Захирамж 2021 он

Аймгийн Засаг даргын Тамгын А Захирамж

НэрДугаарОгнооХавсралт
1Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/012021-01-05Татаж үзэх
2Цэргийн бүртгэл явуулах тухайА/022021-01-05Татаж үзэх
3Захирамжийн биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухайА/032021-01-06Татаж үзэх
4Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/042021-01-05Татаж үзэх
5Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/052021-01-06Татаж үзэх
6Ш.Ерболатад мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/062021-01-06Татаж үзэх
7Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг зохион байгуулах тухайА/072021-01-08Татаж үзэх
8Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/082021-01-08Татаж үзэх
9Газар өмчлүүлэх тухайА/092021-01-14Татаж үзэх
10Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/102021-01-14Татаж үзэх
11Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/112021-01-14Татаж үзэх
12Хөрөнгө гаргах тухайА/122021-01-12Татаж үзэх
13Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/132021-01-18Татаж үзэх
14Тогтоолын хэрэгжилт хангах тухайА/142021-01-18Татаж үзэх
15Орон нутгийн төсвийн 2021 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухайА/152021-01-18Татаж үзэх
16Хөрөнгө гаргах тухай А/162021-01-19Татаж үзэх
17Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/172021-01-19Татаж үзэх
18Журам батлах, ажлын хэсэг байгуулах тухайА/182021-01-19Татаж үзэх
19Хөрөнгө гаргах тухайА/192021-01-19Татаж үзэх
20Ч.Уранчимэгт нэг удаагийн тэтгэмж олгох тухайА/202021-01-19Татаж үзэх
21Хөрөнгө гаргах тухайА/212021-01-20Татаж үзэх
22Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/222021-01-20Татаж үзэх
23Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/232021-01-21Татаж үзэх
24Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/242021-01-22Татаж үзэх
25Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/252021-01-22Татаж үзэх
26Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/272021-01-25Татаж үзэх
27Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/282021-01-25Татаж үзэх
28Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/292021-01-26Татаж үзэх
29Урамшуулал олгох тухайА/302021-01-26Татаж үзэх
30Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/312021-01-26Татаж үзэх
31Т.Заяад мөнгөн урамшуулал олгох тухайА/322021-01-26Татаж үзэх
32Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага зохион байгуулах тухайА/332021-01-26Татаж үзэх
33Нэрэмжит шагналт, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухайА/342021-01-26Татаж үзэх
34Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/352021-01-26Татаж үзэх
35Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/362021-01-26Татаж үзэх
36Хязгаарлалт тогтоох тухайА/372021-01-27Татаж үзэх
37Нэмэлт төсвийн данснаас татан төвлөрүүлсэн мөнгийг буцаан олгох тухайА/382021-01-27Татаж үзэх
38Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/392021-01-27Татаж үзэх
39Улсын комисс байгуулах тухайА/402021-01-27Татаж үзэх
40Э.Дөлбадралд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухайА/412021-01-28Татаж үзэх
41Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/422021-02-01Татаж үзэх
42Аймгийн хошой аварга малчин, аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухайА/432021-02-01Татаж үзэх
43Зөвлөх багийн гишүүдийн цалинг тогтоох тухайА/442021-02-02Татаж үзэх
44Архи, согтууруулах ундаа худалдах цагийн хязгаарлалт тогтоох тухайА/452021-02-03Татаж үзэх
45Салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухайА/462021-02-03Татаж үзэх
46Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/472021-02-03Татаж үзэх
47Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/482021-02-04Татаж үзэх
48Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөлт тогтоох тухайА/492021-02-04Татаж үзэх
49Захирамж хүчингүй болгох тухайА/502021-02-04Татаж үзэх
50Төвлөрүүлсэн үлдэгдлийг буцаан шилжүүлэх тухайА/512021-02-05Татаж үзэх
51Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/522021-02-05Татаж үзэх
52Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/532021-02-05Татаж үзэх
53Жуух бичгээр шагнах тухайА/542021-02-05Татаж үзэх
54Хөрөнгө гаргах тухайА/552021-02-05Татаж үзэх
55Асрамжид хамруулах тухайА/562021-02-05Татаж үзэх
56Бүлэг нэмж, тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/572021-02-05Татаж үзэх
57Хөрөнгө гаргах тухайА/582021-02-05Татаж үзэх
58Хөрөнгө гаргах тухайА/592021-02-05Татаж үзэх
59Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/602021-02-08Татаж үзэх
60Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/612021-02-08Татаж үзэх
61Хязгаарлалт тогтоох тухайА/622021-02-08Татаж үзэх
62Хөрөнгө гаргах тухайА/632021-02-08Татаж үзэх
63Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/642021-02-08Татаж үзэх
64Хөрөнгө гаргах тухайА/652021-02-08Татаж үзэх
65Эрх шилжүүлэх тухайА/662021-02-08Татаж үзэх
66Хөрөнгө гаргах тухайА/672021-02-08Татаж үзэх
67Хөрөнгө гаргах тухайА/682021-02-08Татаж үзэх
68Бүтэц, орон тоо батлах тухайА/692021-02-08Татаж үзэх
69Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/702021-02-09Татаж үзэх
70Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/712021-02-09Татаж үзэх
71Хөрөнгө гаргах тухайА/722021-02-08Татаж үзэх
72Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/732021-02-09Татаж үзэх
73Хөрөнгө гаргах тухайА/742021-02-09Татаж үзэх
74Хөрөнгө гаргах тухайА/752021-02-10Татаж үзэх
75Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/762021-02-10Татаж үзэх
76Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/772021-02-10Татаж үзэх
77Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/782021-02-10Татаж үзэх
78Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/792021-02-10Татаж үзэх
79Аймгийн алдарт уяач цол олгох тухайА/802021-02-10Татаж үзэх
80Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/812021-02-10Татаж үзэх
81Жуух бичгээр шагнах тухайА/822021-02-11Татаж үзэх
82Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/832021-02-11Татаж үзэх
83Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/842021-02-11Татаж үзэх
84Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/852021-02-11Татаж үзэх
85Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/862021-02-11Татаж үзэх
86Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/872021-02-11Татаж үзэх
87Хөрөнгө гаргах тухайА/882021-02-15Татаж үзэх
88Ажлын хэсэг, зөвлөх баг байгуулах тухайА/892021-02-15Татаж үзэх
89Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/902021-02-15Татаж үзэх
90Хөрөнгө гаргах тухайА/912021-02-15Татаж үзэх
91Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/922021-02-16Татаж үзэх
92Зах, худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагааг нээх тухайА/932021-02-16Татаж үзэх
93Тусгай зөвшөөрөл олгох тухайА/942021-02-17Татаж үзэх
94Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/952021-02-18Татаж үзэх
95Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/962021-02-18Татаж үзэх
96Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/972021-02-18Татаж үзэх
97Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/982021-02-18Татаж үзэх
98Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/992021-02-19Татаж үзэх
99Хөрөнгө гаргах тухайА/1002021-02-19Татаж үзэх
100Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1012021-02-19Татаж үзэх
101Орон тооны бус зөвлөхүүдийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/1022021-02-19Татаж үзэх
102Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1032021-02-22Татаж үзэх
103Хөрөнгө гаргах тухайА/1042021-02-22Татаж үзэх
104Ажлын хэсэг, зөвлөх баг байгуулах тухайА/1062021-02-22Татаж үзэх
105"Тэргүүний сум, байгууллага шалгаруулах тухай"А/1072021-02-23Татаж үзэх
106Хөрөнгө гаргах тухайА/1082021-02-23Татаж үзэх
107Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлын эрх шилжүүлэх тухайА/1092021-02-23Татаж үзэх
108Хөрөнгө гаргах тухайА/1102021-02-23Татаж үзэх
109Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1112021-02-24Татаж үзэх
110Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1122021-02-24Татаж үзэх
111Дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1132021-02-24Татаж үзэх
112Комисс байгуулах тухайА/1142021-02-24Татаж үзэх
113Захирамж хүчингүй болгох тухайА/1152021-02-25Татаж үзэх
114Хөрөнгө гаргах тухайА/1162021-03-03Татаж үзэх
115Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1172021-03-03Татаж үзэх
116Дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1182021-03-03Татаж үзэх
117Зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухайА/1192021-03-03Татаж үзэх
118Хөрөнгө гаргах тухайА/1202021-03-03Татаж үзэх
119Хөрөнгө гаргах тухайА/1212021-03-03Татаж үзэх
120Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухайА/1222021-03-03Татаж үзэх
121Хөрөнгө гаргах тухайА/1232021-03-03Татаж үзэх
122Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1242021-03-04Татаж үзэх
123Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайА/1252021-03-04Татаж үзэх
124Захирамж хүчингүй болгох тухайА/1262021-03-04Татаж үзэх
125Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1272021-03-05Татаж үзэх
126Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1282021-03-09Татаж үзэх
127Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1292021-03-11Татаж үзэх
128Хөрөнгө гаргах тухайА/1302021-03-15Татаж үзэх
129Бүх нийтийн урлаг соёлын арга хэмжээ явуулах үйл ажиллагааг түр хугацаагаар хориглох тухайА/1312021-03-16Татаж үзэх
130Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1322021-03-16Татаж үзэх
131Иргэн, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг түх хязгаарлах тухайА/1332021-03-16Татаж үзэх
132Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1342021-03-17Татаж үзэх
133Хөрөнгө гаргах тухайА/1352021-03-17Татаж үзэх
134Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1362021-03-17Татаж үзэх
135Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1372021-03-17Татаж үзэх
136Хөрөнгө гаргах тухайА/1382021-03-17Татаж үзэх
137Улсын комисс байгуулах тухайА/1392021-03-18Татаж үзэх
138Жуух бичгээр шагнах тухайА/1402021-03-18Татаж үзэх
139Жуух бичгээр шагнах тухайА/1412021-03-18Татаж үзэх
140Хөрөнгө гаргах тухайА/1422021-03-22Татаж үзэх
141Хөрөнгө гаргах тухайА/1432021-03-22Татаж үзэх
142Өвөлжилт хүндэрсэн сумдын малчин өрхүүдэд олгох тусламжийн хүнсний бараа хүлээн авах, хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах комисс томилох тухайА/1442021-03-23Татаж үзэх
143Хөрөнгө гаргах тухайА/1452021-03-23Татаж үзэх
144Хөрөнгө гаргах тухайА/1462021-03-23Татаж үзэх
145Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1472021-03-23Татаж үзэх
146Хөрөнгө гаргах тухайА/1482021-03-23Татаж үзэх
147Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1492021-03-23Татаж үзэх
148Хөрөнгө гаргах тухайА/1502021-03-24Татаж үзэх
149Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай А/1512021-03-24Татаж үзэх
150Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1522021-03-25Татаж үзэх
151Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1532021-03-25Татаж үзэх
152Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1542021-03-25Татаж үзэх
153Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухайА/1562021-03-25Татаж үзэх
154Хөрөнгө гаргах тухайА/1572021-03-26Татаж үзэх
155Жуух бичгээр шагнах тухайА/1582021-03-26Татаж үзэх
156Хөрөнгө гаргах тухайА/1592021-03-26Татаж үзэх
157Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/1602021-03-29Татаж үзэх
158Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухайА/1612021-03-29Татаж үзэх
159Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1622021-03-29Татаж үзэх
160Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/1632021-03-29Татаж үзэх
161Газар өмчлүүлэх тухайА/1642021-03-29Татаж үзэх
162Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/1652021-03-29Татаж үзэх
163Хөрөнгө гаргах тухайА/1662021-03-29Татаж үзэх
164Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/1682021-03-29Татаж үзэх
165Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухайА/1692021-03-29Татаж үзэх
166Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/1702021-03-29Татаж үзэх
167Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/1712021-03-29Татаж үзэх
168Хөрөнгө гаргах тухайА/1722021-03-29Татаж үзэх
169Хөрөнгө гаргах тухайА/1732021-03-29Татаж үзэх
170Хөрөнгө гаргах, эрх шилжүүлэх тухайА/1742021-03-29Татаж үзэх
171Хязгаарлалт тогтоох тухайА/1752021-03-29Татаж үзэх
172Зарим байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг түр хязгаарлах тухайА/1762021-03-29Татаж үзэх
173Хөрөнгө гаргах тухайА/1772021-03-30Татаж үзэх
174Төлөвлөгөө батлуулах тухайА/1782021-03-30Татаж үзэх
175Хөрөнгө гаргах тухайА/1792021-04-01Татаж үзэх
176Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгаж, цагийн хуваарь тогтоох тухайА/1802021-04-01Татаж үзэх
177Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/1812021-04-01Татаж үзэх
178Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1822021-04-02Татаж үзэх
179Хөрөнгө гаргах тухайА/1832021-04-02Татаж үзэх
180Захирамж хэрэгжих хугацаа сунгах тухайА/1842021-04-05Татаж үзэх
181Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/1862021-04-06Татаж үзэх
182Хөрөнгө гаргах тухайА/1872021-04-06Татаж үзэх
183Хөрөнгө гаргах тухайА/1882021-04-07Татаж үзэх
184Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээг зохион байгуулах тухайА/1892021-04-07Татаж үзэх
185"Цахим аян" зохион байгуулах тухайА/1902021-04-07Татаж үзэх
186Хөрөнгө гаргах тухайА/1912021-04-08Татаж үзэх
187Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/1922021-04-09Татаж үзэх
188Хөрөнгө гаргах тухайА/1932021-04-09Татаж үзэх
189Хөл хорионы дэглэм тогтоох тухайА/1942021-04-09Татаж үзэх
190Байгууллага, албан хаагчдыг дайчлан ажиллуулах тухайА/1952021-04-09Татаж үзэх
191Зарим төрлийн согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг хориглох тухайА/1962021-04-09Татаж үзэх
192Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухайА/1972021-04-09Татаж үзэх
193Хөрөнгө гаргах тухайА/1982021-04-14Татаж үзэх
194Хөрөнгө гаргах тухайА/1992021-04-14Татаж үзэх
195Хөрөнгө гаргах тухайА/2002021-04-15Татаж үзэх
196Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2012021-04-16Татаж үзэх
197Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухайА/2022021-04-19Татаж үзэх
198Хөрөнгө гаргах тухайА/2032021-04-19Татаж үзэх
199Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах Орон тооны бус салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухайА/2042021-04-20Татаж үзэх
200Хөрөнгө гаргах тухайА/2052021-04-23Татаж үзэх
201Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2062021-04-23Татаж үзэх
202Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2072021-04-23Татаж үзэх
203Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухайА/2082021-04-24Татаж үзэх
204Захирамжийн хэрэгжилтийг сунгах тухайА/2092021-04-24Татаж үзэх
205Хөрөнгө гаргах тухайА/2102021-04-26Татаж үзэх
206Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2112021-04-26Татаж үзэх
207Хөрөнгө гаргах тухайА/2122021-04-27Татаж үзэх
208Хөрөнгө гаргах тухайА/2132021-04-27Татаж үзэх
209Хөрөнгө гаргах тухайА/2142021-04-27Татаж үзэх
210Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2152021-04-30Татаж үзэх
211Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2162021-05-03Татаж үзэх
212Хөрөнгө гаргах тухайА/2172021-05-06Татаж үзэх
213Хөрөнгө гаргах тухайА/2182021-05-06Татаж үзэх
214Жуух бичгээо шагнах тухайА/2192021-05-06Татаж үзэх
215Хөрөнгө гаргах тухайА/2202021-05-06Татаж үзэх
216Хөрөнгө гаргах тухайА/2212021-05-07Татаж үзэх
217Эрх шилжүүлэн, ажил гүйцэтгүүлэх тухайА/2222021-05-07Татаж үзэх
218Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухайА/2232021-05-07Татаж үзэх
219Согтууруулах ундаа худалдах борлуулах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухайА/2242021-05-07Татаж үзэх
220Хөрөнгө гаргах тухайА/2252021-05-10Татаж үзэх
221Хөрөнгө гаргах тухайА/2262021-05-10Татаж үзэх
222Төслийн дэд хороо шинэчлэн байгуулах тухайА/2272021-05-10Татаж үзэх
223Хөрөнгө гаргах тухайА/2282021-05-10Татаж үзэх
224Хөрөнгө гаргах тухайА/2302021-05-11Татаж үзэх
225Зарим байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг нээх тухайА/2312021-05-12Татаж үзэх
226Цагийн хуваарь тогтоох тухайА/2322021-05-12Татаж үзэх
227Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг хориглох тухайА/2332021-05-12Татаж үзэх
228Хөрөнгө гаргах тухайА/2342021-05-13Татаж үзэх
229Хөрөнгө гаргах тухайА/2352021-05-14Татаж үзэх
230Хөрөнгө гаргах тухайА/2362021-05-14Татаж үзэх
231Буцалтгүй тусламж олгох тухайА/2372021-05-15Татаж үзэх
232Жуух бичгээр шагнах тухайА/2382021-05-17Татаж үзэх
233Хөрөнгө гаргах тухайА/2392021-05-20Татаж үзэх
234Хөрөнгө гаргах тухайА/2402021-05-24Татаж үзэх
235Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2412021-05-24Татаж үзэх
236Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2422021-05-24Татаж үзэх
237Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2432021-05-24Татаж үзэх
238Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2442021-05-25Татаж үзэх
239Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2452021-05-25Татаж үзэх
240Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухайА/2462021-05-25Татаж үзэх
241Санхүүжилт шилжүүлэх тухайА/2472021-05-25Татаж үзэх
242Улсын комисс байгуулах тухайА/2482021-05-25Татаж үзэх
243Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/2492021-05-25Татаж үзэх
244Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухайА/2502021-05-25Татаж үзэх
245Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухайА/2512021-05-25Татаж үзэх
246Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухайА/2522021-05-25Татаж үзэх
247Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухайА/2532021-05-25Татаж үзэх
248Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухайА/2542021-05-25Татаж үзэх
249Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухайА/2552021-05-25Татаж үзэх
250Нийтийн эзэмшилд шилжүүлэх тухайА/2562021-05-25Татаж үзэх
251Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2582021-05-27Татаж үзэх
252Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2592021-05-27Татаж үзэх
253Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх тухайА/2602021-05-27Татаж үзэх
254Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2612021-05-27Татаж үзэх
255Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2622021-05-27Татаж үзэх
256Ажлын хэсэг байгуулж, захиалагчийн хяналт хийх тухайА/2632021-05-27Татаж үзэх
257Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2642021-05-27Татаж үзэх
258Ажлын хэсэг байгуулах тухайА/2652021-05-27Татаж үзэх
259Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухайА/2662021-06-01Татаж үзэх
260Улсын комисс байгуулах тухайА/2672021-06-02Татаж үзэх
261Улсын комисс байгуулах тухайА/2692021-06-02Татаж үзэх
262
263
264
265
266
267
268
269

Аймгийн Засаг даргын Тамгын Б Захирамж
НэрДугаарОгнооХавсралт
1А.Энхбаярыг ажлаас чөлөөлөх Б/012021-01-04Татаж үзэх
2С.Ганзоригийг ажилд томилох тухайБ/022021-01-04Татаж үзэх
3Ш.Ерболатыг чөлөөлөх тухайБ/032021-01-14Татаж үзэх
4Я.Өмирханыг томилох тухайБ/042021-01-14Татаж үзэх
5Ч.Уранчимэгийг чөлөөлөх тухайБ/052021-01-06Татаж үзэх
6Т.Дэлгэрсайханыг томилох тухайБ/062021-01-06Татаж үзэх
7Н.Ганбатыг ажилд томилох тухайБ/072021-01-28Татаж үзэх
8Д.Нарандоржийг ажилд түр томилох тухайБ/082021-01-28Татаж үзэх
9Д.Бумцэндийг ажилд томилох тухайБ/092021-02-01Татаж үзэх
10Ш.Батжаргалыг ажилд томилох тухайБ/102021-02-01Татаж үзэх
11Б.Батсүхийг ажилд түр томилох тухайБ/112021-02-04Татаж үзэх
12Б.Хатанзоригийг ажилд томилох тухайБ/122021-02-04Татаж үзэх
13Т.Заяаг чөлөөлөх тухайБ/132021-02-08Татаж үзэх
14Л.Цэдэн-Ишийг ажилд томилох тухайБ/142021-02-08Татаж үзэх
15Б.Батсүхийг ажилд түр томилох тухайБ/152021-02-24Татаж үзэх
16
17
18
19
20
21
22
23
24