Угтах үйлчилгээ 70431111

70431111 төвийн ажиллах журам

НэрТатах холбоос
1Угтах үйлчилгээ - Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 7043-1111 төвийн журамТатаж үзэх
ТАЙЛАН МЭДЭЭ
   
7043-1111 төвд 2019 оны 4 дүгээр улиралд ирүүлсэн санал хүсэлт, гомдол, талархлын мэдээ
2021 оны жилийн эцэс, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын тайлан мэдээ
2022 оны 1-р улиралд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын тайлан мэдээ
2022 оны 2-р улиралд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлын тайлан мэдээ