Захирамж 2020 он

А ЗАХИРАМЖ

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Цэргийн бүртгэл явуулах тухайА/012020-01-02Татаж үзэх
2Газар өмчлүүлэх тухайА/022020-01-02Татаж үзэх
3Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/032020-01-02Татаж үзэх
4Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/042020-01-02Татаж үзэх
5Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/052020-01-06Татаж үзэх
6Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн томилох тухайА/062020-01-06Татаж үзэх
7Хичээл сургалтын үйл ажиллагааг түр хойшлуулах, хязгаарлах тухайА/072020-01-09Татаж үзэх
8Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/082020-01-09Татаж үзэх
9Хөрөнгө гаргах тухайА/092020-01-15Татаж үзэх
10Хөрөнгө гаргах тухайА/102020-01-15Татаж үзэх
11Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайА/112020-01-16Татаж үзэх
12Хөрөнгө гаргах тухайА/122020-01-16Татаж үзэх
13Орон нутгийн төсвийн 2020 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/132020-01-17Татаж үзэх
14Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/142020-01-17Татаж үзэх
15Нэрэмжит шалгалт, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухайА/152020-01-17Татаж үзэх
16Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага зохион байгуулах тухайА/162020-01-17Татаж үзэх
17Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/172020-01-17Татаж үзэх
18Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, түр түдгэлзүүлэх, цуцлах, өөрчлөлт хийх тухайА/182020-01-20Татаж үзэх
19Хөрөнгө гаргах тухайА/192020-01-20Татаж үзэх
20Хөрөнгө гаргах тухайА/202020-01-20Татаж үзэх
21Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн мөнгийг буцаан олгох тухайА/212020-01-20Татаж үзэх
22Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/222020-01-20Татаж үзэх
23Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайА/232020-01-21Татаж үзэх
24Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/242020-01-21Татаж үзэх
25Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/252020-01-21Татаж үзэх
26Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/262020-01-21Татаж үзэх
27Агуулахын газрын байнгын байршил тогтоох тухайА/272020-01-21Татаж үзэх
28Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/282020-01-21Татаж үзэх
29Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/292020-01-21Татаж үзэх
30Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухайА/302020-01-21Татаж үзэх
31Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/322020-01-27Татаж үзэх
32Агуулахын газрын байнгын байршил тогтоох тухайА/332020-01-28Татаж үзэх
33Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/342020-01-28Татаж үзэх
34Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/352020-01-28Татаж үзэх
35Урамшуулал олгох тухайА/362020-01-31Татаж үзэх
36Хөрөнгө гаргах тухайА/372020-01-31Татаж үзэх
37Хөрөнгө гаргах тухайА/382020-01-31Татаж үзэх
38Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/392020-01-30Татаж үзэх
39Хөрөнгө гаргах тухайА/402020-02-04Татаж үзэх
40Хөрөнгө гаргах тухайА/412020-02-03Татаж үзэх
41Боловсрол, соёл, урлагийн газрын бүтэц орон тоог батлах тухайА/422020-02-03Татаж үзэх
42Хөрөнгө гаргах тухайА/432020-02-03Татаж үзэх
43Зарим арга хэмжээг түр хориглох тухайА/442020-02-03Татаж үзэх
44Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/452020-02-03Татаж үзэх
45Хөрөнгө гаргах тухайА/462020-02-04Татаж үзэх
46Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга саалвчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/472020-02-04Татаж үзэх
47Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/482020-02-04Татаж үзэх
48Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/492020-02-04Татаж үзэх
49Хөрөнгө гаргах тухайА/502020-02-05Татаж үзэх
50Хөрөнгө гаргах тухайА/512020-02-05Татаж үзэх
51Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/522020-02-05Татаж үзэх
52Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах тухайА/532020-02-05Татаж үзэх
53Комисс байгуулах тухайА/542020-02-05Татаж үзэх
54Комисс байгуулах тухайА/552020-02-05Татаж үзэх
55Комисс байгуулах тухайА/562020-02-05Татаж үзэх
56Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/572020-02-06Татаж үзэх
57Хөрөнгө гаргах тухайА/592020-02-06Татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/602020-02-06Татаж үзэх
59Хөрөнгө гаргах тухайА/612020-02-06Татаж үзэх
60Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/622020-02-07Татаж үзэх
61Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/632020-02-07Татаж үзэх
62Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/642020-02-07Татаж үзэх
63Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/652020-02-07Татаж үзэх
64Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/662020-02-07Татаж үзэх
65Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/672020-02-07Татаж үзэх
66Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/682020-02-07Татаж үзэх
67Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/692020-02-07Татаж үзэх
68Жуух бичгээр шагнах тухайА/702020-02-10Татаж үзэх
69Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн орлогыг буцаан олгох тухайА/712020-02-10Татаж үзэх
70Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/722020-02-10Татаж үзэх
71Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/732020-02-10Татаж үзэх
72Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/742020-02-10Татаж үзэх
73Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/752020-02-10Татаж үзэх
74Хөрөнгө гаргах тухайА/762020-02-10Татаж үзэх
75Хөрөнгө гаргах тухайА/772020-02-10Татаж үзэх
76Хөрөнгө гаргах тухайА/782020-02-10Татаж үзэх
77Хөрөнгө төвлөрүүлэх тухайА/792020-02-10Татаж үзэх
78Жуух бичгээр шагнах тухайА/802020-02-10Татаж үзэх
79Нүүрс тээвэрлэлтийг түр хориглох тухайА/812020-02-11Татаж үзэх
80Зарим үйлчилгээний байгууллагуудад цагийн хязгаарлалт тогтоох тухайА/832020-02-12Татаж үзэх
81Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/842020-02-12Татаж үзэх
82Газар өмчлүүлэх тухайА/852020-02-12Татаж үзэх
83Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/862020-02-12Татаж үзэх
84Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/872020-02-12Татаж үзэх
85Газар эзэмших эрх шилжүүлэхА/882020-02-12Татаж үзэх
86Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/892020-02-12Татаж үзэх
87Хөрөнгө гаргах тухайА/902020-02-12Татаж үзэх
88Зарим үйлчилгээний байгууллагуудад цагийн хязгаарлалт тогтоож, зарим үйлчилгээг хориглох тухайА/912020-02-12Татаж үзэх
89Зарим үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухайА/922020-02-12Татаж үзэх
90Хөрөнгө гаргах тухайА/932020-02-13Татаж үзэх
91Хөрөнгө гаргах тухайА/942020-02-13Татаж үзэх
92Комисс байгуулах тухайА/952020-02-14Татаж үзэх
93Олон улсын хуралд оролцуулах тухайА/962020-02-14Татаж үзэх
94Шуурхай штаб байгуулах тухайА/972020-02-14Татаж үзэх
95Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/982020-02-17Татаж үзэх
96хөрөнгө гаргах тухайА/992020-02-17Татаж үзэх
97Хөрөнгө гаргах тухайА/1002020-02-17Татаж үзэх
98Хөрөнгө гаргах тухайА/1012020-02-17Татаж үзэх
99Хөрөнгө гаргах тухайА/1022020-02-18Татаж үзэх
100Хөрөнгө гаргах тухайА/1032020-02-18Татаж үзэх
101Хөрөнгө гаргах тухайА/1042020-02-18Татаж үзэх
102Хязгаарлалт тогтоох тухайА/1052020-02-18Татаж үзэх
103Хөрөнгө гаргах тухайА/1062020-02-18Татаж үзэх
104Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хөрөнгө гаргах тухайА/1072020-02-18Татаж үзэх
105Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухайА/1082020-02-18Татаж үзэх
106Хөрөнгө гаргах тухайА/1092020-02-19Татаж үзэх
107Чөлөө олгох тухайА/1102020-02-19Татаж үзэх
108Хөрөнгө гаргах тухайА/1112020-02-19Татаж үзэх
109Захирамжийн биелэлт түдгэлзүүлэх тухайА/1122020-02-19Татаж үзэх
110Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1132020-02-19Татаж үзэх
111Хөрөнгө гаргах тухайА/1142020-02-19Татаж үзэх
112Хугацаа сунгах тухайА/1162020-02-26Татаж үзэх
113Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1172020-02-27Татаж үзэх
114Хөрөнгө гаргах тухайА/1192020-03-02Татаж үзэх
115Хөрөнгө гаргах тухайА/1202020-03-20Татаж үзэх
116Хөрөнгө гаргах тухайА/1212020-03-02Татаж үзэх
117Зарим үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухайА/1222020-03-02Татаж үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1232020-03-03Татаж үзэх
119Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1242020-03-04Татаж үзэх
120Хөрөнгө гаргах тухайА/1252020-03-04Татаж үзэх
121Мал, амьтны халварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээг зохион байгуулах тухайА/1262020-03-04Татаж үзэх
122Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1282020-03-04Татаж үзэх
123Оюутан цэрэг сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/1292020-03-04Татаж үзэх
124Хөрөнгө гаргах тухайА/1302020-03-04Татаж үзэх
125Зарим үйл ажиллагааг хориглох тухайА/1312020-03-04Татаж үзэх
126Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1322020-03-05Татаж үзэх
127Комисс байгуулах тухайА/1332020-03-05Татаж үзэх
128Комисс байгуулах тухайА/1342020-03-05Татаж үзэх
129Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1352020-03-05Татаж үзэх
130Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1362020-03-05Татаж үзэх
131Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1372020-03-05Татаж үзэх
132Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1382020-03-05Татаж үзэх
133Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1392020-03-05Татаж үзэх
134Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1402020-03-05Татаж үзэх
135Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1412020-03-05Татаж үзэх
136Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1422020-03-05Татаж үзэх
137Хөрөнгө гаргах тухайА/1432020-03-05Татаж үзэх
138Хөрөнгө гаргах тухайА/1442020-03-05Татаж үзэх
139Хөрөнгө гаргах тухайА/1452020-03-09Татаж үзэх
140Улсын комисс байгуулах тухайА/1462020-03-10Татаж үзэх
141Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1472020-03-10Татаж үзэх
142Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1482020-03-10Татаж үзэх
143Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/1492020-03-10Татаж үзэх
144Согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг түр хориглох тухайА/1502020-03-10Татаж үзэх
145Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухайА/1512020-03-11Татаж үзэх
146Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1522020-03-12Татаж үзэх
147Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1532020-03-16Татаж үзэх
148Хөрөнгө гаргах тухайА/1542020-03-16Татаж үзэх
149Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/1552020-03-16Татаж үзэх
150Комисс томилох тухайА/1562020-03-19Татаж үзэх
151Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/1572020-03-16Татаж үзэх
152Комисс байгуулах тухайА/1582020-03-17Татаж үзэх
153Түр журам батлах тухайА/1592020-03-17Татаж үзэх
154Комисс байгуулах тухайА/1602020-03-17Татаж үзэх
155Хөрөнгө гаргах тухайА/1612020-03-18Татаж үзэх
156Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/1622020-03-18Татаж үзэх
157Хөрөнгө гаргах тухайА/1632020-03-18Татаж үзэх
158Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1642020-03-19Татаж үзэх
159Нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх тухайА/1652020-03-19Татаж үзэх
160Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1662020-03-19Татаж үзэх
161Хөрөнгө гаргах тухайА/1672020-03-23Татаж үзэх
162Баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухайА/1682020-03-23Татаж үзэх
163Хөрөнгө гаргах тухайА/1692020-03-23Татаж үзэх
164Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1702020-03-23Татаж үзэх
165Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1712020-03-25Татаж үзэх
166Хөрөнгө гаргах тухайА/1722020-03-25Татаж үзэх
167Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1732020-03-26Татаж үзэх
168Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1742020-03-26Татаж үзэх
169Хөрөнгө гаргах тухайА/1752020-03-26Татаж үзэх
170Хөрөнгө гаргах тухайА/1762020-03-27Татаж үзэх
171Хөрөнгө гаргах тухайА/1772020-03-27Татаж үзэх
172Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх тухайА/1782020-03-30Татаж үзэх
173Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/1792020-03-30Татаж үзэх
174Газар өмчлөх эрх дуусгавар болох тухайА/1802020-03-30Татаж үзэх
175Газар өмчлүүлэх тухайА/1812020-03-30Татаж үзэх
176Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1822020-03-30Татаж үзэх
177Улсын комисс байгуулах тухайА/1832020-03-31Татаж үзэх
178Улсын комисс байгуулах тухайА/1842020-03-31Татаж үзэх
179Улсын комисс байгуулах тухайА/1852020-03-31Татаж үзэх
180Зарим үйлчилгээний байгууллагуудад цагийн хязгаарлалт тогтоож, зарим үйлчилгээг хориглох тухайА/1862020-03-31Татаж үзэх
181Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/1872020-03-31Татаж үзэх
182Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1882020-03-31Татаж үзэх
183Төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмшүүлэх тухайА/1892020-03-31Татаж үзэх
184Зөвшөөрөл олгох тухайА/1902020-03-31Татаж үзэх
185Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1912020-04-02Татаж үзэх
186Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1922020-04-02Татаж үзэх
187Хөрөнгө гаргах тухайА/1932020-04-03Татаж үзэх
188Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1942020-04-03Татаж үзэх
189Хөрөнгө гаргах тухайА/1952020-04-03Татаж үзэх
190Хөрөнгө гаргах тухайА/1962020-04-03Татаж үзэх
191Хөрөнгө гаргах тухайА/1972020-04-03Татаж үзэх
192Хөрөнгө гаргах тухайА/1982020-04-03Татаж үзэх
193Хавсран гүйцэтгэгчээс чөлөөлөх тухайА/1992020-04-06Татаж үзэх
194Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2002020-04-06Татаж үзэх
195Эм био бэлдмэлийн эрх олгох тухайА/2012020-04-06Татаж үзэх
196Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2022020-04-07Татаж үзэх
197Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2032020-04-08Татаж үзэх
198Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2042020-04-08Татаж үзэх
199Хөрөнгө гаргах тухайА/2052020-04-08Татаж үзэх
200Хөрөнгө гаргах тухайА/2062020-04-08Татаж үзэх
201Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухайА/2072020-04-09Татаж үзэх
202Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2082020-04-09Татаж үзэх
203Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/2092020-04-10Татаж үзэх
204Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/2102020-04-10Татаж үзэх
205Хөрөнгө гаргах тухайА/2112020-04-14Татаж үзэх
206Газар эзэмших гэрчилгээ хүчингүй болгох тухайА/2122020-04-15Татаж үзэх
207Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2132020-04-16Татаж үзэх
208Хөрөнгө гаргах тухайА/2142020-04-16Татаж үзэх
209Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/2152020-04-17Татаж үзэх
210Цалингын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухайА/2162020-04-17Татаж үзэх
211Хөрөнгө гаргах тухайА/2172020-04-17Татаж үзэх
212Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2192020-04-17Татаж үзэх
213Хөрөнгө гаргах тухайА/2202020-04-17Татаж үзэх
214Хөрөнгө гаргах тухайА/2212020-04-17Татаж үзэх
215Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2222020-04-21Татаж үзэх
216Жуух бичгээр шагнах тухайА/2232020-04-21Татаж үзэх
217Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2242020-04-21Татаж үзэх
218Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2252020-04-22Татаж үзэх
219Хөрөнгө гаргах тухайА/2262020-04-22Татаж үзэх
220Хөрөнгө гаргах тухайА/2272020-04-23Татаж үзэх
221Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2282020-04-23Татаж үзэх
222Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2292020-04-23Татаж үзэх
223Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгож, газар өмчлөх эрхийг сэргээх тухайА/2302020-04-23Татаж үзэх
224Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2312020-04-24Татаж үзэх
225Хөрөнгө гаргах тухайА/2322020-04-23Татаж үзэх
226Хөрөнгө гаргах тухайА/2332020-04-24Татаж үзэх
227Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2342020-04-24Татаж үзэх
228Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2352020-04-24Татаж үзэх
229Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2362020-04-26Татаж үзэх
230Хөрөнгө гаргах тухайА/2372020-04-24Татаж үзэх
231Хөрөнгө гаргах тухайА/2382020-04-24Татаж үзэх
232Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2392020-04-27Татаж үзэх
233Улсын комисс байгуулах тухайА/2402020-04-27Татаж үзэх
234Төслийн аймгийн зөвлөл байгуулах тухайА/2412020-04-27Татаж үзэх
235Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2432020-04-28Татаж үзэх
236Хөрөнгө гаргах тухайА/2442020-04-28Татаж үзэх
237Хөрөнгө гаргах тухайА/2452020-04-29Татаж үзэх
238Хөрөнгө гаргах тухайА/2462020-04-29Татаж үзэх
239Зарим үйлчилгээний байгууллагуудад цагийн хязгаарлалт тогтоох тухайА/2472020-04-30Татаж үзэх
240Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/2482020-04-30Татаж үзэх
241Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/2492020-04-30Татаж үзэх
242Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2502020-04-30Татаж үзэх
243Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2512020-04-30Татаж үзэх
244Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/2522020-04-30Татаж үзэх
245Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, түр түтгэлзүүлэх, цуцлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/2532020-04-30Татаж үзэх
246Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/2542020-04-30Татаж үзэх
247Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2552020-04-30Татаж үзэх
248Агуулахын газрын байнгын байршил тогтоох тухайА/2562020-05-04Үзэх боломжгүй
249Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2572020-05-04Татаж үзэх
250Улсын комисс байгуулах тухайА/2582020-05-05Татаж үзэх
251Орон нутгийн техникийн зөвлөлийн баг байгуулах тухайА/2592020-05-05Татаж үзэх
252Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2602020-05-05Татаж үзэх
253Аймгийн "Алдарт уяач" цолоор шагнах тухайА/2612020-05-05Татаж үзэх
254Хөрөнгө гаргах тухайА/2622020-05-06Татаж үзэх
255Мал, амьтны шимэчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухайА/2632020-05-06Татаж үзэх
256Болзолт уралдааны журам батлах тухайА/2642020-05-06Татаж үзэх
257Зарим спорт заал, сургалтын төвийн үйл ажиллагааг нээх тухайА/2652020-05-06Татаж үзэх
258Хөрөнгө гаргах тухайА/2662020-05-07Татаж үзэх
259Хөрөнгө гаргах тухайА/2672020-05-08Татаж үзэх
260Төсөвт зохицуулалт хийх тухайА/2682020-05-12Татаж үзэх
261Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2692020-05-13Татаж үзэх
262Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2702020-05-13Татаж үзэх
263Шилдэг, Тэргүүний сум, баг, аж ахуйн нэгж албан байгууллага шалгаруулах тухайА/2712020-05-13Татаж үзэх
264Хөрөнгө гаргах тухайА/2722020-05-13Татаж үзэх
265Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2732020-05-13Татаж үзэх
266Хөрөнгө гаргах тухайА/2742020-05-13Татаж үзэх
267Хөрөнгө гаргах тухайА/2752020-05-13Татаж үзэх
268Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2762020-05-13Татаж үзэх
269Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2772020-05-15Татаж үзэх
270Улсын комисс байгуулах тухайА/2782020-05-18Татаж үзэх
271Улсын комисс байгуулах тухайА/2792020-05-18Татаж үзэх
272Улсын комисс байгуулах тухайА/2802020-05-20Татаж үзэх
273Улсын комисс байгуулах тухайА/2812020-05-21Татаж үзэх
274Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2822020-05-21Татаж үзэх
275Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2832020-05-21Татаж үзэх
276Хөрөнгө гаргах тухайА/2842020-05-22Татаж үзэх
277Хөрөнгө гаргах тухайА/2852020-05-22Татаж үзэх
278Хөрөнгө гаргах тухайА/2872020-05-25Татаж үзэх
279Хөрөнгө гаргах тухайА/2882020-05-25Татаж үзэх
280Хөрөнгө гаргах тухайА/2892020-05-26Татаж үзэх
281Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2902020-05-27Татаж үзэх
282Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2912020-05-28Татаж үзэх
283Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2922020-05-28Татаж үзэх
284Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2932020-05-28Татаж үзэх
285Хөрөнгө гаргах тухайА/2942020-05-28Татаж үзэх
286Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2952020-05-29Татаж үзэх
287Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухайА/2962020-06-03Татаж үзэх
288Хөрөнгө гаргах тухайА/2972020-06-03Татаж үзэх
289Хөрөнгө гаргах тухайА/2982020-06-03Татаж үзэх
290Зэрэг дэв олгох тухайА/2992020-06-04Татаж үзэх
291Комисс байгуулах тухайА/3012020-06-04Татаж үзэх
292Комисс байгуулах тухайА/3022020-06-04Татаж үзэх
293Комисс байгуулах тухайА/3032020-06-04Татаж үзэх
294Комисс байгуулах тухайА/3042020-06-04Татаж үзэх
295Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3052020-06-04Татаж үзэх
296Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3062020-06-04Татаж үзэх
297Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3072020-06-04Татаж үзэх
298Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3082020-06-04Татаж үзэх
299Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/3092020-06-08Татаж үзэх
300Хөрөнгө гаргах тухайА/3102020-06-08Татаж үзэх
301Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3112020-06-08Татаж үзэх
302Авто зам байгуулах зурвас газрыг тогтоох тухайА/3122020-06-09
303Хөрөнгө гаргах тухайА/3132020-06-09Татаж үзэх
304Хөрөнгө гаргах тухайА/3142020-06-09Татаж үзэх
305Хөрөнгө гаргах тухайА/3152020-06-09Татаж үзэх
306Хөрөнгө гаргах тухайА/3162020-06-09Татаж үзэх
307Хөрөнгө гаргах тухайА/3172020-06-09Татаж үзэх
308Эрх шилжүүлэх тухайА/3182020-06-11Татаж үзэх
309Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3192020-06-11Татаж үзэх
310Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухайА/3202020-06-15Татаж үзэх
311Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3212020-06-15Татаж үзэх
312Захирамжинд нэмэлт оруулах тухайА/3222020-06-15Татаж үзэх
313Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3232020-06-15Татаж үзэх
314Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3242020-06-15Татаж үзэх
315Хөрөнгө гаргах тухайА/3252020-06-16Татаж үзэх
316Хөрөнгө гаргах тухайА/3262020-06-16Татаж үзэх
317Улсын комисс байгуулах тухайА/3272020-06-17Татаж үзэх
318Газар өмчлүүлэх тухайА/3282020-06-18Татаж үзэх
319Газар өмчлүүлэх тухайА/3292020-06-18Татаж үзэх
320Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3302020-06-18Татаж үзэх
321Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3312020-06-19Татаж үзэх
322Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3322020-06-19Татаж үзэх
323Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3332020-06-19Татаж үзэх
324Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3342020-06-19Татаж үзэх
325Улсын Их Хурлын ээлжит сонгуультай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухайА/3352020-06-22Татаж үзэх
326Хөрөнгө гаргах тухайА/3362020-06-22Татаж үзэх
327Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухайА/3372020-06-29Татаж үзэх
328Ээлжийн амралт олгох тухайА/3382020-06-29Татаж үзэх
329Эрх шилжүүлэх тухайА/3392020-06-29Татаж үзэх
330Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухайА/3402020-06-29Татаж үзэх
331Хөрөнгө гаргах тухайА/3412020-06-30Татаж үзэх
332Хөрөнгө гаргах тухайА/3422020-06-30Татаж үзэх
333Хөрөнгө гаргах тухайА/3432020-06-30Татаж үзэх
334Хөрөнгө гаргах тухайА/3442020-06-30Татаж үзэх
335Захирамжинд нэмэлт оруулах тухайА/3452020-06-30Татаж үзэх
336Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухайА/3462020-06-30Татаж үзэх
337Хөрөнгө гаргах тухайА/3472020-07-02Татаж үзэх
338Хөрөнгө гаргах тухайА/3482020-07-02Татаж үзэх
339Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3492020-07-02Татаж үзэх
340Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3502020-07-03Татаж үзэх
341Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3532020-07-06Татаж үзэх
342Комисс байгуулах тухайА/3542020-07-06Татаж үзэх
343Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3552020-07-06Татаж үзэх
344Албан байгууллагын дарга нарын 2020 оны ээлжийн амралтанд зохицуулалт хийх тухайА/3562020-07-06Татаж үзэх
345Сумдын Засаг дарга нарын 2020 оны ээлжийн амралтанд зохицуулалт хийх тухайА/3572020-07-06Татаж үзэх
346Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3582020-07-06Татаж үзэх
347Хөрөнгө гаргах тухайА/3602020-07-07Татаж үзэх
348Хөрөнгө гаргах тухайА/3612020-07-07Татаж үзэх
349Хөрөнгө гаргах тухайА/3622020-07-07Татаж үзэх
350Хөрөнгө гаргах тухайА/3632020-07-07Татаж үзэх
351Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3642020-07-07Татаж үзэх
352Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/3652020-07-07Татаж үзэх
353Газар эзэмших хэмжээ өөрчлөх тухайА/3662020-07-07Татаж үзэх
354Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/3672020-07-07Татаж үзэх
355Нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх тухайА/3682020-07-07Татаж үзэх
356Газар өмчлүүлэх тухайА/3692020-07-07Татаж үзэх
357Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/3702020-07-07Татаж үзэх
358Дэд хороо байгуулах тухайА/3712020-07-07Татаж үзэх
359Хөрөнгө гаргах тухайА/3722020-07-07Татаж үзэх
360Хөрөнгө гаргах тухайА/3732020-07-08Татаж үзэх
361Зардал батлах тухайА/3742020-07-08Татаж үзэх
362Хөрөнгө гаргах тухайА/3752020-07-08Татаж үзэх
363Хөрөнгө гаргах тухайА/3762020-07-08Татаж үзэх
364Хөрөнгө гаргах тухайА/3772020-07-08Татаж үзэх
365Жуух бичгээр шагнах тухайА/3782020-07-08Татаж үзэх
366Жуух бичгээр шагнах тухайА/3792020-07-08Татаж үзэх
367Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3802020-07-08Татаж үзэх
368Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3812020-07-08Татаж үзэх
369Цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах, халах тухайА/3822020-07-09Татаж үзэх
370Хөрөнгө гаргах тухайА/3832020-07-10Татаж үзэх
371Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/3842020-07-10Татаж үзэх
372Хөрөнгө гаргах тухайА/3852020-07-10Татаж үзэх
373Цол олгох тухайА/3862020-07-12Татаж үзэх
374Цол олгох тухайА/3872020-07-12Татаж үзэх
375Цол олгох тухайА/3882020-07-12Татаж үзэх
376Цол олгох тухайА/3892020-07-12Татаж үзэх
377Цол олгох тухайА/3902020-07-12Татаж үзэх
378Цол олгох тухайА/3912020-07-12Татаж үзэх
379Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3932020-07-12Татаж үзэх
380Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3942020-07-17Татаж үзэх
381Хэсэгчилсэн хөл хорио цуцлах тухайА/3952020-07-20Татаж үзэх
382Газар албадан чөлөөлөх тухайА/3962020-07-22Татаж үзэх
383Үйлчилгээний байгууллагын цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/3972020-07-22Татаж үзэх
384Дулаан нийлүүлэлтийн тооцоог тоолуурт шилжүүлэх тухайА/3982020-07-23Татаж үзэх
385Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/3992020-07-23Татаж үзэх
386Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4002020-07-23Татаж үзэх
387Жуух бичгээр шагнах тухайА/4012020-07-24Татаж үзэх
388Комисс байгуулах тухайА/4022020-07-27Татаж үзэх
389Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4032020-07-27Татаж үзэх
390Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4042020-07-27Татаж үзэх
391Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4052020-07-27Татаж үзэх
392Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4062020-07-27Татаж үзэх
393Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4072020-07-27Татаж үзэх
394Жуух бичгээр шагнах тухайА/4082020-07-28Татаж үзэх
395Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4092020-07-28Татаж үзэх
396Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4102020-07-28Татаж үзэх
397Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4112020-07-28Татаж үзэх
398Комисс байгуулах тухайА/4122020-07-29Татаж үзэх
399Хөрөнгө гаргах тухайА/4132020-07-31Татаж үзэх
400Шагнаж хөрөнгө гаргах тухайА/4142020-07-31Татаж үзэх
401Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4152020-07-31Татаж үзэх
402Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4162020-08-03Татаж үзэх
403Жуух бичгээр шагнах тухайА/4172020-08-03Татаж үзэх
404Мөнгөн урамшуулал олгох зөвшөөрөх тухайА/4182020-08-03Татаж үзэх
405Мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/4192020-08-03Татаж үзэх
406Хөрөнгө гаргах тухайА/4202020-08-03Татаж үзэх
407Комисс байгуулах тухайА/4212020-08-04Татаж үзэх
408Комисс байгуулах тухайА/4222020-08-04Татаж үзэх
409Бэлчээрийн даац, багтаамжийн судалгааны ажлыг зохион байгуулах тухайА/4232020-08-06Татаж үзэх
410Комисс байгуулах тухайА/4242020-08-06Татаж үзэх
411Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4252020-08-06Татаж үзэх
412Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4262020-08-06Татаж үзэх
413Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4272020-08-07Татаж үзэх
414Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4282020-08-07Татаж үзэх
415Хөрөнгө гаргах тухайА/4292020-08-11Татаж үзэх
416Хөрөнгө гаргах тухайА/4302020-08-13Татаж үзэх
417Хөрөнгө гаргах тухайА/4312020-08-13Татаж үзэх
418Хөрөнгө гаргах тухайА/4322020-08-13Татаж үзэх
419Хөрөнгө гаргах тухайА/4332020-08-13Татаж үзэх
420Ажлын хэсэг томилох тухайА/4342020-08-13Татаж үзэх
421Хөрөнгө гаргах тухайА/4352020-08-14Татаж үзэх
422Хөрөнгө гаргах тухайА/4362020-08-14Татаж үзэх
423Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухайА/4372020-08-14Татаж үзэх
424Хөрнөгө гаргах тухайА/4382020-08-14Татаж үзэх
425Төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухайА/4392020-08-14Татаж үзэх
426Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухайА/4402020-08-14Татаж үзэх
427Хөрөнгө гаргах тухайА/4412020-08-18Татаж үзэх
428Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/4422020-08-18Татаж үзэх
429Комисс байгуулах тухайА/4432020-08-18Татаж үзэх
430Комисс байгуулах тухайА/4442020-08-18Татаж үзэх
431Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4452020-08-19Татаж үзэх
432Комисс байгуулах тухайА/4462020-08-19Татаж үзэх
433Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4472020-08-19Татаж үзэх
434Хөрөнгө гаргах тухайА/4482020-08-19Татаж үзэх
435Хөрөнгө гаргах тухайА/4492020-08-20Татаж үзэх
436Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4502020-08-20Татаж үзэх
437Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4512020-08-20Татаж үзэх
438Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4522020-08-21Татаж үзэх
439Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4532020-08-21Татаж үзэх
440Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4542020-08-21Татаж үзэх
441Газар өмчлүүлэх эрх шилжүүлэх тухайА/4552020-08-21Татаж үзэх
442Хөрөнгө гаргах тухайA/4562020-08-27Татаж үзэх
443Хөрөнгө гаргах тухайA/4572020-08-27Татаж үзэх
444Хөрөнгө гаргах тухайА/4582020-08-27Татаж үзэх
445Хөрөнгө гаргах тухайА/4592020-08-27Татаж үзэх
446Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4602020-08-27Татаж үзэх
447Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4612020-08-27Татаж үзэх
448Хөрөнгө гаргах тухайА/4622020-08-27Татаж үзэх
449Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4632020-08-27Татаж үзэх
450Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4642020-08-27Татаж үзэх
451Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4652020-08-27Татаж үзэх
452Жуух бичгээр шагнах тухайА/4662020-08-28Татаж үзэх
453Хөрөнгө гаргах тухайА/4672020-08-28Татаж үзэх
454Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/4682020-08-31Татаж үзэх
455мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, түр түтгэлзүүлэх, цуцлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/4692020-08-31Татаж үзэх
456Хөрөнгө гаргах тухайА/4702020-09-01Татаж үзэх
457Хөрөнгө гаргах тухайА/4712020-09-01Татаж үзэх
458Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/4722020-09-01Татаж үзэх
459Газар өмчлүүлэх тухайА/4732020-09-01Татаж үзэх
460Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/4742020-09-01Татаж үзэх
461Газар өмчлүүлэх тухайА/4752020-09-01Татаж үзэх
462Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/4762020-09-01Татаж үзэх
463Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4772020-09-01
464Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/4782020-09-01Татаж үзэх
465Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4792020-09-02Татаж үзэх
466Аймгийн Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухайА/4802020-09-02Татаж үзэх
467Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4812020-09-02Татаж үзэх
468Хөрөнгө гаргах тухайА/4822020-09-03Татаж үзэх
469Хөрөнгө гаргах тухайА/4832020-09-03Татаж үзэх
470Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4842020-09-04Татаж үзэх
471Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугцаа сунгах тухайА/4852020-09-07Татаж үзэх
472Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай А/4862020-09-08Татаж үзэх
473Хөрөнгө гаргах тухайА/4872020-09-08Татаж үзэх
474Хөрөнгө гаргах тухайА/4882020-09-08ТАтаж үзэх
475Хөрөнгө гаргах тухайА/4892020-09-08Татаж үзэх
476Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4902020-09-08Татаж үзэх
477Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4912020-09-08Татаж үзэх
478Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4922020-09-08Татаж үзэх
479Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4932020-09-08Татаж үзэх
480Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4942020-09-08Татаж үзэх
481Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4952020-09-08Татаж үзэх
482Хөрөнгө гаргах тухайА/4962020-09-08Татаж үзэх
483Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4972020-09-08Татаж үзэх
484Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/4982020-09-08Татаж үзэх
485Хөрөнгө гаргах тухайА/4992020-09-09Татаж үзэх
486Хөрөнгө гаргах тухайА/5002020-09-09Татаж үзэх
487Хөрөнгө гаргах тухайА/5012020-09-09Татаж үзэх
488Хөрөнгө гаргах тухайА/5022020-09-09Татаж үзэх
489Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5032020-09-09Татаж үзэх
490Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5042020-09-10Татаж үзэх
491Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5052020-09-10Татаж үзэх
492Хөрөнгө гаргах тухайА/5062020-09-10Татаж үзэх
493Хөрөнгө гаргах тухайА/5072020-09-10Татаж үзэх
494Хөрөнгө гаргах тухайА/5082020-09-11Татаж үзэх
495Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5092020-09-11Татаж үзэх
496Хөрөнгө гаргах зөвшөөрөл гаргах тухайА/5102020-09-14Татаж үзэх
497Комисс байгуулах тухайА/5112020-09-15Татаж үзэх
498Хөрөнгө гаргах тухайА/5122020-09-15Татаж үзэх
499Хөрөнгө гаргах тухайА/5132020-09-15Татаж үзэх
500Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны, орон тоог шинэчлэн батлах тухайА/5142020-09-16Татаж үзэх
501Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5152020-09-16Татаж үзэх
502Эрх шилжүүлэх тухайА/5162020-09-16Татаж үзэх
503Эрх шилжүүлэх тухайА/5172020-09-16Татаж үзэх
504Эрх шилжүүлэх тухайА/5182020-09-16Татаж үзэх
505Хөрөнгө гаргах тухайА/5192020-09-16Татаж үзэх
506Хөрөнгө гаргах тухайА/5202020-09-16Татаж үзэх
507Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5212020-09-17Татаж үзэх
507Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5222020-09-18Татаж үзэх
508Хөрөнгө гаргах тухайА/5232020-09-18Татаж үзэх
509Хөрөнгө гаргах тухайА/5242020-09-18Татаж үзэх
510Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5252020-09-18Татаж үзэх
511Төсөл санхүүжүүлэх тухайА/5262020-09-18Татаж үзэх
512Улсын комисс байгуулах тухайА/5272020-09-18Татаж үзэх
513Хөрөнгө гаргах тухайА/5282020-09-18Татаж үзэх
514Хөрөнгө гаргах тухайА/5292020-09-18Татаж үзэх
515Хөрөнгө гаргах тухайА/5302020-09-18Татаж үзэх
516Хөрөнгө гаргах тухайА/5312020-09-18Татаж үзэх
517Хөрөнгө гаргах тухайА/5322020-09-18Татаж үзэх
518Хөрөнгө гаргах тухайА/5332020-09-18Татаж үзэх
519Хөрөнгө гаргах тухайА/5342020-09-18Татаж үзэх
520Хөрөнгө гаргах тухайА/5352020-09-18Татаж үзэх
521Хөрөнгө гаргах тухайА/5362020-09-18Татаж үзэх
522Хөрөнгө гаргах тухайА/5372020-09-18Татаж үзэх
523Хөрөнгө гаргах тухайА/5382020-09-18Татаж үзэх
524Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5392020-09-22Татаж үзэх
525Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5402020-09-22Татаж үзэх
526Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5412020-09-22Татаж үзэх
527Орлого татан төвлөрүүлэх тухайА/5422020-09-22Татаж үзэх
528Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5432020-09-23Татаж үзэх
529Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5442020-09-24Татаж үзэх
530Шуурхай штаб, хариу арга хэмжээний баг байгуулах тухайА/5452020-09-23Татаж үзэх
531Хөрөнгө гаргах тухайА/5462020-09-24Татаж үзэх
532Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5472020-09-24Татаж үзэх
533Өөрийн аймгаас бусад аймаг, сумдад өвс худалдан борлуулахыг хориглох тухай А/5482020-09-24Татаж үзэх
534Жуух бичгээр шагнах тухайА/5492020-09-24Татаж үзэх
535Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/5502020-09-25Татаж үзэх
536Хөрөнгө гаргах тухайА/5512020-09-25Татаж үзэх
537Хөрөнгө гаргах тухайА/5522020-09-28Татаж үзэх
538Хөрөнгө гаргах тухайА/5532020-09-28Татаж үзэх
539Хөрөнгө гаргах тухайА/5542020-09-28Татаж үзэх
540Санхүүжилт хангах тухайА/5552020-09-28Татаж үзэх
541Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/5562020-09-28Татаж үзэх
542Хөрөнгө гаргах тухайА/5572020-09-30Татаж үзэх
543Хөрөнгө гаргах тухайА/5582020-09-30Татаж үзэх
544Жуух бичгээр шагнах тухайА/5592020-09-30Татаж үзэх
545Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/5602020-09-30Татаж үзэх
546Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/5612020-09-30Татаж үзэх
547Газар өмчлүүлэх тухайА/5622020-09-30Татаж үзэх
548Хөрөнгө гаргах тухайА/5632020-09-30Татаж үзэх
549Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/5642020-09-30Татаж үзэх
550Хөрөнгө гаргах тухайА/5652020-10-01Татаж үзэх
551Хөрөнгө гаргах тухайА/5662020-10-01Татаж үзэх
552Жуух бичгээр шагнах тухайА/5672020-10-01Татаж үзэх
553Жуух бичгээр шагнах тухайА/5682020-10-01Татаж үзэх
Б ЗАХИРАМЖ
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/012020-01-21Татаж үзэх
2З.Энхцэцэгийг ажилд эгүүлэн томилох тухайБ/022020-02-10Татаж үзэх
3Г.Гончигсүрэнг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/032020-02-20Татаж үзэх
4Б.Баярсүхийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/042020-02-20Татаж үзэх
5Б.Бямбажавыг ажилд эгүүлэн томилох тухайБ/052020-02-20Татаж үзэх
6Э.Дөлбадралыг ажилд эгүүлэн томилох тухайБ/062020-02-20Татаж үзэх
7Д.Манатыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/072020-03-31Татаж үзэх
8Е.Уатханыг ажилд томилох тухайБ/082020-03-31Татаж үзэх
9Т.Амангельдыг ажлаас чөлөөлөх тухайА/092020-03-31Татаж үзэх
10Б.Шолданханыг ажилд томилох тухайБ/102020-03-31Татаж үзэх
11Төслийн кластер хариуцсан зохицуулагч томилох тухайБ/112020-04-08Татаж үзэх
12М.Цагаанцоожийг ажилд томилох тухайБ/122020-04-09Татаж үзэх
13Д.Мягмарцоожийг албан тушаалаас чөлөөлөх тухайБ/132020-05-04Татаж үзэх
14Ц.Ганданповронг албан тушаалд түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/142020-05-04Татаж үзэх
15Б.Батзаяаг ажилд томилох тухайБ/152020-05-04Татаж үзэх
16А.Өлзийбаярыг ажилд томилох тухайБ/162020-05-04Татаж үзэх
17Н.Ганбатыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/172020-07-09Татаж үзэх
18Г.Цэдэнбалыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/182020-07-31Татаж үзэх
19Ч.Түмэндэмбэрэлийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/192020-07-31Татаж үзэх
20Т.Баатарзоригийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/202020-07-31Татаж үзэх
21М.Насалмаад ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайБ/212020-07-31Татаж үзэх
22Д.Отгонтуяад ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухайБ/222020-07-31Татаж үзэх
23Цалин шинэчлэн тогтоох тухайБ/252020-08-13Татаж үзэх
24
25
26