ТЗУХэлтэс

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Б.ГАНБОЛД
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний №218, утас:70432865, 99438912
И-мэйл: ganbold@khovd.gov.mn
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх, гадаад харилцаа, цахим мэдээллийн асуудлыг эрхлэх.

М.ОТГОНХИШИГ
Өрөөний № 408, Утас: 99479927
И-мэйл: otgonkhishig@khovd.gov.mn
Төрийн албаны стандартыг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт, төрийн жинхэнэ албаны мэргэжлийн шалгалтыг зохион байгуулах.

Б.Гантулга
СУМ, БАЙГУУЛЛАГА, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 219
И-мэйл: enkhbaatar@khovd.gov.mn
Утас: 99433663
Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, түүний эрхлэх асуудлын хүрээний· албан байгууллагууд, сумдын дотоод ажилд хяналт тавьж, заавар зөвлөгөө· өгөх, тайлан мэдээг нэгтгэх, аймгийн болон Засаг даргын шагналд тодорхойлогдсон иргэдийн материалыг холбогдох газарт нь уламжилж шийдвэрлүүлэх, аймгийн үйл ажиллагааны мэдээг сар бүр ЗГХЭГ-т хүргүүлэх.

Б.ГАНТӨМӨР
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, ЭРЭЛТ ХҮСЭЛТИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 220,
Утас: 94031094
И-мэйл: gantomor@khovd.gov.mn
Аймгийн хэмжээний төрийн байгууллага, албан тушаалтанд амаар болон бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан, хуулийн хугацаанд хөнгөн шуурхай барагдуулах, хариу өгөх, судалж нэгдсэн дүгнэлт, мэдээ тайлан гаргах.

Б.ЭНХБААТАР
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 201
И-мэйл: enkhbaatar@khovd.gov.mn, Утас: 99433663
1. Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, биелэлт тооцох 2. Засаг даргын тамгын газрын төлөвлөгөө боловсруулах, биелэлт тооцох 3. Аймгийн нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж ИТХ-р батлуулах 4. Байгууллагуудын стратеги төлөвлөгөөнд хяналт тавих, зааварчилга өгөх 5. Ерөнхий сайдын өгсөн үүргийн биелэлтийг сум, байгууллагуудаас гаргуулан авч нэгтгэн ЗГХЭГ-т хүргүүлэх 6. Хэлтсээс үндсэн чиглэлд оруулах санал боловсруулах, биелэлт тооцох 7. Засаг даргын нөөц хөрөнгөний захирамжийн төслийг бэлтгэн удирдлагад танилцуулах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэнэ.

Д.ДӨМӨГТҮШИГ
ЦАХИМ ЗАСАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, СҮЛЖЭЭНИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 405, утас: 99515888
И-мэйл: dumugtushig@khovd.gov.mn, dumugtushig@gmail.com
ЗДТГ-ын сүлжээ болон компьютер, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хариуцан ажиллана. Цахим засаглалын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Б.ЭРДЭНЭЧИМЭГ
ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 219 Утас:95048588
И-мэйл: b.erdenechimeg@khovd.gov.mn
Аймгийн· Засаг даргын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах, Тамгын газраас Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр баримтлах бодлого, чиглэл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, гадаад айлчлал, арга хэмжээ зохион байгуулах, шийдвэр гаргахад мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх.

Д.МӨНХЖАГАА
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 209, Утас: 88039925, 70432506
И-мэйл: Munkhjagaa@khovd.gov.mn

Б.ТҮМЭНЖАРГАЛ
АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ

Өрөөний № 210
И-мэйл: Tumenjargal@khovd.gov.mn, Утас: 95553643

Б.БОЛОРМАА
БИЧИГ ХЭРГИЙН ОПЕРАТОР

Өрөөний № 210, утас: 99438885
И-мэйл: bolormaa@khovd.gov.mn

........

Б.ХИШИГЗАЯА
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Өрөөний № 405, утас: 99958873
И-мэйл: Hishigzaya@khovd.gov.mn
Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн асуудлыг хариуцна. Аймгийн цахим хуудаст мэдээ мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж иргэд олон нийтэд хүргэх.
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг төрийн мэдээ, мэдээллээр хангах.

Х.АЛТАНТУЯА
ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭВЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Өрөөний № 423, утас: 99437700
И-мэйл: eko_tuya@yahoo.com
Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн асуудлыг хариуцна. Аймгийн цахим хуудаст мэдээ мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж, иргэд олон нийтэд хүргэх.
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг төрийн мэдээ, мэдээллээр хангах.

Н.ЭРДЭНЭТУУЛ
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Өрөөний № 405, утас: 80433064
И-мэйл:
Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн асуудлыг хариуцна. Аймгийн цахим хуудаст мэдээ мэдээллийг бэлтгэн нийтэлж иргэд олон нийтэд хүргэх,
хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг төрийн мэдээ, мэдээллээр хангах.

Г.БАДАМЦЭЦЭГ
ЗАСАГ ДАРГЫН НАРИЙН БИЧИГ

Өрөөний № 213, утас: 99025313
И-мэйл: badamtsetseg@khovd.gov.mn
Засаг дарга болон орлогч дарга нарт ирсэн албан бичгүүдийг бүртгэж танилцуулан, заалт хийлгэж, холбогдох хэлтэс агентлагуудад өгөх, хяналт тавих, Засаг даргын албан даалгавар, захирамжид виз өгөх, тамга тэмдэг дарах, албан тоотод гарын үсэг зуруулж, зааврын дагуу тамга, тэмдэг дарах Засаг дарга болон орлогч даргатай уулзах албан болон хувийн уулзалтыг зохион байгуулах.

Б.УРАНЧИМЭГ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТУСЛАХ

Өрөөний № 213, утас: 94616966
b.uranchimeg@khovd.gov.mn
Засаг даргын үйл ажиллагааг шуурхай байдлаар хангах. Засаг даргаас албан тушаалтан, албан газруудад өгсөн үүрэг даалгаврыг баримт бичиг болгон баримтжуулж, албажуулах. Үүрэг даалгаврын хэрэгжилт, Засаг даргын цагийн зохион байгуулалтыг хийх. Үйл ажиллагааны график гаргах. Засаг даргын албан үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх.

Ч.БУЯНТОГТОХ
УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 7043-1111 ТӨВИЙН ОПЕРАТОР

Утас: 99518474,
И-Мэйл: Buugiitomoko60@gmail.com
Аймгийн Тамгын газраар үйлчлүүлэхээр орж ирсэн иргэдтэй уулзан тухайн ажилтан байгаа эсэхийг хэлж өрөөг нь зааж чиглүүлж өгөх, мөн 7043-1111 төвд ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд уламжлан, хариуг эргэж мэдээллэх.