Захирамж 2019 он

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайA/012019-01-03Татаж үзэх
2Ажлын хэсэг байгуулах тухайA/022019-01-03Татаж үзэх
3Ажлын хэсэг байгуулж, Удирдамж батлах тухайA/032019-01-04Татаж үзэх
4Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийфн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг олгох, сунгах тухайА/04201-01-04Татаж үзэх
5Хөрөнгө гаргах тухайA/052019-01-04Татаж үзэх
6Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/062019-01-04Татаж үзэх
7Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/072019-01-04Татаж үзэх
8Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/082019-01-04Татаж үзэх
9Аймгийн чадавх бэхжүүлэх баг байгуулах тухайА/092019-01-04Татаж үзэх
10Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/102019-01-10Татаж үзэх
11Хөрөнгө гаргах тухайА/112019-01-11Татаж үзэх
12Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/122019-01-11Татаж үзэх
13Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухайА/132019-01-11Татаж үзэх
14Гарын үсэг зурж эрх олгох тухайА/142019-01-11Татаж үзэх
15Жуух бичгээр шагнах тухайА/152019-01-11Татаж үзэх
16Жуух бичгээр шагнах тухайА/162019-01-11Татаж үзэх
17Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/172019-01-11Татаж үзэх
18Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/182019-01-11Татаж үзэх
19Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/192019-11-11Татаж үзэх
20Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/202019-01-11Татаж үзэх
21Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/212019-01-11Татаж үзэх
22Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга фермер, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/222019-01-14Татаж үзэх
23Орон нутгийн төсвийн 2019 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/232019-01-11Татаж үзэх
24Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/242019-01-14Татаж үзэх
25Журам баталж, орон тооны бус техникийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухайА/252019-01-14Татаж үзэх
26Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/262019-01-18Татаж үзэх
27Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/272019-01-18Татаж үзэх
28Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/282019-01-18Татаж үзэх
29Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/292019-01-18Татаж үзэх
30Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/302019-01-21Татаж үзэх
31Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын болон сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн бүтэц орон тоог батлах тухайА/312019-01-21Татаж үзэх
32Жуух бичгээр шагнах тухайА/322019-01-22Татаж үзэх
33Жуух бичгээр шагнах тухайА/332019-01-22Татаж үзэх
34Жуух бичгээр шагнах тухайА/342019-01-22Татаж үзэх
35Жух бичгээр шагнах тухайА/352019-01-22Татаж үзэх
36Жуух бичгээр шагнах тухайА/362019-01-22Татаж үзэх
37Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/372019-01-22Татаж үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/382019-01-23Татаж үзэх
39Хөрөнгө гаргах тухайА/392019-01-23Татаж үзэх
40Хөрөнгө гаргах тухайА/402019-01-23Татаж үзэх
41Хөрөнгө гаргах тухайА/412019-01-23Татаж үзэх
42Хөрөнгө гаргах тухайА/422019-01-23Татаж үзэх
43Хөрөнгө гаргах тухайА/432019-01-23Татаж үзэх
44Хөрөнгө гаргах тухайА/442019-01-23Татаж үзэх
45Хөрөнгө гаргах тухайА/452019-01-23Татаж үзэх
46Хөрөнгө гаргах тухайА/462019-01-23Татаж үзэх
47Жуух бичгээр шагнах тухайА/472019-01-23Татаж үзэх
48Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/482019-01-23Татаж үзэх
49Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/492019-01-23Татаж үзэх
50Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухайА/502019-01-23Татаж үзэх
51Хөрөнгө гаргах тухайА/512019-01-24Татаж үзэх
52Жуух бичгээр шагнах тухайА/522019-01-25Татаж үзэх
53Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/532019-01-25Татаж үзэх
54Аймгийн Алдарт уяач, Алтан хараацай цолоор шагнах тухайА/542019-01-25Татаж үзэх
55Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/552019-01-25Татаж үзэх
56Хөрөнгө гаргах тухайА/562019-01-25Татаж үзэх
57Хөрөнгө гаргах тухайА/572019-01-25Татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/582019-01-25Татаж үзэх
59Аймгийн "Алдарт уяач" цолоор шагнах тухайА/592019-01-25Татаж үзэх
60Аймгийн 9 алдартныг тодруулж шагнах тухайА/602019-01-25Татаж үзэх
61Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/612019-01-28Татаж үзэх
62Газар өмчлүүлэх тухайА/622019-01-28Татаж үзэх
63Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/632019-01-28Татаж үзэх
64Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/642019-01-28Татаж үзэх
65Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/652019-01-28Татаж үзэх
66Тэргүүний сум, баг, байгууллага шалгаруулах тухайА/662019-01-28Татаж үзэх
67Хөрөнгө гаргах тухайА/672019-01-28Татаж үзэх
68Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/682019-01-28Татаж үзэх
69Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/692019-01-28Татаж үзэх
70Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/702019-01-28Татаж үзэх
71Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/712019-01-28Татаж үзэх
72Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/722019-01-28Татаж үзэх
73Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/732019-01-28Татаж үзэх
74Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/742019-01-28Татаж үзэх
75Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/752019-01-28Татаж үзэх
76Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/762019-01-28Татаж үзэх
77Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/772019-01-28Татаж үзэх
78Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/782019-01-28Татаж үзэх
79Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/792019-01-28Татаж үзэх
80Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/802019-01-28Татаж үзэх
81Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/812019-01-28Татаж үзэх
82Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/822019-01-28Татаж үзэх
83Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/832019-01-28Татаж үзэх
84Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/842019-01-28Татаж үзэх
85Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/852019-01-28Татаж үзэх
86Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/862019-01-28Татаж үзэх
87Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/872019-01-28Татаж үзэх
88Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/882019-01-28Татаж үзэх
89Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/892019-01-28Татаж үзэх
90Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/902019-01-28Татаж үзэх
91Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/912019-01-28Татаж үзэх
92Хөрөнгө гаргах тухайА/922019-01-28Татаж үзэх
93Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/932019-01-29Татаж үзэх
94Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/942019-01-29Татаж үзэх
95Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/952019-01-29Татаж үзэх
96Хөрөнгө гаргах тухайА/962019-02-04Татаж үзэх
97Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/972019-02-04Татаж үзэх
98Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/982019-02-04Татаж үзэх
99Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/992019-02-11Татаж үзэх
100Хөрөнгө гаргах тухайА/1002019-02-18Татаж үзэх
101Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухайА/1012019-02-12Татаж үзэх
102Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухайА/1022019-02-18Татаж үзэх
103Тусламж олгох тухайА/1032019-02-18Татаж үзэх
104Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1042019-02-18Татаж үзэх
105Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогыг зохион байгуулж явуулах аймаг сум, багийн түр товчооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухайА/1052019-02-19Татаж үзэх
106Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1062019-02-19Татаж үзэх
107Хөрөнгө гаргах тухайА/1082019-02-21Татаж үзэх
108Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1092019-02-22Татаж үзэх
109Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1102019-02-25Татаж үзэх
110Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1112019-02-26Татаж үзэх
111Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн үүрэгтний сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/1122019-02-26Татаж үзэх
112Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1132019-02-26Татаж үзэх
113Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1142019-02-27Татаж үзэх
114Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/1152019-02-27Татаж үзэх
115Хөрөнгө гаргах тухайА/1162019-02-27Татаж үзэх
116Хөрөнгө гаргах тухайА/1172019-02-27Татаж үзэх
117Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1182019-02-27Татаж үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1192019-02-27Татаж үзэх
119Зөвлөгөөн зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухайА/1202019-02-27Татаж үзэх
120Хөрөнгө гаргах тухайА/1212019-02-27Татаж үзэх
121Оюутан цэрэг сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/1222019-02-28Татаж үзэх
122Д.Алтантуяад жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухайА/1232019-02-28Татаж үзэх
123Б.Баярсайханд ажил хавсруулах тухайА/1242019-02-28Татаж үзэх
124Хөрөнгө гаргах тухайА/1252019-02-28Татаж үзэх
125Хөрөнгө гаргах тухайА/1262019-02-28Татаж үзэх
126Гамшигаас хамгаалах сургууль, дадлага зохион байгуулах тухайА/1282019-02-28Татаж үзэх
127Орон тооны зохицуулалтын тухайА/1292019-02-28Татаж үзэх
128Хөрөнгө гаргах тухайА/1302019-03-04Татаж үзэх
129Кластерийн зөвлөл байгуулах тухайА/1312019-03-04Татаж үзэх
130Хөрөнгө гаргах тухайА/1322019-03-05Татаж үзэх
131Хөрөнгө гаргах тухайА/1332019-03-05Татаж үзэх
132Хөрөнгө гаргах тухайА/1342019-03-05Татаж үзэх
133Хөрөнгө гаргах тухайА/1352019-03-05Татаж үзэх
134"Цайны зам өв соёлын наадам"-ыг зохион байгуулах тухайА/1362019-03-05Татаж үзэх
135Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1372019-03-05Татаж үзэх
136Хөрөнгө гаргах тухайА/1382019-03-05Татаж үзэх
137Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1392019-03-07Татаж үзэх
138Хөрөнгө гаргах тухайА/1402019-03-05Татаж үзэх
139Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэх төлөвлөгөө баталж, үр дүнг сайжруулах тухайА/1422019-03-07Татаж үзэх
140Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/1432019-03-07Татаж үзэх
141Хөрөнгө гаргах тухайА/1442019-03-07Татаж үзэх
142Жуух бичгээр шагнах тухайА/1452019-03-07Татаж үзэх
143Хөрөнгө гаргах тухайА/1462019-03-07Татаж үзэх
144Хөрөнгө гаргах тухайА/1472019-03-11Татаж үзэх
145Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухайА/1482019-03-11Татаж үзэх
146Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай, хаяг өөрчлөх тухайА/1512019-03-12Татаж үзэх
147Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1522019-03-12Татаж үзэх
148Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1532019-03-12Татаж үзэх
149Хөрөнгө гаргах тухайА/1542019-03-12Татаж үзэх
150Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1552019-03-12Татаж үзэх
151Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/1562019-03-12Татаж үзэх
152Тээврийн зардлын тухайА/1572019-03-12Татаж үзэх
153Хөрөнгө гаргах тухайА/1582019-03-14Татаж үзэх
154Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1592019-03-14Татаж үзэх
155Хөрөнгө гаргах тухайА/1602019-03-14Татаж үзэх
156Хөрөнгө гаргах тухайА/1612019-03-14Татаж үзэх
157Хөрөнгө гаргах тухайА/1632019-03-14Татаж үзэх
158Хөрөнгө гаргах тухайА/1642019-03-15Татаж үзэх
159Захирамж хүчингүй болгох тухайА/1662019-03-19Татаж үзэх
160Улсын комисс байгуулах тухайА/1672019-03-19Татаж үзэх
161Хөрөнгө гаргах тухайА/1682019-03-19Татаж үзэх
162Хөрөнгө гаргах тухайА/1692019-03-19Татаж үзэх
163Мөнгөлөг шагшуурга цас мөсний баярыг зохион байгуулах ажлын хэсэгА/1702019-03-19Татаж үзэх
164Хөрөнгө гаргах тухайА/1712019-03-20Татаж үзэх
165Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1722019-03-20Татаж үзэх
166Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/1732019-03-20Татаж үзэх
167Цалингын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухайА/1742019-03-20Татаж үзэх
168Жуух бичгээр шагнах тухайА/1752019-03-20Татаж үзэх
169Жуух бичгээр шагнах тухайА/1762019-03-20Татаж үзэх
170Жуух бичгээр шагнах тухайА/1772019-03-20Татаж үзэх
171Жуух бичгээр шагнах тухайА/1782019-03-20Татаж үзэх
172Жуух бичгээр шагнах тухайА/1792019-03-20Татаж үзэх
173Жуух бичгээр шагнах тухайА/1802019-03-20Татаж үзэх
174Жуух бичгээр шагнах тухайА/1812019-03-20Татаж үзэх
175Жуух бичгээр шагнах тухайА/1822019-03-20Татаж үзэх
176Жуух бичгээр шагнах тухайА/1832019-03-20Татаж үзэх
177Жуух бичгээр шагнах тухайА/1842019-03-20Татаж үзэх
178Жуух бичгээр шагнах тухайА/1852019-03-20Татаж үзэх
179Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/1862019-03-21Татаж үзэх
180Хөрөнгө гаргах тухайА/1872019-03-21Татаж үзэх
181Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1882019-03-21Татаж үзэх
182Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухайА/1892019-03-21Татаж үзэх
183Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, цуцлах, түтгэлзүүлэх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/1902019-03-21Татаж үзэх
184Хөрөнгө гаргах тухайА/1912019-03-22Татаж үзэх
185Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1922019-03-22Татаж үзэх
186Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1932019-03-22Татаж үзэх
187Эрх шилжүүлэх тухайА/1942019-03-25Татаж үзэх
188Эрх шилжүүлэх тухайА/1952019-03-25Татаж үзэх
189Жуух бичгээр шагнах тухайА/1962019-03-25Татаж үзэх
190Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1972019-03-25Татаж үзэх
191Хөрөнгө гаргах тухайА/1982019-03-25Татаж үзэх
192Хөрөнгө гаргах тухайА/1992019-03-25Татаж үзэх
193Ховд аймгийн 2019 оны нэгдүгээр ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны халалт, татлагын ажлыг зохион байгуулах тухайА/2002019-03-26Татаж үзэх
194Жуух бичгээр шагнах тухайА/2012019-03-26Татаж үзэх
195Хөрөнгө гаргах тухайА/2022019-03-26Татаж үзэх
196Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайА/2032019-03-26Татаж үзэх
197Хөрөнгө гаргах тухайА/2042019-03-27Татаж үзэх
198Төлөвлөгөө батлуулах тухайА/2052019-03-27Татаж үзэх
199Хөрөнгө гаргах тухайА/2062019-03-27Татаж үзэх
200Хөрөнгө гаргах тухайА/2072019-03-27Татаж үзэх
201Жуух бичгээр шагнах тухайА/2082019-03-28Татаж үзэх
202Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2092019-03-29Татаж үзэх
203Хөрөнгө гаргах тухайА/2102019-03-29Татаж үзэх
204Хөрөнгө гаргах тухайА/2112019-03-29Татаж үзэх
205Хөрөнгө гаргах тухайА/2122019-03-29Татаж үзэх
206Хөрөнгө гаргах тухайА/2132019-03-29Татаж үзэх
207Хөрөнгө гаргах тухайА/2142019-03-29Татаж үзэх
208Хөрөнгө гаргах тухайА/2162019-03-29Татаж үзэх
209Хөрөнгө гаргах тухайА/2172019-04-04Татаж үзэх
210Жуух бичгээр шагнах тухайА/2182019-04-04Татаж үзэх
211хөрөнгө гаргах тухайА/2192019-04-05Татаж үзэх
212Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухайА/2212019-04-05Татаж үзэх
213Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2222019-04-05Татаж үзэх
214Барилгын захиалагчийн хяналтын орон тооны бус ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2232019-04-08Татаж үзэх
215Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2242019-04-08Татаж үзэх
216Хөрөнгө гаргах тухайА/2252019-04-09Татаж үзэх
217Хөрөнгө гаргах тухайА/2262019-04-09Татаж үзэх
218Журам батлах тухайА/2272019-04-10Татаж үзэх
219Ажлын хэсэг томилох тухайА/2282019-04-10Татаж үзэх
220Ажлын хэсэг томилох тухайА/2292019-04-11Татаж үзэх
221Хөрөнгө гаргах тухайА/2312019-04-15Татаж үзэх
222Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухайА/2322019-04-15Татаж үзэх
223Аймгийн Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухайА/2332019-04-15Татаж үзэх
224Хөрөнгө гаргах тухайА/2342019-04-15Татаж үзэх
225Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, Халваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухайА/2352019-04-15Татаж үзэх
226Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухайА/2362019-04-19Татаж үзэх
227Байршил тогтоол тухайА/2372019-04-19Татаж үзэх
228Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2382019-04-19Татаж үзэх
229Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/2392019-04-19Татаж үзэх
230Буцалтгүй тусламж олгохА/2402019-04-19Татаж үзэх
231Хөрөнгө гаргах тухайА/2412019-04-19Татаж үзэх
232Хөрөнгө гаргах тухайА/2422019-04-19Татаж үзэх
233Хөрөнгө гаргах тухайА/2432019-04-19Татаж үзэх
234Хөрөнгө гаргах тухайА/2442019-04-19Татаж үзэх
235Хөрөнгө гаргах тухайА/2452019-04-19Татаж үзэх
236Хөрөнгө гаргах тухайА/2462019-04-19Татаж үзэх
237Комисс байгуулах тухайА/2472019-04-19Татаж үзэх
238Хөрөнгө гаргах тухайА/2482019-04-19Татаж үзэх
239Хөрөнгө гаргах тухайА/2492019-04-19Татаж үзэх
240Хөрөнгө гаргах тухайА/2502019-04-19Татаж үзэх
241Хөрөнгө гаргах тухайА/2512019-04-19Татаж үзэх
242Хөрөнгө гаргах тухайА/2522019-04-19Татаж үзэх
243Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2532019-04-19Татаж үзэх
244Жуух бичгээр шагнах тухайА/2542019-04-19Татаж үзэх
245Жуух бичгээр шагнах тухайА/2552019-04-19Татаж үзэх
246Жуух бичгээр шагнах тухайА/2562019-04-19Татаж үзэх
247Хөрөнгө гаргах тухайА/2572019-04-19Татаж үзэх
248Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2582019-04-19Татаж үзэх
249Хөрөнгө гаргах тухайА/2592019-04-19Татаж үзэх
250Зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/2602019-04-26Татаж үзэх
251Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2612019-04-30Татаж үзэх
252Хөрөнгө гаргах тухайА/2622019-05-02Татаж үзэх
253Хяналт шалгалт явуулах тухайА/2632019-05-03Татаж үзэх
254Хөрөнгө гаргах тухайА/2652019-05-03Татаж үзэх
255Хөрөнгө гаргах тухайА/2662019-05-03Татаж үзэх
256Хөрөнгө гаргах тухайА/2672019-05-03Татаж үзэх
257Хөрөнгө гаргах тухайА/2682019-05-03Татаж үзэх
258Хөрөнгө гаргах тухайА/2692019-05-03Татаж үзэх
259Хөрөнгө гаргах тухайА/2702019-05-03Татаж үзэх
260Хөрөнгө гаргах тухайА/2712019-05-03Татаж үзэх
261Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2722019-05-03Татаж үзэх
262Хөрөнгө гаргах тухайА/2732019-05-03Татаж үзэх
263Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2742019-05-03Татаж үзэх
264Хөрөнгө гаргах тухайА/2752019-05-03Татаж үзэх
265Жуух бичгээр шагнах тухайА/2762019-05-03Татаж үзэх
266Жуух бичгээр шагнах тухайА/2772019-05-03Татаж үзэх
267Хөрөнгө гаргах тухайА/2782019-05-03Татаж үзэх
268Хөрөнгө гаргах тухайА/2792019-05-06Татаж үзэх
269Хөрөнгө гаргах тухайА/2802019-05-06Татаж үзэх
270Хөрөнгө гаргах тухайА/2812019-05-06Татаж үзэх
271Хөрөнгө гаргах тухайА/2822019-05-06Татаж үзэх
272Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2832019-05-06Татаж үзэх
273Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухайА/2842019-05-07Татаж үзэх
274Жуух бичгээр шагнах тухайА/2852019-05-07Татаж үзэх
275Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/2862019-05-07Татаж үзэх
276Хөрөнгө гаргах тухайА/2872019-05-07Татаж үзэх
277Хөрөнгө гаргах тухайА/2882019-05-08Татаж үзэх
278Хөрөнгө гаргах тухайА/2892019-05-08Татаж үзэх
279Хөрөнгө гаргах тухайА/2902019-05-08Татаж үзэх
280Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/2912019-05-08
281Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай тухайА/2922019-05-08Татаж үзэх
282Газар эзэмшүүлэх тухайА/2932019-05-08Татаж үзэх
283Хөрөнгө гаргах тухайА/2942019-05-09Татаж үзэх
284Хөрөнгө гаргах тухайА/2952019-05-09Татаж үзэх
285Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2962019-05-09Татаж үзэх
286Газар өмчлүүлэх тухайА/2972019-05-09Татаж үзэх
287Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухайА/2982019-05-09Татаж үзэх
288Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/2992019-05-10Татж үзэх
289Хөрөнгө гаргах тухайА/3002019-05-10Татаж үзэх
290Хөрөнгө гаргах тухайА/3012019-05-10Татаж үзэх
291Жуух бичгээр шагнах тухайА/3022019-05-14Татаж үзэх
292Хөрөнгө гаргах тухайА/3032019-05-14Татаж үзэх
293Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/3042019-05-14Татаж үзэх
294Дархлаажуулалтын 10 хоног зохион байгуулах тухайА/3052019-05-15Татаж үзэх
295Хөрөнгө гаргах тухайА/3062019-05-15Татаж үзэх
296Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3072019-05-17Татаж үзэх
297Салбар комисс байгуулах тухайА/3082019-05-16Татаж үзэх
298Мөнгөн урамшил олгох тухайА/3092019-05-16Татаж үзэх
299Жуух бичгээр шагнах тухайА/3112019-05-17Татаж үзэх
300Жуух бичгээр шагнах тухайА/3122019-05-17Татаж үзэх
301Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухайА/3142019-05-17Татаж үзэх
302Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3142019-05-17Татаж үзэх
303Хөрөнгө гаргах тухайА/3152019-05-17Татаж үзэх
304Хөрөнгө гаргах тухайА/3162019-05-17Татаж үзэх
305Тусгай зөвшөөрөлд олгох тухайА/3172019-05-23Татаж үзэх
306Дэдэ хороо байгуулах тухайА/3182019-05-23Татаж үзэх
307Жуух бичгээр шагнах тухайА/3192019-05-23Татаж үзэх
308Жуух бичгээр шагнах тухайА/3202019-05-23Татаж үзэх
309Жуух бичгээр шагнах тухайА/3212019-05-23Татаж үзэх
310Жуух бичгээр шагнах тухайА/3222019-05-23Татаж үзэх
311Хөрөнгө гаргах тухайА/3232019-05-23Татаж үзэх
312Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт зэрэг олгох тухайА/3242019-05-23Татаж үзэх
313Хөрөнгө гаргах тухайА/3252019-05-24Татаж үзэх
314Хөрөнгө гаргах тухайА/3262019-05-24Татаж үзэх
315Хөрөнгө гаргах тухайА/3272019-05-27Татаж үзэх
316Хөрөнгө гаргах тухайА/3282019-05-27Татаж үзэх
317Хөрөнгө гаргах тухайА/3292019-05-28Татаж үзэх
318Хөрөнгө гаргах тухайА/3302019-05-27Татаж үзэх
319Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3312019-05-27Татаж үзэх
320Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3322019-05-28Татаж үзэх
321Хөрөнгө гаргах тухайА/3332019-05-28Татаж үзэх
322Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3462019-06-04Татаж үзэх
323Хөрөнгө гаргах тухайА/3472019-06-05Татаж үзэх
324Хөрөнгө гаргах тухайА/3482019-06-05Татаж үзэх
325Хөрөнгө гаргах тухайА/3492019-06-05Татаж үзэх
326Хөрөнгө гаргах тухайА/3502019-06-05Татаж үзэх
327Хөрөнгө гаргах тухайА/3512019-06-05Татаж үзэх
328Хөрөнгө гаргах тухайА/3522019-06-06Татаж үзэх
329Асрамжинд хамруулах тухайА/3532019-06-06Татаж үзэх
330Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/3542019-06-06Татаж үзэх
331Хөрөнгө гаргах тухайА/3552019-06-06Татаж үзэх
332Жуух бичгээр шагнах тухайА/3562019-06-06Татаж үзэх
333Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3572019-06-06Татаж үзэх
334Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/3582019-06-06Татаж үзэх
335Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3592019-06-06Татаж үзэх
336Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг буулган дахин шинээр барих тухайА/3602019-06-06Татаж үзэх
337Ажлын хэсэг томилох тухайА/3612019-06-06Татаж үзэх
338Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/3622019-06-06Татаж үзэх
339Тусгай зөвшөөрөд олгох тухайА/3632019-06-06Татаж үзэх
340Хөрөнгө гаргах тухайА/3642019-06-06Татаж үзэх
341Хөрөнгө гаргах тухайА/3652019-06-06Татаж үзэх
342Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3662019-06-06Татаж үзэх
343Хөрөнгө гаргах тухайА/3672019-06-13Татаж үзэх
345Сургалт, семинар, эрүүл мэндийн үзлэг явуулах тухайА/3682019-06-13Татаж үзэх
346Хөрөнгө гаргах тухайА/3692019-06-13Татаж үзэх
345Хөрөнгө олж бэлтгэх зөюшөөрөл олгох тухайА/3702019-06-13Татаж үзэх
346Цэргийн бэлтгэл сургалтад хамруулах тухайА/3712019-0614Татаж үзэх
347Хөрөнгө гаргах тухайА/3722019-06-14Татаж үзэх
348Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухайА/3732019-06-14Татаж үзэх
349Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3742019-06-14Татаж үзэх
350Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3752019-06-14Татаж үзэх
351Жуух бичгээр шагнах тухайА/3762019-06-14Татаж үзэх
352Нэмэгдэл хөлс олгох тухайА/3772019-06-17Татаж үзэх
353Хөрөнгө гаргах тухайА/3782019-06-17Татаж үзэх
354Хөрөнгө гаргах тухайА/3792019-06-19Татаж үзэх
355Хөрөнгө гаргах тухайА/3802019-06-19Татаж үзэх
356Хөрөнгө гаргах тухайА/3812019-06-19Татаж үзэх
357Жуух бичгээр шагнах тухайА3822019-06-19Татаж үзэх
358Хөрөнгө гаргах тухайА/3832019-06-19Татаж үзэх
359Хөрөнгө гаргах тухайА/3842019-06-19Татаж үзэх
360Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/3852019-06-20Татаж үзэх
361Төсвийн сарын хуваарьт өөрчлөлт оруулан зохицуулалт хийх тухайА/3862019-06-20Татаж үзэх
362Мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/3882019-06-20Татаж үзэх
363Мөнгөн урамшуулал олгохыш зөвшөөрөх тухайА/3892019-06-20Татаж үзэх
364Зөвөлгөөн зохион байгуулах тухайА/3902019-06-20Татаж үзэх
365Агуулахын газрын байнгын байршил тогтоох тухайА/3912019-06-21Татаж үзэх
366Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3922019-06-25Татаж үзэх
367Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3932019-06-25Татаж үзэх
368Хөрөнгө гаргах тухайА/3942019-06-25Татаж үзэх
369Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний тухайА/3952019-06-25Татаж үзэх
370Хөрөнгө гаргах тухайА/3962019-06-25Татаж үзэх
371Хөрөнгө гаргах тухайА/3972019-06-25Татаж үзэх
372Хөрөнгө гаргах тухайА/3982019-06-25Татаж үзэх
373Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах түр түтгэлзүүлэх цуцлах тухайА/3992019-06-25Татаж үзэх
374Хөрөнгө гаргах тухайА/4002019-06-25Татаж үзэх
375Аян зохион байгуулах тухайА/4012019-06-25Татаж үзэх
376Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухайА/4022019-06-25Татаж үзэх
377Хөрөнгө гаргах тухайА/4032019-06-25Татаж үзэх
378Хөрөнгө гаргах тухайА/4042019-06-25Татаж үзэх
379Цэргийн дүйцүүлэх алба хаалгах халах мөнгөн төлбөрөөс чөлөөлөх тухайА/4052019-06-25Татаж үзэх
380Тайван цагт цэргийн жинхэнэ албанаас эрүүл мэндээр чөлөөлөх тухайА/4062019-06-25Татаж үзэх
381Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухайА/4072019-06-26Татаж үзэх
382Ээлжийн амралт олгох тухайА/4082019-06-26Татаж үзэх
383Хөрөнгө гаргах тухайА/4092019-06-26Татаж үзэх
384Хөрөнгө гаргах тухайА/4102019-06-26Татаж үзэх
385Хөрөнгө гаргах тухайА/4112019-06-26Татаж үзэх
386Асрамжид хамруулах тухайА/4122019-06-26Татаж үзэх
387Хөрөнгө гаргах тухайА4132019-06-26Татаж үзэх
388Хөрөнгө гаргах тухайА/4142019-07-01Татаж үзэх
389Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4152019-07-01Татаж үзэх
390Хөрөнгө гаргах тухайА/4162019-07-01Татаж үзэх
391Хөтөлбөр, удирдамж батлах тухайА/4172019-07-01Татаж үзэх
392Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/4182019-07-02Татаж үзэх
393Газар өмчлүүлэх тухайА/4192019-07-02Татаж үзэх
394Хөрөнгө гаргах тухайА/4202019-07-02Татаж үзэх
395Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4212019-07-02Татаж үзэх
396Захирамж хүчингүй болгох тухайА/4222019-07-02Татаж үзэх
397Хөрөнгө гаргах тухайА/4232019-07-02Татаж үзэх
398Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухайА/4242019-07-02Татаж үзэх
399Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/4252019-07-02Татаж үзэх
400Хөрөнгө гаргах тухайА/4262019-07-02Татаж үзэх
401Хөрөнгө гаргах тухайА/4272019-07-02Татаж үзэх
402Хөрөнгө гаргах тухайА/4282019-07-02Татаж үзэх
403Хөрөнгө гаргах тухайА/4302019-07-02Татаж үзэх
404Орчны цэвэрлэгээ, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх шуурхай ажил зохион байгуулах тухайА/4322019-07-02Татаж үзэх
405Төсөв баталж зарцуулах тухайА/4332019-07-02Татаж үзэх
406Хөрөнгө гаргах тухайА/4342019-07-08Татаж үзэх
407Сум байгууллагын дарга нарын 2019 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухайА/4352019-07-08Татаж үзэх
408Төсөл сонгон шалгаруулах тухайА/4362019-07-09Татаж үзэх
409Хөрөнгө гаргах тухайА/4372019-07-09Татаж үзэх
410Хөрөнгө гаргах тухайА/4382019-07-09Татаж үзэх
411Хөрөнгө гаргах тухайА/4392019-07-09Татаж үзэх
412Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4402019-07-09Татаж үзэх
413Хөрөнгө гаргах тухайА/4412019-07-09Татаж үзэх
414Хөрөнгө гаргах тухайА/4422019-07-09Татаж үзэх
415Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4432019-07-09Татаж үзэх
416"Цэвэрхэн наадацгаая" аяныг зохион байгуулах тухайА/4442019-07-09Татаж үзэх
417Цол олгох тухайА/4452019-07-11Татаж үзэх
418Жуух бичгээр шагнах тухайА/4462019-07-11Татаж үзэх
419Цол олгох тухайА/4472019-07-11Татаж үзэх
420Цол олгох тухайА/4482019-07-11Татаж үзэх
421Мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/4492019-07-09Татаж үзэх
422Цол олгох тухайА/4502019-07-11Татаж үзэх
423Цол олгох тухайА/4512019-07-11Татаж үзэх
424Ажил сайжруулахыг үүрэг болгож, сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/4522019-07-17Татаж үзэх
425Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4532019-07-17Татаж үзэх
426Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4542019-07-17Татаж үзэх
427Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухайА/4552019-07-17Татаж үзэх
428Хөрөнгө гаргах тухайА/4562019-07-17Татаж үзэх
429Хөрөнгө гаргах тухайА/4572019-07-17Татаж үзэх
430Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4592019-07-17Татаж үзэх
431Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4602019-07-18Татаж үзэх
432Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухайА/4612019-07-18Татаж үзэх
433Жуух бичгээр шагнах тухайА/4622019-07-18Татаж үзэх
434Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4632019-07-18Татаж үзэх
435Жуух бичгээр шагнах тухайА/4642019-07-22Татаж үзэх
436Жуух бичгээр шагнах тухайА/4652019-07-22Татаж үзэх
437Жуух бичгээр шагнах тухайА/4662019-07-22Татаж үзэх
438Жуух бичгээр шагнах тухайА/4672019-07-22Татаж үзэх
439Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/4682019-07-22Татаж үзэх
440Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/4692019-07-22Татаж үзэх
441Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/4702019-07-22Татаж үзэх
442Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4712019-07-23Татаж үзэх
443Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/4722019-07-23Татаж үзэх
444Газар өмчлүүлэх тухайА/4732019-07-23Татаж үзэх
445Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/4742019-07-23Татаж үзэх
446Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/4752019-07-23Татаж үзэх
447Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/4762019-07-23Татаж үзэх
448Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4772019-07-23Татаж үзэх
449Хөрөнгө гаргах тухайА/4782019-07-23Татаж үзэх
450"Ховд-Шигшмэл хурд-2019" хурдан морьдын уралдаан зохион байгуулах тухайА/4792019-07-23Татаж үзэх
451Хөрөнгө гаргах тухайА/4802019-07-24Татаж үзэх
452Хөрөнгө гаргах тухайА/4812019-07-24Татаж үзэх
453Улсын комисс байгуулах тухайА/4822019-07-24Татаж үзэх
454Ажил эрчимжүүлэх тухайА/4832019-07-24Татаж үзэх
455Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4842019-07-24Татаж үзэх
456Хөрөнгө гаргах тухайА/4852019-07-24Татаж үзэх
457Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4862019-07-24Татаж үзэх
458Захирамж хүчингүй болгох тухайА/4872019-07-24Татаж үзэх
459Хөрөнгө гаргах тухайА/4882019-07-24Татаж үзэх
460Хөрөнгө гаргах тухайА/4892019-07-24Татаж үзэх
461Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4902019-07-29Татаж үзэх
462Хөрөнгө гаргах тухайА/4912019-07-30Татаж үзэх
463Хөрөнгө гаргах тухайА/4922019-07-30Татаж үзэх
464Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4932019-07-30Татаж үзэх
465Жуух бичгээр шагнах тухайА/4942019-07-30Татаж үзэх
466Хөрөнгө гаргах тухайА/4952019-07-30Татаж үзэх
467Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4962019-07-31Татаж үзэх
468Хөрөнгө гаргах тухайА/4972019-08-01Татаж үзэх
469Хөрөнгө гаргах тухайА/4982019-08-01Татаж үзэх
470Хөрөнгө гаргах тухайА/4992019-08-01Татаж үзэх
471Хөрөнгө гаргах тухайА/5002019-08-02Татаж үзэх
472Хөрөнгө гаргах тухйА/5012019-08-05Татаж үзэх
473Хөрөнгө гаргах тухайА/5022019-08-05Татаж үзэх
474Тогтоол хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухайА/5032019-08-03Татаж үзэх
475П.Алтанлхагвад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/5042019-08-05Татаж үзэх
476Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5052019-08-05Татаж үзэх
477Хөрөнгө гаргах тухайА/5062019-08-06Татаж үзэх
478Хөрөнгө гаргах тухайА/5072019-08-06Татаж үзэх
479Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5082019-08-07Татаж үзэх
480Газар өмчлүүлэх тухайА/5092019-08-07Татаж үзэх
481Улсын комисс томилох тухайА/5102019-08-07Татаж үзэх
482Хөрөнгө гаргах тухайА/5112019-08-07Татаж үзэх
483Жуух бичгээр шагнах тухайА/5122019-08-07Татаж үзэх
484Хөрөнгө гаргах тухайА/5132019-08-08Татаж үзэх
485Хөрөнгө гаргах тухайА/5142019-08-08Татаж үзэх
486Хөрөнгө гаргах тухайА/5152019-08-08Татаж үзэх
487Хөрөнгө гаргах тухайА/5162019-08-08Татаж үзэх
488Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/5172019-08-12Татаж үзэх
489Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/5182019-08-13Татаж үзэх
490Газар чөлөөлөх тухайА/5192019-08-13Татаж үзэх
491Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5202019-08-13Татаж үзэх
492Хөрөнгө гаргах тухайА/5212019-08-13Татаж үзэх
493Хөрөнгө гаргах тухайА/5222019-08-13Татаж үзэх
494Хөрөнгө гаргах тухайА/5232019-08-13Татаж үзэх
495Жуух бичгээр шагнах тухайА/5242019-08-13Татаж үзэх
496Хөрөнгө гаргах тухайА/5252019-08-13Татаж үзэх
497Жуух бичгээр шагнах тухайА/5262019-08-13Татаж үзэх
498Хөрөнгө гаргах тухайА/5272019-08-14Татаж үзэх
499Жуух бичгээр шагнах тухайА/5282019-08-14Татаж үзэх
500Хөрөнгө гаргах тухайА/5292019-08-14Татаж үзэх
501Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5302019-08-14Татаж үзэх
502Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5312019-08-14Татаж үзэх
503Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5332019-08-14Татаж үзэх
504Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5342019-08-14Татаж үзэх
505Ховд брэнд бүтээгдэхүүн шалгаруулсан тухайА/5352019-08-14Татаж үзэх
506Улсын комисс байгуулах тухайА/5362019-08-14Татаж үзэх
507Хөрөнгө гаргах тухайА/5382019-08-14Татаж үзэх
508Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5392019-08-14Татаж үзэх
509Хөрөнгө гаргаж, буцаан төвлөрүүлэх тухайА/5402019-08-14Татаж үзэх
510Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5412019-08-14Татаж үзэх
511Улсын комисс байгуулах тухайА/5422019-08-14Татаж үзэх
512Улсын комисс байгуулах тухайА/5432019-08-14Татаж үзэх
513Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5442019-08-14Татаж үзэх
514Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5462019-08-14Татаж үзэх
515Хөрөнгө гаргах тухайА/5472019-08-14Татаж үзэх
516Хөрөнгө гаргах тухайА/5482019-08-29Татаж үзэх
517Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5492019-08-29Татаж үзэх
518Улсын комисс байгуулах тухайА/5502019-08-29Татаж үзэх
519Хөрөнгө гаргах тухайА/5512019-08-29Татаж үзэх
520Хөрөнгө гаргах тухайА/5522019-08-29Татаж үзэх
521Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5532019-08-29Татаж үзэх
522Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5542019-08-29Татаж үзэх
523Хөрөнгө гаргах тухайА/5552019-09-06Татаж үзэх
524Хөрөнгө гаргах тухайА/5562019-09-06Татаж үзэх
525Хөрөнгө гаргах тухайА/5572019-09-06Татаж үзэх
526Орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухайА/5582019-09-06Татаж үзэх
527Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5592019-09-06Татаж үзэх
528Хөрөнгө гаргах тухайА/5602019-09-06Татаж үзэх
529Хөрөнгө гаргах тухайА/5612019-09-06Татаж үзэх
530Хөрөнгө гаргах тухайА/5622019-09-07Татаж үзэх
531Хөрөнгө гаргах тухайА/5632019-09-07Татаж үзэх
532Хөрөнгө гаргах тухайА/5642019-09-07Татаж үзэх
533Хөрөнгө гаргах тухайА/5652019-09-07Татаж үзэх
534Хөрөнгө гаргах тухайА/5662019-09-07Татаж үзэх
535Хөрөнгө гаргах тухайА/5672019-09-07Татаж үзэх
536Хөрөнгө гаргах тухайА/5682019-09-07Татаж үзэх
537Улсын комисс байгуулах тухайА/5692019-09-07Татаж үзэх
538Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухайА/5702019-09-09Татаж үзэх
539Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5712019-09-09Татаж үзэх
540Хөрөнгө гаргах тухайА/5722019-09-10Татаж үзэх
541Хөрөнгө гаргах тухайА/5732019-09-10Татаж үзэх
542Аян зохион байгуулах тухайА/5742019-09-10Татаж үзэх
543Улсын комисс байгуулах тухайА/5752019-09-11Татаж үзэх
544Хөрөнгө гаргах тухайА/5762019-09-11Татаж үзэх
545Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухайА/5772019-09-11Татаж үзэх
546Хөрөнгө гаргах тухайА/5782019-09-11Татаж үзэх
547Хөрөнгө гаргах тухайА/5792019-09-11Татаж үзэх
548Хөрөнгө гаргах тухайА/5802019-09-12Татаж үзэх
549Жуух бичгээр шагнах тухайА/5812019-09-12Татаж үзэх
550Жуух бичгээр шагнах тухайА/5822019-09-12Татаж үзэх
551Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5832019-09-12Татаж үзэх
552Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5842019-09-13Татаж үзэх
553Хөрөнгө гаргах тухайА/5852019-09-13Татаж үзэх
554Хөрөнгө гаргах тухайА/5862019-09-13Татаж үзэх
555Хөрөнгө гаргах тухайА/5872019-09-13Татаж үзэх
556Хөрөнгө гаргах тухайА/5882019-09-13Татаж үзэх
557Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/5892019-09-16Татаж үзэх
558Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/5902019-09-16Татаж үзэх
559Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/5912019-09-16Татаж үзэх
560Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/5922019-09-16Татаж үзэх
561Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/5932019-09-16Татаж үзэх
562Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/5942019-09-16Татаж үзэх
563Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/5952019-09-16Татаж үзэх
564Хөрөнгө гаргах тухайА/5962019-09-17Татаж үзэх
565Хөрөнгө гаргах тухайА/5972019-09-17Татаж үзэх
566Хөрөнгө гаргах тухайА/5982019-09-17Татаж үзэх
567Хөрөнгө гаргах тухайА/5992019-09-17Татаж үзэх
568Хөрөнгө гаргах тухайА/6002019-09-17Татаж үзэх
569Хөрөнгө гаргах тухайА/6012019-09-18Татаж үзэх
570Хөрөнгө гаргах тухайА/6022019-09-18Татаж үзэх
571Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6032019-09-17Татаж үзэх
572Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/6042019-09-17Татаж үзэх
573Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/6052019-09-17Татаж үзэх
574Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/6062019-09-17Татаж үзэх
575Газар өмчлүүлэх тухайА/6072019-09-17Татаж үзэх
576Хөрөнгө гаргах тухайА/6082019-09-18Татаж үзэх
577Жуух бичгээр шагнах тухайА/6092019-09-18Татаж үзэх
578Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6102019-09-19Татаж үзэх
579Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/6112019-09-18Татаж үзэх
580Хөрөнгө гаргах тухайА/6122019-09-18Татаж үзэх
581Хөрөнгө гаргах тухайА/6132019-09-19Татаж үзэх
582Улсын комисс байгуулах тухайА/6142019-09-23Татаж үзэх
583Х.Манатад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/6152019-09-23Татаж үзэх
584Хөрөнгө гаргах тухайА/6162019-09-23Татаж үзэх
585Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6172019-09-24Татаж үзэх
586Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/6182019-09-24Татаж үзэх
587Хөрөнгө гаргах тухайА/6192019-09-24Татаж үзэх
588Хөрөнгө гаргах тухайА/6202019-10-08Татаж үзэх
589Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6212019-09-24Татаж үзэх
590Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6222019-09-25Татаж үзэх
591Хөрөнгө гаргах тухайА/6232019-09-25Татаж үзэх
592Жуух бичгээр шагнах тухайА/6242019-09-30Татаж үзэх
593Улсын комисс байгуулах тухайА/6252019-09-30Татаж үзэх
594Салбар зөвлөл байгуулах тухайА/6262019-09-30Татаж үзэх
595Газар өмчлүүлэх тухайА/6272019-10-01Татаж үзэх
596Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6282019-10-01Татаж үзэх
597Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссыг шинэчлэн байгуулах тухайА/6292019-10-01Татаж үзэх
598Улсын комисс байгуулах тухайА/6302019-10-02Татаж үзэх
599Хөрөнгө гаргах тухайА/6312019-10-03Татаж үзэх
600Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/6322019-10-03Татаж үзэх
601Хөрөнгө гаргах тухайА/6332019-10-03Татаж үзэх
602Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6342019-10-07Татаж үзэх
603Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6362019-10-08Татаж үзэх
604Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6372019-10-08Татаж үзэх
605Хөрөнгө гаргах тухайА/6382019-10-08Татаж үзэх
606Захирамж хүчингүй болгох тухайА/6392019-10-18Татаж үзэх
607Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/6402019-10-08Татаж үзэх
608Орлого төвлөрүүлэх тухайА/6412019-10-08Татаж үзэх
609Хөрөнгө гаргах тухайА/6422019-10-08Татаж үзэх
610Хөрөнгө гаргах тухайА/6432019-10-08Татаж үзэх
611Хөрөнгө гаргах тухайА/6442019-10-08Татаж үзэх
612Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6452019-10-09Татаж үзэх
613Жуух бичгээр шагнах тухайА/6462019-10-09Татаж үзэх
614Жуух бичгээр шагнах тухайА/6472019-10-09Татаж үзэх
615Жуух бичгээр шагнах тухайА/6482019-10-09Татаж үзэх
616Жуух бичгээр шагнах тухайА/6492019-10-09Татаж үзэх
617Жуух бичгээр шагнах тухайА/6502019-10-09Татаж үзэх
618Жуух бичгээр шагнах тухайА/6512019-10-09Татаж үзэх
619Жуух бичгээр шагнах тухайА/6522019-10-09Татаж үзэх
620Ц.Сонгуульд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/6532019-10-09Татаж үзэх
621Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6542019-10-04Татаж үзэх
622Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6552019-10-11Татаж үзэх
623Хөрөнгө гаргах тухайА/6562019-10-11Татаж үзэх
624Хөрөнгө гаргах тухайА/6572019-10-14Татаж үзэх
625Хяналт шалгалт зохион байгуулах тухайА/6582019-10-14Татаж үзэх
626Жуух бичгээр шагнах тухайА/6592019-10-15Татаж үзэх
627Хөрөнгө гаргах тухайА/6602019-10-15Татаж үзэх
628Санал, санаачилга дэмжих тухайА/6612019-10-15Татаж үзэх
629Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/6622019-10-15Татаж үзэх
630Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/6632019-10-15Татаж үзэх
631Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/6642019-10-15Татаж үзэх
632Хөрөнгө гаргах тухайА/6652019-10-15Татаж үзэх
633Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/6662019-10-15Татаж үзэх
634Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/6672019-10-15Татаж үзэх
635Хөрөнгө гаргах тухайА/6682019-10-15Татаж үзэх
636Хөрөнгө гаргах тухайА/6692019-10-15Татаж үзэх
637Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6702019-10-15Татаж үзэх
638Хөрөнгө гаргах тухайА/6712019-10-15Татаж үзэх
639Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6722019-10-15Татаж үзэх
640Улсын комисс байгуулах тухайА/6732019-10-15Татаж үзэх
641Улсын комисс байгуулах тухайА/6742019-10-21Татаж үзэх
642Улсын комисс байгуулах тухайА/6752019-10-21Татаж үзэх
643Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухайА/6762019-10-21Татаж үзэх
644Төслийн дэд хороо байгуулах тухайА/6772019-10-21Татаж үзэх
645Улсын комисс байгуулах тухайА/6782019-10-22Татаж үзэх
646Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6792019-10-22Татаж үзэх
647Усан замын тээврийн талаар авах арга хэмжээний тухайА/6802019-10-22Татаж үзэх
648Төсөвт зохиуулалт хийх тухайА/6812019-10-22Татаж үзэх
649Хөрөнгө гаргах тухайА/6822019-10-23Татаж үзэх
650Барилгын захиалагчийн хяналтын орон тооны бус ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухайА/6832019-10-23Татаж үзэх
651Хөрөнгө гаргах тухайА/6842019-10-24Татаж үзэх
652Цэргийн дүйцүүлэх албаны сургалт зохион байгуулах тухайА/6852019-10-24Татаж үзэх
653Хөрөнгө гаргах тухайА/6862019-10-25Татаж үзэх
654Хөрөнгө гаргах тухайА/6872019-10-25Татаж үзэх
655Хөрөнгө гаргах тухайА/6892019-10-28Татаж үзэх
656Хөрөнгө гаргах тухайА/6902019-10-28Татаж үзэх
657Улсын комисс байгуулах тухайА/6912019-10-28Татаж үзэх
658Газрын өмчлүүлэх тухайА/6922019-10-28Татаж үзэх
659Хөрөнгө гаргах тухайА/6932019-10-28Татаж үзэх
660Хөрөнгө гаргах тухайА/6942019-10-28Татаж үзэх
661Улсын комисс байгуулах тухайА/6952019-10-29Татаж үзэх
662Хөрөнгө гаргах тухайА/6962019-10-29Татаж үзэх
663Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах тухайА/6972019-10-29Татаж үзэх
664Мөнгөн шагналаар шагнах тухайА/6982019-10-29Татаж үзэх
665Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/6992019-10-29Татаж үзэх
666Хөрөнгө гаргах тухайА/7002019-10-29Татаж үзэх
667Улсын комисс байгуулах тухайА/7012019-10-31Татаж үзэх
668Улсын комисс байгуулах тухайА/7022019-10-31Татаж үзэх
669Жуух бичгээр шагнах тухайА/7032019-10-31Татаж үзэх
670Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7052019-10-31Татаж үзэх
671Жуух бичгээр шагнах тухайА/7062019-11-04Татаж үзэх
672Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7072019-11-04Татаж үзэх
673Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/7082019-11-04Татаж үзэх
674Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/7092019-11-04Татаж үзэх
675Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7102019-11-04Татаж үзэх
676Хөрөнгө гаргах тухайА/7112019-11-04Татаж үзэх
677Жуух бичгээр шагнах тухайА/7122019-11-04Татаж үзэх
678Жуух бичгээр шагнах тухайА/7132019-11-04Татаж үзэх
679Улсын комисс байгуулах тухайА/7142019-11-04Татаж үзэх
680Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7152019-11-04Татаж үзэх
681Газар өмчлүүлэх тухайА/7162019-11-04Татаж үзэх
682Хөрөнгө гаргах тухайА/7172019-11-05Татаж үзэх
683Хөрөнгө гаргах тухайА/7182019-11-05Татаж үзэх
684Улсын комисс байгуулах тухайА/7192019-11-05Татаж үзэх
685Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/7202019-11-05Татаж үзэх
686Албн тушаалын тодорхойлолт батлах тухайА/7212019-11-05Татаж үзэх
687Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7222019-11-05Татаж үзэх
688Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/7232019-11-06Татаж үзэх
689Хөрөнгө гаргах тухайА/7242019-11-06Татаж үзэх
690Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7252019-11-05Татаж үзэх
691Улсын комисс байгуулах тухайА/7262019-11-06Татаж үзэх
692Захирамж хүчингүй болгох тухайА/7272019-11-05Татаж үзэх
693Жуух бичгээр шагнах тухайА/7282019-11-06Татаж үзэх
694Жуух бичгээр шагнах тухайА/7292019-11-06Татаж үзэх
695Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7302019-11-06Татаж үзэх
696Эрх шилжүүлэх тухайА/7312019-11-06Татаж үзэх
697Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7322019-11-06Татаж үзэх
698Давсан орлогоос татан төвлөрүүлэх тухайА/7332019-11-06Татаж үзэх
699Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7342019-11-06Татаж үзэх
700Цэцэрлэг байгуулж тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/7352019-11-06Татаж үзэх
701Хөрөнгө гаргах тухайА/7362019-11-08Татаж үзэх
702Хөрөнгө гаргах тухайА/7372019-11-11Татаж үзэх
703Хөрөнгө гаргах тухайА/7382019-11-11Татаж үзэх
704Хөрөнгө гаргах тухайА/7392019-11-11Татаж үзэх
705Хөрөнгө гаргах тухайА/7402019-11-11Татаж үзэх
706Жуух бичгээр шагнах тухайА/7412019-11-11Татаж үзэх
707Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7422019-11-11Татаж үзэх
708Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7432019-11-11Татаж үзэх
709Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7442019-11-11Татаж үзэх
710Улсын комисс байгуулах тухайА/7452019-11-11Татаж үзэх
711Улсын комисс байгуулах тухайА/7462019-11-11Татаж үзэх
712Улсын комисс байгуулах тухайА/7472019-11-12Татаж үзэх
713Хөрөнгө гаргах тухайА/7482019-11-12Татаж үзэх
714Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/7492019-11-12Татаж үзэх
715Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/7502019-11-12Татаж үзэх
716Хөрөнгө гаргах тухайА/7512019-11-12Татаж үзэх
717Хөрөнгө гаргах тухайА/7522019-11-12Татаж үзэх
718Улсын комисс байгуулах тухайА/7532019-11-12Татаж үзэх
719Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7542019-11-13Татаж үзэх
720Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/7552019-11-13Татаж үзэх
721Хөрөнгө гаргах тухайА/7562019-11-13Татаж үзэх
722Газар өмчлүүлэх тухайА/7572019-11-14Татаж үзэх
723Хөрөнгө гаргах тухайА/5782019-11-14Татаж үзэх
724Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7592019-11-14Татаж үзэх
725Бүтэц батлах тухайА/7602019-11-14Татаж үзэх
726Хамтарсан багийг "Дэмжих баг" байгуулж бүрэлдэхүүнийг батлах тухайА/7612019-11-14Татаж үзэх
727Хөрөнгө гаргах тухайА/7622019-11-14Татаж үзэх
728Жууух бичгээр шагнах тухайА/7632019-11-14Татаж үзэх
729Хөрөнгө гаргах тухайА/7642019-11-14Татаж үзэх
730Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7652019-11-14Татаж үзэх
731Улсын комисс байгуулах тухайА/7662019-11-18Татаж үзэх
732Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7672019-11-20Татаж үзэх
733Жуух бичгээр шагнах тухайА/7692019-11-21Татаж үзэх
734Жуух бичгээр шагнах тухайА/7702019-11-22Татаж үзэх
735Жуух бичгээр шагнах тухайА/7712019-11-22Татаж үзэх
736Комисс байгуулах тухайА/7722019-11-22Татаж үзэх
737Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухайА/7732019-11-22Татаж үзэх
738Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/7742019-11-22Татаж үзэх
739Улсын комисс байгуулах тухайА/7752019-11-25Татаж үзэх
740Улсын комисс байгуулах тухайА/7762019-11-25Татаж үзэх
741Улсын комисс байгуулах тухайА/7772019-11-25Татаж үзэх
742Хөрөнгө гаргах тухайА/7782019-11-25Татаж үзэх
743Хөрөнгө гаргах тухайА/7792019-11-25Татаж үзэх
744Хөрөнгө гаргах тухайА/7802019-11-25Татаж үзэх
745Орон нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давсан орлогыг зарцуулах тухайА/7812019-11-25Татаж үзэх
746Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/7822019-11-25Татаж үзэх
747Хөрөнгө гаргах тухайА/7832019-11-25Татаж үзэх
748Ажлын хэсэг томилох тухайА/7842019-11-25Татаж үзэх
749Хөрөнгө гаргах тухайА/7852019-11-25Татаж үзэх
750Хөрөнгө гаргах тухайА/7862019-11-25Татаж үзэх
751Хөрөнгө гаргах тухайА/7872019-11-25Татаж үзэх
752Хөрөнгө гаргах тухайА/7892019-11-25Татаж үзэх
753Хөрөнгө гаргах тухайА/7902019-11-28Татаж үзэх
754Нийгмийн ажилтны ёс зүйн хороо байгуулах тухайА/7912019-11-28Татаж үзэх
755Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7922019-11-28Татаж үзэх
756Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7932019-11-28Татаж үзэх
757Комисс байгуулах тухайА/7942019-11-29Татаж үзэх
758Хөрөнгө гаргах тухайА/7952019-11-25Татаж үзэх
759Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7962019-11-29Татаж үзэх
760Архивчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухайА/7972019-11-29Татаж үзэх
761Хөрөнгө гаргах тухайА/7982019-12-03Татаж үзэх
762Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7992019-12-04Татаж үзэх
763Жуух бичгээр шагнах тухайА/8002019-12-05Татаж үзэх
764Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/8012019-12-05Татаж үзэх
765Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8022019-12-05Татаж үзэх
766Жилийн эцсийн мал тооллого зохион байгуулах, хяналт тавих комисс томилох тухайА/8032019-12-05Татаж үзэх
767Хөрөнгө гаргах тухайА/8042019-12-05Татаж үзэх
768Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8062019-12-05Татаж үзэх
769Хөрөнгө гаргах тухайА/8072019-12-05Татаж үзэх
770Хөрөнгө гаргах тухайА/8082019-12-05Татаж үзэх
771Комисс томилох тухайА/8092019-12-05Татаж үзэх
772Комисс байгуулах тухайА/8102019-12-05Татаж үзэх
773Комисс байгуулах тухайА/8112019-12-05Татаж үзэх
774Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/8122019-12-05Татаж үзэх
775Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/8132019-12-06Татаж үзэх
776Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/8142019-12-06Татаж үзэх
777Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/8152019-12-06Татаж үзэх
778Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөчлөх тухайА/8162019-12-06Татаж үзэх
779Хөрөнгө гаргах тухайА/8172019-12-06Татаж үзэх
780Комисс байгуулах тухайА/8182019-12-06Татаж үзэх
781Хөрөнгө гаргах тухайА/8192019-12-06Татаж үзэх
782Хөрөнгө гаргах тухайА/8202019-12-06Татаж үзэх
783Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8212019-12-06Татаж үзэх
784Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8222019-12-06Татаж үзэх
785Газар өмчлүүлэх тухайА/8232019-12-06Татаж үзэх
786Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/8242019-12-06Татаж үзэх
787Хөрөнгө гаргах тухайА/8252019-12-06Татаж үзэх
788Хөрөнгө гаргах тухайА/8262019-12-06Татаж үзэх
789Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8272019-12-06Татаж үзэх
790Хөрөнгө гаргах тухайА/8282019-12-06Татаж үзэх
791Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2292019-12-06Татаж үзэх
792Хөрөнгө гаргах тухайА/8302019-12-06Татаж үзэх
793Хөрөнгө гаргах тухайА/8312019-12-06Татаж үзэх
794Хөрөнгө гаргах тухайА/8322019-12-06Татаж үзэх
795Хөрөнгө гаргах тухайА/8332019-12-06Татаж үзэх
796Хөрөнгө гаргах тухайА/8342019-12-06Татаж үзэх
797Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8362019-12-09Татаж үзэх
798Комисс байгуулах тухайА/8372019-12-09Татаж үзэх
799Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8382019-12-09Татаж үзэх
800Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8392019-12-10Татаж үзэх
801Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8402019-12-10Татаж үзэх
802Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8412019-12-11Татаж үзэх
803Комисс байгуулах тухайА/8422019-12-12Татаж үзэх
804Комисс байгуулах тухайА/8432019-12-12Татаж үзэх
805Комисс байгуулах тухайА/8442019-12-12Татаж үзэх
806Комисс байгуулах тухайА/8452019-12-13Татаж үзэх
807Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8462019-12-13Татаж үзэх
808Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8472019-12-13Татаж үзэх
809Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8482019-12-16Татаж үзэх
810Хөрөнгө гаргах тухайА/8492019-12-17Татаж үзэх
811Аж ахуйн үйлчилгээний өдөрлөг зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухайА/8502019-12-18Татаж үзэх
812Сумдад "Явуулын ахуйн үйлчилгээ" зохион байгуулах тухайА/8512019-12-18Татаж үзэх
813Комисс байгуулах тухайА/8522019-12-18Татаж үзэх
814Комисс байгуулах тухайА/8532019-12-18Татаж үзэх
815Комисс байгуулах тухайА/8542019-12-18Татаж үзэх
816Зэрэг дэв олгох тухайА/8562019-12-18Татаж үзэх
817Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/8572019-12-18Татаж үзэх
818П.Алтанлхагвыг уучлал гуйхыг үүрэг болгох тухайА/8582019-12-19Татаж үзэх
819Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/8592019-12-19Татаж үзэх
820Хөрөнгө гаргах тухайА/8602019-12-19Татаж үзэх
821Хөрөнгө гаргах тухайА/8612019-12-19Татаж үзэх
822Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухайА/8622019-12-19Татаж үзэх
823Хөрөнгө гаргах тухайА/8632019-12-19Татаж үзэх
824Хөрөнгө гаргах тухайА/8642019-12-19Татаж үзэх
825Хөрөнгө гаргах тухайА/8652019-12-20Татаж үзэх
826Хөрөнгө гаргах туайА/8662019-12-20Татаж үзэх
827Хөрөнгө гаргах тухайА/8672019-12-20Татаж үзэх
828Хөрөнгө гаргах тухайА/8682019-12-20Татаж үзэх
829Хөрөнгө гаргах тухайА/8692019-12-20Татаж үзэх
830Хөрөнгө гаргах тухайА/8702019-12-20Татаж үзэх
831Хөрөнгө гаргах тухайА/8712019-12-20Татаж үзэх
832Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/8722019-12-20Татаж үзэх
833Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/8732019-12-20Татаж үзэх
834Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/8742019-12-20Татаж үзэх
835Хөрөнгө гаргах тухайА/8752019-12-20Татаж үзэх
836Хөрөнгө гаргах тухайА/8762019-12-20Татаж үзэх
837Хөрөнгө гаргах тухайА/8772019-12-20Татаж үзэх
838Хөрөнгө гаргах тухайА/8782019-12-20Татаж үзэх
839Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8802019-12-20Татаж үзэх
840Хөрөнгө гаргах тухайА/8812019-12-20Татаж үзэх
841Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8822019-12-20Татаж үзэх
842Хөрөнгө гаргах тухайА/8832019-12-20Татаж үзэх
843Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/8842019-12-20Татаж үзэх
844Орон тооны бус зөвлөлийг байгуулах тухайА/8852019-12-20Татаж үзэх
845Эрх шилжүүлэх тухайА/8872019-12-23Татаж үзэх
846Хөрөнгө гаргах тухайА/8882019-12-23Татаж үзэх
847Хөрөнгө гаргах тухайА/8892019-12-23Татаж үзэх
848Хөрөнгө гаргах тухайА/8902019-12-23Татаж үзэх
849Төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмшүүлэх тухайА/8912019-12-23Татаж үзэх
850Хөрөнгө гаргах тухайА/8922019-12-23Татаж үзэх
851Хөрөнгө гаргах тухайА/8932019-12-23Татаж үзэх
852Хөрөнгө гаргах тухайА/8942019-12-23Татаж үзэх
853Хөрөнгө гаргах тухайА/8952019-12-23Татаж үзэх
854Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8962019-12-23Татаж үзэх
855Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8972019-12-23Татаж үзэх
856Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8982019-12-23Татаж үзэх
857Хөрөнгө гаргах тухайА/8992019-12-23Татаж үзэх
858Хөрөнгө гаргах тухайА/9002019-12-23Татаж үзэх
859Хөрөнгө гаргах тухайА/9012019-12-23Татаж үзэх
860Хөрөнгө гаргах тухайА/9022019-12-23Татаж үзэх
861Хөрөнгө гаргах тухайА/9032019-12-23Татаж үзэх
862Хөрөнгө гаргах тухайА/9042019-12-23Татаж үзэх
863Хөрөнгө гаргах тухайА/9062019-12-24Татаж үзэх
864Хөрөнгө гаргах тухайА/9072019-12-24Татаж үзэх
865Хөрөнгө гаргах тухайА/9082019-12-24Татаж үзэх
866Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийг зарцуулах тухайА/9092019-12-24Татаж үзэх
867Хөрөнгө гаргах тухайА/9102019-12-24Татаж үзэх
868Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/9122019-12-25Татаж үзэх
869Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/9132019-12-26Татаж үзэх
870Төсвийн зохицуулалт хийж өр шийдвэрлэх тухайА/9152019-12-26Татаж үзэх
871Хөрөнгө гаргах тухайА/9162019-12-26Татаж үзэх
872Хөрөнгө гаргах тухайА/9172019-12-26Татаж үзэх
873Зэрэг дэв олгох тухайА/9182019-12-26Татаж үзэх
874Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухайА/9192019-12-30Татаж үзэх
875Хөрөнгө гаргах тухайА/9202019-12-30Татаж үзэх
876Асрамжинд хамруулах тухайА/9212019-12-30Татаж үзэх
877Хөрөнгө гаргах тухайА/9222019-12-30Татаж үзэх
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН Б ЗАХИРАМЖ
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Төрийн албанаас чөлөөлөх тухайБ/012019-01-01Татаж үзэх
2Г.Гончигсүрэнг ажилд томилох тухайБ/022019-01-04Татаж үзэх
3Сахилгын шийтгэл ногдуулж, ажлаас чөлөөлөх тухайБ/032019-01-04Татаж үзэх
4Б.Энхцоожид ажил хавсруулах тухайБ/042019-01-04Татаж үзэх
5Х.Алтантуяаг ажилд томилох тухайБ/052019-01-04Татаж үзэх
6Б.Хишигзаяаг ажилд томилох тухайБ/062019-01-04Татаж үзэх
7Б.Баярсайханыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/072019-01-07Татаж үзэх
8С.Лхамхүүг томилох тухайБ/082019-01-21Татаж үзэх
9Б.Эрдэнэцэцэгийг ажилд томилох тухайБ/092019-02-04Татаж үзэх
10Б.Баярсүхийг ажилд томилох тухайБ/102019-02-04Татаж үзэх
11Д.Гантогоог албан тушаалаас чөлөөлөх тухайБ/112019-02-26Татаж үзэх
12Л.Чулуунбаатарыг албан тушаалд томилох тухайБ/122019-02-26Татаж үзэх
13Р.Чулуунчимэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/132019-03-01Татаж үзэх
14Д.Түмэн-Өлзийд ажил хавсруулах тухайБ/142019-03-01Татаж үзэх
15Б.Түмэндэмбэрэлийг аймгийн ерөнхий архитекторын албан тушаалаас чөлөөлөх тухайБ/152019-03-06Татаж үзэх
16З.Өмиртайг аймгийн ерөнхий архитектороор томилох тухайБ/162019-03-06Татаж үзэх
17Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах асуудал хариуцсан ажилтан томилох тухайБ/172019-03-26Татаж үзэх
18Б.Нармандахыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/182019-04-19Татаж үзэх
19Чөлөө олгох тухайБ/192019-05-06Татаж үзэх