ТУШААЛ

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Цалинтай чөлөө олгох тухаай 42 2018.03.14
Ц.Даваажавыг албан тушаалд томилох тухай 16 2018.03.02
Б.Гантулгыг ажилд томилох тухай 15 2018.03.01
Э.Цэцэгчулуунийг албан тушаалд томилох тухай 13 2018.02.22
П.Мандуухайг ажилд томилох тухай 12 2018.02.20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 14 2018.02.14
Ажлаас түр чөлөөлөх тухай 12 2018.02.12
үнэлгээний хороо байгуулах тухай 23 2018.02.09
Үнэлгээ хороо байгуулах тухай 84 2018.02.09
Батжаргалын Энхмандалыг ажилд хавсруулах тухай 20 2018.02.07
дэмжлэг үзүүлэх тухай 16 2018.02.05
Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 54 2018.01.30
нууц хамгаалах ажилтан томилж, нэмэгдэл олгох тухай 11 2018.01.23
цалингийн нэмэгдэл олгох тухай 10 2018.01.15
цалинтай чөлөө олгох тухай 10 2018.01.15
Ажлын хэсэг байгуулж, эд хөрөнгө хүлээлцүүлэх тухай 7 2018.01.11
Ховд аймгийн дурсгалын цомог бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 8 2018.01.11
Сумдаа үйл ажаллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсэг 2 2018.01.08
Ажлын хэсэг байгуулж удирдалж батлах тухай 2 2018.01.04
үнэлгээний хороо байгуулах тухай2 4 2018.01.04
Ховд аймгийн удирдлагын бүтэц, орон тоо 5 2018
Цалинтай чөлөө олгох тухай 74 2017-10-16
Цалингүй чөлөө олгох тухай 75 2017-10-15
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 73 2017-10-11
Хөрөнгө гаргах тухай 72 2017-10-10
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 71 2017-10-09
Э.Гантулгыг туршилтын хугацаагаар томилох тухай 34 2017-09-18
Цалингүй чөлөө олгох тухай 68 2017-09-18
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 69 2017-09-18
С.Ариунааг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай 32 2017-09-04
Э.Оюунтунгалагийг туршилтын хугацаагаар томилох тухай 33 2017-09-04
Г.Алтанзаяаг ажлаас чөлөөлөх тухай 30 2017-08-31
Ж.Саруулыг албан тушаалд томилох тухай 31 2017-08-31
Ж.Ганцоожийг ажлаас чөлөөлөх тухай 28 2017-08-14
Б.Эрдэнэчимэгийг туршилтын хугацаагаар томилох тухай 29 2017-08-14
Боловсрол соёл, урлагийн газар 251 2017-07-18
Д.Одгэрэлийг албан тушаалд томилох тухай 27 2017-07-16
Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 55 2017-07-06
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 54 2017-07-04
Б.Мөнхбатыг албан тушаалд томилох тухай 26 2017-06-28
Тушаал хүчингүй болгох тухай 53 2017-06-27
М.Отгонхандад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 49 2017-06-19
Цалинтай чөлөө олгох тухай 52 2017-06-14
О.Ням-Адьяаг ажлаас чөлөөлөх тухай 25 2017-06-07
М.Энхжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухай 23 2017-06-02
Цалинтай чөлөө олгох тухай 35 2017-04-26
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 20 2017-03-06
Цалинтай чөлөө олгох тухай 21 2017-03-06
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 22 2017-03-06
Л.Гэрэлмаа буцалтгүй тусламж олгох тухай 18 2017-02-24
Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 19 2017-02-24
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 17 2017-02-06
Хөрөнгө гаргах тухай 34 2017-01-30
Журам батлах тухай 16 2017-01-30
Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг хяналтын хуудас баримтын загвар батлаж ,мөрдүүлэх тухай 13 2017-01-19
Цалинтай чөлөө олгох тухай 14 2017-01-18
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 11 2017-01-17
Цалингийн нэмэгдэл олгох тухай 12 2017-01-17
Дотоод журам батлах тухай 9 2017-01-15
Цалинтай чөлөө олгох тухай 8 2017-01-10
С.Батдоржид сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 7 2017-01-09
Цалинтай чөлөө олгох тухай 4 2017-01-05
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 3 2017-01-03
Ажлаас түр чөлөөлөх тухай 1 2017-01-03
Дүрэм батлах тухай 54 2016-11-04