Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

+ЧАНДМАНЬ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
+ ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 1 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
+ ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 16 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ