ХОХБТ-ийн хэлтэс

Б.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний №211, утас: 95080705
И-мэйл: tumendemberel@khovd.gov.mn


Ховд аймгийн хэмжээнд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа, хүнс, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, төлөвлөлт зэрэг асуудлаар бодлого баримтлах, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах хэрэгжилтийг зохицуулах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үнэлж дүгнэх чиг үүрэг гүйцэтгэнэ. Удирдлагыг үнэн зөв оновчтой мэдээллээр хангах, харьяа байгууллагуудынхаа удирдлагуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж үүрэг чиглэл өгнө.

Ц.ЛУВСАНЛХАМО
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №206, утас: 99023324
И-мэйл: Lkhamotseveen@gmail.con
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ бүтээгдэхүүний хэмжээ, нэр төрөл, чанар, стандарт, худалдаа, бараа материалын хангамж, экспорт, импорт, согтууруулах ундааны үйлчилгээний асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Ц.ПҮРЭВСҮРЭН
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №207, утас: 99702218
И-мэйл: purevsuren@khovd.gov.mn
Хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрийн газар, сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасаг, мал эмнэлэг үржил үйлчилгээний нэгжүүдийг хариуцна. Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, сумдын мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдийн асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Х.БААСАНХҮҮ
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний № 207, утас: 99081389
И-мэйл: baasankhuu@khovd.gov.mn
Байгаль хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, байгалийг нөхөн сэргээх, усны бодлого ан агнуурын асуудал, ус цаг уурын асуудал, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн асуудал, хот тохижилтын асуудал хариуцах.


БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №207, утас:
И-мэйл: ,,,,,,,,,,,,,,,@khovd.gov.mn


.........................................................................................................................

Л.БАТГЭРЭЛ
ЭДИЙН ЗАСАГ, СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №207, утас: 99910504
И-мэйл: batgerel@khovd.gov.mn
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл боловсруулах үр ашгийг дээшлүүлэх, хөтөлбөр, төсөл, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Д.ЭРДЭНЭБАТ
ЗАМ ТЭЭВЭР, УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №207, утас: 88022336
И-мэйл: Eba2336@gmail.com


...............................................................