ЗАХИРАМЖ

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Такси үйлчилгээний зогсоолын байршил тогтоох тухай 487 2017-10-20
Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 504 2017-10-20
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 505 2017-10-20
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 506 2017-10-20
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 507 2017-10-20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 509 2017-10-20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 536 2017-10-20
Шуурхай арга хэмжээ авах тухай 537 2017-10-20
Сумдын төл малд эрүүл мэндийн үзлэг зохион байгуулах тухай 538 2017-10-20
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 485 2017-10-19
Эрх шилжүүлэх тухай 486 2017-10-19
Хөрөнгө гаргах тухай 488 2017-10-19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 489 2017-10-19
Хөрөнгө гаргах тухай 490 2017-10-19
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 492 2017-10-19
Газар эзэмших зөвшөөрөх олгох тухай 493 2017-10-19
Газар өмчлөх тухай 494 2017-10-19
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 495 2017-10-19
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 496 2017-10-19
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 497 2017-10-19
Эзэмшил газрын хэмжээ ,талбай өөрчлөх тухай 498 2017-10-19
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 499 2017-10-19
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 500 2017-10-19
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 501 2017-10-19
Хөрөнгө гаргах тухай 502 2017-10-19
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 503 2017-10-19
Хөрөнгө гаргах тухай 481 2017-10-09
Хөрөнгө гаргах тухай 482 2017-10-09
Хөрөнгө гаргах тухай 478 2017-10-06
Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 479 2017-10-06
Эрх шилжүүлэх тухай 480 2017-10-06
Жуух бичгээр шагнах тухай 477 2017-10-05
Жуух бичгээр шагнах тухай 449 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 450 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 451 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 452 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 453 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 454 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 455 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 456 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 457 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 458 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 459 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 460 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 461 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 462 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 463 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 464 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 465 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 466 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 467 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 468 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 469 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 470 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 471 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 472 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 473 2017-10-04
Жуух бичгээр шагнах тухай 474 2017-10-04
Хөрөнгө гаргах тухай 475 2017-10-04
Хөрөнгө гаргах тухай 476 2017-10-04
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 444 2017-10-03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 445 2017-10-03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 446 2017-10-03
Хөрөнгө гаргах тухай 447 2017-10-03
Цэргийн дүйцүүлэх албаны сургалт зохион байгуулж явуулах тухай 448 2017-10-03
Хөрөнгө гаргах тухай 442 2017-10-02
Хөрөнгө гаргах тухай 435 2017-09-29
Хөрөнгө гаргах тухай 437 2017-09-29
Бог малын мялзан өвчний вакцинжуулалт явуулах тухай 438 2017-09-29
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 439 2017-09-29
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 440 2017-09-29
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 441 2017-09-29
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 434 2017-09-25
Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах 421 2017-09-22
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 422 2017-09-22
Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 427 2017-09-22
Ажлын хэсэг байгуулах 428 2017-09-22
Хөрөнгө гаргах тухай 429 2017-09-22
Хөрөнгө гаргах тухай 430 2017-09-22
Хөрөнгө гаргах тухай 431 2017-09-22
Хөгжимт драмын театрын бүтэц ,орон тоог батлах тухай 432 2017-09-22
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 433 2017-09-22
Хөрөнгө гаргах тухай 424 2017-09-21
Хөрөнгө гаргах тухай 425 2017-09-21
Хөрөнгө гаргах тухай 426 2017-09-21
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 419 2017-09-20
Эрх шилжүүлэх тухай 423 2017-09-20
Хөрөнгө гаргах тухай 390 2017-09-12
Хөрөнгө гаргах тухай 399 2017-09-08
Хөрөнгө гаргах тухай 400 2017-09-08
Хөрөнгө гаргах тухай 401 2017-09-08
Жуух бичгээр шагнах тухай 402 2017-09-08
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 403 2017-09-08
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 404 2017-09-08
Жуух бичгээр шагнах тухай 405 2017-09-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 406 2017-09-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 406 2017-09-08
Хөрөнгө гаргах тухай 407 2017-09-08
Хөрөнгө гаргах тухай 408 2017-09-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 409 2017-09-08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 410 2017-09-08
Хөрөнгө гаргах тухай 392 2017-09-06
Хөрөнгө гаргах тухай 393 2017-09-06
Хөрөнгө гаргах тухай 394 2017-09-06
Хөрөнгө гаргах тухай 395 2017-09-06
Хөрөнгө гаргах тухай 396 2017-09-06
Жуух бичгээр шагнах тухай 397 2017-09-06
Хөрөнгө гаргах тухай 398 2017-09-06
"Цэвэрч Ховдчууд" болзолт уралдаан зарлах тухай 391 2017-09-05
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 378 2017-09-01
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 388 2017-09-01
Хөрөнгө гаргах тухай 389 2017-09-01
Хорио цээрийн дэглэм цуцлах тухай 376 2017-08-31
Хөрөнгө гаргах тухай 377 2017-08-31
Асрамжид хамруулах тухай 369 2017-08-30
Захирамжийн хавсралтанд өөрчлөлт оруулах тухай 371 2017-08-30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 372 2017-08-30
Хот тохижилтын газрын бүтэц орон тоог батлах тухай 373 2017-08-30
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 374 2017-08-30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 375 2017-08-30
Зохицуулалт хийж эрх олгох тухай 365 2017-08-28
Үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай 366 2017-08-28
Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 367 2017-08-28
Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 364 2017-08-26
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 363 2017-08-25
Засаг даргын нэрэмжит "Ховдын төлөө " медалиар шагнах тухай 361 2017-08-24
Засаг даргын нэрэмжит "Ховдын төлөө " медалиар шагнах тухай 362 2017-08-24
Хөрөнгө гаргах тухай 359 2017-08-22
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 357 2017-08-19
Хөрөнгө гаргах тухай 358 2017-08-18
Жуух бичгээр шагнах тухай 340 2017-08-17
Хөрөнгө гаргах тухай 355 2017-08-17
Жуух бичгээр шагнах тухай 356 2017-08-17
хөрөнгө гаргах тухай 351 2017-08-16
Жуух бичгээр шагнах тухай 352 2017-08-16
Хөрөнгө гаргах тухай 353 2017-08-16
Хөрөнгө гаргах тухай 354 2017-08-16
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 350 2017-08-14
хөрөнгө гаргах тухай 323 2017-08-11
Өвөлжилт ,хаваржилтын бэлтгэл ажлыг хангуулах ,ажлын хэсэг томилох 331 2017-08-11
Аргачлал батлах тухай 347 2017-08-11
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 348 2017-08-11
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 349 2017-08-11
Жуух бичгээр шагнах тухай 340 2017-08-10
хөрөнгө гаргах тухай 346 2017-08-09
хөрөнгө гаргах тухай 333 2017-08-08
хөрөнгө гаргах тухай 341 2017-08-08
хөрөнгө гаргах тухай 342 2017-08-08
Жуух бичгээр шагнах тухай 343 2017-08-08
хөрөнгө гаргах тухай 344 2017-08-08
хөрөнгө гаргах тухай 345 2017-08-08
Захирамж хүчингүй болгох тухай 336 2017-08-07
хөрөнгө гаргах тухай 337 2017-08-07
хөрөнгө гаргах тухай 338 2017-08-07
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 334 2017-08-04
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 328 2017-08-03
Эзэмшил гаргах хэмжээ талбай өөрчлөх тухай 329 2017-08-03
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 330 2017-08-03
Ерөнхий агнуур зохион байгуулалт хийлгэх тухай 332 2017-08-03
хөрөнгө гаргах тухай 319 2017-08-02
Ц.Ганданповронд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 320 2017-08-02
хөрөнгө гаргах тухай 321 2017-08-02
Аймгийн "Алдарт уяач "цол олгох тухай 322 2017-08-02
Захирамжийн заалтанд өөрчлөлт оруулах тухай 324 2017-08-02
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 325 2017-08-02
Газар өмчлүүлэх тухай 326 2017-08-02
Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 327 2017-08-02
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 318 2017-08-01
хөрөнгө гаргах тухай 312 2017-07-31
Жуух бичгээр шагнах тухай 313 2017-07-31
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлыг сайжруулах тухай 314 2017-07-31
хөрөнгө гаргах тухай 315 2017-07-31
хөрөнгө гаргах тухай 316 2017-07-31
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 317 2017-07-31
Ажил дүгнэсэн дүнгийн тухай 306 2017-07-28
Захирамж хүчингүй болгох тухай 308 2017-07-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 309 2017-07-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 310 2017-07-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 311 2017-07-28
хөрөнгө гаргах тухай 305 2017-07-24
хөрөнгө гаргах тухай 298 2017-07-21
Жуух бичгээр шагнах тухай 301 2017-07-21
хөрөнгө гаргах тухай 302 2017-07-21
Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо байгуулах тухай 304 2017-07-21
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 299 2017-07-20
хөрөнгө гаргах тухай 300 2017-07-20
хөрөнгө гаргах тухай 296 2017-07-19
хөрөнгө гаргах тухай 297 2017-07-19
Захирамж хүчингүй болгох тухай 293 2017-07-18
Жуух бичгээр шагнах тухай 294 2017-07-18
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 295 2017-07-18
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 287 2017-07-17
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 287 2017-07-17
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 287 2017-07-17
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 288 2017-07-17
Ээлжийн амралт олгох тухай 289 2017-07-17
Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 290 2017-07-17
хөрөнгө гаргах тухай 291 2017-07-17
Цол олгох тухай 278 2017-07-11
Цол олгох тухай 278 2017-07-11
Цол олгох тухай 279 2017-07-11
Цол олгох тухай 280 2017-07-11
Цол олгох тухай 281 2017-07-11
Цол олгох тухай 282 2017-07-11
Цол олгох тухай 283 2017-07-11
Цол олгох тухай 284 2017-07-11
Засаг даргын нэрэмжит "Ховдын төлөө " медалиар шагнах тухай 292 2017-07-08
хөрөнгө гаргах тухай 270 2017-07-07
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 276 2017-07-06
хөрөнгө гаргах тухай 277 2017-07-06
Жуух бичгээр шагнах тухай 285 2017-07-06
Аймгийн "Алдарт уяач "цол олгох тухай 286 2017-07-06
хөрөнгө гаргах тухай 275 2017-07-05
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 268 2017-07-04
хөрөнгө гаргах тухай 269 2017-07-04
хөрөнгө гаргах тухай 272 2017-07-04
хөрөнгө гаргах тухай 273 2017-07-04
Сонгуулийн дахин санал хураалттай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 274 2017-07-04
Сонгуулийн дахин санал хураалттай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 274 2017-07-04
Хөрөнгө гаргах ,эрх шилжүүлэх тухай 267 2017-07-03
хөрөнгө гаргах тухай 252 2017-06-29
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 255 2017-06-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 256 2017-06-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 257 2017-06-28
хөрөнгө гаргах тухай 258 2017-06-28
хөрөнгө гаргах тухай 259 2017-06-28
Эзэмшил гаргах хэмжээ талбай өөрчлөх тухай 261 2017-06-28
Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 262 2017-06-28
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 263 2017-06-28
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 264 2017-06-28
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 265 2017-06-28
Сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 254 2017-06-22
хөрөнгө гаргах тухай 253 2017-06-20
ажлын хэсэг байгуулах тухай 249 2017-06-19
ажлын хэсэг байгуулах тухай 250 2017-06-19
ажлын хэсэг байгуулах тухай 251 2017-06-19
Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний тухай 248 2017-06-15
Д.Гантуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 243 2017-06-06
Цэргийг дүйцүүлэх албыг хаалгах ,халах тухай 246 2017-06-06
Цэргийг дүйцүүлэх албыг хаалгах ,халах тухай 246 2017-06-06
Цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах халах тухай 246 2017-06-06
Хөрөнгө гаргах тухай 237 2017-06-05
Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 238 2017-06-05
Хөрөнгө гаргах тухай 239 2017-06-05
ажлын хэсэг байгуулах тухай 240 2017-06-05
ажлын хэсэг байгуулах тухай 247 2017-06-04
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 266 2017-06-03
Цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах халах тухай 246 2017-06--06
Хагас жилийн мал тооллогын түүвэр судалгааг зохион байгуулах ,хяналт тавих комисс байгуулах тухай 235 2017-05-30
Хөрөнгө гаргах тухай 236 2017-05-30
хөрөнгө гаргах тухай 233 2017-05-29
хөрөнгө гаргах тухай 234 2017-05-29
хөрөнгө гаргах тухай 244 2017-05-27
хөрөнгө гаргах тухай 245 2017-05-27
хөрөнгө гаргах тухай 245 2017-05-27
Эрх шилжүүлэх тухай 232 2017-05-26
Орон тооны бус зөвлөл байгуулан ажиллуулах тухай 225 2017-05-25
хөрөнгө гаргах тухай 226 2017-05-25
хөрөнгө гаргах тухай 227 2017-05-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 229 2017-05-25
Аймгийн онцгой комисс,гамшгаас хамгаалах албад ,мэргэжлийн ангийг шинжэчлэн байгуулах тухай 230 2017-05-25
Хөрөнгө гаргах тухай 231 2017-05-25
Захирамж хүчингүйд тооцох тухай 224 2017-05-24
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 217 2017-05-22
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 218 2017-05-22
Гэрээ байгуулах эрх шилжүүлэх тухай 220 2017-05-22
Техникийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай 221 2017-05-22
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 222 2017-05-22
Хөрөнгө гаргах тухай 223 2017-05-22
Гэрээ байгуулах эрх шилжүүлэх тухай 206 2017-05-19
Ажлын хэсэг байгууулах тухай 207 2017-05-19
Хөрөнгө гаргах тухай 208 2017-05-19
Хөрөнгө гаргах тухай 209 2017-05-19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 210 2017-05-19
Хөрөнгө гаргах тухай 211 2017-05-19
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 212 2017-05-19
Газар өмчлүүлэх тухай 214 2017-05-19
Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 215 2017-05-19
Дэд зөвлөл байгуулах тухай 216 2017-05-19
Хөрөнгө гаргах тухай 205 2017-05-18
Жуух бичгээр шагнах тухай 202 2017-05-15
Хөрөнгө гаргах тухай 196 2017-05-10
Хөрөнгө гаргах тухай 199 2017-05-10
Хөрөнгө гаргах тухай 200 2017-05-10
Жуух бичгээр шагнах тухай 201 2017-05-10
Зөвлөл байгуулах тухай 195 2017-05-09
Аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухайтоог 198 2017-05-09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 194 2017-05-08
Хөрөнгө гаргах тухай 241 2017-05-05
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 193 2017-05-04
Б.Ичинхорлоод сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 178 2017-05-02
Г.Оюунчимэгт сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 179 2017-05-02
Жуух бичгээр шагнах тухай 180 2017-05-02
Орон нутгийн хөгжлийн индекс тооцох ажлын хэсэг байгуулах тухай 181 2017-05-02
Ажлыг хэсэг байгуулах тухай 182 2017-05-02
Эрх шилжүүлэх тухай 183 2017-05-02
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 185 2017-05-02
Мал эмнэлэг, ариун цэвэр халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай 186 2017-05-02
Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 187 2017-05-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 188 2017-05-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 189 2017-05-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 190 2017-05-02
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 184 2017-05-02
Хот тохижуулах газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 191 2017-05-02
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 177 2017-05-01
Ажлын хэсэг томилох тухай 151 2017-04-30
Эрх шилжүүлэх тухай 167 2017-04-26
Хөрөнгө гаргах тухай 175 2017-04-25
Дүрэм батлах тухай 152 2017-04-21
Насан туршийн боловсролын төвийн дүрэм батлах тухай 170 2017-04-21
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 171 2017-04-21
Инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах тухай 172 2017-04-21
Хөрөнгө гаргах тухай 173 2017-04-21
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 174 2017-04-21
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 146 2017-04-20
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 147 2017-04-20
Гомдлын шаардлагын орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 148 2017-04-20
Хүүхдийн төлөө зөвлөл байгуулах тухай 149 2017-04-20
АЙмгийн зөвлөл байгуулах тухай 153 2017-04-20
Хөрөнгө гаргах тухай 154 2017-04-20
Газар эзэмшүүлэх тухай 155 2017-04-20
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 156 2017-04-20
Эзэмших газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухай 157 2017-04-20
Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 158 2017-04-20
Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 159 2017-04-20
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 160 2017-04-20
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 161 2017-04-20
Газар ашиглах эрхийн хугацаа сунгах тухай 162 2017-04-20
Газар эзэмших тухай 163 2017-04-20
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 164 2017-04-20
Эзэмших газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухай 165 2017-04-20
Газар өмчлүүлэх тухай 166 2017-04-20
Газар өмчлүүлэх тухай 168 2017-04-20
Олон улсын арга хэмжээнд ороолцуулах тухай 169 2017-04-20
Хөрөнгө гаргах тухай 150 2017-04-19
Комисс томилох тухай 134 2017-04-17
Хөрөнгө гаргах тухай 135 2017-04-17
Газар албадан чөлөөлөх тухай 145 2017-04-17
Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 136 2017-04-14
Хяналт, шалгалт явуулах хамтарсан ажлын хэсэг байгуулар тухай 140 2017-04-14
"Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам" батлах тухай 141 2017-04-14
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 142 2017-04-14
Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 133 2017-04-06
Хөрөнгө гаргах тухай 127 2017-04-03
Хөрөнгө гаргах тухай 128 2017-04-03
Арга хэмжээнд оролцох хөрөнгө гаргах тухай 129 2017-04-03
Олон улсын арга хэмжээнд оролцуулах тухай 130 2017-04-03
Хөрөнгө гаргах тухай 131 2017-04-03
Л.Цэнд-Аюушид сануулах сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 132 2017-04-03
Хөрөнгө гаргах тухай 127 2017-04-02
Хөрөнгө гаргах тухай 127 2017-04-02
Жуух бичгээр шагнах тухай 126 2017-03-31
Жуух бичгээр шагнах тухай 123 2017-03-30
Жуух бичгээр шагнах тухай 124 2017-03-30
Жуух бичгээр шагнах тухай 125 2017-03-30
Төр-хувийн хэвшилийн зөвлөл байгуулах тухай 121 2017-03-28
Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 122 2017-03-28
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 117 2017-03-27
Захирамж хүчингүйд тооцох тухай 118 2017-03-27
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 119 2017-03-27
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 120 2017-03-27
Хөрөнгө гаргах тухай 116 2017-03-23
Хүүхдийн цэцэрлэг байгуулж тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 110 2017-03-21
Хөрөнгө гаргах тухай 114 2017-03-21
Хөрөнгө гаргах тухай 109 2017-03-20
Хөрөнгө гаргах тухай 111 2017-03-20
Хөрөнгө гаргах тухай 112 2017-03-20
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 113 2017-03-20
Хөрөнгө гаргах тухай 103 2017-03-17
Хөрөнгө гаргах тухай 104 2017-03-17
Хөрөнгө гаргах тухай 105 2017-03-17
Жуух бичгээр шагнах тухай 106 2017-03-17
Жуух бичгээр шагнах тухай 107 2017-03-17
Хурдан морины уралдааныг зохицуулах зарим арга хэмжээний тухай 108 2017-03-17
Дэд зөвлөл байгуулах тухай 100 2017-03-16
Жуух бичгээр шагнах тухай 101 2017-03-16
Хөрөнгө гаргах тухай 99 2017-03-15
Хөрөнгө гаргах тухай 96 2017-03-14
Хөрөнгө гаргах тухай 97 2017-03-14
Хөрөнгө гаргах тухай 98 2017-03-14
Малын шилжих хөдөлгөөнийг зохицуулах тухай 88 2017-03-13
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бэлтгэл офицеруудын сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухай 92 2017-03-13
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтыг зохион байгуулах тухай 93 2017-03-13
Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 94 2017-03-13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 95 2017-03-13
Хөрөнгө гаргах тухай 96 2017-03-13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 89 2017-03-10
Хөрөнгө гаргах тухай 90 2017-03-10
Дотоод аулитын холбоо байгуулах тухай 91 2017-03-10
Хөрөнгө гаргах тухай 87 2017-03-09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 80 2017-03-07
Хөрөнгө гаргах тухай 81 2017-03-07
Хөрөнгө гаргах тухай 82 2017-03-07
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 83 2017-03-07
Олон улсын арга хэмжээнд оролцуулах тухай 84 2017-03-07
Хөрөнгө гаргах тухай 85 2017-03-07
Авто замын ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах тухай 86 2017-03-07
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 75 2017-03-06
Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 76 2017-03-06
Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 78 2017-03-06
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 79 2017-03-06
Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн бүтэц, орон тоог батлах тухай 74 2017-03-03
Хөрөнгө гаргах тухай 72 2017-02-23
Аймгийн Есөн алдартныг тодруулж шагнах тухай 73 2017-02-22
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 69 2017-02-21
Хөрөнгө гаргах тухай 70 2017-02-21
Хөрөнгө гаргах тухай 71 2017-02-21
Аймгийн Алдарт уяач Алтан хараацай цолоор шагнах тухай 63 2017-02-20
Хөрөнгө гаргах тухай 65 2017-02-20
Олон улсын арга хэмжээнд оролцуулах тухай 66 2017-02-20
Хөрөнгө гаргах тухай 67 2017-02-20
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 68 2017-02-20
Аян зохион байгуулах тухай 62 2017-02-17
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын татвар хураах ажлыг зохион байгуулах тухай 60 2017-02-16
Хөрөнгө гаргах тухай 61 2017-02-16
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 57 2017-02-15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 58 2017-02-15
Тусгай зөвшөөрөл олгох сунгах тухай 59 2017-02-15
"Аймгийн хошой аварга малчин" , "Аймгийн аварга малчин", "Аварга тариаланч", "Аварга фермер" 54 2017-02-14
Хөрөнгө гаргах тухай 55 2017-02-14
Хөрөнгө гаргах тухай 47 2017-02-13
Салбар комисс шинэчлэн байгуулах тухай 49 2017-02-13
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 50 2017-02-13
Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 51 2017-02-13
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 52 2017-02-13
Шуурхай арга хэмжээ авах тухай 53 2017-02-13
Асрамжид хамруулах тухай 43 2017-02-02
Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 44 2017-02-02
Хөрөнгө гаргах тухай 46 2017-02-02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 48 2017-02-02
Хөрөнгө гаргах тухай 33 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 38 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 39 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 40 2017-02-01
Хөрөнгө гаргах тухай 41 2017-02-01
Эрх шилжүүлэх тухай 42 2017-02-01
Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 45 2017-02-01
Өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай 36 2017-01-31
Журам батлах тухай 37 2017-01-31
Хөрөнгө гаргах тухай 34 2017-01-30
Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 35 2017-01-30
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 32 2017-01-26
Олон улсын арга хэмжээнд оролцуулах тухай 25 2017-01-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 26 2017-01-25
Орон тооны бус зөвлөл байгуулан ажиллуулах тухай 27 2017-01-25
Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 28 2017-01-25
Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 29 2017-01-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 30 2017-01-25
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 31 2017-01-25
Хөрөнгө гаргах тухай 24 2017-01-24
Ажлын хэсэг байгуулж, удирдамж батлах тухай 8 2017-01-16
Салбар зөвлөл байгуулах тухай 4 2017-01-13
Салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай 6 2017-01-13
Хүүхдийн байгууллагын үйл ажиллагааг түр хаах тухай 7 2017-01-13
Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 1 2017-01-09
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 3 2017-01-05
Хөрөнгө гаргах тухай 102 201-03-17
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 77 201-03-06
Техникийн хорооны ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай 64 201-02-20
Б. Туулсүрэнд жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай 56 201-02-15
хөрөнгө гаргах тухай 319 2017-08-02