Байгал орчин Цаг үеийн мэдээ

Ховд аймаг 20 сая мод тарина

Өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар “Тэрбум мод тарьж ургуулахын төлөө үндэстнээрээ нэгдье” аяны хүрээнд Ховд аймаг 20 сая мод тарихаар төлөвлөж, нэгдсэн  зөвлөгөөн зохион байгууллаа.  Зөвлөгөөнд аймгийн удирдлагууд  сумдын Засаг дарга, Байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААН, байгууллагын төлөөлөл оролцов.

Энэ үеэр ойн үржүүлгийн төлөвлөгөө, тариалалт хийх талбай суулгац зэрэг бэлтгэл ажлыг хэрхэн хангаж ажиллахыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл хүргэлээ.  Ховд аймагт жилд дунджаар 40-50 мянган мод тарьдаг бөгөөд цаг агаар, усжилт, арчилгаанаас хамаараад 80-аас дээш хувь нь ургадаг гэсэн судалгаа бий.

 

“20 сая модыг 10 жилийн хугацаанд ургуулахын тулд жилд 2 сая мод тарих хэрэгтэй тийм учраас аймаг болон сумдын тариалалтын талбайг бэлтгэх, гар ажиллагааг багасгаж технологийг сайжруулах, Эдийн засгийн үр өгөөжтэй жимс жимсгэний модны тариалалт нэмэгдүүлэх мөн ойжуулалтын чиглэлээр боловсон хүчнийг бэлтгэх тал дээр илүү анхаарах шаардлагатай” талаар аймгийн Засаг дарга Б. Дүгэржав онцлон хэллээ.

Ховд аймгийн тухайд 7 сая 600 мянган га талбайтай, 812 мянган га ойн сан бүхий газартай, Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй 85 аж ахуй нэгж бий. Мөн 8 услалтын системтэй юм. Иймд одоо байгаа нөөц бололцоогоо нэмэгдүүлж илүү их мод тарьж ногоон байгууламжтай болохын тулд   хүн бүр аянд идэвхтэй оролцохыг албаныхан уриалсан юм.