Тодотгосон төсөв 2013 Хэвлэх
Бичсэн .   
2014 оны 2-р сарын 27, Пүрэв гариг, 02:26

1. ХОВД АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН 2013 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭГТГЭЛ

2. ХОВД АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН 2013 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭГТГЭЛ

3. ХОВД АЙМАГТ ЧИГ ҮҮРЭГ НЬ ШИЛЖИЖ ИРСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН 2013 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭГТГЭЛ

4.ХОВД АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТОД ОТГОСОН ТӨСВИЙН 2013 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭГТГЭЛ

 
Find us on Facebook
Follow Us