Цаг үеийн мэдээ

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 9-Р ХУРАЛДААН ЭХЭЛЛЭЭ

Ховд аймгийн ИТХ-ын 9-р хуралдаан Нутгийн удирдлагын ордны Хуралдааны их танхимд эхэллээ.

Өнөөдрийн хуралдаанаар нийт 6 асуудлыг хэлэлцэх юм. Үүнд:

  1. Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцын тухай мэдээллийг аймгийн Засаг дарга Б.Дүгэржав
  2. Аймгийн 2019 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт хийх тухай илтгэлийг аймгийн Засаг дарга Б.Дүгэржав
  3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар мэдээллийг Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Х.Болдбаатар
  4. Аймгийн газар зохион байгуулалтын 2019 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай илтгэлийг ГХБХБГ-ын дарга Б.Баярсүх
  5. Зарим газар нутгийг Улсын тусгай хамгаалалтад авах санал уламжлах тухай илтгэлийг БОАЖГ-ын дарга Л.Батбаяр
  6. Ховд аймгийн нутаг дэвсгэрт шашны байгууллага, сүм хийд байгуулах, зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, хяналт тавих журмын талаарх илтгэлийг ИТХ-ын төлөөлөгч, журам боловсруулах ажлын хэсгийн ахлагч Ш.Батсүх нар тус тус танилцуулж, хэлэлцэх юм.

Аймгийн ИТХ-ын 9-р хуралдаан өнөөдөр өндөрлөнө.