ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Б.ГАНБОЛД

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Өрөөний №214, утас:99438912

И-мэйл: b_ganbold@khovd.gov.mn

Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс нь аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайлалыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх, гадаад харилцаа, цахим мэдээллийн асуудлыг эрхлэх

ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Өрөөний № 220, утас: 99479927

 И-мэйл: otgonkhishig@khovd.gov.mn

 Аймгийн хэмжээний төрийн байгууллага, албан тушаалтанд амаар болон бичгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан, хуулийн хугацаанд хөнгөн шуурхай барагдуулах, хариу өгөх, судалж нэгдсэн дүгнэлт, мэдээ тайлан гаргах

- share

Сэтгэгдэл (0)