You are here: Home Байгууллага ЗД-ын дэргэдэх НДХэлтэс

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

НДХ
АЖИЛСАН ЖИЛД ТООЦОХ ТУХАЙ
Та доорх энд дарж үзнэ үү.
 
“Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн Тооцох” тухай хуулийн хэрэгжилт

“Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох” тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаархи товч мэдээлэл

2014.12.08

Монгол Улсын Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/57 тоот тушаал, 2014 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 1/2039 тоот албан бичиг,Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/77 тоот тушаал, 2014 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1/1802 тоот албан бичгээр өгөгдсөн үүрэг чиглэлийн дагуу  хууль хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг  Хэлтсийн даргын А/66 тоот тушаалаар Үйлчилгээний албаны даргаар ахлуулсан 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй  ажлын хэсэг байгуулж, “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох” тухай хуулийн хэрэгжилтийг орон нутагт  зохион байгуулж  ажиллаж байна.

 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Эрхэм зорилго:

Нийгмийн даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгох, ажил олгогч даатгуулагч иргэдэд чанартай хүртээмжтэй үйлчилгээг үзүүлж, тэдний тэтгэвэр, тэтгэмж авах эрхийг ханган хэрэгжүүлэхэд эрхэм зорилго оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

- Нийгмийн болон Эрүүл мэндийн даатгалын хууль тогтоомж, биелэлтийг зохион байгуулна.

- Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг ө

ргөтгөж бааз суурийг нэмэгдүүлнэ.

 


Find us on Facebook
Follow Us