Захирамж 2020 он

А ЗАХИРАМЖ

НэрДугаарОгноо 
1Цэргийн бүртгэл явуулах тухайА/012020-01-02Татаж үзэх
2Газар өмчлүүлэх тухайА/022020-01-02Татаж үзэх
3Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/032020-01-02Татаж үзэх
4Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/042020-01-02Татаж үзэх
5Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/052020-01-06Татаж үзэх
6Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн томилох тухайА/062020-01-06Татаж үзэх
7Хичээл сургалтын үйл ажиллагааг түр хойшлуулах, хязгаарлах тухайА/072020-01-09Татаж үзэх
8Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/082020-01-09Татаж үзэх
9Хөрөнгө гаргах тухайА/092020-01-15Татаж үзэх
10Хөрөнгө гаргах тухайА/102020-01-15Татаж үзэх
11Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайА/112020-01-16Татаж үзэх
12Хөрөнгө гаргах тухайА/122020-01-16Татаж үзэх
13Орон нутгийн төсвийн 2020 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/132020-01-17Татаж үзэх
14Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/142020-01-17Татаж үзэх
15Нэрэмжит шалгалт, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухайА/152020-01-17Татаж үзэх
16Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага зохион байгуулах тухайА/162020-01-17Татаж үзэх
17Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/172020-01-17Татаж үзэх
18Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, түр түдгэлзүүлэх, цуцлах, өөрчлөлт хийх тухайА/182020-01-20Татаж үзэх
19Хөрөнгө гаргах тухайА/192020-01-20Татаж үзэх
20Хөрөнгө гаргах тухайА/202020-01-20Татаж үзэх
21Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн мөнгийг буцаан олгох тухайА/212020-01-20Татаж үзэх
22Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/222020-01-20Татаж үзэх
23Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/232020-01-21Татаж үзэх
24Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/242020-01-21Татаж үзэх
25Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/252020-01-21Татаж үзэх
26Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/262020-01-21Татаж үзэх
27Агуулахын газрын байнгын байршил тогтоох тухайА/272020-01-21Татаж үзэх
28Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/282020-01-21Татаж үзэх
29Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/292020-01-21Татаж үзэх
30Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухайА/302020-01-21Татаж үзэх
31Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/322020-01-27Татаж үзэх
32Агуулахын газрын байнгын байршил тогтоох тухайА/332020-01-28Татаж үзэх
33Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/342020-01-28Татаж үзэх
34Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/352020-01-28Татаж үзэх
35Урамшуулал олгох тухайА/362020-01-31Татаж үзэх
36Хөрөнгө гаргах тухайА/372020-01-31Татаж үзэх
37Хөрөнгө гаргах тухайА/382020-01-31Татаж үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/392020-01-30Татаж үзэх
39Хөрөнгө гаргах тухайА/402020-02-04Татаж үзэх
40Хөрөнгө гаргах тухайА/412020-02-03Татаж үзэх
41Боловсрол, соёл, урлагийн газрын бүтэц орон тоог батлах тухайА/422020-02-03Татаж үзэх
42Хөрөнгө гаргах тухайА/432020-02-03Татаж үзэх
43Зарим арга хэмжээг түр хориглох тухайА/442020-02-03Татаж үзэх
44Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/452020-02-03Татаж үзэх
45Хөрөнгө гаргах тухайА/462020-02-04Татаж үзэх
46Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга саалвчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/472020-02-04Татаж үзэх
47Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/482020-02-04Татаж үзэх
48Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/492020-02-04Татаж үзэх
49Хөрөнгө гаргах тухайА/502020-02-05Татаж үзэх
50Хөрөнгө гаргах тухайА/512020-02-05Татаж үзэх
51Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/522020-02-05Татаж үзэх
52Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухайА/532020-02-05Татаж үзэх
53Комисс байгуулах тухайА/542020-02-05Татаж үзэх
54Комисс байгуулах тухайА/552020-02-05Татаж үзэх
55Комисс байгуулах тухайА/562020-02-05Татаж үзэх
56Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/572020-02-06Татаж үзэх
57Хөрөнгө гаргах тухайА/592020-02-06Татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/602020-02-06Татаж үзэх
59Хөрөнгө гаргах тухайА/612020-02-06Татаж үзэх
60Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/622020-02-07Татаж үзэх
61Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/632020-02-07Татаж үзэх
62Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/642020-02-07Татаж үзэх
63Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/652020-02-07Татаж үзэх
64Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/662020-02-07Татаж үзэх
65Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/672020-02-07Татаж үзэх
66Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/682020-02-07Татаж үзэх
67Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/692020-02-07Татаж үзэх
68Жуух бичгээр шагнах тухайА/702020-02-10Татаж үзэх
69Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн орлогыг буцаан олгох тухайА/712020-02-10Татаж үзэх
70Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/722020-02-10Татаж үзэх
71Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/732020-02-10Татаж үзэх
72Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/742020-02-10Татаж үзэх
73Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/752020-02-10Татаж үзэх
74Хөрөнгө гаргах тухайА/762020-02-10Татаж үзэх
75Хөрөнгө гаргах тухайА/772020-02-10Татаж үзэх
76Хөрөнгө гаргах тухайА/782020-02-10Татаж үзэх
77Хөрөнгө төвлөрүүлэх тухайА/792020-02-10Татаж үзэх
78Жуух бичгээр шагнах тухайА/802020-02-10Татаж үзэх
79Нүүрс тээвэрлэлтийг түр хориглох тухайА/812020-02-11Татаж үзэх
80Зарим үйлчилгээний байгууллагуудад цагийн хязгаарлалт тогтоох тухайА/832020-02-12Татаж үзэх
81Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/842020-02-12Татаж үзэх
82Газар өмчлүүлэх тухайА/852020-02-12Татаж үзэх
83Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/862020-02-12Татаж үзэх
84Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/872020-02-12Татаж үзэх
85Газар эзэмших эрх шилжүүлэхА/882020-02-12Татаж үзэх
86Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/892020-02-12Татаж үзэх
87Хөрөнгө гаргах тухайА/902020-02-12Татаж үзэх
88Зарим үйлчилгээний байгууллагуудад цагийн хязгаарлалт тогтоож, зарим үйлчилгээг хориглох тухайА/912020-02-12Татаж үзэх
89Зарим үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухайА/922020-02-12Татаж үзэх
90Хөрөнгө гаргах тухайА/932020-02-13Татаж үзэх
91Хөрөнгө гаргах тухайА/942020-02-13Татаж үзэх
92Комисс байгуулах тухайА/952020-02-14Татаж үзэх
93Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/962020-02-14Татаж үзэх
94Шуурхай штаб байгуулах тухайА/972020-02-14Татаж үзэх
95Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/982020-02-17Татаж үзэх
96Хөрөнгө гаргах тухайА/992020-02-17Татаж үзэх
97Хөрөнгө гаргах тухайА/1002020-02-17Татаж үзэх
98Хөрөнгө гаргах тухайА/1012020-02-17Татаж үзэх
99Хөрөнгө гаргах тухайА/1022020-02-18Татаж үзэх
100Хөрөнгө гаргах тухайА/1032020-02-18Татаж үзэх
101Хөрөнгө гаргах тухайА/1042020-02-18Татаж үзэх
102Хязгаарлалт тогтоох тухайА/1052020-02-18Татаж үзэх
103Хөрөнгө гаргах тухайА/1062020-02-18Татаж үзэх
104Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хөрөнгө гаргах тухайА/1072020-02-18Татаж үзэх
105Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухайА/1082020-02-18Татаж үзэх
106Хөрөнгө гаргах тухайА/1092020-02-19Татаж үзэх
107Чөлөө олгох тухайА/1102020-02-19Татаж үзэх
108Хөрөнгө гаргах тухайА/1112020-02-19Татаж үзэх
109Захирамжийн биелэлт түдгэлзүүлэх тухайА/1122020-02-19Татаж үзэх
110Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1132020-02-19Татаж үзэх
111Хөрөнгө гаргах тухайА/1142020-02-19Татаж үзэх
112Хугацаа сунгах тухайА/1162020-02-26Татаж үзэх
113Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1172020-02-27Татаж үзэх
114Хөрөнгө гаргах тухайА/1192020-03-02Татаж үзэх
115Хөрөнгө гаргах тухайА/1202020-03-02Татаж үзэх
116Хөрөнгө гаргах тухайА/1212020-03-02Татаж үзэх
117Зарим үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухайА/1222020-03-02Татаж үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1232020-03-03Татаж үзэх
119Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1242020-03-04Татаж үзэх
120Хөрөнгө гаргах тухайА/1252020-03-04Татаж үзэх
121Мал, амьтны халварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээг зохион байгуулах тухайА/1262020-03-04Татаж үзэх
122Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1282020-03-04Татаж үзэх
123Оюутан цэрэг сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/1292020-03-04Татаж үзэх
124Хөрөнгө гаргах тухайА/1302020-03-04Татаж үзэх
125Зарим үйл ажиллагааг хориглох тухайА/1312020-03-04Татаж үзэх
126Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1322020-03-05Татаж үзэх
127Комисс байгуулах тухайА/1332020-03-05Татаж үзэх
128Комисс байгуулах тухайА/1342020-03-05Татаж үзэх
129Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1352020-03-05Татаж үзэх
130Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1362020-03-05Татаж үзэх
131Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1372020-03-05Татаж үзэх
132Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1382020-03-05Татаж үзэх
133Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1392020-03-05Татаж үзэх
134Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1402020-03-05Татаж үзэх
135Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1412020-03-05Татаж үзэх
136Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1422020-03-05Татаж үзэх
137Хөрөнгө гаргах тухайА/1432020-03-05Татаж үзэх
138Хөрөнгө гаргах тухайА/1442020-03-05Татаж үзэх
139Хөрөнгө гаргах тухайА/1452020-03-09Татаж үзэх
140Улсын комисс байгуулах тухайА/1462020-03-10Татаж үзэх
141Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1472020-03-10Татаж үзэх
142Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1482020-03-10Татаж үзэх
143Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/1492020-03-10Татаж үзэх
144Согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг түр хориглох тухайА/1502020-03-10Татаж үзэх
145Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухайА/1512020-03-11Татаж үзэх
146Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1522020-03-12Татаж үзэх
147Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1532020-03-16Татаж үзэх
148Хөрөнгө гаргах тухайА/1542020-03-16Татаж үзэх
149Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/1552020-03-16Татаж үзэх
150Комисс томилох тухайА/1562020-03-19Татаж үзэх
151Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/1572020-03-16Татаж үзэх
152Комисс байгуулах тухайА/1582020-03-17Татаж үзэх
153Түр журам батлах тухайА/1592020-03-17Татаж үзэх
154Комисс байгуулах тухайА/1602020-03-17Татаж үзэх
155Хөрөнгө гаргах тухайА/1612020-03-18Татаж үзэх
156Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/1622020-03-18Татаж үзэх
157Хөрөнгө гаргах тухайА/1632020-03-18Татаж үзэх
158Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1642020-03-19Татаж үзэх
159Нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх тухайА/1652020-03-19Татаж үзэх
160Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1662020-03-19Татаж үзэх
161Хөрөнгө гаргах тухайА/1672020-03-23Татаж үзэх
162Баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухайА/1682020-03-23Татаж үзэх
163Хөрөнгө гаргах тухайА/1692020-03-23Татаж үзэх
164Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1702020-03-23Татаж үзэх
165Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1712020-03-25Татаж үзэх
166Хөрөнгө гаргах тухайА/1722020-03-25Татаж үзэх
167Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1732020-03-26Татаж үзэх
168Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1742020-03-26Татаж үзэх
169Хөрөнгө гаргах тухайА/1752020-03-26Татаж үзэх
170Хөрөнгө гаргах тухайА/1762020-03-27Татаж үзэх
171Хөрөнгө гаргах тухайА/1772020-03-27Татаж үзэх
172Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх тухайА/1782020-03-30Татаж үзэх
173Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/1792020-03-30Татаж үзэх
174Газар өмчлөх эрх дуусгавар болох тухайА/1802020-03-30Татаж үзэх
175Газар өмчлүүлэх тухайА/1812020-03-30Татаж үзэх
176Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1822020-03-30Татаж үзэх
177Улсын комисс байгуулах тухайА/1832020-03-31Татаж үзэх
178Улсын комисс байгуулах тухайА/1842020-03-31Татаж үзэх
179Улсын комисс байгуулах тухайА/1852020-03-31Татаж үзэх
180Зарим үйлчилгээний байгууллагуудад цагийн хязгаарлалт тогтоож, зарим үйлчилгээг хориглох тухайА/1862020-03-31Татаж үзэх
181Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/1872020-03-31Татаж үзэх
182Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1882020-03-31Татаж үзэх
183Төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмшүүлэх тухайА/1892020-03-31Татаж үзэх
184Зөвшөөрөл олгох тухайА/1902020-03-31Татаж үзэх
185Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1912020-04-02Татаж үзэх
186Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1922020-04-02Татаж үзэх
187Хөрөнгө гаргах тухайА/1932020-04-03Татаж үзэх
188Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1942020-04-03Татаж үзэх
189Хөрөнгө гаргах тухайА/1952020-04-03Татаж үзэх
190Хөрөнгө гаргах тухайА/1962020-04-03Татаж үзэх
191Хөрөнгө гаргах тухайА/1972020-04-03Татаж үзэх
192Хөрөнгө гаргах тухайА/1982020-04-03Татаж үзэх
193Хавсран гүйцэтгэгчээс чөлөөлөх тухайА/1992020-04-06Татаж үзэх
194Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2002020-04-06Татаж үзэх
195Эм био бэлдмэлийн эрх олгох тухайА/2012020-04-06Татаж үзэх
196Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2022020-04-07Татаж үзэх
197Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2032020-04-08Татаж үзэх
198Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2042020-04-08Татаж үзэх
199Хөрөнгө гаргах тухайА/2052020-04-08Татаж үзэх
200Хөрөнгө гаргах тухайА/2062020-04-08Татаж үзэх
201Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухайА/2072020-04-09Татаж үзэх
202Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2082020-04-09Татаж үзэх
203Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/2092020-04-10Татаж үзэх
204Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/2102020-04-10Татаж үзэх
205Хөрөнгө гаргах тухайА/2112020-04-14Татаж үзэх
206Газар эзэмших гэрчилгээ хүчингүй болгох тухайА/2122020-04-15Татаж үзэх
207Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2132020-04-16Татаж үзэх
208Хөрөнгө гаргах тухайА/2142020-04-16Татаж үзэх
209Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/2152020-04-17Татаж үзэх
210Цалингын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухайА/2162020-04-17Татаж үзэх
211Хөрөнгө гаргах тухайА/2172020-04-17Татаж үзэх
212Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2192020-04-17Татаж үзэх
213Хөрөнгө гаргах тухайА/2202020-04-17Татаж үзэх
214Хөрөнгө гаргах тухайА/2212020-04-17Татаж үзэх
215Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2222020-04-21Татаж үзэх
216Жуух бичгээр шагнах тухайА/2232020-04-21Татаж үзэх
217Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2242020-04-21Татаж үзэх
218Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2252020-04-22Татаж үзэх
219Хөрөнгө гаргах тухайА/2262020-04-22Татаж үзэх
220Хөрөнгө гаргах тухайА/2272020-04-23Татаж үзэх
221Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2282020-04-23Татаж үзэх
222Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2292020-04-23Татаж үзэх
223Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгож, газар өмчлөх эрхийг сэргээх тухайА/2302020-04-23Татаж үзэх
224Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2312020-04-24Татаж үзэх
225Хөрөнгө гаргах тухайА/2322020-04-23Татаж үзэх
226Хөрөнгө гаргах тухайА/2332020-04-24Татаж үзэх
227Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2342020-04-24Татаж үзэх
228Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2352020-04-24Татаж үзэх
229Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2362020-04-24Татаж үзэх
230Хөрөнгө гаргах тухайА/2372020-04-24Татаж үзэх
231Хөрөнгө гаргах тухайА/2382020-04-24Татаж үзэх
232Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2392020-04-27Татаж үзэх
233Улсын комисс байгуулах тухайА/2402020-04-27Татаж үзэх
234Төслийн аймгийн зөвлөл байгуулах тухайА/2412020-04-27Татаж үзэх
235Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2432020-04-28Татаж үзэх
236Хөрөнгө гаргах тухайА/2442020-04-28Татаж үзэх
237Хөрөнгө гаргах тухайА/2452020-04-29Татаж үзэх
238Хөрөнгө гаргах тухайА/2462020-04-29Татаж үзэх
239Зарим үйлчилгээний байгууллагуудад цагийн хязгаарлалт тогтоох тухайА/2472020-04-30Татаж үзэх
240Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/2482020-04-30Татаж үзэх
241Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/2492020-04-30Татаж үзэх
242Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2502020-04-30Татаж үзэх
243Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2512020-04-30Татаж үзэх
244Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/2522020-04-30Татаж үзэх
245Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, түр түтгэлзүүлэх, цуцлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/2532020-04-30Татаж үзэх
246Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/2542020-04-30Татаж үзэх
247Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2552020-04-30Татаж үзэх
248Агуулахын газрын байнгын байршил тогтоох тухайА/2562020-05-04Үзэх боломжгүй
249Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2572020-05-04Татаж үзэх
250Улсын комисс байгуулах тухайА/2582020-05-05Татаж үзэх
251Орон нутгийн техникийн зөвлөлийн баг байгуулах тухайА/2592020-05-05Татаж үзэх
252Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2602020-05-05Татаж үзэх
253Аймгийн "Алдарт уяач" цолоор шагнах тухайА/2612020-05-05Татаж үзэх
254Хөрөнгө гаргах тухайА/2622020-05-06Татаж үзэх
255Мал, амьтны шимэчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухайА/2632020-05-06Татаж үзэх
256Болзолт уралдааны журам батлах тухайА/2642020-05-06Татаж үзэх
257Зарим спорт заал, сургалтын төвийн үйл ажиллагааг нээх тухайА/2652020-05-06Татаж үзэх
258Хөрөнгө гаргах тухайА/2662020-05-07Татаж үзэх
259Хөрөнгө гаргах тухайА/2672020-05-08Татаж үзэх
260Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/2682020-05-12Татаж үзэх
261Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2692020-05-13Татаж үзэх
262Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2702020-05-13Татаж үзэх
263Шилдэг, Тэргүүний сум, баг, аж ахуйн нэгж албан байгууллага шалгаруулах тухайА/2712020-05-13Татаж үзэх
264Хөрөнгө гаргах тухайА/2722020-05-13Татаж үзэх
265Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2732020-05-13Татаж үзэх
266Хөрөнгө гаргах тухайА/2742020-05-13Татаж үзэх
267Хөрөнгө гаргах тухайА/2752020-05-13Татаж үзэх
268Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2762020-05-13Татаж үзэх
269Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2772020-05-15Татаж үзэх
270Улсын комисс байгуулах тухайА/2782020-05-18Татаж үзэх
271Улсын комисс байгуулах тухайА/2792020-05-18Татаж үзэх
272Улсын комисс байгуулах тухайА/2802020-05-20Татаж үзэх
273Улсын комисс байгуулах тухайА/2812020-05-21Татаж үзэх
274Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2822020-05-21Татаж үзэх
275Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2832020-05-21Татаж үзэх
276Хөрөнгө гаргах тухайА/2842020-05-22Татаж үзэх
277Хөрөнгө гаргах тухайА/2852020-05-22Татаж үзэх
278Хөрөнгө гаргах тухайА/2872020-05-25Татаж үзэх
279Хөрөнгө гаргах тухайА/2882020-05-25Татаж үзэх
280Хөрөнгө гаргах тухайА/2892020-05-26Татаж үзэх
281Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2902020-05-27Татаж үзэх
282Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2912020-05-28Татаж үзэх
283Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2922020-05-28Татаж үзэх
284Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2932020-05-28Татаж үзэх
285Хөрөнгө гаргах тухайА/2942020-05-28Татаж үзэх
286Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2952020-05-29Татаж үзэх
287Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухайА/2962020-06-03Татаж үзэх
288Хөрөнгө гаргах тухайА/2972020-06-03Татаж үзэх
289Хөрөнгө гаргах тухайА/2982020-06-03Татаж үзэх
290Зэрэг дэв олгох тухайА/2992020-06-04Татаж үзэх
291Комисс байгуулах тухайА/3012020-06-04Татаж үзэх
292Комисс байгуулах тухайА/3022020-06-04Татаж үзэхТатаж үзэх
293Комисс байгуулах тухайА/3032020-06-04Татаж үзэх
294Комисс байгуулах тухайА/3042020-06-04Татаж үзэх
295Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3052020-06-04Татаж үзэх
296Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3062020-06-04Татаж үзэх
297Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3072020-06-04Татаж үзэх
298Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3082020-06-04Татаж үзэх
299Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/3092020-06-08Татаж үзэх
300Хөрөнгө гаргах тухайА/3102020-06-08Татаж үзэх
301Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3112020-06-08Татаж үзэх
302Авто зам байгуулах зурвас газрыг тогтоох тухайА/3122020-06-09
303Хөрөнгө гаргах тухайА/3132020-06-09Татаж үзэх
304Хөрөнгө гаргах тухайА/3142020-06-09Татаж үзэх
305Хөрөнгө гаргах тухайА/3152020-06-09Татаж үзэх
306Хөрөнгө гаргах тухайА/3162020-06-09Татаж үзэх
307Хөрөнгө гаргах тухайА/3172020-06-09Татаж үзэх
308Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухайА/3182020-06-11Татаж үзэх
309Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3192020-06-15Татаж үзэх
310Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухайА/3202020-06-15Татаж үзэх
311Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3212020-06-15Татаж үзэх
312Захирамжинд нэмэлт оруулах тухайА/3222020-06-15Татаж үзэх
313Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3232020-06-15Татаж үзэх
314Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3242020-06-15Татаж үзэх
315Хөрөнгө гаргах тухайА/3252020-06-16Татаж үзэх
316Хөрөнгө гаргах тухайА/3262020-06-16Татаж үзэх
317Улсын комисс байгуулах тухайА/3272020-06-17Татаж үзэх
318Газар өмчлүүлэх тухайА/3282020-06-18Татаж үзэх
319Газар өмчлүүлэх тухайА/3292020-06-18Татаж үзэх
320Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3302020-06-18Татаж үзэх
321Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3312020-06-19Татаж үзэх
322Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3322020-06-19Татаж үзэх
323Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3332020-06-19Татаж үзэх
324Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3342020-06-19Татаж үзэх
325Улсын Их хурлын ээлжит сонгуультай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухайА/3352020-06-22Татаж үзэх
326Хөрөнгө гаргах тухайА/3362020-06-22Татаж үзэх
327Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухайА/3372020-06-29Татаж үзэх
328Ээлжийн амралт олгох тухайА/3382020-06-29Татаж үзэх
329Эрх шилжүүлэх тухайА/3392020-06-29Татаж үзэх
330Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хязгаарлах тухайА/3402020-06-29Татаж үзэх
331Хөрөнгө гаргах тухайА/3412020-06-30Татаж үзэх
332Хөрөнгө гаргах тухайА/3422020-06-30Татаж үзэх
333Хөрөнгө гаргах тухайА/3432020-06-30Татаж үзэх
334Хөрөнгө гаргах тухайА/3442020-06-30Татаж үзэх
335Захирамжинд нэмэлт оруулах тухайА/3452020-06-30Татаж үзэх
336Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухайА/3462020-06-30Татаж үзэх
337Хөрөнгө гаргах тухайА/3472020-06-30Татаж үзэх
338Хөрөнгө гаргах тухайА/3482020-07-02Татаж үзэх
339Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3492020-07-02Татаж үзэх
340Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3502020-07-03Татаж үзэх
341Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухайА/3512020-07-03Татаж үзэх
342Хэсэгчлэн хөл хорио тогтоох тухайА/3522020-07-05Татаж үзэх
343Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3532020-07-06Татаж үзэх
344Комисс байгуулах тухайА/3542020-07-06Татаж үзэх
345Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3552020-07-06Татаж үзэх
346Албан байгууллагын дарга нарын 2020 оны ээлжийн амралтанд зохицуулалт хийх тухайА/3562020-07-06Татаж үзэх
347Сумдын Засаг дарга нарын 2020 оны ээлжийн амралтанд зохицуулалт хийх тухайА/3572020-07-06Татаж үзэх
348Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3582020-07-06Татаж үзэх
349Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3592020-07-07Татаж үзэх
350Хөрөнгө гаргах тухайА/3602020-07-07Татаж үзэх
351Хөрөнгө гаргах тухайА/3612020-07-07Татаж үзэх
352Хөрөнгө гаргах тухайА/3622020-07-07Татаж үзэх
353Хөрөнгө гаргах тухайА/3632020-07-07Татаж үзэх
354Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3642020-07-07Татаж үзэх
355Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/3652020-07-07Татаж үзэх
356Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/3662020-07-07Татаж үзэх
357Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/3672020-07-07Татаж үзэх
358Нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх тухайА/3682020-07-07Татаж үзэх
359Газар өмчлүүлэх тухайА/3692020-07-07Татаж үзэх
360Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/3702020-07-07Татаж үзэх
361Дэд хороо байгуулах тухайА/3712020-07-07Татаж үзэх
362Хөрөнгө гаргах тухайА/3722020-07-07Татаж үзэх
363Хөрөнгө гаргах тухайА/3732020-07-07Татаж үзэх
364Зардал батлах тухайА/3742020-07-07Татаж үзэх
365Хөрөнгө гаргах тухайА/3752020-07-08Татаж үзэх
366Хөрөнгө гаргах тухайА/3762020-07-08Татаж үзэх
367Хөрөнгө гаргах тухайА/3772020-07-08Татаж үзэх
368Жуух бичгээр шагнах тухайА/3782020-07-08Татаж үзэх
369Жуух бичгээр шагнах тухайА/3792020-07-08Татаж үзэх
370Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3802020-07-08Татаж үзэх
371Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3812020-07-08Татаж үзэх
372Цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах, халах тухайА/3822020-07-09
373Хөрөнгө гаргах тухайА/3832020-07-10Татаж үзэх
374Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3842020-07-10Татаж үзэх
375Хөрөнгө гаргах тухайА/3852020-07-10Татаж үзэх
376Цол олгох тухайА/3862020-07-12Татаж үзэх
377Цол олгох тухайА/3872020-07-12Татаж үзэх
378Цол олгох тухайА/3882020-07-12Татаж үзэх
379Цол олгох тухайА/3892020-07-12Татаж үзэх
380Цол олгох тухайА/3902020-07-12Татаж үзэх
381Цол олгох тухайА/3912020-07-12Татаж үзэх
382Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3932020-07-17Татаж үзэх
383Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3942020-07-17Татаж үзэх
384Хэсэгчлэн хол хориог цуцлах тухайА/3952020-07-20Татаж үзэх
385Газар албадан чөлөөлөх тухайА/3962020-07-22Татаж үзэх
386Үйлчилгээний байгууллагуудын цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/3972020-07-22Татаж үзэх
387Дулаан нийлэгжүүлэлтийн тооцоог тоолуурт шилжүүлэх тухайА/3982020-07-23Татаж үзэх
388Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3992020-07-23Татаж үзэх
389Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4002020-07-23Татаж үзэх
390Жуух бичгээр шагнах тухайА/4012020-07-24Татаж үзэх
391Комисс байгуулах тухайА/4022020-07-27Татаж үзэх
392Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4032020-07-27Татаж үзэх
393Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4042020-07-27Татаж үзэх
394Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4052020-07-27Татаж үзэх
395Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4062020-07-27Татаж үзэх
396Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4072020-07-27Татаж үзэх
397Жуух бичгээр шагнах тухайА/4082020-07-28Татаж үзэх
398Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4092020-07-28Татаж үзэх
399Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4102020-07-28Татаж үзэх
400Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4112020-07-28Татаж үзэх
401Комисс байгуулах тухайА/4122020-07-29Татаж үзэх
402Хөрөнгө гаргах тухайА/4132020-07-31Татаж үзэх
403Шагнаж хөрөнгө гаргах тухайА/4142020-07-31Татаж үзэх
404Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4152020-07-31Татаж үзэх
405Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4162020-08-03Татаж үзэх
406Жуух бичгээр шагнах тухайА/4172020-08-03Татаж үзэх
407Мөнгөн урамшуулал олгохыг зөвшөөрөх тухайА/4182020-08-03Татаж үзэх
408Мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/4192020-08-03Татаж үзэх
409Хөрөнгө гаргах тухайА/4202020-08-03Татаж үзэх
410Комисс байгуулах тухайА/4212020-08-04Татаж үзэх
411Комисс байгуулах тухайА/4222020-08-04Татаж үзэх
412Бэлчээрийн даац, багтаамжийн судалгааны ажлыг зохион байгуулах тухайА/4232020-08-04Татаж үзэх
413Комисс байгуулах тухайА/4242020-08-06Татаж үзэх
414Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4252020-08-06Татаж үзэх
415Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4262020-08-06Татаж үзэх
416Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4272020-08-07Татаж үзэх
417Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4282020-08-07Татаж үзэх
418Хөрөнгө гаргах тухайА/4292020-08-11Татаж үзэх
419Хөрөнгө гаргах тухайА/4302020-08-13Татаж үзэх
420Хөрөнгө гаргах тухайА/4312020-08-13Татаж үзэх
421Хөрөнгө гаргах тухайА/4322020-08-13Татаж үзэх
422Хөрөнгө гаргах тухайА/4332020-08-13Татаж үзэх
423Ажлын хэсэг томилох тухайА/4342020-08-13Татаж үзэх
424Хөрөнгө гаргах тухайА/4352020-08-14Татаж үзэх
425Хөрөнгө гаргах тухайА/4362020-08-14Татаж үзэх
426Хөрөнгө гаргах тухайА/4382020-08-14Татаж үзэх
427Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/4392020-08-14Татаж үзэх
428Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухайА/4402020-08-14Татаж үзэх
429Хөрөнгө гаргах тухайА/4412020-08-18Татаж үзэх
430Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/4422020-08-18Татаж үзэх
431Комисс байгуулах тухайА/4432020-08-18Татаж үзэх
432Комисс байгуулах тухайА/4442020-08-18Татаж үзэх
433Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4452020-08-19Татаж үзэх
434Комисс байгуулах тухайА/4462020-08-19Татаж үзэх
435Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4472020-08-19Татаж үзэх
436Хөрөнгө гаргах тухайА/4482020-08-19Татаж үзэх
437Хөрөнгө гаргах тухайА/4492020-08-20Татаж үзэх
438Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4502020-08-20Татаж үзэх
439Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4512020-08-20Татаж үзэх
440Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4522020-08-21Татаж үзэх
441Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4532020-08-21Татаж үзэх
442Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4542020-08-21Татаж үзэх
443Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/4552020-08-21Татаж үзэх
444Хөрөнгө гаргах тухайА/4562020-08-27Татаж үзэх
445Хөрөнгө гаргах тухайА/4572020-08-27Татаж үзэх
446Хөрөнгө гаргах тухайА/4582020-08-27Татаж үзэх
447Хөрөнгө гаргах тухайА/4592020-08-27Татаж үзэх
448Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4602020-08-27Татаж үзэх
449Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4612020-08-27Татаж үзэх
450Хөрөнгө гаргах тухайА/4622020-08-27Татаж үзэх
451Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4632020-08-27Татаж үзэх
452Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4642020-08-27Татаж үзэх
453Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4652020-08-27Татаж үзэх
454Жуух бичгээр шагнах тухайА/4662020-08-28Татаж үзэх
455Хөрөнгө гаргах тухайА/4672020-08-28Татаж үзэх
456Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4682020-08-31Татаж үзэх
457Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, түр түтгэлзүүлэх, цуцлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/4692020-08-31Татаж үзэх
458Хөрөнгө гаргах тухайА/4702020-09-01Татаж үзэх
459Хөрөнгө гаргах тухайА/4712020-09-01Татаж үзэх
460Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/4722020-09-01Татаж үзэх
461Газар өмчлүүлэх тухайА/4732020-09-01Татаж үзэх
462Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/4742020-09-01Татаж үзэх
463Газар өмчлүүлэх тухайА/4752020-09-01Татаж үзэх
464Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/4762020-09-01Татаж үзэх
465Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4772020-09-01Татаж үзэх
466Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/4782020-09-01Татаж үзэх
467Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4792020-09-02Татаж үзэх
468Аймгийн Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухайА/4802020-09-02Татаж үзэх
469Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4812020-09-02Татаж үзэх
470Хөрөнгө гаргах тухайА/4822020-09-03Татаж үзэх
471Хөрөнгө гаргах тухайА/4832020-09-03Татаж үзэх
472Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4842020-09-04Татаж үзэх
473Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/4852020-09-07Татаж үзэх
474Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухайА/4862020-09-08Татаж үзэх
475Хөрөнгө гаргах тухайА/4872020-09-08Татаж үзэх
476Хөрөнгө гаргах тухайА/4882020-09-08Татаж үзэх
477Хөрөнгө гаргах тухайА/4892020-09-08Татаж үзэх
478Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4902020-09-08Татаж үзэх
479Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4912020-09-08Татаж үзэх
480Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4922020-09-08Татаж үзэх
481Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4932020-09-08Татаж үзэх
482Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4942020-09-08Татаж үзэх
483Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4952020-09-08Татаж үзэх
454Хөрөнгө гаргах тухайА/4962020-09-08Татаж үзэх
485Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4972020-09-08Татаж үзэх
486Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4982020-09-08Татаж үзэх
487Хөрөнгө гаргах тухайА/4992020-09-09Татаж үзэх
488Хөрөнгө гаргах тухайА/5002020-09-09Татаж үзэх
489Хөрөнгө гаргах тухайА/5012020-09-09Татаж үзэх
490Хөрөнгө гаргах тухайА/5022020-09-09Татаж үзэх
491Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5032020-09-09Татаж үзэх
492Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5042020-09-10Татаж үзэх
493Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5052020-09-10Татаж үзэх
494Хөрөнгө гаргах тухайА/5062020-09-10Татаж үзэх
495Хөрөнгө гаргах тухайА/5072020-09-10Татаж үзэх
496Хөрөнгө гаргах тухайА/5082020-09-11Татаж үзэх
497Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5092020-09-11Татаж үзэх
498Хөрөнгө гаргах зөвшөөрөл олгох тухайА/5102020-09-14Татаж үзэх
499Комисс байгуулах тухайА/5112020-09-15Татаж үзэх
500Хөрөнгө гаргах тухайА/5122020-09-15Татаж үзэх
501Хөрөнгө гаргах тухайА/5132020-09-16Татаж үзэх
502Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухайА/5142020-09-16Татаж үзэх
503Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5152020-09-16Татаж үзэх
504Эрх шилжүүлэх тухайА/5162020-09-16Татаж үзэх
505Эрх шилжүүлэх тухайА/5172020-09-16Татаж үзэх
506Эрх шилжүүлэх тухайА/5182020-09-16Татаж үзэх
507Хөрөнгө гаргах тухайА/5192020-09-16Татаж үзэх
508Хөрөнгө гаргах тухайА/5202020-09-16Татаж үзэх
509Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5212020-09-17Татаж үзэх
510Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5222020-09-18Татаж үзэх
511Хөрөнгө гаргах тухайА/5232020-09-18Татаж үзэх
512Хөрөнгө гаргах тухайА/5242020-09-18Татаж үзэх
513Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5252020-09-18Татаж үзэх
514Төсөл санхүүжүүлэх тухайА/5262020-09-18Татаж үзэх
515Улсын комисс байгуулах тухайА/5272020-09-18Татаж үзэх
516Хөрөнгө гаргах тухайА/5282020-09-18Татаж үзэх
517Хөрөнгө гаргах тухайА/5292020-09-18Татаж үзэх
518Хөрөнгө гаргах тухайА/5302020-09-18Татаж үзэх
519Хөрөнгө гаргах тухайА/5312020-09-18Татаж үзэх
520Хөрөнгө гаргах тухайА/5322020-09-18Татаж үзэх
521Хөрөнгө гаргах тухайА/5332020-09-18Татаж үзэх
522Хөрөнгө гаргах тухайА/5342020-09-18Татаж үзэх
523Хөрөнгө гаргах тухайА/5352020-09-18Татаж үзэх
524Хөрөнгө гаргах тухайА/5362020-09-18Татаж үзэх
525Хөрөнгө гаргах тухайА/5372020-09-18Татаж үзэх
526Хөрөнгө гаргах тухайА/5382020-09-18Татаж үзэх
527Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5392020-09-22Татаж үзэх
528Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5402020-09-22Татаж үзэх
529Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5412020-09-22Татаж үзэх
530Орлого татан төвлөрүүлэх тухайА/5422020-09-22Татаж үзэх
531Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5432020-09-23Татаж үзэх
532Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5442020-09-23Татаж үзэх
533Шуурхай штаб, хариу арга хэмжээний баг байгуулах тухайА/5452020-09-23Татаж үзэх
534Хөрөнгө гаргах тухайА/5462020-09-24Татаж үзэх
535Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5472020-09-24Татаж үзэх
536Өөрийн аймгаас бусад аймаг, сумдад өвс худалдан борлуулахыг хориглох тухайА/5482020-09-24Татаж үзэх
537Жуух бичгээр шагнах тухайА/5492020-09-24Татаж үзэх
538Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5502020-09-25Татаж үзэх
539Хөрөнгө гаргах тухайА/5512020-09-25Татаж үзэх
540Хөрөнгө гаргах тухайА/5522020-09-28Татаж үзэх
541Хөрөнгө гаргах тухайА/5532020-09-28Татаж үзэх
542Хөрөнгө гаргах тухайА/5542020-09-28Татаж үзэх
543Санхүүжилт хангах тухайА/5552020-09-28Татаж үзэх
544Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/5562020-09-29Татаж үзэх
545Хөрөнгө гаргах тухайА/5572020-09-30Татаж үзэх
546Хөрөнгө гаргах тухайА/5582020-09-30Татаж үзэх
547Жуух бичгээр шагнах тухайА/5592020-09-30Татаж үзэх
548Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/5602020-09-30Татаж үзэх
549Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/5612020-09-30Татаж үзэх
550Газар өмчлүүлэх тухайА/5622020-09-30Татаж үзэх
551Хөрөнгө гаргах тухайА/5632020-09-30Татаж үзэх
552Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5642020-09-30Татаж үзэх
553Хөрөнгө гаргах тухайА/5652020-10-01Татаж үзэх
554Хөрөнгө гаргах тухайА/5662020-10-01Татаж үзэх
555Жуух бичгээр шагнах тухайА/5672020-10-01Татаж үзэх
556Жуух бичгээр шагнах тухайА/5682020-10-01Татаж үзэх
557Хөрөнгө гаргах тухайА/5692020-10-01Татаж үзэх
558Хөрөнгө гаргах тухайА/5702020-10-01Татаж үзэх
559Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5712020-10-01Татаж үзэх
560Хөрөнгө гаргах тухайА/5722020-10-01Татаж үзэх
561Хөрөнгө гаргах тухайА/5732020-10-01Татаж үзэх
562Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухайА/5742020-10-02Татаж үзэх
563Хөрөнгө гаргах тухайА/5752020-10-02Татаж үзэх
564Хөрөнгө гаргах тухайА/5762020-10-02Татаж үзэх
565Хөрөнгө гаргах тухайА/5772020-10-02Татаж үзэх
566Хөрөнгө гаргах тухайА/5782020-10-02Татаж үзэх
567Ажил сайжруулахыг үүрэг болгож, сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/5792020-10-05Татаж үзэх
568Улсын комисс байгуулах тухайА/5802020-10-05Татаж үзэх
569Улсын комисс байгуулах тухайА/5812020-10-05Татаж үзэх
570Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5822020-10-07Татаж үзэх
571Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5832020-10-07Татаж үзэх
572Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5842020-10-07Татаж үзэх
573Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5852020-10-07Татаж үзэх
574Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5862020-10-07Татаж үзэх
575Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5872020-10-07Татаж үзэх
576Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5882020-10-07Татаж үзэх
577Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5892020-10-07Татаж үзэх
578Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5902020-10-07Татаж үзэх
579Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5912020-10-07Татаж үзэх
580Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5922020-10-08Татаж үзэх
581Хөрөнгө гаргах тухайА/5932020-10-08Татаж үзэх
582Хөрөнгө гаргах тухайА/5942020-10-08Татаж үзэх
583Улсын комисс байгуулах тухайА/5952020-10-08Татаж үзэх
584Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5962020-10-08Татаж үзэх
585Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5972020-10-08Татаж үзэх
586Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5982020-10-08Татаж үзэх
587Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5992020-10-08Татаж үзэх
588Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6002020-10-09Татаж үзэх
589Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6012020-10-09Татаж үзэх
590Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуультай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухайА/6022020-10-09Татаж үзэх
591Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6032020-10-09Татаж үзэх
592Хөрөнгө гаргах тухайА/6042020-10-13Татаж үзэх
593Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6052020-10-13Татаж үзэх
594Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6062020-10-13Татаж үзэх
595Хөрөнгө гаргах тухайА/6072020-10-13Татаж үзэх
596Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/6092020-10-19Татаж үзэх
597Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/6102020-10-19Татаж үзэх
598Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/6112020-10-19Татаж үзэх
599Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/6122020-10-19Татаж үзэх
600Орон нутгийн төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/6132020-10-19Татаж үзэх
601Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6142020-10-19Татаж үзэх
602Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6152020-10-19Татаж үзэх
603Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6162020-10-19Татаж үзэх
604Хөрөнгө гаргах зөвшөөрөл олгох тухайА/6172020-10-20Татаж үзэх
605Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6182020-10-20Татаж үзэх
606Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/6192020-10-20Татаж үзэх
607Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/6202020-10-20Татаж үзэх
608Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/6212020-10-20Татаж үзэх
609Хөрөнгө гаргах тухайА/6222020-10-20Татаж үзэх
610Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/6232020-10-20Татаж үзэх
611Комиссс байгуулах тухайА/6242020-10-20Татаж үзэх
612Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6252020-10-20Татаж үзэх
613Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6262020-10-20Татаж үзэх
614Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6272020-10-20Татаж үзэх
615Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6282020-10-20Татаж үзэх
616Хөрөнгө гаргах тухайА/6292020-10-20Татаж үзэх
617Хөрөнгө гаргах тухайА/6302020-10-20Татаж үзэх
618Хөрөнгө гаргах тухайА/6312020-10-20Татаж үзэх
619Хөрөнгө гаргах тухайА/6322020-10-20Татаж үзэх
620Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6332020-10-20Татаж үзэх
621Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6342020-10-20Татаж үзэх
622Хөрөнгө гаргах тухайА/6352020-10-21Татаж үзэх
623Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6362020-10-21Татаж үзэх
624Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6372020-10-23Татаж үзэх
625Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6382020-10-23Татаж үзэх
626Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6392020-10-23Татаж үзэх
627Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6402020-10-23Татаж үзэх
628Улсын үзлэгийг авто замын салбарт зохион байгуулах тухайА/6412020-10-23Татаж үзэх
629Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/6422020-10-23Татаж үзэх
630Ажлын хэсэг томилох тухайА/6432020-10-26Татаж үзэх
631Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6442020-10-26Татаж үзэх
632Хөрөнгө гаргах тухайА/6452020-10-26Татаж үзэх
633Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6462020-10-27Татаж үзэх
634Комисс байгуулах тухайА/6472020-10-30Татаж үзэх
635Хөрөнгө гаргах тухайА/6482020-10-30Татаж үзэх
636Хөрөнгө гаргах тухайА/6492020-10-30Татаж үзэх
637Хөрөнгө гаргах тухайА/6502020-10-30Татаж үзэх
638Хөрөнгө гаргах тухайА/6512020-10-30Татаж үзэх
639Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6522020-11-02Татаж үзэх
640Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6532020-11-02Татаж үзэх
641Хөрөнгө гаргах тухайА/6542020-11-02Татаж үзэх
642Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6552020-11-02Татаж үзэх
643Захиргааны статистикийн мэдээг боловсронгуй болгох тухайА/6562020-11-03Татаж үзэх
644Улсын комисс байгуулах тухайА/6572020-11-04Татаж үзэх
645Хөрөнгө гаргах тухайА/6582020-11-04Татаж үзэх
646Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/6592020-11-04Татаж үзэх
647Газар эзэмшихэрх шилжүүлэх тухайА/6602020-11-04Татаж үзэх
648Хөрөнгө гаргах тухайА/6612020-11-04Татаж үзэх
649Хөрөнгө гаргах тухайА/6622020-11-05Татаж үзэх
650Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6632020-11-05Татаж үзэх
651Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6642020-11-05Татаж үзэх
652Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6652020-11-05Татаж үзэх
653Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6662020-11-05Татаж үзэх
654Газар өмчлүүлэх эрх шилжүүлэх тухайА/6672020-11-05Татаж үзэх
655Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/6682020-11-05Татаж үзэх
656Газар өмчлүүлэх тухайА/6692020-11-05Татаж үзэх
657Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6702020-11-06Татаж үзэх
658Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6712020-11-06Татаж үзэх
659Асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах тухайА/6722020-11-06Татаж үзэх
660Хөрөнгө гаргах тухайА/6732020-11-06Татаж үзэх
661Хөрөнгө гаргах тухайА/6742020-11-06Татаж үзэх
662Хөрөнгө гаргах тухайА/6752020-11-06Татаж үзэх
663Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6762020-11-06Татаж үзэх
664Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6772020-11-06Татаж үзэх
665Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6782020-11-06Татаж үзэх
666Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6792020-11-06Татаж үзэх
667Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6802020-11-06Татаж үзэх
668Хөрөнгө гаргах тухайА/6812020-11-06Татаж үзэх
669Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6822020-11-06Татаж үзэх
670Хөрөнгө гаргах тухайА/6832020-11-09Татаж үзэх
671Комисс байгуулах тухайА/6842020-11-09Татаж үзэх
672Комисс байгуулах тухайА/6852020-11-09Татаж үзэх
673Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6862020-11-12Татаж үзэх
674Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6872020-11-10Татаж үзэх
675Хязгаарлалт тогтоох тухайА/6882020-11-11Татаж үзэх
676Хөрөнгө гаргах тухайА/6892020-11-11Татаж үзэх
677Хөрөнгө гаргах тухайА/6902020-11-11Татаж үзэх
678Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/6912020-11-11Татаж үзэх
679Хөрөнгө гаргах тухайА/6922020-11-11Татаж үзэх
680Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6932020-11-11Татаж үзэх
681Боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухайА/6942020-11-11Татаж үзэх
682Үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг түр хязгаарлах тухайА/6952020-11-11Татаж үзэх
683Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/6962020-11-12Татаж үзэх
684Зарим байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/6972020-11-12Татаж үзэх
685Зарим аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг түр зогсоох тухайА/6982020-11-12Татаж үзэх
686Хөрөнгө гаргах тухайА/6992020-11-13Татаж үзэх
687Хөрөнгө гаргах тухайА/7002020-11-13Татаж үзэх
688Хязгаарлалт тогтоох тухайА/7012020-11-16Татаж үзэх
689Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр хориглох тухайА/7022020-11-16Татаж үзэх
690Зарим байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/7032020-11-16Татаж үзэх
691Зарим аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг түр зогсоох тухайА/7042020-11-16Татаж үзэх
692Боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагаа болон бусад үйл ажиллагааг түр зогсоох тухайА/7052020-11-16Татаж үзэх
693Комисс байгуулах тухайА/7062020-11-17Татаж үзэх
694Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7072020-11-17Татаж үзэх
695Хөрөнгө гаргах тухайА/7082020-11-17Татаж үзэх
696Хөрөнгө гаргах тухайА/7092020-11-17Татаж үзэх
697Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7102020-11-17Татаж үзэх
698Шүүхийн шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахаар хөрөнгө гаргах тухайА/7112020-11-20Татаж үзэх
699Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7122020-11-20Татаж үзэх
700Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7132020-11-20Татаж үзэх
701Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7142020-11-20Татаж үзэх
702Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7152020-11-20Татаж үзэх
703Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7162020-11-20Татаж үзэх
704Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7172020-11-20Татаж үзэх
705Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7182020-11-20Татаж үзэх
706Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7192020-11-20Татаж үзэх
707Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7202020-11-20Татаж үзэх
708Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7212020-11-20Татаж үзэх
709Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7222020-11-20Татаж үзэх
710Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7232020-11-20Татаж үзэх
711Хөрөнгө гаргах тухайА/7242020-11-20Татаж үзэх
712Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7252020-11-20Татаж үзэх
713Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7262020-11-20Татаж үзэх
714Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7272020-11-20Татаж үзэх
715Хөрөнгө гаргах тухайА/7282020-11-20Татаж үзэх
716Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түр түдгэлзүүлэх тухайА/7292020-11-20Татаж үзэх
717Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7302020-11-25Татаж үзэх
718Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7322020-11-25Татаж үзэх
719Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7332020-11-25Татаж үзэх
720Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7342020-11-25Татаж үзэх
721Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7352020-11-27Татаж үзэх
722Хөрөнгө гаргах тухайА/7362020-11-27Татаж үзэх
723Хөрөнгө гаргах тухайА/7372020-11-27Татаж үзэх
724Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухайА/7382020-11-28Татаж үзэх
725Хөрөнгө гаргах тухайА/7392020-11-28Татаж үзэх
726Хязгаарлалт тогтоох тухайА/7402020-11-30Татаж үзэх
727Зарим байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/7412020-11-30Татаж үзэх
728Боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагаа болон бусад үйл ажиллагааг түр зогсоох тухайА/7422020-11-30Татаж үзэх
729Зарим төрлийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цагийн хуваарь тогтоох тухайА/7432020-11-30Татаж үзэх
730Комисс байгуулах тухайА/7452020-12-30Татаж үзэх
731Комисс байгуулах тухайА/7462020-12-01Татаж үзэх
732Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7472020-12-01Татаж үзэх
733Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7482020-12-01Татаж үзэх
734Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7492020-12-01Татаж үзэх
735Орон нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давсан орлогыг зарцуулах тухайА/7502020-12-01Татаж үзэх
736Тусгай зөвшөөрөл олгох, цуцлах тухайА/7512020-12-01Татаж үзэх
737Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7522020-12-02Татаж үзэх
738Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7532020-12-02Татаж үзэх
739Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7542020-12-03Татаж үзэх
740Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7552020-12-03Татаж үзэх
741Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7562020-12-03Татаж үзэх
742Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7572020-12-03Татаж үзэх
743Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7582020-12-03Татаж үзэх
744Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7592020-12-03Татаж үзэх
745Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7602020-12-03Татаж үзэх
746Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/7612020-12-04Татаж үзэх
747Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7622020-12-04Татаж үзэх
748Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7632020-12-04Татаж үзэх
749Хөрөнгө гаргах тухайА/7642020-12-07Татаж үзэх
750Асрамжид хамруулах тухайА/7652020-12-07Татаж үзэх
751Хөрөнгө гаргах тухайА/7662020-12-07Татаж үзэх
752Хөрөнгө гаргах тухайА/7672020-12-07Татаж үзэх
753Бүлэг нэмж, тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/7682020-12-07Татаж үзэх
754Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7692020-12-08Татаж үзэх
755Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7702020-12-08Татаж үзэх
756Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7712020-12-08Татаж үзэх
757Хөрөнгө гаргах тухайА/7722020-12-08Татаж үзэх
758Хөрөнгө гаргах тухайА/7732020-12-08Татаж үзэх
759Комисс байгуулах тухайА/7742020-12-08Татаж үзэх
760Комисс байгуулах тухайА/7752020-12-08Татаж үзэх
761Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7762020-12-08Татаж үзэх
762Хөрөнгө гаргах тухайА/7772020-12-09Татаж үзэх
763Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7782020-12-09Татаж үзэх
764Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7792020-12-09Татаж үзэх
765Хөрөнгө гаргах тухайА/7802020-12-09Татаж үзэх
766Хөрөнгө гаргах тухайА/7812020-12-11Татаж үзэх
767Хөрөнгө гаргах тухайА/7822020-12-11Татаж үзэх
768Хөрөнгө гаргах тухайА/7832020-12-11Татаж үзэх
769Хөрөнгө гаргах тухайА/7842020-12-11Татаж үзэх
770Хөрөнгө гаргах тухайА/7852020-12-11Татаж үзэх
771Хөрөнгө гаргах тухайА/7862020-12-11Татаж үзэх
772Хөрөнгө гаргах тухайА/7872020-12-11Татаж үзэх
773Хөрөнгө гаргах тухайА/7882020-12-11Татаж үзэх
774Зарим төрлийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цагийн хуваарь тогтоох тухайА/7892020-12-11Татаж үзэх
775Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7902020-12-11Татаж үзэх
776Хөрөнгө гаргах тухайА/7912020-12-14Татаж үзэх
777Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7922020-12-14Татаж үзэх
778Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7932020-12-14Татаж үзэх
779Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7942020-12-14Татаж үзэх
780Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7952020-12-14Татаж үзэх
781Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/7962020-12-14Татаж үзэх
782Хөрөнгө гаргах тухайА/7972020-12-14Татаж үзэх
783Хөрөнгө гаргах тухайА/7982020-12-14Татаж үзэх
784Комисс байгуулах тухайА/7992020-12-15Татаж үзэх
785Жилийн эцсийн мал тооллого зохион байгуулах, хяналт тавих комисс томилох тухайА/8002020-12-15Татаж үзэх
786Хөрөнгө гаргах тухайА/8012020-12-15Татаж үзэх
787С.Батмөнхөд мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/8022020-12-17Татаж үзэх
788Зөвлөх баг байгуулах тухайА/8032020-12-17Татаж үзэх
789Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8042020-12-17Татаж үзэх
790Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8052020-12-17Татаж үзэх
791Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8062020-12-17Татаж үзэх
792Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8072020-12-17Татаж үзэх
793Захиалагчийн техникийн хяналт хийх тухайА/8082020-12-17Татаж үзэх
794Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8092020-12-17Татаж үзэх
795Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8102020-12-17Татаж үзэх
796Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8112020-12-17Татаж үзэх
797Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8122020-12-18Татаж үзэх
798Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/8132020-12-18Татаж үзэх
799Газар өмчлүүлэх тухайА/8142020-12-18Татаж үзэх
800Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8152020-12-18Татаж үзэх
801Комисс байгуулах тухайА/8162020-12-21Татаж үзэх
802Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийг зарцуулах тухайА/8172020-12-21Татаж үзэх
803Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухайА/8182020-12-21Татаж үзэх
804Хөрөнгө гаргах тухайА/8192020-12-21Татаж үзэх
805Хөрөнгө гаргах тухайА/8222020-12-21Татаж үзэх
806Хөрөнгө гаргах тухайА/8232020-12-21Татаж үзэх
807Зарим үйл ажиллагааг түр хориглох тухайА/8242020-12-22Татаж үзэх
808Зарим үйлчилгээний байгууллагуудыг нээж, цагийн хуваарь тогтоох тухайА/8252020-12-22Татаж үзэх
809Хөрөнгө гаргах тухайА/8262020-12-22Татаж үзэх
810Хөрөнгө гаргах тухайА/8272020-12-22Татаж үзэх
811Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/8282020-12-22Татаж үзэх
812Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8292020-12-22Татаж үзэх
813Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8302020-12-22Татаж үзэх
814Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8312020-12-22Татаж үзэх
815Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8322020-12-22Татаж үзэх
816Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8332020-12-22Татаж үзэх
817Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8342020-12-22Татаж үзэх
818Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8352020-12-22Татаж үзэх
819Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/8362020-12-23Татаж үзэх
820Тусгай зөвшөөрөл олгох, цуцлах тухайА/8372020-12-23Татаж үзэх
821Хөрөнгө гаргах тухайА/8382020-12-23Татаж үзэх
822Хөрөнгө гаргах тухайА/8392020-12-23Татаж үзэх
823
Хөрөнгө гаргах тухайА/8402020-12-23Татаж үзэх
824Хөрөнгө гаргах тухайА/8412020-12-23Татаж үзэх
825Хөрөнгө гаргах тухайА/8422020-12-23Татаж үзэх
826Хөрөнгө гаргах тухайА/8432020-12-23Татаж үзэх
827Хөрөнгө гаргах тухайА/8442020-12-23Татаж үзэх
828Хөрөнгө гаргах тухайА/8452020-12-23Татаж үзэх
829Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8462020-12-23Татаж үзэх
830Хөрөнгө гаргах тухайА/8472020-12-23Татаж үзэх
831Хөрөнгө гаргах тухайА/8492020-12-23Татаж үзэх
832Хөрөнгө гаргах тухайА/8502020-12-23Татаж үзэх
833Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухайА/8512020-12-23Татаж үзэх
834Хөрөнгө гаргах тухайА/8532020-12-23Татаж үзэх
835Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8542020-12-24Татаж үзэх
836Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8562020-12-24Татаж үзэх
837Жуух бичгээр шагнах тухайА/8572020-12-25Татаж үзэх
838Хөрөнгө гаргах тухайА/8582020-12-25Татаж үзэх
839Жуух бичгээр шагнах тухайА/8592020-12-25Татаж үзэх
840Комисс байгуулах тухайА/8602020-12-25Татаж үзэх
841Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8612020-12-25Татаж үзэх
842Хөрөнгө гаргах тухайА/8632020-12-25Татаж үзэх
843Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8642020-12-25Татаж үзэх
844Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/8662020-12-30Татаж үзэх
845Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/8672020-12-30Татаж үзэх
846Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8682020-12-30Татаж үзэх
847Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухайА/8692020-12-30Татаж үзэх
848Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8702020-12-30Татаж үзэх
849Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/8712020-12-30Татаж үзэх
850Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8722020-12-31Татаж үзэх
851Бүтцийг өөрчлөх тухайА/8732020-12-31Татаж үзэх
852Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8742020-12-31Татаж үзэх
853Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8752020-12-31Татаж үзэх
854Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/8762020-12-31Татаж үзэх
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
Б ЗАХИРАМЖ
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/012020-01-21Татаж үзэх
2З.Энхцэцэгийг ажилд эгүүлэн томилох тухайБ/022020-02-10Татаж үзэх
3Г.Гончигсүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/032020-02-20Татаж үзэх
4Б.Баярсүхийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/042020-02-20Татаж үзэх
5Б.Бямбажавыг ажилд эгүүлэн томилох тухайБ/052020-02-20Татаж үзэх
6Э.Дөлбадралыг ажилд эгүүлэн томилох тухайБ/062020-02-20Татаж үзэх
7Д.Манатыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/072020-03-31Татаж үзэх
8Е.Уатханыг ажилд томилох тухайБ/082020-03-31Татаж үзэх
9Т.Амангельдыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/092020-03-31Татаж үзэх
10Б.Шолданханыг ажилд томилох тухайБ/102020-03-31Татаж үзэх
11Төслийн кластер хариуцсан зохицуулагч томилох тухайБ/112020-04-08Татаж үзэх
12М.Цагаанцоожийг ажилд томилох тухайБ/122020-04-09Татаж үзэх
13Д.Мягмарцоожийг албан тушаалаас чөлөөлөх тухайБ/132020-05-04Татаж үзэх
14Ц.Ганданповронг албан тушаалд түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/142020-05-04Татаж үзэх
15Б.Батзаяаг ажилд томилох тухайБ/152020-05-04Татаж үзэх
16А.Өлзийбаярыг ажилд томилох тухайБ/162020-05-04Татаж үзэх
17Н.Ганбатыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/172020-07-09Татаж үзэх
18Г.Цэдэнбалыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/182020-07-31Татаж үзэх
19Ч.Түмэндэмбэрэлийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/192020-07-31Татаж үзэх
20Т.Баатарзоригийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/202020-07-31Татаж үзэх
21М.Насалмаад ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайБ/212020-07-31Татаж үзэх
22Д.Отгонтуяад ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайБ/222020-07-31Татаж үзэх
23Цалин шинэчлэн тогтоох тухайБ/252020-08-13Татаж үзэх
24Б.Батболдыг томилох тухайБ/262020-11-23Татаж үзэх
25У.Цэрэнтогтохыг томилох тухайБ/272020-11-23Татаж үзэх
26Ж.Мөнхзоригийг томилох тухайБ/282020-11-23Татаж үзэх
27О.Ганцоожийг томилох тухайБ/292020-11-23Татаж үзэх
28Б.Амгаланбадрахыг чөлөөлөх тухайБ/302020-11-30Татаж үзэх
29Б.Сугарбатыг чөлөөлөх тухайБ/312020-11-30Татаж үзэх
30Д.Октябрийг чөлөөлөх тухайБ/322020-11-30Татаж үзэх
31Б.Галдбадрахыг чөлөөлөх тухайБ/332020-11-30Татаж үзэх
32Д.Мөнхбатыг чөлөөлөх тухайБ/342020-11-30Татаж үзэх
33С.Баасандоржийг томилох тухайБ/352020-11-30Татаж үзэх
34Т.Лхагвасүрэнг томилох тухайБ/362020-11-30Татаж үзэх
35Ж.Дамдинбазарыг томилох тухайБ/372020-11-30Татаж үзэх
36З.Онолбаатарыг томилох тухайБ/382020-11-30Татаж үзэх
37Б.Батбилэгийг томилох тухайБ/392020-11-30Татаж үзэх
38С.Гантөмөрийг чөлөөлөх тухайБ/402020-11-30Татаж үзэх
39Ц.Цогтбаярыг томилох тухайБ/412020-12-01Татаж үзэх
40С.Лхамхүүг чөлөөлөх тухайБ/422020-12-16Татаж үзэх
41М.Баатарыг томилох тухайБ/432020-12-16Татаж үзэх
42Б.Энхбаярыг чөлөөлөх тухайБ/442020-12-16Татаж үзэх
43Х.Түмэндэлгэрийг томилох тухайБ/452020-12-16Татаж үзэх
44Ч.Уранчимэгийг чөлөөлөх тухайБ/462020-12-18Татаж үзэх
45Т.Дэлгэрсайханыг томилох тухайБ/472020-12-18Татаж үзэх
46Т.Батсүхийг чөлөөлөх тухайБ/482020-12-18Татаж үзэх
47Э.Уртнасанг томилох тухайБ/492020-12-18Татаж үзэх
48М.Пүрэвийг албан тушаалаас чөлөөлөх тухайБ/502020-12-25Татаж үзэх
49Н.Батмөнхөд ажил хавсруулах тухайБ/512020-12-25Татаж үзэх
50Ч.Нэргүйг томилох тухайБ/522020-12-30Татаж үзэх
51
52