ТУШААЛ

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Цалинтай чөлөө олгох тухай 74 2017-10-16
Цалингүй чөлөө олгох тухай 75 2017-10-15
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 73 2017-10-11
Хөрөнгө гаргах тухай 72 2017-10-10
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 71 2017-10-09
Э.Гантулгыг туршилтын хугацаагаар томилох тухай 34 2017-09-18
Цалингүй чөлөө олгох тухай 68 2017-09-18
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 69 2017-09-18
С.Ариунааг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай 32 2017-09-04
Э.Оюунтунгалагийг туршилтын хугацаагаар томилох тухай 33 2017-09-04
Г.Алтанзаяаг ажлаас чөлөөлөх тухай 30 2017-08-31
Ж.Саруулыг албан тушаалд томилох тухай 31 2017-08-31
Ж.Ганцоожийг ажлаас чөлөөлөх тухай 28 2017-08-14
Б.Эрдэнэчимэгийг туршилтын хугацаагаар томилох тухай 29 2017-08-14
Д.Одгэрэлийг албан тушаалд томилох тухай 27 2017-07-16
Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 55 2017-07-06
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 54 2017-07-04
Б.Мөнхбатыг албан тушаалд томилох тухай 26 2017-06-28
Тушаал хүчингүй болгох тухай 53 2017-06-27
М.Отгонхандад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 49 2017-06-19
Цалинтай чөлөө олгох тухай 52 2017-06-14
О.Ням-Адьяаг ажлаас чөлөөлөх тухай 25 2017-06-07
М.Энхжаргалыг ажлаас чөлөөлөх тухай 23 2017-06-02
Цалинтай чөлөө олгох тухай 35 2017-04-26
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 20 2017-03-06
Цалинтай чөлөө олгох тухай 21 2017-03-06
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 22 2017-03-06
Л.Гэрэлмаа буцалтгүй тусламж олгох тухай 18 2017-02-24
Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 19 2017-02-24
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 17 2017-02-06
Журам батлах тухай 16 2017-01-30
Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг хяналтын хуудас баримтын загвар батлаж ,мөрдүүлэх тухай 13 2017-01-19
Цалинтай чөлөө олгох тухай 14 2017-01-18
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 11 2017-01-17
Цалингийн нэмэгдэл олгох тухай 12 2017-01-17
Дотоод журам батлах тухай 9 2017-01-15
Цалинтай чөлөө олгох тухай 8 2017-01-10
С.Батдоржид сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 7 2017-01-09
Цалинтай чөлөө олгох тухай 4 2017-01-05
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 3 2017-01-03
Ажлаас түр чөлөөлөх тухай 1 2017-01-03