You are here: Home Нутгийн удирдлага Аймгийн ЗДТГ Хэлтсүүд НХ-ийн хэлтэс Салбарын хөрөнгө оруулалт

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

Салбарын хөрөнгө оруулалт PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн .   
2014 оны 4-р сарын 25, Баасан гариг, 07:38

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ – 2013

1.БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ:

Сургууль:

Шинээр барих:

Булган сумын 1 дүгээр сургуулийн 2 дугаар байрны барилга

Дөргөн сумын сургуулийн барилга

Үенч сумын сургуулийн барилга

Чандмань сумын сургуулийн барилга

Жаргалант сумын 1 дүгээр сургуулийн барилга

Жаргалант сумын Цаст-Алтай сургууль

Засвар хийх:

Булган сумын 2 дугаар сургуулийн барилга

Буянт сумын сургуулийн барилга

Мөст сумын сургуулийн барилга

Үенч сумын сургуулийн барилга

Спорт заал:

Ховд сумын спорт заалны барилгыг шинээр барих

Дотуур байр:

Шинээр барих:

Булган сумын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны барилга

Мөст сумын сургуулийн дотуур байрны барилга

Жаргалант сумын сургуулийн дотуур байрны барилга

Цэцэрлэг:

Шинээр барих:

Мөст сумын цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 13 дугаар цэцэрлэгийн барилга

Засвар хийх:

Зэрэг сумын цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 11 дүгээр цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 12 дугаар цэцэрлэгийн барилга

2.СПОРТ, СОЁЛ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ:

Нийтийн номын сангийн барилгыг их засварт оруулах

Дөргөн сумын соёлын төвийн барилгыг шинээр барих

Буянт сумын соёлын төвийн барилгыг шинээр барих

Манхан сумын спортын төвийн барилгыг ашиглалтанд оруулах

Үенч сумын соёлын төвийн барилгыг шинээр барих

Жаргалант сумын урлаг спортын цогцолборын барилгыг шинээр барих

3.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ:

Мөнхайрхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар

Манхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн мооргийн барилга, хашааг шинээр барих,

Чандмань сумын эрүүл мэндийн төвийн машиныг шинэчлэх

4.ХҮН АМ, НИЙГИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН САЛБАРТ:

Хүүхдийн “Баянбулаг” зусланд их засвар хийнэ.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ - 2014

1.БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ:

Сургууль:

Шинээр барих:

Мөнххайрхан сумын сургуулийн барилга

Ховд сумын сургуулийн барилга

Засвар хийх:

Дөргөн сумын сургуулийн барилга

Дуут сумын сургуулийн барилга

Цэцэг сумын сургуулийн барилга

Жаргалант сумын 2 дугаар  сургуулийн барилга

Дотуур байр:

Шинээр барих:

Дуут сумын сургуулийн дотуур байрны барилга

Цэцэрлэг:

Шинээр барих:

Булган сумын цэцэрлэгийн барилга

Цэцэг сумын цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн барилга

Засвар хийх:

Мөнххайрхан сумын цэцэрлэгийн барилга

Мянгад сумын цэцэрлэгийн барилга

Үенч сумын цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн барилга

2.СПОРТ, СОЁЛ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ:

Спортын ордны барилгыг их засварт оруулах

Булган сумын соёлын төвийн барилгыг их засварт оруулах

Дарви сумын соёлын төвийн барилгыг их засварт оруулах

Аймгийн Хөгжимт драмын театрыг шинээр барих

Аймгийн Музейн барилгыг шинээр  барих

3.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ:

БОЭТ-ийн Халдвартын барилгыг шинээр барих

Буянт сумын Эрүүл мэндийн төвийг засварлах

Жаргалант суманд 75 ортой хүүхдийн эмнэлэг шинээр барих

Булган сумын Нэгдсэн эмнэлгийн барилга барих

Мөст сумын эрүүл мэндийн төвийн засвар

Цэцэг сумын эрүүл мэндийн төвийн засвар

Мянгад сумын эрүүл мэндийн төвийн засвар

Дуут сумын Эрүүл мэндийн төвийг шинээр барих

Жаргалант сумын Баатархайрхан өрхийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл

Жаргалант сумын Бугат өрхийн эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл

4.ХҮН АМ, НИЙГИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН САЛБАРТ:

Сэтгэл зүйн болон сэтгэцийн эмгэг өөрчлөлтөнд орсон хүүхэд түүний гэр бүлд мэргэжлийн үйлчилгээ, зөвлөгөө өгөх сэтгэл заслын кабинетийг байгуулна.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ - 2015

1.БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ:

Сургууль:

Шинээр барих:

Дуут сумын сургуулийн барилга

Засвар хийх:

Зэрэг сумын сургуулийн барилга

Мөнххайрхан сумын сургуулийн барилга

Мянгад сумын сургуулийн барилга

Жаргалант сумын 1 дүгээр сургуулийн барилга

Жаргалант сумын Цаст Алтай цогцолбор сургуулийн барилга

Дотуур байр:

Шинээр барих:

Дөргөн сумын сургуулийн дотуур байрны барилга

Мөнххайрхан сумын сургуулийн дотуур байрны барилга

Чандмань сумын сургуулийн дотуур байрны барилга

Цэцэрлэг:

Шинээр барих:

Үенч сумын цэцэрлэгийн барилга

Чандмань сумын цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн барилга

Засвар хийх:

Цэцэг сумын цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 8 дугаар цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн барилга

2.СПОРТ, СОЁЛ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ:

Дуут сумын соёлын төвийн барилгыг их засварт оруулах

Ховд сумын соёлын төвийн барилгыг их засварт оруулах

Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилга, байгууламжийг шинэчлэн засварлах

3.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ:

БОЭТ-ийн Оношлогооны барилга шинээр барих

Зоонозын өвчин судлалын барилга шинээр барих

Үенч сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл

Эрдэнэбүрэн сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар

Жаргалант сумын Буянт өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн засвар

Булган сумын Булган өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн засвар

Уламжлалт эмчилгээний төвийн барилга шинээр барих

Эрүүл мэндийн газрын барилгыг шинээр барих

4.ХҮН АМ, НИЙГИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН САЛБАРТ:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төвийг шинээр барих

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ - 2016

1.БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ:

Сургууль:

Засвар хийх:

Булган сумын 1 дүгээр сургуулийн барилга

Дарви сумын сургуулийн барилга

Манхан сумын сургуулийн барилга

Жаргалант сумын 3 дугаар сургуулийн барилга

Спорт заал:

Булган сумын спорт заалны барилгыг шинээр барих

Дотуур байр:

Шинээр барих:

Дарви сумын сургуулийн дотуур байрны барилга

Мянгад сумын сургуулийн дотуур байрны барилга

Цэцэрлэг:

Шинээр барих:

Зэрэг сумын цэцэрлэгийн барилга

Засвар хийх:

Булган сумын цэцэрлэгийн барилга

Мянгад сумын цэцэрлэгийн барилга

Ховд сумын цэцэрлэгийн барилга

Эрдэнэбүрэн сумын цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 7 дугаар цэцэрлэгийн барилга

Жаргалант сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийн барилгад өргөтгөл

2.СПОРТ, СОЁЛ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ:

Байхгүй

3.ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ:

Алтай сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл

Ховд сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар

Дөргөн сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар

Чандмань сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар

4.ХҮН АМ, НИЙГИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН САЛБАРТ:

Байхгүй

 

 

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2014 оны 4-р сарын 25, Баасан гариг, 09:49
 
Find us on Facebook
Follow Us