хуудасны зам: Home Мэдээ мэдээлэл Татварын багц хуулийн хэрэгжилт Мянгад суманд

ЗАРЛАЛ

Валютын ханш (ХААН Банк)

Цаг агаарын мэдээ

ЗДТГазар

Татварын багц хуулийн хэрэгжилт Мянгад суманд PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Ганхуяг   
2017 оны 3-р сарын 27, Даваа гариг, 08:46
  Татварын улсын байцаагч нь татвар хураах, татварын єр барагдуулах, татварын орлогын тєлєвлєгєєний биелэлтийн байдал, татварын орлогын бїтэц, татвар, тєлбєр, хураамжийн ногдуулалт, тєлєлт, татварын єр, хураалтын чиглэлээр судалгаа хийж, удирдлагыг мэдээллээр хангах, татварын тайлан ирїїлэлтийн байдалд судалгаа хийж ирцийг стандартад хїргэх, улс орон нутгийн тєлєвлєгєєг жигд ханган биелїїлэх, татвар тєлєгчдєд їйлчилгээ їзїїлэх, гарын авлага материалаар хангах, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах, аж ахуйн нэгж, байгууллага, татвар тєлєгч иргэдийн хувийн хэргийг бїрдїїлэн баяжилтыг тухай бїр хийх чиг їїргийг хэрэгжїїлнэ.

2017 оны 1 дүгээр улиралд  îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãîä 7377.0   ìÿíãàí òºãðºã îðóóëàõààñ 9267.6  ìÿíãàí òºãðºã îðóóëж төлөвлөгөөг 125.6 хувиар биелүүллээ.Ойгоос түлээ мод ашигласны төлбөрт 30.0 мянган төгрөг,  байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрт 1035.2 мянган төгрөг,........

хүү торгуулийн орлогод 3753.1 мянган төгрөг, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрт 1400,0 мянган төгрөг оруулсан байна.

2016 оны орон сууц худалдан авсны хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн материалыг 3 иргэн бүрдүүлж өгёөн бөгөөд сургалтын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн материалыг 23 иргэн нийт 26 иргэний материал хүлээн авч бүрдүүлэлт хийн татварын хэлтэст хүргүүлэн хуулийн дагуу 5978.1 мянган төгрөгний  татварыг буцаан олголтоор баталгаажуулсан байна.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2017 оны 3-р сарын 27, Даваа гариг, 09:03
 
Find us on Facebook
Follow Us