Цаг үеийн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил төв ирэх онд ашиглалтад орно

Жил бүрийн 12 дугаар сарын 3-ны өдрийг “Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөр” хэмээн тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Энэ жилийн хувьд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг эрх мэдэлжүүлэх нь” аяны хүрээнд тэмдэглэж байна. Арга хэмжээнд аймгийн Засаг даргын орлогч Т. Дэлгэрсайхан болон хүрэлцэн ирсэн албаны төлөөлөл үг хэлж, аймгийн Хүндэт тэмдэг, Засаг даргын өргөмжлөл, аймгийн 90 жилийн ойн медаль болон, өдөрлөгийн хүрээнд явуулсан Хонхот бөмбөг, шатар, 100 буудалт даам, суугаа волейбол, ширээний теннис уралдаан тэмцээний шагналыг гардууллаа. Аймгийн хэмжээнд 3039 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байдаг.

 Ховд аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн салбар зөвлөл Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоотой хамтраад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө боловсруулан ажилладаг. Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан дэд хөтөлбөр бүрийн нэг зорилтод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээ ажилтай орлоготой, стандарттай орчин бүрдүүлэх чиглэлийг тусган ажиллаж байна. Мөн Азийн Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Ховд аймагт “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн төв” ирэх онд ашиглалтад орох юм.