ЗАХИРАМЖ

Нэр Дугаар Баталсан огноо
Дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс томилох тухай 137 2018.03.12
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 138 2018.03.12
Хөрөнгө гаргах тухай 139 2018.03.12
"Говийн чоно 2018" олон улсын сургалт, дадлага сургууль зохион байгуулах тухай 128 2018.03.09
Тусламж олгох тухай 129 2018.03.09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 130 2018.03.09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 133 2018.03.09
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бэлтгэл офицеруудын сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухай 134 2018.03.09
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухай 135 2018.03.09
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 136 2018.03.09
Жуух бичгээр шагнах тухай 126 2018.03.07
Жуух бичгээр шагнах тухай 127 2018.03.07
Жуух бичгээр шагнах тухай 119 2018.03.06
Жуух бичгээр шагнах тухай 120 2018.03.06
Жуух бичгээр шагнах тухай 121 2018.03.06
Жуух бичгээр шагнах тухай 122 2018.03.06
Засаг даргын нэрэмжит "Ховдын төлөө" медалиар вшагнах тухай 125 2018.03.06
Хөрөнгө гаргах тухай 117 2018.03.05
Жуух бичгээр шагнах тухай 118 2018.03.05
Жуух бичгээр шагнах тухай 115 2018.03.02
Хөрөнгө гаргах тухай 116 2018.03.02
Хөрөнгө гаргах тухай 114 2018.03.01
Хөрөнгө гаргах тухай 101 2018.02.28
Хөрөнгө гаргах тухай 102 2018.02.28
Аюулгүйн нөөцийн өвс хуваарилах тухай 103 2018.02.28
Албан томилолтын талаарх зарим арга хэмжээний тухай 104 2018.02.28
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 105 2018.02.28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 106 2018.02.28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 107 2018.02.28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 108 2018.02.28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 109 2018.02.28
Хөрөнгө гаргах тухай 110 2018.02.28
Хөрөнгө гаргах тухай 111 2018.02.28
"Оюутан цэрэг" сургалтыг зохион байгуулж явуулах тухай 113 2018.02.28
Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 99 2018.02.27
Төлөвлөгөө батлуулах тухай 100 2018.02.27
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, сэргээх, хүчингүй болгох тухай 97 2018.02.23
Эрх шилжүүлэх тухай 98 2018.02.23
Хөрөнгө гаргах тухай 92 2018.02.22
Хөрөнгө гаргах тухай 93 2018.02.22
Хөрөнгө гаргах тухай 94 2018.02.22
Эрх шилжүүлэх тухай 95 2018.02.22
Аймгийн аюулгүйн нөөцийн тэжээл хуваарилах тухай 96 2018.02.22
Эрх шилжүүлэх тухай 90 2018.02.21
Эрх шилжүүлэх тухай 91 2018.02.21
Хөрөнгө гаргах тухай 83 2018.02.14
Хөрөнгө гаргах тухай 84 2018.02.14
Хөрөнгө гаргах тухай 85 2018.02.14
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 86 2018.02.14
Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 87 2018.02.14
Хөрөнгө гаргах тухай 88 2018.02.14
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 89 2018.02.14
Хөрөнгө гаргах тухай 79 2018.02.12
Хөрөнгө гаргах тухай 80 2018.02.12
Хөрөнгө гаргах тухай 81 2018.02.12
Хурдан морины уралдааныг зохицуулах зарим арга хэмжээний тухай 82 2018.02.12
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 77 2018.02.09
Эрх шилжүүлэх тухай 69 2018.02.08
Эрх шилжүүлэх тухай 70 2018.02.08
Хөрөнгө гаргах тухай 71 2018.02.08
Асрамжид хамруулах тухай 72 2018.02.08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 73 2018.02.08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 74 2018.02.08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 75 2018.02.08
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 76 2018.02.08
Аймгийн Есөн алдартныг тодруулж, шагнах тухай 66 2018.02.07
Хөрөнгө гаргах тухай 67 2018.02.07
Хөрөнгө гаргах тухай 58 2018.02.06
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 59 2018.02.06
Хөрөнгө гаргах тухай 60 2018.02.06
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 61 2018.02.06
Хөрөнгө гаргах тухай 62 2018.02.06
Хөрөнгө гаргах тухай 63 2018.02.06
Аймгийн Алдарт уяач, Алтан хараацай цолоор шагнах тухай 64 2018.02.06
Аюулгүйн нөөцийн өвс хуваарилах тухай 65 2018.02.06
Хөрөнгө гарагах тухай 68 2018.02.06
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 55 2018.02.01
Хөрөнгө гаргах тухай 57 2018.02.01
Хөрөнгө гаргах тухай 52 2018.01.29
Аймгийн хошой аварга аймгийн аварга малчин, аймгийн аварга саальчин, аймгийн аварга тариаланч шалгаруулах тухай 53 2018.01.29
Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 46 2018.01.26
Хөрөнгө гаргах тухай 47 2018.01.26
Хөрөнгө гаргах тухай 48 2018.01.26
Хөрөнгө гаргах тухай 49 2018.01.26
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 50 2018.01.26
Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 51 2018.01.26
Газах өмчлүүлэх тухай 39 2018.01.25
Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 40 2018.01.25
Захирамжийн заалтад өөрчлөлт оруулах тухай 41 2018.01.25
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 42 2018.01.25
Хөрөнгө гаргах тухай 43 2018.01.25
Хөрөнгө гаргах тухай 44 2018.01.25
Брэнд бүтээгдэхүүн шалгаруулах тухай 36 2018.01.24
Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 37 2018.01.24
Хөрөнгө гаргах тухай 38 2018.01.24
Насан туршийн боловсрол төв байгуулж, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 45 2018.01.23
Хөрөнгө гаргах тухай 28 2018.01.22
Хөрөнгө гаргах тухай 29 2018.01.22
Хөрөнгө гаргах тухай 26 2018.01.18
Ажлын хэсэг байгуулж, эд хөрөнгө үнэлэх тухай 27 2018.01.18
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 25 2018.01.17
Хөрөнгө гаргах тухай 23 2018.01.16
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 24 2018.01.16
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 22 2018.01.15
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 17 2018.01.12
Хөрөнгө гаргах тухай 18 2018.01.12
Орон нутгийн төсвийн 2018 оны сар, улирлын хуваарь батлах тухай 19 2018.01.12
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 21 2018.01.12
Хөрөнгө гаргах тухай 13 2018.01.11
Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 14 2018.01.11
Томуу, томуу төст өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 16 2018.01.11
Захирамжийн заалт хүчингүй болгох тухай 11 2018.01.10
Аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээл хуваарилах тухай 12 2018.01.10
Гамшгаас хамгаалах дадлага сургууль зохион байгуулах тухай 5 2018.01.05
Нэрэмжит шалгалт зохион байгуулах тухай 6 2018.01.05
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 7 2018.01.05
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 8 2018.01.05
Хөрөнгө гаргах тухай 9 2018.01.05
Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 10 2018.01.05
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 15 2018.01.05
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 2018.01.03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 3 2018.01.03
Ажлын хэсэг томилох тухай 4 2018.01.03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 578 2017.11.15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 579 2017.11.15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 580 2017.11.15
Хөрөнгө гаргах тухай 576 2017.11.09
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 577 2017.11.09
Бог малын төлийн мялзан өвчний вакцинжуулалт явуулах тухай 573 2017.11.08
Хөрөнгө гаргах тухай 575 2017.11.08
Хөрөнгө гаргах тухай 572 2017.11.07
Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явуулах тухай 566 2017.11.02
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 567 2017.11.02
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 569 2017.11.02
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 570 2017.11.02
Хөрөнгө гаргах тухай 571 2017.11.02
Хөрөнгө гаргах тухай 565 2017.11.01
Хөрөнгө гаргах тухай 560 2017.10.31
Хөрөнгө гаргах тухай 561 2017.10.31
Т.Эрдэнэтуяад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 562 2017.10.31
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 563 2017.10.31
Хөрөнгө гаргах тухай 564 2017.10.31
Хөрөнгө гаргах тухай 557 2017.10.30
Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 558 2017.10.30
Хөрөнгө гаргах тухай 555 2017.10.27
Захирамж хүчингүй болгох тухай 556 2017.10.27
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 549 2017.10.26
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 550 2017.10.26
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 551 2017.10.26
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 545 2017.10.24
Хөрөнгө гаргах тухай 547 2017.10.24
Аян зохион байгуулах тухай 548 2017.10.24
Хөрөнгө гаргах тухай 539 2017.10.23
Хөрөнгө гаргах тухай 539 2017.10.23
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 540 2017.10.23
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 541 2017.10.23
"Шинэ санаачилга-бүтээлч ажил" уриан дор ажил зохион байгуулах тухай 542 2017.10.23
Хөрөнгө гаргах тухай 543 2017.10.23
Журам шинэчлэн батлах тухай 544 2017.10.23
Өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 504 2017.10.20
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 505 2017.10.20
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 506 2017.10.20
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 507 2017.10.20
Хөрөнгө гаргах тухай 508 2017.10.20
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 509 2017.10.20
Шуурхай арга хэмжээ авах тухай 537 2017.10.20
Сумдын төл малд эрүүл мэндийн үзлэг зохион байгуулах тухай 538 2017.10.20
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 485 2017.10.19
Эрх шилжүүлэх тухай 486 2017.10.19
Такси үйлчилгээний зогсоолын байршил тогтоох тухай 487 2017.10.19
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 485 2017.10.19
Эрх шилжүүлэх тухай 486 2017.10.19
Такси үйлчилгээний зогсоолын байршил тогтоох тухай 487 2017.10.19
Хөрөнгө гаргах тухай 488 2017.10.19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 489 2017.10.19
Хөрөнгө гаргах тухай 491 2017.10.19
Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 492 2017.10.19
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 493 2017.10.19
Газар өмчлүүлэх тухай 494 2017.10.19
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 495 2017.10.19
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 496 2017.10.19
Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 497 2017.10.19
Эзэмшил газрын хэмжээ, талбай өөрчлөх тухай 498 2017.10.19
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 499 2017.10.19
Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох тухай 500 2017.10.19
Газар эзэмших зөвшөөрөл олгох тухай 501 2017.10.19
Хөрөнгө гаргах тухай 502 2017.10.19
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 503 2017.10.19
Хөрөнгө гаргах тухай 481 2017.10.09
Хөрөнгө гаргах тухай 482 2017.10.09
Хөрөнгө гаргах тухай 483 2017.10.09
Хөрөнгө гаргах тухай 478 2017.10.06
Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 479 2017.10.06
Эрх шилжүүлэх тухай 480 2017.10.06
Жуух бичгээр шагнах тухай 477 2017.10.05
Жуух бичгээр шагнах тухай 449 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 450 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 451 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 452 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 453 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 454 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 455 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 456 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 457 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 458 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 460 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 461 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 462 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 463 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 464 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 465 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 466 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 467 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 468 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 469 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 470 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 471 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 472 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 473 2017.10.04
Жуух бичгээр шагнах тухай 474 2017.10.04
Хөрөнгө гаргах тухай 475 2017.10.04
Хөрөнгө гаргах тухай 476 2017.10.04
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 446 2017.10.03
Хөрөнгө гаргах тухай 447 2017.10.03
Цэргийн дүйцүүлэх албаны сургалт кохион байгуулж явуулах тухай 448 2017.10.03
Жуух бичгээр шагнах тухай 459 2017.10.,04
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 268 2017.07.04
Хөрөнгө гаргах тухай 269 2017.07.04
Хөрөнгө гаргах тухай 270 2017.07.04
Хөрөнгө гаргах тухай 272 2017.07.04
Хөрөнгө гаргах тухай 273 2017.07.04
Сонгуулийн дахин санал хураалттай холбогдуулан авах захим арга хэмжээний тухай 274 2017.07.04
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 249 2017.06.19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 250 2017.06.19
Хөрөнгө гаргах тухай 252 2017.06.19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 251 2017.06.19
Баяр наадам тэмдэглэн өнгарүүлэх арга хэмжээний тухай 248 2017.06.15
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 247 2017.06.14
Д.Гантуяад сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 243 2017.06.06
Цэргийн дүүцүүлэх албыг хаалгах, халах тухай 246 2017.06.06
Хөрөнгө гаргах тухай 237 2017.06.05
Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 238 2017.06.05
Хөрөнгө гаргах тухай 239 2017.06.05
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 240 2017.06.05
Хөрөнгө гаргах тухай 241 2017.06.05
Хөрөнгө гаргах тухай 236 2017.05.30
Хөрөнгө гаргах тухай 232 2017.05.29
Жуух бичгээр шагнах тухай 232 2017.05.29
Хагас жилийн мал тооллогын түүвэр судалгаа зохион байгуулах, хяналт тавих комисс байгуулах тухай 235 2017.05.29
Хөрөнгө гаргах тухай 244 2017.05.27
Хөрөнгө гаргах тухай 245 2017.05.27
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 229 2017.05.25
Аймгийн онцгой комисс, гамшигаас хамгаалах албад, мэргэулийн ангийн шинэчлэн байгуулах тухай 230 2017.05.25
Хөрөнгө гаргах тухай 231 2017.05.25
Ховд аймгийн засаг даргын захирамж 681 2017-12-20
Хөрөнгө гаргах тухай 443 2017-10-23
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 444 2017-10-03
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 445 2017-10-03
Хөрөнгө гаргах тухай 442 2017-10-02
Хөрөнгө гаргах тухай 437 2017-09-29
Бог малын мялзан өвчний вакцинжуулалт явуулах тухай 438 2017-09-29
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 439 2017-09-29
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 440 2017-09-29
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 441 2017-09-29
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 268 2017-07-04
Хөрөнгө гаргах, эрх шилжүүлэх тухай 267 2017-07-03
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 255 2017-06-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 256 2017-06-28
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 257 2017-06-28
Хөрөнгө гаргах тухай 258 2017-06-28
Хөрөнгө гаргах тухай 259 2017-06-28
Эзэмшилд газрын хэмжээ, талбай өөхчлөх тухай 261 2017-06-28
Өмчлах газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 262 2017-06-28
Газар эзэмжих эрх шилжүүлэх тухай 263 2017-06-28
Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай 264 2017-06-28
Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай 265 2017-06-28
Сонгуулын тухай хуулийн хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 254 2017-06-22
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 266 2017-06-03
Хөрөнгө оруулах тухай 253 2016-06-20
Орон тооны бус зөвлөл байгуулан ажиллуулах тухай 225 2015.05.25
Хөрөнгө гаргах тухай 226 2015.05.25
хөрөнгө гаргах тухай 227 2015.05.25
Эрх шилжүүлэх тухай 232 2015.05.25
Захирамж хүчингүйд Тооцох тухай 224 2015.05.24
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 217 2015.05.22
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 218 2015.05.22
Гэрээ байгуулах эрх шилжүүлэх тухай 220 2015.05.22
Технизийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай 221 2015.05.22
Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 222 2015.05.22
Хөрөнгө гаргах тухай 223 2015.05.22