Захирамж

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайA/012019-01-03Татаж үзэх
2Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/022019-01-03Татаж үзэх
3Ажлын хэсэг байгуулж, Удирдамж батлах тухайA/032019-01-04Татаж үзэх
4Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийфн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг олгох, сунгах тухайА/04201-01-04Татаж үзэх
5Хөрөнгө гаргах тухайA/052019-01-04Татаж үзэх
6Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/062019-01-04Татаж үзэх
7Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/072019-01-04Татаж үзэх
8Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/082019-01-04Татаж үзэх
9Аймгийн чадавх бэхжүүлэх баг байгуулах тухайА/092019-01-04Татаж үзэх
10Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/102019-01-10Татаж үзэх
11Хөрөнгө гаргах тухайА/112019-01-11Татаж үзэх
12Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/122019-01-11Татаж үзэх
13Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухайА/132019-01-11Татаж үзэх
14Гарын үсэг зурж эрх олгох тухайА/142019-01-11Татаж үзэх
15Жуух бичгээр шагнах тухайА/152019-01-11Татаж үзэх
16Жуух бичгээр шагнах тухайА/162019-01-11Татаж үзэх
17Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/172019-01-11Татаж үзэх
18Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/182019-01-11Татаж үзэх
19Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/192019-11-11Татаж үзэх
20Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/202019-01-11Татаж үзэх
21Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/212019-01-11Татаж үзэх
22Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга фермер, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/222019-01-14Татаж үзэх
23Орон нутгийн төсвийн 2019 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/232019-01-11Татаж үзэх
24Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/242019-01-14Татаж үзэх
25Журам баталж, орон тооны бус техникийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухайА/252019-01-14Татаж үзэх
26Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/262019-01-18Татаж үзэх
27Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/272019-01-18Татаж үзэх
28Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/282019-01-18Татаж үзэх
29Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/292019-01-18Татаж үзэх
30Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/302019-01-21Татаж үзэх
31Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын болон сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн бүтэц орон тоог батлах тухайА/312019-01-21Татаж үзэх
32Жуух бичгээр шагнах тухайА/322019-01-22Татаж үзэх
33Жуух бичгээр шагнах тухайА/332019-01-22Татаж үзэх
34Жуух бичгээр шагнах тухайА/342019-01-22Татаж үзэх
35Жух бичгээр шагнах тухайА/352019-01-22Татаж үзэх
36Жуух бичгээр шагнах тухайА/362019-01-22Татаж үзэх
37Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/372019-01-22Татаж үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/382019-01-23Татаж үзэх
39Хөрөнгө гаргах тухайА/392019-01-23Татаж үзэх
40Хөрөнгө гаргах тухайА/402019-01-23Татаж үзэх
41Хөрөнгө гаргах тухайА/412019-01-23Татаж үзэх
42Хөрөнгө гаргах тухайА/422019-01-23Татаж үзэх
43Хөрөнгө гаргах тухайА/432019-01-23Татаж үзэх
44Хөрөнгө гаргах тухайА/442019-01-23Татаж үзэх
45Хөрөнгө гаргах тухайА/452019-01-23Татаж үзэх
46Хөрөнгө гаргах тухайА/462019-01-23Татаж үзэх
47Жуух бичгээр шагнах тухайА/472019-01-23Татаж үзэх
48Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/482019-01-23Татаж үзэх
49Буцалтгүй тэсламж олгох тухайА/492019-01-23Татаж үзэх
50Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухайА/502019-01-23Татаж үзэх
51Хөрөнгө гаргах тухайА/512019-01-24Татаж үзэх
52Жуух бичгээр шагнах тухайА/522019-01-25Татаж үзэх
53Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/532019-01-25Татаж үзэх
54Аймгийн Алдарт уяач, Алтан хараацай цолоор шагнах тухайА/542019-01-25Татаж үзэх
55Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/552019-01-25Татаж үзэх
56Хөрөнгө гаргах тухайА/562019-01-25Татаж үзэх
57Хөрөнгө гаргах тухайА/572019-01-25Татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/582019-01-25Татаж үзэх
59Аймгийн "Алдарт уяач" цолоор шагнах тухайА/592019-01-25Татаж үзэх
60Аймгийн 9 алдартныг тодруулж шагнах тухайА/602019-01-25Татаж үзэх
61Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/612019-01-28Татаж үзэх
62Газар өмчлүүлэх тухайА/622019-01-28Татаж үзэх
63Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/632019-01-28Татаж үзэх
64Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/642019-01-28Татаж үзэх
65Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/652019-01-28Татаж үзэх
66Тэргүүний сум, баг, байгууллага шалгаруулах тухайА/662019-01-28Татаж үзэх
67Хөрөнгө гаргах тухайА/672019-01-28Татаж үзэх
68Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/682019-01-28Татаж үзэх
69Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/692019-01-28Татаж үзэх
70Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/702019-01-28Татаж үзэх
71Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/712019-01-28Татаж үзэх
72Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/722019-01-28Татаж үзэх
73Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/732019-01-28Татаж үзэх
74Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/742019-01-28Татаж үзэх
75Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/752019-01-28Татаж үзэх
76Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/762019-01-28Татаж үзэх
77Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/772019-01-28Татаж үзэх
78Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/782019-01-28Татаж үзэх
79Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/792019-01-28Татаж үзэх
80Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/802019-01-28Татаж үзэх
81Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/812019-01-28Татаж үзэх
82Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/822019-01-28Татаж үзэх
83Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/832019-01-28Татаж үзэх
84Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/842019-01-28Татаж үзэх
85Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/852019-01-28Татаж үзэх
86Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/862019-01-28Татаж үзэх
87Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/872019-01-28Татаж үзэх
88Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/882019-01-28Татаж үзэх
89Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/892019-01-28Татаж үзэх
90Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/902019-01-28Татаж үзэх
91Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/912019-01-28Татаж үзэх
92Хөрөнгө гаргах тухайА/922019-01-28Татаж үзэх
93Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/932019-01-29Татаж үзэх
94Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/942019-01-29Татаж үзэх
95Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/952019-01-29Татаж үзэх
96Хөрөнгө гаргах тухайА/962019-02-04Татаж үзэх
97Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/972019-02-04Татаж үзэх
98Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/982019-02-04Татаж үзэх
99Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/992019-02-11Татаж үзэх
100Хөрөнгө гаргах тухайА/1002019-02-18Татаж үзэх
101Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухайА/1012019-02-12Татаж үзэх
102Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухайА/1022019-02-18Татаж үзэх
103Тусламж олгох тухайА/1032019-02-18Татаж үзэх
104Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1042019-02-18Татаж үзэх
105Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогыг зохион байгуулж явуулах аймаг сум, багийн түр товчооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухайА/1052019-02-19Татаж үзэх
106Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1062019-02-19Татаж үзэх
107Хөрөнгө гаргах тухайА/1082019-02-21Татаж үзэх
108Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1092019-02-22Татаж үзэх
109Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1102019-02-25Татаж үзэх
110Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1112019-02-26Татаж үзэх
111Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн үүрэгтний сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/1122019-02-26Татаж үзэх
112Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1132019-02-26Татаж үзэх
113Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1142019-02-27Татаж үзэх
114Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/1152019-02-27Татаж үзэх
115Хөрөнгө гаргах тухайА/1162019-02-27Татаж үзэх
116Хөрөнгө гаргах тухайА/1172019-02-27Татаж үзэх
117Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1182019-02-27Татаж үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1192019-02-27Татаж үзэх
119Зөвлөгөөн зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухайА/1202019-02-27Татаж үзэх
120Хөрөнгө гаргах тухайА/1212019-02-27Татаж үзэх
121Оюутан цэрэг сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/1222019-02-28Татаж үзэх
122Д.Алтантуяад жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухайА/1232019-02-28Татаж үзэх
123Б.Баярсайханд ажил хавсруулах тухайА/1242019-02-28Татаж үзэх
124Хөрөнгө гаргах тухайА/1252019-02-28Татаж үзэх
125Хөрөнгө гаргах тухайА/1262019-02-28Татаж үзэх
126Гамшигаас хамгаалах сургууль, дадлага зохион байгуулах тухайА/1282019-02-28Татаж үзэх
127Орон тооны зохицуулалтын тухайА/1292019-02-28Татаж үзэх
128Хөрөнгө гаргах тухайА/1302019-03-04Татаж үзэх
129Кластерийн зөвлөл байгуулах тухайА/1312019-03-04Татаж үзэх
130Хөрөнгө гаргах тухайА/1322019-03-05Татаж үзэх
131Хөрөнгө гаргах тухайА/1332019-03-05Татаж үзэх
132Хөрөнгө гаргах тухайА/1342019-03-05Татаж үзэх
133Хөрөнгө гаргах тухайА/1352019-03-05Татаж үзэх
134"Цайны зам өв соёлын наадам"-ыг зохион байгуулах тухайА/1362019-03-05Татаж үзэх
135Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1372019-03-05Татаж үзэх
136Хөрөнгө гаргах тухайА/1382019-03-05Татаж үзэх
137Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1392019-03-07Татаж үзэх
138Хөрөнгө гаргах тухайА/1402019-03-05Татаж үзэх
139Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэх төлөвлөгөө баталж, үр дүнг сайжруулах тухайА/1422019-03-07Татаж үзэх
140Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/1432019-03-07Татаж үзэх
141Хөрөнгө гаргах тухайА/1442019-03-07Татаж үзэх
142Жуух бичгээр шагнах тухайА/1452019-03-07Татаж үзэх
143Хөрөнгө гаргах тухайА/1462019-03-07Татаж үзэх
144Хөрөнгө гаргах тухайА/1472019-03-11Татаж үзэх
145Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухайА/1482019-03-11Татаж үзэх
146Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай, хаяг өөрчлөх тухайА/1512019-03-12Татаж үзэх
147Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1522019-03-12Татаж үзэх
148Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1532019-03-12Татаж үзэх
149Хөрөнгө гаргах тухайА/1542019-03-12Татаж үзэх
150Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1552019-03-12Татаж үзэх
151Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/1562019-03-12Татаж үзэх
152Тээврийн зардлын тухайА/1572019-03-12Татаж үзэх
153Хөрөнгө гаргах тухайА/1582019-03-14Татаж үзэх
154Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1592019-03-14Татаж үзэх
155Хөрөнгө гаргах тухайА/1602019-03-14Татаж үзэх
156Хөрөнгө гаргах тухайА/1612019-03-14Татаж үзэх
157Хөрөнгө гаргах тухайА/1632019-03-14Татаж үзэх
158Хөрөнгө гаргах тухайА/1642019-03-15Татаж үзэх
159Захирамж хүчингүй болгох тухайА/1662019-03-19Татаж үзэх
160Улсын комисс байгуулах тухайА/1672019-03-19Татаж үзэх
161Хөрөнгө гаргах тухайА/1682019-03-19Татаж үзэх
162Хөрөнгө гаргах тухайА/1692019-03-19Татаж үзэх
163Мөнгөлөг шагшуурга цас мөсний баярыг зохион байгуулах ажлын хэсэгА/1702019-03-19Татаж үзэх
164Хөрөнгө гаргах тухайА/1712019-03-20Татаж үзэх
165Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1722019-03-20Татаж үзэх
166Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/1732019-03-20Татаж үзэх
167Цалингын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухайА/1742019-03-20Татаж үзэх
168Жуух бичгээр шагнах тухайА/1752019-03-20Татаж үзэх
169Жуух бичгээр шагнах тухайА/1762019-03-20Татаж үзэх
170Жуух бичгээр шагнах тухайА/1772019-03-20Татаж үзэх
171Жуух бичгээр шагнах тухайА/1782019-03-20Татаж үзэх
172Жуух бичгээр шагнах тухайА/1792019-03-20Татаж үзэх
173Жуух бичгээр шагнах тухайА/1802019-03-20Татаж үзэх
174Жуух бичгээр шагнах тухайА/1812019-03-20Татаж үзэх
175Жуух бичгээр шагнах тухайА/1822019-03-20Татаж үзэх
176Жуух бичгээр шагнах тухайА/1832019-03-20Татаж үзэх
177Жуух бичгээр шагнах тухайА/1842019-03-20Татаж үзэх
178Жуух бичгээр шагнах тухайА/1852019-03-20Татаж үзэх
179Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/1862019-03-21Татаж үзэх
180Хөрөнгө гаргах тухайА/1872019-03-21Татаж үзэх
181Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1882019-03-21Татаж үзэх
182Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухайА/1892019-03-21Татаж үзэх
183Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, цуцлах, түтгэлзүүлэх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/1902019-03-21Татаж үзэх
184Хөрөнгө гаргах тухайА/1912019-03-22Татаж үзэх
185Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1922019-03-22Татаж үзэх
186Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1932019-03-22Татаж үзэх
187Эрх шилжүүлэх тухайА/1942019-03-25Татаж үзэх
188Эрх шилжүүлэх тухайА/1952019-03-25Татаж үзэх
189Жуух бичгээр шагнах тухайА/1962019-03-25Татаж үзэх
190Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1972019-03-25Татаж үзэх
191Хөрөнгө гаргах тухайА/1982019-03-25Татаж үзэх
192Хөрөнгө гаргах тухайА/1992019-03-25Татаж үзэх
193Ховд аймгийн 2019 оны нэгдүгээр ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны халалт, татлагын ажлыг зохион байгуулах тухайА/2002019-03-26Татаж үзэх
194Жуух бичгээр шагнах тухайА/2012019-03-26Татаж үзэх
195Хөрөнгө гаргах тухайА/2022019-03-26Татаж үзэх
196Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайА/2032019-03-26Татаж үзэх
197Хөрөнгө гаргах тухайА/2042019-03-27Татаж үзэх
198Төлөвлөгөө батлуулах тухайА/2052019-03-27Татаж үзэх
199Хөрөнгө гаргах тухайА/2062019-03-27Татаж үзэх
200Хөрөнгө гаргах тухайА/2072019-03-27Татаж үзэх
201Жуух бичгээр шагнах тухайА/2082019-03-28Татаж үзэх
202Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2092019-03-29Татаж үзэх
203Хөрөнгө гаргах тухайА/2102019-03-29Татаж үзэх
204Хөрөнгө гаргах тухайА/2112019-03-29Татаж үзэх
205Хөрөнгө гаргах тухайА/2122019-03-29Татаж үзэх
206Хөрөнгө гаргах тухайА/2132019-03-29Татаж үзэх
207Хөрөнгө гаргах тухайА/2142019-03-29Татаж үзэх
208Хөрөнгө гаргах тухайА/2162019-03-29Татаж үзэх
209Хөрөнгө гаргах тухайА/2172019-04-04Татаж үзэх
210Жуух бичгээр шагнах тухайА/2182019-04-04Татаж үзэх
211хөрөнгө гаргах тухайА/2192019-04-05Татаж үзэх
212Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухайА/2212019-04-05Татаж үзэх
213Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2222019-04-05Татаж үзэх
214Барилгын захиалагчийн хяналтын орон тооны бус ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2232019-04-08Татаж үзэх
215Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2242019-04-08Татаж үзэх
216Хөрөнгө гаргах тухайА/2252019-04-09Татаж үзэх
217Хөрөнгө гаргах тухайА/2262019-04-09Татаж үзэх
218Журам батлах тухайА/2272019-04-10Татаж үзэх
219Ажлын хэсэг томилох тухайА/2282019-04-10Татаж үзэх
220Ажлын хэсэг томилох тухайА/2292019-04-11Татаж үзэх
221Хөрөнгө гаргах тухайА/2312019-04-15Татаж үзэх
222Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухайА/2322019-04-15Татаж үзэх
223Аймгийн Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухайА/2332019-04-15Татаж үзэх
224Хөрөнгө гаргах тухайА/2342019-04-15Татаж үзэх
225Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, Халваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухайА/2352019-04-15Татаж үзэх
226Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухайА/2362019-04-19Татаж үзэх
227Байршил тогтоол тухайА/2372019-04-19Татаж үзэх
228Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2382019-04-19Татаж үзэх
229Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/2392019-04-19Татаж үзэх
230Буцалтгүй тусламж олгохА/2402019-04-19Татаж үзэх
231Хөрөнгө гаргах тухайА/2412019-04-19Татаж үзэх
232Хөрөнгө гаргах тухайА/2422019-04-19Татаж үзэх
233Хөрөнгө гаргах тухайА/2432019-04-19Татаж үзэх
234Хөрөнгө гаргах тухайА/2442019-04-19Татаж үзэх
235Хөрөнгө гаргах тухайА/2452019-04-19Татаж үзэх
236Хөрөнгө гаргах тухайА/2462019-04-19Татаж үзэх
237Комисс байгуулах тухайА/2472019-04-19Татаж үзэх
238Хөрөнгө гаргах тухайА/2482019-04-19Татаж үзэх
239Хөрөнгө гаргах тухайА/2492019-04-19Татаж үзэх
240Хөрөнгө гаргах тухайА/2502019-04-19Татаж үзэх
241Хөрөнгө гаргах тухайА/2512019-04-19Татаж үзэх
242Хөрөнгө гаргах тухайА/2522019-04-19Татаж үзэх
243Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2532019-04-19Татаж үзэх
244Жуух бичгээр шагнах тухайА/2542019-04-19Татаж үзэх
245Жуух бичгээр шагнах тухайА/2552019-04-19Татаж үзэх
246Жуух бичгээр шагнах тухайА/2562019-04-19Татаж үзэх
247Хөрөнгө гаргах тухайА/2572019-04-19Татаж үзэх
248Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2582019-04-19Татаж үзэх
249Хөрөнгө гаргах тухайА/2592019-04-19Татаж үзэх
250Зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/2602019-04-26Татаж үзэх
251Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2612019-04-30Татаж үзэх
252Хөрөнгө гаргах тухайА/2622019-05-02Татаж үзэх
253Хяналт шалгалт явуулах тухайА/2632019-05-03Татаж үзэх
254Хөрөнгө гаргах тухайА/2652019-05-03Татаж үзэх
255Хөрөнгө гаргах тухайА/2662019-05-03Татаж үзэх
256Хөрөнгө гаргах тухайА/2672019-05-03Татаж үзэх
257Хөрөнгө гаргах тухайА/2682019-05-03Татаж үзэх
258Хөрөнгө гаргах тухайА/2692019-05-03Татаж үзэх
259Хөрөнгө гаргах тухайА/2702019-05-03Татаж үзэх
260Хөрөнгө гаргах тухайА/2712019-05-03Татаж үзэх
261Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2722019-05-03Татаж үзэх
262Хөрөнгө гаргах тухайА/2732019-05-03Татаж үзэх
263Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2742019-05-03Татаж үзэх
264Хөрөнгө гаргах тухайА/2752019-05-03Татаж үзэх
265Жуух бичгээр шагнах тухайА/2762019-05-03Татаж үзэх
266Жуух бичгээр шагнах тухайА/2772019-05-03Татаж үзэх
267Хөрөнгө гаргах тухайА/2782019-05-03Татаж үзэх
268Хөрөнгө гаргах тухайА/2792019-05-06Татаж үзэх
269Хөрөнгө гаргах тухайА/2802019-05-06Татаж үзэх
270Хөрөнгө гаргах тухайА/2812019-05-06Татаж үзэх
271Хөрөнгө гаргах тухайА/2822019-05-06Татаж үзэх
272Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2832019-05-06Татаж үзэх
273Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухайА/2842019-05-07Татаж үзэх
274Жуух бичгээр шагнах тухайА/2852019-05-07Татаж үзэх
275Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/2862019-05-07Татаж үзэх
276Хөрөнгө гаргах тухайА/2872019-05-07Татаж үзэх
277Хөрөнгө гаргах тухайА/2882019-05-08Татаж үзэх
278Хөрөнгө гаргах тухайА/2892019-05-08Татаж үзэх
279Хөрөнгө гаргах тухайА/2902019-05-08Татаж үзэх
280Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/2912019-05-08
281Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай тухайА/2922019-05-08Татаж үзэх
282Газар эзэмшүүлэх тухайА/2932019-05-08Татаж үзэх
283Хөрөнгө гаргах тухайА/2942019-05-09Татаж үзэх
284Хөрөнгө гаргах тухайА/2952019-05-09Татаж үзэх
285Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2962019-05-09Татаж үзэх
286Газар өмчлүүлэх тухайА/2972019-05-09Татаж үзэх
287Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухайА/2982019-05-09Татаж үзэх
288Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/2992019-05-10Татж үзэх
289Хөрөнгө гаргах тухайА/3002019-05-10Татаж үзэх
290Хөрөнгө гаргах тухайА/3012019-05-10Татаж үзэх
291Жуух бичгээр шагнах тухайА/3022019-05-14Татаж үзэх
292Хөрөнгө гаргах тухайА/3032019-05-14Татаж үзэх
293Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/3042019-05-14Татаж үзэх
294Дархлаажуулалтын 10 хоног зохион байгуулах тухайА/3052019-05-15Татаж үзэх
295Хөрөнгө гаргах тухайА/3062019-05-15Татаж үзэх
296Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3072019-05-17Татаж үзэх
297Салбар комисс байгуулах тухайА/3082019-05-16Татаж үзэх
298Мөнгөн урамшил олгох тухайА/3092019-05-16Татаж үзэх
299Жуух бичгээр шагнах тухайА/3112019-05-17Татаж үзэх
300Жуух бичгээр шагнах тухайА/3122019-05-17Татаж үзэх
301
302
303
304
305
306
307
308
309