Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Б.ДАВААДОРЖ
НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА


Өрөөний №212, утас:99477611
И-мэйл: Davaadorj@khovd.gov.mn
Хүний хөгжил, нийгмийн халамж үйлчилгээний салбар болох боловсрол шинжлэх ухаан, соёл урлаг, эрүүл мэнд, биеийн тамир спорт, хүн ам зүй, хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, нийгмийн халамж, хамгаалал, хүүхэд, залуучууд, гэр бүл, эмэгтэйчүүд, ахмад настны талаар гарсан хууль тогтоомж, шийдвэрийг орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх.

С.ДОРЖ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №204, утас: 99435866
И-мэйл: s.dorj@khovd.gov.mn
Эрүүл мэнд, биеийн тамир спортын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ

Ж.БАТБАЯР
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №204, утас: 95117543, 89011125
И-мэйл: batbayar@khovd.gov.mn
Боловсрол, шинжлэх ухаан, хүүхэд залуучуудын асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Д.БЯМБАСҮРЭН
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №204, утас: 99143890
И-мэйл: d_byambasuren@khovd.gov.mn
Нийгмийн халамж, даатгал, хөдөлмөрийн эрхлэлтийн асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.

Г.ЖАВЗАНХОРЛОО
СОЁЛ, УРЛАГ, СПОРТ, СОЁН ГЭГЭЭРЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН


Өрөөний №204, утас: 99102314
И-мэйл: @khovd.gov.mn
Соёл урлагийн асуудлаар аймгийн хэмжээнд баримтлах бодлого чиглэл, төсөл хөтөлбөр боловсруулах, Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг гүйцэтгэнэ.