Тушаал 2021 он

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН А ТУШААЛ

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухайА/012021-01-08Татаж авах
2Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухайА/022021-01-26Татаж авах
3Хөрөнгө худалдан авах тухайА/032021-02-04Татаж авах
4Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухайА/042021-02-08Татаж авах
5Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/052021-02-10Татаж авах
6Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/062021-02-10Татаж авах
7Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/072021-02-10Татаж авах
8Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/082021-02-10Татаж авах
9Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/092021-02-10Татаж авах
10Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/102021-02-10Татаж авах
11Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/112021-02-10Татаж авах
12Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/122021-02-10Татаж авах
13Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/132021-02-10Татаж авах
14Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/142021-02-10Татаж авах
15Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/152021-02-10Татаж авах
16Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/162021-02-10Татаж авах
17Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/172021-02-10Татаж авах
18
19
20Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/202021-03-04Татаж үзэх
21Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/212021-03-04Татаж үзэх
22Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/222021-03-04Татаж үзэх
23Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/232021-03-04Татаж үзэх
24Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/242021-03-04Татаж үзэх
25Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/252021-03-04Татаж үзэх
26Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/262021-03-04Татаж үзэх
27Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/272021-03-04Татаж үзэх
28Төсөв батлах тухайА/282021-03-12Татаж үзэх
29Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/292021-03-24Татаж үзэх
30Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/302021-03-24Татаж үзэх
31Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/312021-03-24Татаж үзэх
32Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/322021-03-24Татаж үзэх
33Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/332021-03-24Татаж үзэх
34Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/342021-03-24Татаж үзэх
35Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/352021-03-24Татаж үзэх
36Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/362021-03-24Татаж үзэх
37Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/372021-03-24Татаж үзэх
38Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/382021-03-24Татаж үзэх
39Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/392021-03-24Татаж үзэх
40Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/402021-04-05Татаж үзэх
41Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/412021-04-05Татаж үзэх
42Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/422021-04-05Татаж үзэх
43Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/432021-04-05Татаж үзэх
44Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/442021-04-05Татаж үзэх
45Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/452021-04-05Татаж үзэх
46Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/462021-04-05Татаж үзэх
47Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/472021-04-05Татаж үзэх
48Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/482021-04-05Татаж үзэх
49Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/492021-04-05Татаж үзэх
50Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/502021-04-05Татаж үзэх
51Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/512021-04-05Татаж үзэх
52Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/522021-04-12Татаж үзэх
53Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/532021-04-12Татаж үзэх
54Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/542021-04-12Татаж үзэх
55Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/552021-04-12Татаж үзэх
56Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/562021-04-12Татаж үзэх
57Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/572021-04-12Татаж үзэх
58Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/582021-04-12Татаж үзэх
59Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/592021-04-12Татаж үзэх
60Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/602021-04-12Татаж үзэх
61Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/612021-04-12Татаж үзэх
62Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/622021-04-12Татаж үзэх
63Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/632021-04-12Татаж үзэх
64Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/642021-04-23Татаж үзэх
65Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/652021-04-23Татаж үзэх
66Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/662021-04-28Татаж үзэх
67Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/672021-04-28Татаж үзэх
68Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/682021-04-28Татаж үзэх
69Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/692021-04-28Татаж үзэх
70Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/702021-04-28Татаж үзэх
71Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/712021-04-28Татаж үзэх
72Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/732021-05-03Татаж үзэх
73Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/742021-05-03Татаж үзэх
74Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/752021-05-06Татаж үзэх
75Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/762021-05-06Татаж үзэх
76Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/772021-05-06Татаж үзэх
77Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/782021-05-06Татаж үзэх
78Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/792021-05-06Татаж үзэх
79Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/802021-05-06Татаж үзэх
80Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/812021-05-18Татаж үзэх
81Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/822021-05-18Татаж үзэх
82Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/832021-05-18Татаж үзэх
83Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/842021-05-18Татаж үзэх
84Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/852021-05-18Татаж үзэх
85Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/862021-05-18Татаж үзэх
86Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/872021-05-18Татаж үзэх
87Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/882021-05-18Татаж үзэх
88Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/892021-05-18Татаж үзэх
89Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/902021-05-18Татаж үзэх
90Тооллогын комисс томилох тухайА/912021-05-27Татаж үзэх
91Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/922021-05-28Татаж үзэх
92Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/932021-05-28Татаж үзэх
93Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/942021-05-28Татаж үзэх
94Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/952021-05-28Татаж үзэх
95Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/962021-05-28Татаж үзэх
96Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/972021-06-10Татаж үзэх
97Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/982021-06-10Татаж үзэх
98Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/992021-06-10Татаж үзэх
99Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1002021-06-10Татаж үзэх
100Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1012021-06-10Татаж үзэх
101Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1032021-06-10Татаж үзэх
102Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1042021-06-22Татаж үзэх
103Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1062021-06-23Татаж үзэх
104Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1072021-06-25Татаж үзэх
105Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1082021-08-03Татаж үзэх
106Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1092021-08-20Татаж үзэх
107Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1102021-08-20Татаж үзэх
108Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1112021-08-20Татаж үзэх
109Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1122021-08-23Татаж үзэх
110Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1132021-08-23Татаж үзэх
111Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1142021-08-23Татаж үзэх
112Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1152021-08-23Татаж үзэх
113Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1162021-08-23Татаж үзэх
114Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1172021-09-02Татаж үзэх
115Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1182021-09-14Татаж үзэх
116Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1192021-09-14Татаж үзэх
117Үнэлгээний хороо байгуулах тухайА/1202021-09-27Татаж үзэх
118Чанарын багийг шинэчлэн байгуулах тухайА/1212021-10-14Татаж үзэх
119Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1222021-10-25Татаж үзэх
120Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үнэлэх үнэлгээний баг байгуулах тухайА/1232021-11-17Татаж үзэх
121Тооллогын комисс томилох тухайА/1242021-11-29Татаж үзэх
122Тооллогын комисс томилж, тооллого хийх тухайА/1252021-12-06Татаж үзэх
123Албан тушаалын тодорхойлолтод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухайА/1262021-12-09Татаж үзэх
124Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1272021-12-15Татаж үзэх
125Ёслол, хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухайА/1282021-12-17Татаж үзэх
126Хөрөнгө орлогод авах тухайА/1292021-12-22Татаж үзэх
127Хариуцлагатай жижүүр томилох тухайА/1302021-12-31Татаж үзэх
128
129
130
131
132

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН Б ТУШААЛ
НэрДугаарОгнооХавсралт
1Б.Дариймааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/012021-01-04Татаж үзэх
2Д.Хуатбекийг ажилд томилох тухайБ/022021-01-04Татаж үзэх
3Т.Алимааг ажилд нь эгүүлэн томилох тухайБ/032021-01-04Татаж үзэх
4П.Цэцэгсүрэнг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухайБ/042021-01-22Татаж үзэх
5Ч.Эрдэнэбатыг ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухайБ/052021-01-22Татаж үзэх
6Ажил хариуцуулах тухайБ/062021-01-22Татаж үзэх
7Т.Ариунбаатарыг ажилд томилох тухайБ/072021-01-25Татаж үзэх
8Ш.Дэлгэрмаад чөлөө олгох тухайБ/082021-02-01Татаж үзэх
9Г.Батсүхийг ажилд томилох тухайБ/092021-02-01Татаж үзэх
10Ч.Эрдэнэбатыг жинхлэн томилох тухайБ/102021-02-10Татаж үзэх
11Нэмэгдлийн хэмжээг өөрчлөх тухайБ/112021-02-10Татаж үзэх
12Д.Доржпүрэвийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/122021-02-22Татаж үзэх
13Г.Бадамцэцэгийг ажилд томилох тухайБ/132021-02-22Татаж үзэх
14Д.Мөнхжагаад чөлөө олгох тухайБ/142021-02-24Татаж үзэх
15Н.Баасанжавыг ажилд томилох тухайБ/152021-02-24Татаж үзэх
16Б.Чулуунцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/162021-02-24Татаж үзэх
17Б.Хишигзаяаг ажилд томилох тухайБ/172021-02-24Татаж үзэх
18Б.Чулуунцэцэгийг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/182021-02-24Татаж үзэх
19Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/192021-02-24Татаж үзэх
20Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/202021-03-09Татаж үзэх
21Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/212021-03-09Татаж үзэх
22Х.Баасанхүүд чөлөө олгох тухайБ/222021-03-09Татаж үзэх
23П.Мөнхцоожид чөлөө олгох тухайБ/232021-03-09Татаж үзэх
24М.Оюунцэцэгийг ажилд түр томилох тухайБ/242021-03-09Татаж үзэх
25Б.Эрдэнэчимэгт чөлөө олгох тухайБ/252021-03-30Татаж үзэх
26Д.Манатыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/262021-03-30Татаж үзэх
27Б.Мөнгөнцоожийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/272021-04-08Татаж үзэх
28Д.Хуатбекийг ажилд томилох тухайБ/282021-04-08Татаж үзэх
29Урамшуулал олгох тухайБ/292021-04-08Татаж үзэх
30Нэмэгдэл олгох тухайБ/302021-05-03Татаж үзэх
31Нэмэгдэл олгох тухайБ/312021-05-03Татаж үзэх
32Д.Тамирыг ажилд томилох тухайБ/322021-05-03Татаж үзэх
33Амралтын хуваарь батлах тухайБ/332021-05-03Татаж үзэх
34Тушаал хүчингүй болгох тухайБ/342021-05-03Татаж үзэх
35Буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/352021-05-03Татаж үзэх
36Б.Чулуунцэцэгийг гэрээт ажилтнаас чөлөөлөх тухайБ/362021-05-19Татаж үзэх
37Ч.Буянтогтохыг ажилд томилох тухайБ/372021-05-27Татаж үзэх
38Д.Эрдэнэбатад ажил түр хариуцуулах тухайБ/382021-05-27Татаж үзэх
39Г.Жавзанхорлоод чөлөө олгох тухайБ/392021-06-10Татаж үзэх
40Х.Баасанхүүд чөлөө олгох тухайБ/402021-06-10Татаж үзэх
41Зарим албан тушаалтнуудыг албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээс чөлөөлж, томилох тухайБ/412021-06-23Татаж үзэх
42Ц.Сувдааг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/422021-06-24Татаж үзэх
43Б.Цагаанцэцэгт жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухайБ/432021-07-05Татаж үзэх
44Буцалтгүй тусламж олгох тухайБ/442021-07-19Татаж үзэх
45П.Цэцэгсүрэнд чөлөө олгох тухайБ/452021-07-19Татаж үзэх
46Буцалтгүй тусламж үзүүлж, чөлөө олгох тухайБ/462021-07-26Татаж үзэх
47Б.Оюунжаргалыг ажилд түр томилох тухайБ/472021-08-02Татаж үзэх
48Б.Гантулгыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/482021-08-02Татаж үзэх
49Б.Гантулгыг гэрээт ажилтнаар томилох тухайБ/492021-08-02Татаж үзэх
50Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/502021-08-09Татаж үзэх
51Буцалтгүй тусламж үзүүлж, чөлөө олгох тухайБ/512021-08-10Татаж үзэх
52А.Күлизаг ахлах үйлчлэгчээр томилох тухайБ/522021-08-12Татаж үзэх
53Буцалтгүй тусламж үзүүлж, чөлөө олгох тухайБ/532021-08-12Татаж үзэх
54М.Оюунчимэгт чөлөө олгох тухайБ/542021-08-20Татаж үзэх
55Буцалтгүй тусламж үзүүлж, чөлөө олгох тухайБ/552021-08-20Татаж үзэх
56М.Баасандуламыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/562021-08-23Татаж үзэх
57Б.Гантулгыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/572021-08-23Татаж үзэх
58Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/582021-08-30Татаж үзэх
59Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/592021-08-30Татаж үзэх
60П.Мөнхцоожийн хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг сунгах тухайБ/602021-09-01Татаж үзэх
61М.Оюунцэцэгийг үргэлжлүүлэн түр ажиллуулах тухайБ/612021-09-01Татаж үзэх
62Д.Манатыг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/622021-09-01Татаж үзэх
63Д.Эрдэнэцэцэгийг ажилд эгүүлэн томилох тухайБ/632021-09-03Татаж үзэх
64Ц.Лувсанлхамог ажилд түр томилох тухайБ/642021-09-06Татаж үзэх
65Х.Баасанхүүд чөлөө олгох тухайБ/652021-09-10Татаж үзэх
66Буцалтгүй тусламж үзүүлж, чөлөө олгох тухайБ/662021-09-22Татаж үзэх
67Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/672021-09-30Татаж үзэх
68Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/682021-09-30Татаж үзэх
69Т.Алимааг төрийн албанаас чөлөөлөх тухайБ/692021-09-30Татаж үзэх
70Б.Түмэнжаргалд чөлөө олгох тухайБ/702021-10-11Татаж үзэх
71Б.Батцэцэгт чөлөө олгох тухайБ/712021-10-13Татаж үзэх
72Г.Жавзанхорлоод хүүхэд асрах чөлөө олгох тухайБ/722021-10-13Татаж үзэх
73Д.Мөнхжагаад жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухайБ/732021-10-13Татаж үзэх
74П.Мандухайг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/742021-10-14Татаж үзэх
75Б.Гантөмөрийг шилжүүлэн томилох тухайБ/752021-10-14Татаж үзэх
76Б.Гантөмөрийг иүр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухайБ/762021-10-14Татаж үзэх
77Т.Наранчимэгт жирэмсний болон амаржсаны амралт, чөлөө олгох тухайБ/772021-10-15Татаж үзэх
78Б.Маралмааг гэрээт ажилтнаар түр томилох тухайБ/782021-10-15Татаж үзэх
79Э.Уранчимэгт чөлөө олгох тухайБ/792021-10-25Татаж үзэх
80Д.Тамирт цолны нэмэгдэл олгох тухайБ/802021-10-25Татаж үзэх
81Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/812021-10-28Татаж үзэх
82Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/822021-10-28Татаж үзэх
83Г.Бадамцэцэгийн цалинг шинэчлэн тогтоох тухайБ/832021-11-09Татаж үзэх
84Б.Эрдэнэчимэгт чөлөө олгох тухайБ/842021-11-09Татаж үзэх
85Ц.Оюунчимэгийг ахлах мэргэжилтнээр томилох тухайБ/852021-11-09Татаж үзэх
86Б.Даваасүрэнг шилжүүлэн томилох тухайБ/862021-11-09Татаж үзэх
87Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/872021-11-11Татаж үзэх
88Ц.Мөнх-Эрдэнийг түр томилох тухайБ/882021-11-15Татаж үзэх
89М.Оюунцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухайБ/902021-11-30Татаж үзэх
90Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/912021-12-15Татаж үзэх
91Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухайБ/922021-12-16Татаж үзэх
92Г.Жавзанхорлоод цалингүй чөлөө олгох тухайБ/932021-12-16Татаж үзэх
93Ц.Оюунчимэгийг ахлах мэргэжилтнээр томилох тухайБ/942021-12-17Татаж үзэх
94Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухайБ/962021-12-23Татаж үзэх
95Хөрөнгө гаргах тухайБ/972021-12-23Татаж үзэх
96Ажлын хэсэг байгуулах тухайБ/982021-12-31Татаж үзэх
97
98