ДҮРЭМ

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн дүрэм 54 2016-11-04-3
Аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дүрэм 54 2016-11-04-2
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дүрэм 54 2016-11-04-1