You are here: Home ТАЗСЗ Мэргэшлийн шалгалт

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

7043-1111

МОНГОЛ БАРАА

Мэргэшлийн шалгалт
Төрийн жинхэнэ албаны сонгон шалгаруулалт явуулсан дүнгийн тухай PDF Хэвлэх И-мэйл
2015 оны 12-р сарын 02, Лхагва гариг, 07:32

Ховд аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын туслах болон дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2015 оны 11 дүгээр сарын 17-18-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Зарлагдсан туслах түшмэлийн 18, дэс түшмэлийн 27 нийт 45 ажлын байранд 378 иргэн бүртгүүлснээс эхний шатны шалгаруулалтд 374 иргэн орж, 166 иргэн тэнцсэн бөгөөд авбал зохих 100 онооноос 60 буюу түүнээс дээш оноог авсан иргэн тэнцэхээс, шалгаруулалтад оролцсон 166 иргэнээс эцсийн шалгаруулалтаар  нийт 132 иргэн 60 буюу түүнээс дээш оноо аван тэнцсэн байна. Ерөнхий мэдлэгийн шалгалтад тэнцсэн 166 иргэн монгол хэл бичгийн шалгалтад орж 139 нь тэнцэж мэдлэг хандлага, зан үйлийн ярилцлагын шалгалтад орсон бөгөөд үүнээс туслах түшмэлийн ажлын байрны сул орон тоонд өрсөлдсөн 15, дэс түшмэлийн ажлын байранд өрсөлдсөн 117, нийт 132 иргэн тэнцэж, тус тусын ангиллын нөөцөд бүртгэгдэхээр болов.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2015 оны 12-р сарын 02, Лхагва гариг, 08:01
 
Мэргэшлийн шалгалт PDF Хэвлэх И-мэйл

ХОВД АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтыг тус аймагт цахимаар авах тул бүртгүүлсэн иргэд Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудаснаас өрсөлдөж байгаа ажлын байрандаа хэдэн иргэн бүртгүүлсэн, шалгалтаар бүртгүүлсэн иргэд ямар үнэлгээ авсан, оноогоороо хэддүгээр байранд жагсаж байгаа зэрэг мэдээллийг авах боломжтой болсон гэдгийг анхаарна уу.

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Ховд аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг бүртгэнэ

 
Мэргэжлийн шалгалт PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн .   
2014 оны 4-р сарын 17, Пүрэв гариг, 10:02

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ СОНГОН

ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛСАН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

2014.03.10 Ховд

Ховд аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын туслах болон дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2014 оны 03 дугаар сарын 06-10-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

2014 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн салбар зөвлөлийн хуралдааны 08 дугаар тогтоолоор сонгон шалгаруулалтын комиссын даргаар аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Ховд аймаг дахь Салбар зөвлөлийн гишүүн, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга Ж.Дөлбадрах, гишүүдээр аймгийн давж заалдах 6-р шүүхийн Тамгын газрын дарга Д.Даваасүрэн, Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн Архивын тасгийн эрхлэгч С.Батдорж, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн С.Дорж,  нарийн бичгийн даргаар Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Оюунчимэг нарын бүрэлдэхүүнтэй комиссыг байгуулав.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2014 оны 12-р сарын 07, Ням гариг, 10:14
 


Find us on Facebook
Follow Us