- share

Сэтгэгдэл (4)

  • 2017-07-05 06:49:52
  • zar chn uzej bolohgui bn

    2017-07-08 04:07:38
  • 2017-09-01 07:54:48
  • ЗАР МЭДЭЭ 2017.08.28. Хөх өндөр Ховд аймгийн Алтай сумын Бодонч багийн нутаг Хөндлөнгийн Тамт нэртэй хууль бусаар алт олборлосны улмаас хөндөгдөж орхигдсон 5 га талбайд мэргэжлийн байгууллага / мэргэжлийн байгууллагын хяналтын доор бичил уурхай эрхлэгч нөхөрлөл, бүртгэгдээгүй бүлэг нөхөрлөл / -аар техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийлгэх зорилгоор төслийн сонгон шалгаруулалт 2017 оны 08 дугаар сарын 28 -ны өдрөөс эхлэн зарлаж сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг хүссэн мэргэжлийн байгууллага / мэргэжлийн байгууллагын хяналтын доор бичил уурхай эрхлэгч нөхөрлөл, бүртгэгдээгүй бүлэг нөхөрлөл /-уудыг материалаа ирүүлэн оролцохыг урьж байна. 1.Сонгон шалгаруулалтанд оролцогчийн бүрдүүлэх материал а/ сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг хүссэн тухайн байгууллагын албан ёсны хүсэлт б/ аж ахуйн нэгжийн танилцуулга /бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, ажиллах хүчний бүтэц, бүрэлдэхүүн, байгууллагын хаяг, утасны дугаар зэргийг дэлгэрэнгүй тусгана/ холбогдох бусад бичиг баримт в/ аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, нөхөн сэргээлт хийх хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөлтэй байна. г/ нөхөн сэргээлтийн ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө /Швейцарын хөгжлийн агентлагийн бичил уурхай төслийн хүрээнд боловсруулан гаргасан “Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийг өртөг багатай гүйцэтгэх нөхөн сэргээлтийн аргачлал”-ын дагуу техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг төслөөр ирүүлнэ /- нд дараах зүйлүүдийг тусгасан байна. Үүнд: - Нөхөн сэргээлтийн ажлыг эхлэх, дуусах үе шатны календарчилсан төлөвлөгөө - Ажиллах хүчний мэдээлэл /орон нутгийн бичил уурхай эрхлэгч 1-оос доошгүй нөхөрлөлтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж тэдний хүчээр гар аргаар зардал багатайгаар ажлыг гүйцэтгэнэ/ - техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтэнд шаардагдах зардлын хэмжээг тооцож гаргасан байна. - Татвар, нийгмийн даатгал, банкны хугацаа хэтэрсэн өргүй байна. 2.Оролцогчийн материал хүлээн авах эцсийн хунацааг 2017 оны 09 дугаар сарын 11-ний өдрийн 11⁰⁰ цагаар тогтоож сонгон шалгаруулалт явуулах үйл ажиллагаанд шилжнэ. 3. Оролцогч материалаа Ховд аймгийн Алтай сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч С.Долгормаад гэж хаяглан ирүүлэх бөгөөд буцах хаяг, холбогдох утасны дугаараа тодорхой бичсэн байна. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ

    2017-09-01 07:55:24