ШАЛГАЛТЫН ТОВ

2021 оны Төрийн албаны Ерөнхий шалгалт

Төрийн албаны нөөц бүрдүүлэх зорилготой 2021 оны Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах асуудлыг Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж товыг тогтоож, олон нийтэд мэдээлж байна.

Шалгалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 15 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам”-д заасны дагуу зохион байгуулна. Бүртгүүлэх бол доорх линк дээр дарж бүртгүүлнэ үү.

https://exam.csc.gov.mn/