Б.Түмэндэмбэрэлийг аймгийн Ерөнхий архитекторын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/402022-11-15татаж үзэх
40Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/412022-12-06татаж үзэх
41Б/42
42Б.Алтангэрэлд урамшуулал олгох тухайБ/432022-12-22татаж үзэх
43Х.Түмэндэлгэрт урамшуулал олгох тухайБ/442022-12-22татаж үзэх
44Д.Бумцэндэд урамшуулал олгох тухайБ/452022-12-30татаж үзэх
45С.Ариунжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/462022-12-30татаж үзэх