Захирамж 2021 он

Аймгийн Засаг даргын Тамгын А Захирамж

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/012021-01-05Татаж үзэх
2Цэргийн бүртгэл явуулах тухайА/022021-01-05Татаж үзэх
3Захирамжийн биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухайА/032021-01-06Татаж үзэх
4Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/042021-01-05Татаж үзэх
5Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/052021-01-06Татаж үзэх
6Ш.Ерболатад мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/062021-01-06Татаж үзэх
7Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/072021-01-08Татаж үзэх
8Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/082021-01-08Татаж үзэх
9Газар өмчлүүлэх тухайА/092021-01-14Татаж үзэх
10Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/102021-01-14Татаж үзэх
11Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/112021-01-14Татаж үзэх
12Хөрөнгө гаргах тухайА/122021-01-12Татаж үзэх
13Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/132021-01-18Татаж үзэх
14Тогтоолын хэрэгжилт хангах тухайА/142021-01-18Татаж үзэх
15Орон нутгийн төсвийн 2021 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/152021-01-18Татаж үзэх
16Хөрөнгө гаргах тухай А/162021-01-19Татаж үзэх
17Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/172021-01-19Татаж үзэх
18Журам батлах, ажлын хэсэг байгуулах тухайА/182021-01-19Татаж үзэх
19Хөрөнгө гаргах тухайА/192021-01-19Татаж үзэх
20Ч.Уранчимэгт нэг удаагийн тэтгэмж олгох тухайА/202021-01-19Татаж үзэх
21Хөрөнгө гаргах тухайА/212021-01-20Татаж үзэх
22Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/222021-01-20Татаж үзэх
23Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/232021-01-21Татаж үзэх
24Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/242021-01-22Татаж үзэх
25Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/252021-01-22Татаж үзэх
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Аймгийн Засаг даргын Тамгын Б Захирамж
НэрДугаарОгнооХавсралт
1А.Энхбаярыг ажлаас чөлөөлөх Б/012021-01-04Татаж үзэх
2С.Ганзоригийг ажилд томилох тухайБ/022021-01-04Татаж үзэх
3Ш.Ерболатыг чөлөөлөх тухайБ/032021-01-14Татаж үзэх
4Я.Өмирханыг томилох тухайБ/042021-01-14Татаж үзэх
5Ч.Уранчимэгийг чөлөөлөх тухайБ/052021-01-06Татаж үзэх
6Т.Дэлгэрсайханыг томилох тухайБ/062021-01-06Татаж үзэх
7Н.Ганбатыг ажилд томилох тухайБ/072021-01-28Татаж үзэх
8Д.Нарандоржийг ажилд түр томилох тухайБ/082021-01-28Татаж үзэх
9Д.Бумцэндийг ажилд томилох тухайБ/092021-02-01Татаж үзэх
10Ш.Батжаргалыг ажилд томилох тухайБ/102021-02-01Татаж үзэх
11Б.Батсүхийг ажилд түр томилох тухайБ/112021-02-04Татаж үзэх
12Б.Хатанзоригийг ажилд томилох тухайБ/122021-02-04Татаж үзэх
13Т.Заяаг чөлөөлөх тухайБ/132021-02-08Татаж үзэх
14Л.Цэдэн-Ишийг ажилд томилох тухайБ/142021-02-08Татаж үзэх
15Б.Батсүхийг ажилд түр томилох тухайБ/152021-02-24Татаж үзэх
16
17
18
19
20
21
22
23
24