Цэргийн штаб

Б.ГАНХУЯГ
ЦЭРГИЙН ШТАБЫН ДАРГА, ХУРАНДАА

Өрөөний №304, утас:99477301
И-мэйл:
Батлан хамгаалах удирдлага төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, цэргийн жинхэнэ албанд татах, халах, цэргийн техникийн тоо бүртгэл явуулах ажлыг зохион байгуулах, тодотгол хийх, дайчилгааны даалгавар хангах, нууц хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, улсын хил хамгаалалтанд дэмжлэг үзүүлэх, цэргийн сургуульд суралцах бие бүрэлдэхүүнийг сонгон шалгаруулах, анги салбарт гэрээгээр алба хаахыг хүсэгчдийг элсүүлэх, дайчилгааны бэлтгэл үүрэгтнийг сургах, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдыг сургах, дуйцүүлэн хаагчдыг алба хаалгах, халах асуудлыг шийдвэрлэх. Удирдлагыг үнэн зөв оновчтой мэдээллээр хангах, харъяа байгууллагуудынхаа ажилтнуудыг мэргэжлийн арга зүйгээр хангах.

Д.ОДГЭРЭЛ
ДАЙЧИЛГААНЫ ОФИЦЕР, ХОШУУЧ


Өрөөний №306, утас: 88850866
И-мэйл: batbayar@khovd.gov.mn

............................................

Б.МӨНГӨНЦООЖ
ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТ, СУРГАЛТЫН ОФИЦЕР, ХОШУУЧ


Өрөөний №424, Утас: 95457090
И-мэйл:

.......................................................................

Ж.НЯМЖАРГАЛ
ТОО БҮРТГЭЛИЙН ОФИЦЕР, АХМАД


Өрөөний №306, утас:
И-мэйл:

................................................