Засаг захиргаа хүн ам

Ховд аймгийн 17 сумын 91 багт 78449 олон ястан түмэн аж төрж байгаагаас 38995 нь эрэгтэй, 39454 нь эмэгтэйчүүд байна. Нийт хүн амын 34,0 хувийг 0-15  насны хүүхэд, 60,8 хувийг 16-59 насны хүн ам буюу хөдөлмөрийн насны хүн ам, 5,2 хувийг 60 ба түүнээс дээш насны өндөр настан эзэлж байна.

Сум багаар гаргасан өрх, хүн амын тоог доор үзүүлэв.

Алтай сум-762 өрх, 3022 хүн амтай

Бодонч баг-197 өрх, 800 хүн ам

Алтангадас баг-226 өрх, 909 хүн ам

Барлаг баг-142 өрх, 599 хүн ам

Тахилт баг-197 өрх, 714 хүн ам

Булган сум-2169 өрх, 9018 хүн амтай

Баянгол баг-321 өрх, 1359 хүн ам

Баянсудал баг-378 өрх, 1982 хүн ам

Байтаг баг-358 өрх, 1331 хүн ам

Алагтолгой баг-315 өрх, 1333 хүн ам

Далт баг-391 өрх, 1424 хүн ам

Бүрэнхайрхан баг-406 өрх, 1589 хүн ам

Буянт сум-724 өрх, 2647 хүн амтай

Нарийн гол баг-199 өрх, 696 хүн ам

Цагаанбургас баг-72 өрх, 280 хүн ам

Наранхайрхан баг-76 өрх, 257 хүн ам

Цагаан эрэг баг-91 өрх, 359 хүн ам

Норжинхайрхан баг-286 өрх, 1055 хүн ам

Дарви сум-690 өрх, 2712 хүн амтай

Булаг баг-114 өрх, 464 хүн ам

Дэлгэр баг-162 өрх, 650 хүн ам

Мөрөн баг-164 өрх, 622 хүн ам

Мөнгөн аяга баг-106 өрх, 433 хүн ам

Булган баг-144 өрх, 543 хүн ам

Дуут сум-509 өрх, 1960 хүн амтай

Шивэр баг-117 өрх, 424 хүн ам

Хөх билчэр баг-148 өрх, 579 хүн ам

Цагаанбургас баг-103 өрх, 428 хүн ам

Босго баг-141 өрх, 529 хүн ам

Зэрэг сум-778 өрх, 3080 хүн амтай

Гүвээ баг-138 өрх, 574 хүн ам

Бургасан баг-119 өрх, 496 хүн ам

Бураа баг-144 өрх, 606 хүн ам

Эхэн баг-135 өрх, 533 хүн ам

Хөндлөн баг-242 өрх, 871 хүн ам

Манхан сум-940 өрх, 4001 хүн амтай

Тахилт баг-90 өрх, 412 хүн ам

Зэрэг гол баг-151 өрх, 739 хүн ам

Улаан хүрээ баг-85 өрх, 403 хүн ам

Баянгол баг-191 өрх, 854 хүн ам

Ботгон баг-90 өрх, 362 хүн ам

Төгрөг гол баг-333 өрх, 1231 хүн ам

Дөргөн сум-684 өрх, 2874 хүн амтай

Агваш баг-181 өрх, 716 хүн амтай

Сээр баг-170 өрх, 725 хүн амтай

Аргалант баг-180 өрх, 781 хүн ам

Өгөөмөр баг-153 өрх, 652 хүн ам

Мянгад сум-854 өрх, 3415 хүн амтай

Чацарганат баг-139 өрх, 579 хүн ам

Баянбулаг баг-177 өрх, 676 хүн ам

Гахайт баг-72 өрх, 269 хүн ам

Цагаанбулан баг-295 өрх, 1177 хүн ам

Баянхошуу баг-171 өрх, 714 хүн ам

Мөст сум-810 өрх, 3162 хүн амтай

Цэцэг гол баг-203 өрх, 757 хүн ам

Хужирт баг-181 өрх, 738 хүн ам

Баянхайрхан баг-166 өрх, 663 хүн ам

Давст баг-67 өрх, 272 хүн ам

Улаантолгой баг-193 өрх, 732 хүн ам

Мөнххайрхан сум-550 өрх, 2128 хүн амтай

Алаг баг-145 өрх, 537 хүн ам

Борт баг-129 өрх, 526 хүн ам

Хаг баг-102 өрх, 364 хүн ам

Сэнхэр баг-174 өрх, 701 хүн ам

Үенч сум-983 өрх, 4142 хүн амтай

Цагаантүнгэ баг-181 өрх, 770 хүн ам

Нарийн гол баг-241 өрх, 897 хүн ам

Жаргалан баг-140 өрх, 712 хүн ам

Улиаст баг-114 өрх, 459 хүн ам

Хөх үзүүр баг-334 өрх, 1304 хүн ам

Ховд сум-701 өрх, 3107 хүн амтай

Баянбулаг баг-133 өрх, 618 хүн ам

Цагаанбургас баг-143 өрх, 653 хүн ам

Баруун салаа баг-152 өрх, 639 хүн ам

Улаанбураа баг-143 өрх, 606 хүн ам

Дунд-Ус баг-130 өрх, 591 хүн ам

Цэцэг сум-692 өрх, 2639 хүн амтай

Хажинга баг-114 өрх, 443 хүн ам

Баянгол баг-125 өрх, 476 хүн ам

Баян-Овоо баг-151 өрх, 595 хүн ам

Цэцэгнуур баг-151 өрх, 558 хүн ам

Хөшөөт баг-151 өрх, 567 хүн ам

Чандмань сум-713 өрх, 2885 хүн амтай

Талын булаг баг-81 өрх, 314 хүн ам

Тахилт баг-99 өрх, 433 хүн ам

Баянхайрхан баг-132 өрх, 558 хүн ам

Сүлжээ баг-134 өрх, 516 хүн ам

Урд гол баг-138 өрх, 547 хүн ам

Жаргалант баг-129 өрх, 517 хүн ам

Эрдэнэбүрэн сум-632 өрх, 2378 хүн амтай

Баянгол баг-113 өрх, 434 хүн ам

Намаржин баг-89 өрх, 337 хүн ам

Хонгио баг-116 өрх, 439 хүн ам

Шураг баг-164 өрх, 632 хүн ам

Хар-Ус баг-150 өрх, 536 хүн ам

Жаргалант сум-6855 өрх, 25279 хүн амтай

Алагтолгой баг-528 өрх, 1946 хүн ам

Баатархайрхан баг-511 өрх, 1906 хүн ам

Бичигт баг-661 өрх, 2556 хүн ам

Бугат баг-630 өрх, 2296 хүн ам

Буянт баг-699 өрх, 2554 хүн ам

Жаргалан баг-476 өрх, 1728 хүн ам

Магсаржав баг-592 өрх, 2107 хүн ам

Наран баг-661 өрх, 2500 хүн ам

Рашаант баг-590 өрх, 2257 хүн ам

Тахилт баг-432 өрх, 1613 хүн ам

Хайрхан баг-491 өрх, 1749 хүн ам

Цамбагарав баг-584 өрх, 2067 хүн ам