Захирамж 2020 он

А ЗАХИРАМЖ

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Цэргийн бүртгэл явуулах тухайА/012020-01-02Татаж үзэх
2Газар өмчлүүлэх тухайА/022020-01-02Татаж үзэх
3Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/032020-01-02Татаж үзэх
4Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/042020-01-02Татаж үзэх
5Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/052020-01-06Татаж үзэх
6Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн томилох тухайА/062020-01-06Татаж үзэх
7Хичээл сургалтын үйл ажиллагааг түр хойшлуулах, хязгаарлах тухайА/072020-01-09Татаж үзэх
8Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/082020-01-09Татаж үзэх
9Хөрөнгө гаргах тухайА/092020-01-15Татаж үзэх
10Хөрөнгө гаргах тухайА/102020-01-15Татаж үзэх
11Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайА/112020-01-16Татаж үзэх
12Хөрөнгө гаргах тухайА/122020-01-16Татаж үзэх
13Орон нутгийн төсвийн 2020 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/132020-01-17Татаж үзэх
14Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/142020-01-17Татаж үзэх
15Нэрэмжит шалгалт, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухайА/152020-01-17Татаж үзэх
16Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага зохион байгуулах тухайА/162020-01-17Татаж үзэх
17Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/172020-01-17Татаж үзэх
18Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, түр түдгэлзүүлэх, цуцлах, өөрчлөлт хийх тухайА/182020-01-20Татаж үзэх
19Хөрөнгө гаргах тухайА/192020-01-20Татаж үзэх
20Хөрөнгө гаргах тухайА/202020-01-20Татаж үзэх
21Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн мөнгийг буцаан олгох тухайА/212020-01-20Татаж үзэх
22Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/222020-01-20Татаж үзэх
23Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/232020-01-21Татаж үзэх
24Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/242020-01-21Татаж үзэх
25Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/252020-01-21Татаж үзэх
26Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/262020-01-21Татаж үзэх
27Агуулахын газрын байнгын байршил тогтоох тухайА/272020-01-21Татаж үзэх
28Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/282020-01-21Татаж үзэх
29Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/292020-01-21Татаж үзэх
30Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухайА/302020-01-21Татаж үзэх
31Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/322020-01-27Татаж үзэх
32Агуулахын газрын байнгын байршил тогтоох тухайА/332020-01-28Татаж үзэх
33Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/342020-01-28Татаж үзэх
34Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/352020-01-28Татаж үзэх
35Урамшуулал олгох тухайА/362020-01-31Татаж үзэх
36Хөрөнгө гаргах тухайА/372020-01-31Татаж үзэх
37Хөрөнгө гаргах тухайА/382020-01-31Татаж үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/392020-01-30Татаж үзэх
39Хөрөнгө гаргах тухайА/402020-02-04Татаж үзэх
40Хөрөнгө гаргах тухайА/412020-02-03Татаж үзэх
41Боловсрол, соёл, урлагийн газрын бүтэц орон тоог батлах тухайА/422020-02-03Татаж үзэх
42Хөрөнгө гаргах тухайА/432020-02-03Татаж үзэх
43Зарим арга хэмжээг түр хориглох тухайА/442020-02-03Татаж үзэх
44Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/452020-02-03Татаж үзэх
45Хөрөнгө гаргах тухайА/462020-02-04Татаж үзэх
46Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга саалвчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/472020-02-04Татаж үзэх
47Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/482020-02-04Татаж үзэх
48Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/492020-02-04Татаж үзэх
49Хөрөнгө гаргах тухайА/502020-02-05Татаж үзэх
50Хөрөнгө гаргах тухайА/512020-02-05Татаж үзэх
51Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/522020-02-05Татаж үзэх
52Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухайА/532020-02-05Татаж үзэх
53Комисс байгуулах тухайА/542020-02-05Татаж үзэх
54Комисс байгуулах тухайА/552020-02-05Татаж үзэх
55Комисс байгуулах тухайА/562020-02-05Татаж үзэх
56Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/572020-02-06Татаж үзэх
57Хөрөнгө гаргах тухайА/592020-02-06Татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/602020-02-06Татаж үзэх
59Хөрөнгө гаргах тухайА/612020-02-06Татаж үзэх
60Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/622020-02-07Татаж үзэх
61Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/632020-02-07Татаж үзэх
62Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/642020-02-07Татаж үзэх
63Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/652020-02-07Татаж үзэх
64Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/662020-02-07Татаж үзэх
65Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/672020-02-07Татаж үзэх
66Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/682020-02-07Татаж үзэх
67Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/692020-02-07Татаж үзэх
68Жуух бичгээр шагнах тухайА/702020-02-10Татаж үзэх
69Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн орлогыг буцаан олгох тухайА/712020-02-10Татаж үзэх
70Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/722020-02-10Татаж үзэх
71Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/732020-02-10Татаж үзэх
72Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/742020-02-10Татаж үзэх
73Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/752020-02-10Татаж үзэх
74Хөрөнгө гаргах тухайА/762020-02-10Татаж үзэх
75Хөрөнгө гаргах тухайА/772020-02-10Татаж үзэх
76Хөрөнгө гаргах тухайА/782020-02-10Татаж үзэх
77Хөрөнгө төвлөрүүлэх тухайА/792020-02-10Татаж үзэх
78Жуух бичгээр шагнах тухайА/802020-02-10Татаж үзэх
79Нүүрс тээвэрлэлтийг түр хориглох тухайА/812020-02-11Татаж үзэх
80Зарим үйлчилгээний байгууллагуудад цагийн хязгаарлалт тогтоох тухайА/832020-02-12Татаж үзэх
81Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/842020-02-12Татаж үзэх
82Газар өмчлүүлэх тухайА/852020-02-12Татаж үзэх
83Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/862020-02-12Татаж үзэх
84Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/872020-02-12Татаж үзэх
85Газар эзэмших эрх шилжүүлэхА/882020-02-12Татаж үзэх
86Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/892020-02-12Татаж үзэх
87Хөрөнгө гаргах тухайА/902020-02-12Татаж үзэх
88Зарим үйлчилгээний байгууллагуудад цагийн хязгаарлалт тогтоож, зарим үйлчилгээг хориглох тухайА/912020-02-12Татаж үзэх
89Зарим үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухайА/922020-02-12Татаж үзэх
90Хөрөнгө гаргах тухайА/932020-02-13Татаж үзэх
91Хөрөнгө гаргах тухайА/942020-02-13Татаж үзэх
92Комисс байгуулах тухайА/952020-02-14Татаж үзэх
93Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/962020-02-14Татаж үзэх
94Шуурхай штаб байгуулах тухайА/972020-02-14Татаж үзэх
95Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/982020-02-17Татаж үзэх
96хөрөнгө гаргах тухайА/992020-02-17Татаж үзэх
97Хөрөнгө гаргах тухайА/1002020-02-17Татаж үзэх
98Хөрөнгө гаргах тухайА/1012020-02-17Татаж үзэх
99Хөрөнгө гаргах тухайА/1022020-02-18Татаж үзэх
100Хөрөнгө гаргах тухайА/1032020-02-18Татаж үзэх
101Хөрөнгө гаргах тухайА/1042020-02-18Татаж үзэх
102Хязгаарлалт тогтоох тухайА/1052020-02-18Татаж үзэх
103Хөрөнгө гаргах тухайА/1062020-02-18Татаж үзэх
104Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хөрөнгө гаргах тухайА/1072020-02-18Татаж үзэх
105Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухайА/1082020-02-18Татаж үзэх
106Хөрөнгө гаргах тухайА/1092020-02-19Татаж үзэх
107Чөлөө олгох тухайА/1102020-02-19Татаж үзэх
108Хөрөнгө гаргах тухайА/1112020-02-19Татаж үзэх
109Захирамжийн биелэлт түдгэлзүүлэх тухайА/1122020-02-19Татаж үзэх
110Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1132020-02-19Татаж үзэх
111Хөрөнгө гаргах тухайА/1142020-02-19Татаж үзэх
112Хугацаа сунгах тухайА/1162020-02-26Татаж үзэх
113Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1172020-02-27Татаж үзэх
114Хөрөнгө гаргах тухайА/1192020-03-02Татаж үзэх
115Хөрөнгө гаргах тухайА/1202020-03-20Татаж үзэх
116Хөрөнгө гаргах тухайА/1212020-03-02Татаж үзэх
117Зарим үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухайА/1222020-03-02Татаж үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1232020-03-03Татаж үзэх
Б ЗАХИРАМЖ
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/012020-01-21Татаж үзэх
2З.Энхцэцэгийг ажилд эгүүлэн томилох тухайБ/022020-02-10Татаж үзэх