МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

17 СУМЫН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГТ МОТОЦИКЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛЛАА

Өнгөрсөн онд шинээр байгуулагдсан төрийн Мал эмнэлгийн газрын үйл ажиллагааны чадавхийг сайжруулахад зориулж ХХААХҮЯ, Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас сумдын Мал эмнэлгийн тасгуудад мотоцикл, компьютер, ширээ сандал зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг олгож байна. Мөн Ховд аймаг төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх зорилгоор 16 сумандаа төрийн мэдээлэл солилцооны “Хур” системийг нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 40,2 сая […]

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ Цаг үеийн Цаг үеийн мэдээ

1995 ОНЫ ТӨГСӨГЧИД АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССТ ХАНДИВ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Дэлхий нийтийг хамарч, олон Улсад хүнд гарз учруулж буй COVID-19 вирусний халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Улсын болон аймаг, сумдын Онцгой комисс, Шуурхай штабууд болон холбогдох төрийн байгууллагуудын албан хаагчид өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж, шуурхай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсээр байна. Үүний үр дүнд Монгол Улс дэлхийн хэмжээнд дотооддоо халдвар алдаагүй цорын ганц улс болоод байгаа юм. […]