Тушаал

НэрДугаар ОгнооХавсралт
1Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/012019-01-08Татаж үзэх
2Бүтэц орон тоо шинэчлэн батлах тухайА/022019-01-08Татаж үзэх
3Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/032019-01-21Татаж үзэх
4Чөлөө олгох тухайА/042019-01-21Татаж үзэх
5Хүндэтгэл үзүүлэх тухайА/052019-01-24Татаж үзэх
6Чөлөө олгох тухайА/062019-01-24Татаж үзэх
7Чөлөө олгох тухайА/072019-01-24Татаж үзэх
8Чөлөө олгох тухайА/082019-01-24Татаж үзэх
9Чөлөө олгох тухайА/092019-01-25Татаж үзэх
10Дэмжлэг үзүүлэх тухайА/102019-01-25Татаж үзэх
11Шагнаж урамшуулах тухайА/112019-01-28Татаж үзэх
12Чөлөө олгох тухайА/122019-01-31Татаж үзэх
13Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/132019-02-01Татаж үзэх
14Чөлөө олгох тухайА/142019-02-01Татаж үзэх
15Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайА/152019-02-01Татж үзэх
16Чөлөө олгох тухайА/162019-02-01Татаж үзэх
17Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/172019-02-11Татаж үзэх
18Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/182019-02-11Татаж үзэх
19Чөлөө олгох тухайА/202019-02-14Татаж үзэх
20Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/212019-02-14Татаж үзэх
21Чөлөө олгох тухайА/222019-03-01Татаж үзэх
22Чөлөө олгох тухайА/232019-03-01Татаж үзэх
23Чөлөө олгох тухайА/242019-03-01Татаж үзэх
24Нэмэгдэл хөлс олгох тухайА/252019-03-01Татаж үзэх
25Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/272019-03-05Татаж үзэх
26Х.Есенкельдийг туршилтын хугацаагаар ажилд томилох тухайБ/012019-01-02Татаж үзэх
27Н.Гэрэлмааг туршилтын хугацаагаар ажилд томилох тухайБ/022019-01-02Татаж үзэх
28Ч.Эрдэнэбатыг ажилд томилох тухайБ/032019-01-10Татаж үзэх
29Д.Хаянхярвааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/042019-01-15Татаж үзэх
30Б.Цагаанцэцэгийг ажилд түр томилох тухайБ/052019-01-25Татаж үзэх
31Лхагважавын Батгэрэлийг ажилд томилох тухайБ/062019-02-01Татж үзэх
32Б.Дариймааг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/072019-02-15Татаж үзэх
33Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/282019-03-11Татаж үзэх
34Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/292019-03-11Татаж үзэх
35Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/302019-03-13
36Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/312019-03-13Татаж үзэх
37Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/322019-03-14Татаж үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/332019-03-15Татаж үзэх
39Чөлөө олгох тухайА/352019-03-26Татаж үзэх
40Чөлөө олгох тухайА/362019-03-26Татаж үзэх
41Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/372019-03-26Татаж үзэх
42Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухайА/382019-03-28Татаж үзэх
43Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/392019-03-28Татаж үзэх
44Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/402019-03-28Татаж үзэх
45Б.Ганболдод ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайА/412019-03-29Татаж үзэх
46Чөлөө олгох тухайА/422019-04-01Татаж үзэх
47Чөлөө олгох тухайА/432019-04-01Татаж үзэх
48Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/442019-04-01Татаж үзэх
49Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/452019-04-02Татаж үзэх
50Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/462019-04-02Татаж үзэх
51Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/472019-04-02Татаж үзэх
52Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/482019-04-02Татаж үзэх
53Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/492019-04-02Татаж үзэх
54Түр чөлөө олгох тухайА/502019-04-10Татаж үзэх
55Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/512019-04-12Татаж үзэх
56Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/522019-04-12Татаж үзэх
57Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/532019-04-12Татаж үзэх
58Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/542019-04-12Татаж үзэх
59Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/552019-04-12Татаж үзэх
60Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/572019-04-12Татаж үзэх
61Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/582019-04-12Татаж үзэх
62Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/592019-04-12Татаж үзэх
63Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/602019-04-12Татаж үзэх
64Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/612019-04-16Татаж үзэх
65Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/622019-04-17Татаж үзэх
66Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/632019-04-17Татаж үзэх
67Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/642019-04-17Татаж үзэх
68Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/652019-04-17Татаж үзэх
69Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/662019-04-18Татаж үзэх
70Нэмэгдэл хөлс олгох тухайА/672019-04-18Татаж үзэх
71Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайА/682019-04-22Татаж үзэх
72Чөлөө олгох тухайА/692019-04-23Татаж үзэх
73Журам, жагсаалт батлах тухайА/702019-04-26Татаж үзэх
74Нууц хамгаалах ажилтан томилж, нэмэгдэл олгох тухайА/712019-04-26Татаж үзэх
75Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайА/722019-04-29Татаж үзэх
76Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайА/732019-04-29Татаж үзэх
77Чөлөө олгох тухайА/742019-04-29Татаж үзэх
78Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/752019-04-30Татаж үзэх
79Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/762019-04-30Татаж үзэх
80Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/772019-04-30Татаж үзэх
81Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/792019-05-10Татаж үзэх
82Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/802019-05-10Татаж үзэх
83Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/812019-05-14Татаж үзэх
84Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/822019-05-14Татаж үзэх
85Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/832019-05-14Татаж үзэх
86Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/842019-05-14Татаж үзэх
87Байгууллагын салбар комисс байгуулах тухайА/852019-05-17Татаж үзэх
88Тамга, тэмдэг түших, хэвлэмэл хуудас хариуцах ажилтанд өөрчлөлт оруулах тухайА/862019-05-17Татаж үзэх
89Комисс байгуулах тухайА/872019-05-17Татаж үзэх
90Хэлтсүүдийн индексийг шинэчлэх тухайА/882019-05-17Татаж үзэх
91Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/892019-05-17Татаж үзэх
92Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/902019-05-17Татаж үзэх
93Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/912019-05-17Татаж үзэх
94Улаан загалмайн гишүүнээр элсүүлэх тухайА/922019-05-17
95Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухайА/932019-05-17Татаж үзэх
96Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/942019-05-21Татаж үзэх
97Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/952019-05-23Татаж үзэх
98Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/962019-05-23Татаж үзэх
99Чөлөө олгох тухайА/972019-05-24Татаж үзэх
100Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/982019-05-23Татаж үзэх
101Комисс томилох тухайА/992019-05-27Татаж үзэх
102Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухайА/1002019-05-28Татаж үзэх
103Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1012019-05-28Татаж үзэх
104Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1022019-05-29Татаж үзэх
105Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1032019-05-29Татаж үзэх
106Хөрөнгө гаргах тухайА/1042019-05-30Татаж үзэх
107Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1052019-06-03Татаж үзэх
108Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1062019-06-03
109Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухайА/1072019-06-03Татаж үзэх
110Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1082019-06-06Татаж үзэх
111Чөлөө олгох тухайА/1092019-06-05Татаж үзэх
112Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1102019-06-18Татаж үзэх
113Чөлөө олгох тухайА/1112019-06-24Татаж үзэх
114Чөлөө олгох тухайА/1122019-06-24Татаж үзэх
115М.Отгонхишигийг ахлах мэргэжилтнээр томилох тухайБ/082019-03-01Татаж үзэх
116П.Цэцэгсүрэнг ахлах мэргэжилтнээр тоимлох тухайБ/092019-03-01Татаж үзэх
117А.Оюундэлгэрийг төрийн албанаас чөлөөлөх тухайБ/102019-03-18Татаж үзэх
118А.Оюундэлгэрийг албан тушаалд томилох тухайБ/112019-03-18Татаж үзэх
119Б.Болормааг албан тушаалаас нь чөлөөлөх тухайБ/122019-03-18Татаж үзэх
120Б.Болормааг албан тушаалд томилох тухайБ/132019-03-18Татаж үзэх
121Ч.Багдалыг ажилд томилох тухайБ/142019-03-19Татаж үзэх
122И.Мөнхцэцгийг албан тушаалд түр томилох тухайБ/152019-03-25Татаж үзэх
123С.Мөнх-Очирыг томилох тухайБ/162019-03-25Татаж үзэх
124Н.Гэрэлмааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/172019-04-02Татаж үзэх
125Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухайБ/182019-04-10Татаж үзэх
126Т.Доржзодовыг гэрээгээр ажиллуулах тухайБ/192019-04-22Татаж үзэх
127Х.Сарантуяаг туршилтын хугацаагаар ажилд авах тухайБ/202019-04-22Татаж үзэх
128Б.Дариймааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/212019-05-15Татаж үзэх
129Э.Сүхтулгыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/222019-05-20Татаж үзэх
130Б.Лхагвабаярыг ажилд томилох тухайБ/232019-06-05Татаж үзэх
131С.Гантөмөрийг албан тушаалаас чөлөөлөх тухайБ/242019-06-05Татаж үзэх
132Ц.Ганданповронг албан тушаалд томилох тухайБ/252019-06-06Татаж үзэх