Засаг даргын орлогч

Дэд бүтэц хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогч Т.ЖАРГАЛСАЙХАННийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан Засаг даргын орлогч Т.ДЭЛГЭРСАЙХАН