Сонгон шалгаруулалтын зар

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын удирдах албан тушаал
1Зэрэг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал;
2Цэцэг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал;
3Эрдэнэбүрэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал;
4Ховд аймгийн Дуут сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч;
5Ховд аймгийн Чандмань сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч.
Төрийн Захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаал
1Буянт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга,
2Мянгад сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга.

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР