Аймгийн Засаг даргаар батлуусан удирдамжийн дагуу байгуулагдсан сумдын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөн туслах Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Б.Ганболд, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга Д.Солонгоор ахлуулсан ажлын хэсэг Буянт, Мянгад, Дөргөн, Чандмань, Зэрэг, Манхан, Дарви сумдад ажиллаж байна. Тухайлбал, Эрх зүйн акт, бодлогын бичиг баримтууд болон үндсэн үйл ажиллагаануудад хяналт үнэлгээ хийж, зөвлөн туслан ажиллаж байна.  

- share

Сэтгэгдэл (0)